ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Test_kursutvärderingsfrågor_med programval

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-05-20
Antal svar: 5
Procent av deltagarna som svarat: 166%
Kontaktperson: Christina Larsson»

1. Vems arbetsuppgift: Utser kursrepresentanter

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»3 60%
Studienämnden»1 20%
Programansvarig»1 20%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

2. Vems arbetsuppgift: Informerar studentrepresentanterna om kursutvärderingen

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»1 20%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»1 20%
Kursansvarig»1 20%
Viceprefekt»0 0%

3. Vems arbetsuppgift: Tillverkar enkätförslag

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

4. Vems arbetsuppgift: Synar enkäten och föreslår ev. nya frågor

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

5. Lägger sista handen vid enkätmallen

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

6. Administrerar enkäten, utskicket

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

7. Föreslår tider för kursnämndsmöte och kallar

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

8. Deltar i kursnämnder

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

9. Tillverkar protokoll i dokumenthanteringssystemet

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

10. Påverkar protokollets innehåll. Skriver.

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

11. ”,Undertecknar”,, synar och godkänner, protokollet

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

12. Ansvarar för uppföljning av önskemål om förändringar och förbättringar?

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

13. Har behörighet i enkätsystemet

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

14. Har behörighet i dokumenthanteringssyst.

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

15. Sköter kontakten med inst. om ändringar i kurser

5 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»0 0%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%


Administrativa frågor

16. Kurshemsidor, används de inom kursutvärderingsprocessen?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

17. Är det fler än kursägaren som har studentrepresentanter?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

18. Deltar studentrepresentanter från alla program som läst kursen i samma kursnämnd

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

19. Läggs något protokoll från ”,möte 2”,, dvs mötet i mitten av läsperioden, ut på kurshemsidan?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

20. Följer programmet upp att varje student deltar som kursrepresentant någon gång?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0


Frågor om enkäten

21. Chalmers standardmall utan ändringar utgör normalt underlaget för enkäten

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

22. Programmets egen mall används vanligen som enkätunderlag

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

23. Är lärarna intresserade av att ta in kursspecifika frågor när de erbjuds en enkätmall?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

24. Enkäter skickas endast till programmets studenter när vårt program är kursägare.

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

25. Får alla studenter, från olika program, samma enkät när de läser en kurs gemensamt?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

26. Får studenterna i sådana fall alltid frågan om vilket program de går på i enkäten?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

27. Om studenter från andra program får samma enkät, eller inte, beror på vilket program de går på. Deras egen programlednings önskemål avgör hur vi gör.

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

28. Att svara på enkät är ibland obligatoriskt, alltså poänggivande, på vissa av vårt programs kurser.

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

29. Utvärderingar av delkurser och delmoment i kurser förekommer.

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0Kursutvärderingssystem från