ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


TKDAT vt10 Bärkraftig resursanvändning, FFR101

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-06-04
Antal svar: 72
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Lars Nordlund»


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

71 svarande

Högst 15 timmar»19 26%
Cirka 20 timmar»17 23%
Cirka 25 timmar»16 22%
Cirka 30 timmar»12 16%
Minst 35 timmar»7 9%

Genomsnitt: 2.59

- Föreläsningarna är ju ändå värdelösa» (Högst 15 timmar)
- Gick på föreläsningar och övningar förra året» (Högst 15 timmar)
- Inlämningsuppgifterna kräver mycket tid som ofta beror på att de är onödigt krångliga så de är lätta att missuppfatta. Detta resulterar i att man får retur för att uppgiften har varit otydlig.» (Cirka 30 timmar)
- Man är tvungen för att göra alla uppgifter som slängs på en........» (Cirka 30 timmar)
- Omfattande inlämningsuppgifter» (Minst 35 timmar)
- Kursen går ut på att ägna varje kväll åt att enhetsomvandla tveksamma värden om och om igen.» (Minst 35 timmar)
- Just denna kursen tog oändligt mycket tid» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

71 svarande

0%»0 0%
25%»6 8%
50%»12 16%
75%»17 23%
100%»36 50%

Genomsnitt: 4.16

- Var fast i thailand i 2veckor så då kunde jag inte varit med» (25%)
- Föreläsningarna var bra, men jag fick höra från de som läst kursen tidigare att de inte spelade så stor roll. Det var bättre att plugga själv istället.» (25%)
- Oklart» (50%)
- Egentligen har jag inte gått på särskilt många av föreläsningarna då jag tyckt dom varit osammanhängande. Sen tycker jag att dom gångerna jag varit där har jag gått därifrån utan att vara särskilt mycket klokare. Det är för många gästföreläsningar, där det många gånger pratas om snarlika saker. Den största arbetsbelastningen i kursen har just varit inlämningsuppgifterna och det är väl där jag lärt mig mest. MEN det jag inte förstår är varför ingen undervisning är relevant för dessa inlämningsuppgifter. Det är ju beräkningar man gör men hur man ska utföra dessa och tolka texter och diagram etc. det pratas det aldrig om.» (50%)
- pga att jag redan varit med på undervisningarna förut» (50%)
- Majoriteten av föreläsningarna kunde liknas vid floskel-SM.» (75%)
- Väldigt många föreläsare är hemskt tråkiga att lyssna på - de låter som de inte ens själva tror på vad de säger.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

71 svarande

Jag har inte sett/läst målen»16 22%
Målen är svåra att förstå»7 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»29 40%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 26%

Genomsnitt: 2.71

- På föreläsningarna har det varit en inledande slide om föreläsningens del i kursen men många gånger tycker jag inte innehållet i föreläsningarna har riktigt stämt överens med det de lovat.» (Jag har inte sett/läst målen)
- ...och har jag sett dem, så har jag inte lagt dem på minnet.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Överensstämmer dock inte med det vi har sysslat med.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

62 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 1%
Ja, målen verkar rimliga»52 83%
Nej, målen är för högt ställda»9 14%

Genomsnitt: 2.12

- troligen är målen, precis som de oftast är, ganska dåligt formulerade. Typ: eleven ska efter avslutad kurs känna till och kunna redogöra om försurning, men man kan ju klara kursen även om man inte vet ett jota om försurning.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Behövs inga förkunskaper.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen är bra, dock är vissa delar av kursen korkade, då de saknar relevans. I början sägs att alla har rätt till en egen åsikt, men istället blir man tvungen i många fall att ge ett "inlärt svar" för att bli godkänd » (Ja, målen verkar rimliga)
- Det är hemskt stor bredd på kursen så det är väldigt mycket som ska studeras för att förstå allting som vida överstiger poängantalet.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

66 svarande

Nej, inte alls»1 1%
I viss utsträckning»15 22%
Ja, i hög grad»22 33%
Vet ej/har inte examinerats än»28 42%

Genomsnitt: 3.16

- Många saker som tas upp är irrelevanta när det gäller kunskap om själva bärkraftig resursanvändning.» (I viss utsträckning)
- Alltid svårt att få en tenta att täcka in hela kursen. Klart godkänd dock.» (I viss utsträckning)
- ...om målen liknar det exempel som jag skrev ovan.» (I viss utsträckning)
- Men det som borde tydlgöras är vad kommer vi och har tenta på?» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Jag gissar på att tentan kommer handla om en massa ordbajsande. Alltså har jag inte haft någon nytta av det jag fått lära mig själv på inlämningsuppgifterna.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»14 19%
Ganska liten»23 32%
Ganska stor»24 33%
Mycket stor»10 14%

