ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt10 Datakommunikation, EDA343

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-06-04
Antal svar: 63
Procent av deltagarna som svarat: 35%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

62 svarande

Högst 15 timmar»29 46%
Cirka 20 timmar»18 29%
Cirka 25 timmar»7 11%
Cirka 30 timmar»6 9%
Minst 35 timmar»2 3%

Genomsnitt: 1.93

- Skippade oftast föreläsningar, lade kanske 15-20h på självstudier.» (Cirka 20 timmar)
- Ungefär 50/50 datakom och Cisco.» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

62 svarande

0%»0 0%
25%»15 24%
50%»17 27%
75%»15 24%
100%»15 24%

Genomsnitt: 3.48

- Kunde mycket innan och räckte därför med självstudier» (25%)
- Föreläsningarna gav inte mycket, dem gavs på ett väldigt torrt sätt.» (25%)
- Hade väldigt mkt annat att plugga som datorkommunikation och handelskurser så hann inte gå på föreläsningarna.» (25%)
- Närvarat på en bit under hälften av alla föreläsningar, har dock deltagit i Cisco-kursen, labbtillfällen, osv.» (50%)
- andra kurser samtidigt som denna. » (75%)
- Har inte gått på övningstillfällen.» (75%)
- inte gått på övningstillfällena» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

62 svarande

Jag har inte sett/läst målen»25 40%
Målen är svåra att förstå»3 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 19%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»22 35%

Genomsnitt: 2.5

- Jag har själv valt att inte läsa dem, jag vet var de står.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen förefaller stämma överens med kursens innehåll.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

44 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 6%
Ja, målen verkar rimliga»40 90%
Nej, målen är för högt ställda»1 2%

Genomsnitt: 1.95

- Men de är nog rimliga då kursen inte kräver att man ska kunna så mycket innan» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Både ja och nej. Kursen omfattar aningen mycket och är så otroligt detaljerad att målen både är rimliga och ej rimliga.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Ja, kursens storlek är väl avvägd.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»4 8%
Ja, i hög grad»25 50%
Vet ej/har inte examinerats än»21 42%

Genomsnitt: 3.34

- Kändes som om att man svarade på samma frågor två gånger ibland.» (I viss utsträckning)
- Labbarna täckte en stor del av det i kursen som faktiskt kommer till nytta om man inte tänkt sig en karriär i yrket. Tentan har jag inte haft ännu.» (Ja, i hög grad)
- Ja, skulle nästan säga i allt för hög grad. Det känns som om kursen blir lite kluven: delar är väldigt memoriseringstunga (t.ex. bitfältordningar i headers för diverse olika protokoll) och att tentera dem utan referens att slå i känns väldigt onaturligt. Å andra sidan finns det klart delar av kursmaterialet som teknologen kan och bör kunna utantill och som skulle trivialiseras av möjlighet att slå i refernes (t.ex. grundkunskap om OSI- och TCP/IP-lagrens funktioner). Den skrivning vi fick var fullt godtagbar men jag tror en utförligare open book-tentamen skulle bättre kunna testa förståelse snarare än memoriseringsförmåga, alternativt någon slags mer uttrycklig uppdelning i en mer ytlig förståelsetenta utan referens kompinerad med ett mer djuplodande projekt eller laborationsrapport.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»7 11%
Ganska liten»24 38%
Ganska stor»24 38%
Mycket stor»7 11%

Genomsnitt: 2.5

- Materialet i sig är bra och de medföljanda anteckningarna har varit en bra referens, men Ali hakar upp sig på språket och är ofta svår att följa. Jag får intrycket att engelska vore ett naturligare undervisningsspråk för honom. Jag vet att Chalmers tidigare haft som mål att kurser under masternivå skall hållas på svenska. Den gången ledde det till att en tidigare uppskattad kurs i modern fysik blev fullkomligt oförståelig då stackars Gabriele fick hålla hela alltet på knagglig svenska. Jag hoppas innerligt att den specifika galenskapen övergivits.» (Ganska liten)
- Mycket vettigare att gå på en föreläsning än att läsa all text i boken som innehåller en hel del dynga.» (Ganska stor)
- Bra föreläsare! Jag gjorde den första labben, sedan läste om det i Cisco och sist fått genomgång på föreläsning. Bättre om labben görs sist. Jag tror att det går att skjuta upp labb 1 en vecka.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

