ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Matematik, LNC021

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-19 - 2010-09-19
Antal svar: 24
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjökapten 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

23 svarande

Högst 15 timmar»8 34%
Cirka 20 timmar»6 26%
Cirka 25 timmar»3 13%
Cirka 30 timmar»3 13%
Minst 35 timmar»3 13%

Genomsnitt: 2.43

- Förstår inte varför kravet ett komma in på utbildningen är Matte C och sedan ska vi direkt börja plugga samma sak igen? Mkt irriterande» (?)
- Sket i det» (Högst 15 timmar)
- Det krävdes ganska mycket övning och jag gjorde mycket hemma eftersom det var svårt att få hjälp av läraren på de schemalagda övningarna.» (Cirka 20 timmar)
- Det har varit mycket undervisningstid, men att räkna föreslagna uppgifter hemma ("läxa") var käckt att göra.» (Cirka 25 timmar)
- Det var ett måste att arbeta aktivt hemma, dock har detta varit svårt då literaturen varit svårläst och stundom obegriplig.» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

24 svarande

0%»1 4%
25%»3 12%
50%»6 25%
75%»9 37%
100%»5 20%

Genomsnitt: 3.58

- orkar inte satta mig in i detta igen...tar det längre fram när jag inte är så irriterad på detta längre.» (0%)
- Då mycket är repetition och läraren kanske inte den mest uppeldande så upplevs föreläsningarna som långa och särskilt sövande. Miljön under övningstillfällena är ofta så bullrig att man hinner med flerfallt mer i en tystare miljö.» (25%)
- Värdelös lärare » (25%)
- Insåg att undervisningen inte gav mig någonting. » (50%)
- Ej så många övningar, jobbar dåligt när det är stimmigt runt omkring» (75%)
- Jag har deltagit i alla föreläsningarna men tyckte inte att det var någon idé att vara med på övningarna i skolan eftersom det var så många som ville ha hjälp att läraren inte kunde hjälpa all.» (75%)
- Man tjänade på att gå på en föreläsning framför att sitta hemma själv och försöka förstå sig på matteboken... Det man har avvikt ifrån är repetitionen på slutet samt några eftermiddagsräknepass.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

24 svarande

Jag har inte sett/läst målen»7 29%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»7 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 41%

Genomsnitt: 2.83

- Lennart har pratat om att förtydliga dessa under hela terminen och det tror jag är bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Målen var otydliga i början men Lennart jobbade mycket med det och det blev bättre efter hand. Får han fortsätta att hålla i kursen kommer det att bli bra.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- De målen Lennart gett oss, och vad jag förstått skrivit själv för att vi ska begripa.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Det har på kurshemsidan funnits detaljerade mål med vad vi ska kunna på varenda kapitel i boken. Kanon!» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Mycket bra gjort av läraren att förtydliga kraven» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

20 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 70%
Nej, målen är för högt ställda»6 30%

Genomsnitt: 2.3

- Kursen borde bytas ut mot något som ger vettigare kunskap för yrket!» (Nej, målen är för högt ställda)
- Inte för att det är för svårt egentligen, utan för att jag inte förstår Varför vi ska kunna en hel del av det vi fått lära oss.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

20 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 10%
Ja, i hög grad»10 50%
Vet ej/har inte examinerats än»8 40%

Genomsnitt: 3.3

- Mycket bra tentamen med bra nivå på frågorna. Täckte in allt vi gått igenom. Duggorna var väldigt bra för att få reda på hur man låg till och vad man behövde öva extra på.» (Ja, i hög grad)
- Varierade tentafrågor i kombination med duggor tycker jag har testat detta.» (Ja, i hög grad)
- Väljer att inte examinera just nu då jag känner att det tar för mycket tid av annat.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»4 17%
Ganska stor»8 34%
Mycket stor»9 39%

Genomsnitt: 3.04

- Eftersom han inte kan undervisa. Han borde gå på Görans lektioner som studiebesök» (Mycket liten)
- Pga. total saknad av pedagogik från lärare har denna kursen inte gett mig någonting.» (Mycket liten)
- Undervisningen har varit bra på att visa vad det är som är viktigt i kursen och sedan har man fått lära sig själv. Lennart gick igenom saker på tavlan och sedan gick man hem och övade. För mig funkade det bra men jag har oftast ganska lätt för matte.» (Ganska stor)
- Eftersom att jag har läst det mesta sedan tidigare så blev undervisningen mest repetition, men hade jag försökt repetera på egen hand med endast kurslitteraturen så hade det varit svårare. Man läste i första hand anteckningarna från genomgångarna under föreläsningarna.» (Ganska stor)
- Om vi bara hade gått på Reimonds mattebok så tror jag att 80% av klassen blivit underkända.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»11 47%
Ganska liten»9 39%
Ganska stor»2 8%
Mycket stor»1 4%