62 svarande

Mycket liten»11 17%
Ganska liten»14 22%
Ganska stor»21 33%
Mycket stor»16 25%

Genomsnitt: 2.67

- Öppnat boken en gång under kursens gång och fann den snackig och dålig som referens.» (Mycket liten)
- Men cisco var ett mycket bra komplement.» (Ganska liten)
- Jag skaffade ingen kursbok utan förlitade mig på föreläsningar, labbar och Ciscomaterial. Det verkar ha varit tillräckligt.» (Ganska liten)
- Boken hade inte så stor inverkan. Men cisco kursen hjälpte mycket.» (Ganska liten)
- cisco-kursen har nog lärt mig mest» (Ganska stor)
- cisco-kursen var väldigt bra» (Ganska stor)
- Trots alla efterblivna exempel och paralleller i boken har den varit ganska bra. Cisco-kursen har varit lite snällare på det sättet att den inte innehåller onödigt skräp.» (Ganska stor)
- Även Cisco har varit bra» (Ganska stor)
- Cisco-kursen gav en bra grund.» (Ganska stor)
- Kursboken var inte till någon hjälp då den var väldigt utdragen, och hade avskräckande analogier (lite flummigt ibland). Kursanteckningarna var väl till pass dock (De tog det som boken sade, fast behöll endast det som var av användning).» (Ganska stor)
- Jag valde att studera hemma.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»7 11%
Ganska bra»39 62%
Mycket bra»16 25%

Genomsnitt: 3.14

- Att jag fortfarande inte, en vecka innan kursen är slut, har fått mina inlämingsuppgifter rättade är pinsamt dåligt. Blir en eller flera av dem inte godkända har jag ingen tid att göra om dem, så jag kuggar kursen. Jag förstår inte hur man kan ha ett sådant system. » (Ganska dåligt)
- Ping pong... usch.» (Ganska dåligt)
- Sidan är rörig och det är svårt att hitta något» (Ganska dåligt)
- Jag tycker att alla gamla tentor ska finnas på den aktuella kurshemsidan. Pingpong är väl tillför att underlätta?» (Ganska dåligt)
- Ett ordentligt facit för uppgifterna i kurslitteraturens upplaga borde införsas, istället för att använda andra upplagors.» (Ganska dåligt)
- Det skulle vara bättre om hemsidan inte var på pingpong eftersom det är en osmidig plattform som inte är bekväm att använda. Minst sagt inte att logga in.» (Ganska dåligt)
- pingpong är lite konstig» (Ganska bra)
- För att anmäla sig till laborationerna skulle man skriva upp sig på en lista. Skulle varit bättre att haft en anmälningssida på Internet via studieportalen som det har funnits till andra kurser.» (Ganska bra)
- Varför är det inte tillåtet att skicka in dokument i ISO-standarden .odt? Däremot är propitära .doc tillåtet. Oförlåtligt.» (Ganska bra)
- PingPong är en rätt usel tjänst som gör kurshemsidor stora och svårnavigerade, men kursen verkar göra det bästa den kan av situationen.» (Ganska bra)
- Man är ovan vid Pingpong fortfarande, men det har inte varit några större problem.» (Ganska bra)
- Det borde gå ut mail när labb1 och inlämningsuppgift blir godkända. Vår labb1 blev godkänd i ett mycket sent skede.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

62 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»4 6%
Ganska bra»25 40%
Mycket bra»14 22%
Har ej sökt hjälp»19 30%

Genomsnitt: 3.77

- Handarna kunde varken svenska eller engelska... :P» (Ganska dåliga)
- Det fanns en utsatt tid och salar där man skulle arbeta med övningar under kursen men det fanns inte någon lärare som hjälpte en under tiden i salarna. Inte de gånger jag satt där i alla fall.» (Ganska bra)
- Andra labben fungerade /mycket/ bättre än första labben ur denna aspekt.» (Ganska bra)
- Inga problem med handledning på labben och via mail.» (Ganska bra)
- ställde dock bara fråga vid 1 tillfälle» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 1%
Ganska bra»24 38%
Mycket bra»33 53%
Har ej sökt samarbete»4 6%

Genomsnitt: 3.64

- Har jobbat med min kompis under kursen vilket har fungerat bra. » (Ganska bra)
- Inga problem med övriga studenter.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