Genomsnitt: 1.69

- Sämsta och mest opedagogiska boken jag upplevt. Tycker väl att det ska kunna gå att hitta bättre böcker. Denna kan man elda med» (Mycket liten)
- "grundläggande matematik och sjökaptener" är den sämst formulerade mattebok jag sett. Den är totalt obegriplig!» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen har varit till mer skada än nytta, men det material vi fått av Lennart har gjort att man tillslut kunnat förstå det som Reimond snurrade till i boken.» (Mycket liten)
- Raimonds egenhändiga kursliteratur är ett skämt. Väljer att använda egen literatur.» (Mycket liten)
- Intetsägande material, behövs betydligt mer utförande förklaringar och exempel» (Mycket liten)
- Detta var den sämsta bok som jag någonsin har haft i min hand. Den förklarar väldigt dåligt i sina exempel. Tycker verkligen att ni ska byta ut den till nåsta år.» (Mycket liten)
- Boken får betecknas som gammaldags och opedagogisk och därmed tidskrävande att använda som läromedel. Mycket går att lära från modern litteratur i ämnet vilken bör ersätta den nuvarande. Kunskaper och erfarenheter i ämnet borde på Chalmers finnas i stora mängder. På en teknisk högskola som Chalmers borde undervisningen och läromedlen i det här ämnet vara i absolut särklass.» (Ganska liten)
- Raymonds mattematik bok är värdelös, helt och hållet skriven ur en vinst aspekt. Att spara med uträkningar och förklaringar är märkligt och bevis på dlig pedagogik. » (Ganska liten)
- Boken är rörig och det tar tid innan man förstår hur den är upplagd. Jag läste boken och gjorde uppgifterna men sedan övade jag mest på gamla tentor och liknande. Även kompendiet som vi fick när vi började SK1 har jag använt mycket.» (Ganska liten)
- Enda anledningen till att köpa boken, såhär i efterhand, var att få tillgång till de mer sjö-anpassade uppgifterna. I övrigt var den usel! Stavfelet på första sidan borde ha varit en allvarlig varningsklocka. Det var jobbigt att ha med boken att göra, typsnittet var jobbigt, det var svårt att lokalisera var räkneuppgifterna fanns och exemplen var onödigt krångliga och undermåligt förklarade. Bara för att nämna något. Mitt sämsta köp någonsin, boken måste bytas till nästa år. Jag fick låna gymnasiets kurslitteratur och läsa i för att repetera.» (Ganska liten)
- Reimonds mattebok är den mest opedagogiska som finns! Han tycket det är kul att göra begripliga saker obegripliga och syftet med det är för mig obegripligt!» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen verkar inte vara riktad till den grupp som skall lära sig och tar onödigt långa vägar för att förklara saker. Måhända viktigt om man skall lära sig mer avancerad matte senare men känns onödigt i våran kurs. För att vara en kurs som skall ge hyfsat basala matematikkunskaper gör boken det helt enkelt onödigt svårt. » (Ganska liten)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»11 47%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 3.3

- finns ingen kurshemsida» (Mycket dåligt)
- Vad det gäller utdelat material tycker jag det har fungerat mycket bra. Övrigt mycket dåligt.» (Ganska dåligt)
- Mycket bra hemsida som hölls uppdatera med den information man oftast sökte.» (Ganska bra)
- Lennart var mycket aktiv med att lägga ut information och nya övningar på webbsidan.» (Mycket bra)
- Ett kortare tag var det lite klurigt att hitta till webbsidan, men när det löste sig så var den fenomenalt bra. För det första var det skönt att slippa PingPong. Den var bra strukturerad och lätt att navigera på, och allt man önskade fanns där lättillgängligt med förslag på övningsuppgifter att räkna själv, sidhänvisnigar, planering, gamla tentor, facit till dem, detaljerade kursmål, rättelser till facit, allmän info om tentan och duggorna (tid, datum, plats), vilka räknare som var godkända, etc, etc. Dessutom kom svaren till tentan ut samma eftermiddag som tentan skrevs, också tentan fanns att hitta där.» (Mycket bra)
- En egen hemsida för matte var toppen» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»2 8%
Ganska dåliga»3 13%
Ganska bra»4 17%
Mycket bra»13 56%
Har ej sökt hjälp»1 4%

Genomsnitt: 3.34

- Eftersom det var så många som inte fattade behövde alla hjälp. Man fick sitta över 30 min med uppsträckt hand för att få hjälp » (Mycket dåliga)
- Vi är en klass på ca. 70 st elever. Vid övningstillfällerna var det nästan omöjligt att få hjälp. » (Mycket dåliga)
- Ofta många som behövde hjälp. Något bättre på slutet men då tror jag att vissa pluggade hemma i stället. SI var bra de gånger jag hann gå.» (Ganska dåliga)
- Det kunde vara svårt att få hjälp då det ibland verkade vara för många elever ā lärare.» (Ganska bra)
- Lärarledda, räknetillfällen i halvklass var inplanerade i schemat och så fanns ju SI-matten om man ville. Jättejättebra.» (Mycket bra)
- Bra med mkt övningstillfälle. Då kunde man få bra hjälp om det var ngt som man inte förstod. På föreläsningarna var tempot väldigt högt. Då hann man inte göra mkt mer än att bara skriva av. Men jag kan tänka mej att det var tvunget att ha ett sånt högt tempo för att hinna med att gå igenon allt.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»5 20%
Mycket bra»15 62%
Har ej sökt samarbete»4 16%