62 svarande

För låg»0 0%
Låg»7 11%
Lagom»45 72%
Hög»10 16%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.04

- Observera att jag inte gjorde CISCO-kursen.» (Låg)
- Tyvärr ligger denna kursen lite dåligt då man läser kandidatarbetet samtidigt och det är väldigt mycket i kandidatarbetet i slutet. Tar mycket tid från denna kursen.» (Lagom)
- Kursen kändes precis lagom stor för sin uppgift.» (Lagom)
- Om man läser Cisco parallellt blir det mer litteratur än normalt. Arbetsbelastningen är dock mycket bra och jämnt fördelad, och man får mycket bättre förståelse av att läsa Ciscon.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

62 svarande

För låg»1 1%
Låg»5 8%
Lagom»28 45%
Hög»24 38%
För hög»4 6%

Genomsnitt: 3.4

- Datorsystemteknik tog nästan ingen tid alls, lataste läsperioden jag haft i mannaminne.» (För låg)
- Matematiskmodellering» (Hög)
- andra kursen tog mycket tid» (Hög)
- matematik modellering tog det mesta av min tid.» (Hög)
- Jag läste ytterligare två kurser, och missade en vecka för att jag var bortrest.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

62 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»3 4%
Godkänt»26 41%
Gott»27 43%
Mycket gott»6 9%

Genomsnitt: 3.58

- En viktig och intressant kurs. Dock läser vi en väldigt tidskrävande kurs samtidigt, vilket har inneburit att jag valt att studera hemma i denna kursen.» (Godkänt)
- Föreläsningarna följde kanske boken lite väl hårt, blir lätt så när man kör med färdiga presentationer. » (Godkänt)
- OK kurs, ganska memoreringstung men det går knappast att undvika. Finner personligen ämnet ganska tråkigt, vilket säkert färgar min uppfattning.» (Godkänt)
- Inte så mycket nytt för folk som går IT.. men okej sammanfattning av internet och liknande. Vill ha mer fokus på det väsentliga som säkerhet och liknande» (Godkänt)
- Bra material, väldigt intressant kurs. Speciellt labbarna var bra. Dock kunde det vara tydligare powerpoints till föreläsningen. Det skulle vara bra att trycka på att man ska läsa ikapp i boken hela tiden.» (Godkänt)
- Trevlig och relevant kurs» (Gott)
- Bra föreläsare och gästföreläsare.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna»
- Laborationerna var mycket bra. Ali"s fantastiska exempel på protokoll utan tekniska termer, "hejhej!"»
- Bra att man kan göra cisco prov, gör att man lär sig mycket under kursen gång.»
- cisco-kursen»
- Möjligheten till att läsa Cisco-kursen samtidigt.»
- Den andra labben var bra, mycket mer intressant än den första som mest var tidskrävande.»
- Cisco»
- Bra laborationer vilka bör bevaras. Trevliga och hjälpsamma laborationshandledare. »
- Labb 2 och Cisco-kursen.»
- Pusha på ciscokursen lite mer, den gav en bra grund.»
- Labbarna»
- Det mesta»
- Laboration 2 var perfekt avvägd, konkretiserade nyssligen genomgången teori på ett utmärkt sätt. Mer sådant!»
- Tenta-upplägget. Det är bra och jag tycker att det testar de viktiga delarna på kursen.»
- Top down är bra.»
- Ciscokursen»
- Ha kvar inlämningsuppgiften»
- Ciscokursen, ett bra sätt att träna på kursen. Jag tycker flera kurser borde ha något likande. »
- Cisco-kursen, den var väldigt bra och hjälpte mig i min inlärning»
- Cisco»
- Ciscokursen»
- Cisco kursen, labbar»
- Labbarna.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lab1 var helt värdelös, monkey see monkey do ungefär»
- Kändes som det var väldigt mycket upprepning på föreläsningarna vilket gjorde att de blev tröttsamt.»
- Mer labbar, eller åtminstone mer fritt i labbsalen. Gärna labbar som kräver att man kommunicerar med andra grupper. Exempelvis labbar som inkluderar att man kopplar samman två eller flera nätverk.»
- föreläsaren säger samma saker med olika formulering ofta. Bättre att antingen ha mer innehåll per föreläsning eller lämna lite tid för mer frågor varje föreläsning»
- roligt ämne men svårt att hänga med i föreläsningarna»
- Har fortfarande inte fått svar på inlämningsuppgiften eller första labben, tycker det borde ske lite tidigare.»
- Vissa delprov i ciscokursen var ointressanta (det som var cisco-specifikt).»
- Fler labbar, känns väldigt relevant i en sådan här kurs.»
- FöreläsningsPDFerna som föreläsaren använder som underlag till sina föreläsningar borde ligga ute på pingpong innan föreläsningarn börjar. Gärna så tidigt som möjligt innan så man hinner titta igenom dessa några dagar innan. Förberedelse är a&o.»
- Man måste få response på inlämingsuppgifterna snabbare. Ha gärna fler gästföreläsare.»
- Vore bra med samtliga moment på campus Johanneberg.»
- Föreläsningarna»
- Jag tycker att det var för stor fokus på alla förkortningar som man lärde sig under året.»
- Skifta examinationsbördan delvis till inlämningar under kursen gång. Delar av materialet som testades under tentamen är ren råmemorisering av poänglösaste slag, kunskap om i vilken ordning MAC-adresserna i en 802.11-header förekommer är ett högst tveksamt mått på ämnesförståelse, kunskap om hur man tar reda på dem är en annan femma som gärna får utvärderas genom laboration eller inlämning.»
- Genomgång av gammal tenta vore bra. Tentorna är väldigt annorlunda jämfört med Cisco-proven.»
- Det mesta. Skulle vara mycket bättre med egenhändigt skrivna uppgifter, så man slapp översätta mellan böcker. Bra om laborationerna var egenskrivna så att de inte repeterade samma saker om och om igen. Nya handledare som kan engelska iaf.»
- Jag tycker att föreläsningarna e lite svåra att följa, det känns som mycket upprepningar o strukturen är inte helt klar. Det är även dålig information kring vad som gäller på labb1 och inlämning. Det tog jättelång tid innan de vart rättade så man hade ingen aning om de ens var godkända. »
- Kursen bör inte vara på engelska, känns som att läraren hade problem med det och var rätt svårt att förstå honom, lägg också mer tid på lektioner åt att räkna uppgifter för det kändes som att vi inte hade gjort nått av det som kom på tentan typ»
- Det kan vara bättre att den riktiga kursen är före cisco. För som det var nu, så lärde man sig sakerna för cisco provet. Och sedan kommer samma sak igen på föreläsnignen.»
- Jag vet inte om man kan göra ettor och nollor så mycket roligare att lyssna på, men föreläsningarna har alldeles för många slides och det är alldeles för mycket fakta som man ändå inte tar in på föreläsningen. Fler labbar.»
- Hemsidan, föreläsningspowerpoints.»

16. Övriga kommentarer

- Bra kurs, om man hållt på en del med datorer och hem-nätverk tidigare skulle den kunna vara lite mer avancerad»
- boken behövs ej»
- Förvånad att någon inte anmält handledarna när de kallar tjejerna för prinsessor under labbarna, åtminstone jag hade tagit illa upp.»
- Vad jag förstått så är föreläsningsanteckningarna i hög grad utformade efter kursboken, vilket är synd för boken vill man inte läsa så mycket ur»
- Laborationerna dök inte upp som frågekategori och de behöver verkligen tas upp. Det här känns som en fantastisk kurs för att låta teknologen experimentera på egen hand, vilket till viss del annammats bra - lab 2 var som sagt perfekt - men på det hela taget kan expanderas. Laboration 1 bör omformas. Själva frågeformaten var genomgående ganska hjärndöda "gör så här, se vad ni får, skriv ned alt. skärmdumpa". Visst, sådana frågor bekräftar att teknologen utför de relevanta stegen, men på ett sätt som ser till att de även kan också utföras av en väl tränad apa och knappast manar till eftertanke. Laboration 2 var utmärkt och bör emuleras. Jag hade gärna sett en 3:e laboration på de ämnen som togs upp senare i kursen: länkprotokoll, kryptering och säkerhet, trådlösa kopplingar, etc. Kursen känns som sagt väldigt väl lämpad för laborationer och inlämningar som högre viktat utvärderingsformat än i nuvarande form.»
- Det känns som att man har fått bra teoretisk förståelse, men jag skulle nog inte klara av att t ex bygga ett nätverk med subnät åt ett företag i praktiken.»


Kursutvärderingssystem från