Genomsnitt: 3.95

- De gånger jag gick på övningar och SI hjälpte vi mest varandra. Om någon kom på en bra lösning på ett tal hjälte den personen oss andra.» (Mycket bra)
- Man sitter ihop och räknar på räknetillfällena och hjälps åt. Har någon undrat någonting så har man försökt hjälpa till och alla har varit nöjda och tacksamma.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»11 47%
Hög»8 34%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.52

- Detta kan kanske mest vara för att belastningen på övriga kurser inte varit alltför hög.» (Lagom)
- För min del har det ändå gått rätt bra men jag vet att många andra har haft svårt att hänga emd. Hade inte mina mattekunskaper varit mycket goda sedan tidigare hade den här kursen varit en riktig pärs.» (Hög)
- Enbart pga boken, den rör ihop allt.» (Hög)
- Klart mest arbete men det är ju flest poäng också.» (Hög)
- Det går för fort fram. Många som inte läst matte på många år» (För hög)
- Denna nivå på matte är orealistisk till yrket.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»7 30%
Hög»11 47%
För hög»3 13%

Genomsnitt: 3.65

- För att jag valt bort att inte tenta i matte denna terminen.» (Hög)
- Lagom i matten, men det fungerade inte lika bra i alla ämnen.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»3 13%
Dåligt»1 4%
Godkänt»7 30%
Gott»6 26%
Mycket gott»6 26%

Genomsnitt: 3.47

- Att läsa integraler utan att kunna derivata är menningslöst. » (Godkänt)
- väldigt hög nivå, snabbt tempo, vilket kunde klaras om boken varit mer förklarande, men det är den ej» (Godkänt)
- Lennart har gjort ett bra arbete och för han fortsätta kommer detta att bli en riktigt bra kurs.» (Gott)
- Lennart har varit mycket pedagogisk och gått igenom det som vi ska kunna.» (Mycket gott)
- Det verkar som svårighetsnivån låg på en mer rimlig nivå för utbildningen än tidigare» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Inget»
- Lennart!!»
- Lennart. »
- Lennart»
- Om nivån verkligen är realistisk till yrket.»
- Lennart, upplägget med ett diagnostiskt prov, duggor och sedan tenta.»
- Lärarna, kurshemsidan, räknetillfällena på schemat, SI-matten, duggorna under våren.»
- Allt»
- Lennart var en bra lärare.»
- Läraren och upplägget»
- Samma föreläsare. Föredömlig!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Litteraturen»
- Allt»
- Litteraturen!!»
- mattematik boken. »
- Ny kurslitteratur.»
- Boken. Aldrig mer den boken.»
- Kurslittraturen»
- 1)Nivån 2)Det behövs lärare med mer pedagogik i sitt lärande. »
- Bytte av litteratur till mer lättbegriplig och mer pedagogisk. En av dom sämsta matteböcker jag haft.»
- Skippa boken. Gör en fortsättning på det kompendium vi fick när vi började SK1. Fler exempel som har med utbildningen att göra.»
- Boken MÅSTE bytas ut!»
- Boken behöver vara utförligare, självständiga studier är nästan omöjligt»
- inget»
- Matteboken»
- Kurslitteraturen!!!»

16. Övriga kommentarer

- Orkar inte»
- Jag kan tycka att meteorologi och oceanografi är mer yrkesrelaterade ämnen än den typ av matten vi läser idag. Varför ställer Chalmers så höga krav på matten medans meteorologi och oceanografi hamnar i skuggan? Jag kommer att bli tvungen att gå en sommarkurs på komvux el. liknande i matte för att kunna klara tentan. Och då har jag ändå läst matte D innan.»
- En bra kurs som kan bli bättre med annan kurslitteratur. Svårt med kurslitteratur som är skriven av och anpassad för en annan lärares sätt att arbeta.»
- Denna kursen har varit den som funkat bäst hittills. Jag tror att den har legat på en rimlig nivå i förhållande till hur olika mycket matte alla har läst innan. Den har också fungerat bra med tanke på hur mycket som ska täckas in (minst gymnasiets matte A, B och C) under så kort tid. Dessutom tycker jag att man har gjort ett bra jobb med att ge eleverna exempel på hur kunskaperna kan användas i verkligheten och man har även gjort sitt bästa att göra dem sjö-anpassade.»


Kursutvärderingssystem från