Genomsnitt: 2.42

- Ingen struktur» (Mycket liten)
- Exempel från föreläsningar: "En studie påstår att det är på detta viset, men det finns studier som säger att detta inte stämmer. Det finns dock studier som säger att dessa har fel." Exempel 2: "Fordon kan i framtiden bli större eller bensinsnålare. Eller någonstans mitt imellan." Exempel 3: "Färre länder använder mobiltelefon och internet i fattiga u-länder." Exempel 4: "Ibland är det bättre att göra vissa satsningar än andra, men inte alltid."» (Mycket liten)
- Föreläsningarna är värdelöst flum. Borde sammanfatta varje föreläsning i en punkt för mer är oklart» (Mycket liten)
- Som sagt inte så mycket. Och jag tycker även att hjälpen från handledare har varit dålig.» (Mycket liten)
- "Det finns studier som säger att det är så här. Det finns även studier som säger tvärtom. Men det finns även studier som säger att det också är fel."» (Mycket liten)
- powerpoint presentationer som inte uppdaterats, samma presentation i år som förra året, små suddiga bilder som ej går att se, läraren gör underliga ljud ifrån sig. » (Mycket liten)
- Jag upplever att undervising har varit svår och föja då vi har haft olika förlästare hela tiden vilket har gjort att det har varit svårt och se den röda tråden i undervisngen » (Ganska liten)
- Handledningen vid inlämningarna var till mycket stor hjälp.» (Ganska liten)
- saknas till stor del en röd tråd mellan föreläsningarna, ingenting verkar ha med något att göra, särskilt inte första halvan av kursen» (Ganska liten)
- Föreläsningarna till mindre hjälp. Diskussionsövningar + inlämningsuppgifter hjälpte mycket till» (Ganska liten)
- Har man intresset så lär man sig, har man inte intresset så lär man sig nog inte så mycket. Föreläsningarna var ganska flum och sa emot varandra till viss del. När man hade fördjupningsövningar så var utgångspunkten till stor del den att man skulle upprepa det som hade sagts under lektioner, inte att tänka själv.» (Ganska liten)
- Övningarna var jättebra. Föreläsningarna var jag sällan på.» (Ganska liten)
- Vissa föreläsningar var inte alls viktiga för tentamen/resten av kursen, medan andra var helt centrala.» (Ganska liten)
- fördjupningsövningarna var lärorika» (Ganska liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

71 svarande

Mycket liten»30 42%
Ganska liten»23 32%
Ganska stor»16 22%
Mycket stor»2 2%

Genomsnitt: 1.85

- Har knappt öppnat läroboken och anser att de ännu har varit till ngåon större nytta för mig mer än vad som skulle varit enklare och trycka upp för de ensataka tillfällerna.» (Mycket liten)
- Synd att jag köpte den har inte haft någon användning av den alls» (Mycket liten)
- har knappt öppnat böckerna» (Mycket liten)
- Man öppnar böckerna varannan vecka under fördjupningsövningarna för att hitta de svar som förväntas av en.» (Mycket liten)
- Har inte öppnat en enda utav böckerna/kompendierna som var obligatoriska» (Mycket liten)
- Kurslitteraturen öppnades knappt» (Mycket liten)
- vill ha mina pengar tillbaka!!!!» (Mycket liten)
- Har knappt öppnat kurslitteraturen!» (Mycket liten)
- Vilket slöseri med 600 kr...» (Mycket liten)
- Vi har kunnat ta oss igenom kursen så gott som helt endast på det material som delas ut inför varje fördjupningsarbete samt inlämningsarbete. Häftet har används ytterst sporadiskt, boken så gott som aldrig.» (Ganska liten)
- Hittills har jag bara kollat i böckerna under fördjupningsövningarna.» (Ganska liten)
- större delen av boken har man ingen användning för, då det bara gäller USA, i kompendiet används endast ett fåtal tabeller. att köpa ett helt kompendium för ett par tabeller är inte hållbart. » (Ganska liten)
- Kursböcker har inte hjälpt så värst mycket, men föreläsningsmaterial osv har hjälpt desto mer.» (Ganska liten)
- Tyckte föreläsningarna täckte in mycket väl. Men kompendiet var bra vid fördjupninguppg och inlämninguppg.» (Ganska liten)
- Använde mest anteckningar från övningar, tenta-lätt-kittet och powerpoints från förläsningar samt sunt förnuft» (Ganska liten)
- Känns lite korkat att köpa ett kompendie för 190 spänn, tryckt på en massa A4:n, när man hade kunnat släppa det som en PDF-fil för att ha i datorn/telefonen för de som önskar detta.» (Ganska stor)
- Det kändes inte som att vi jobbade så mycket med kursboken. Till fördjupningsövningarna fick vi bokhänvisningar, men handledaren räknade aldrig med att vi hade läst dom, så till slut slutade jag läsa inför fördjupningsövningarna. » (Ganska stor)
- Tror knappast att jag öppnade de två kursböckerna, men utskrifter från föreläsningarna var mycket givande.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

71 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»7 9%
Ganska bra»30 42%
Mycket bra»32 45%

Genomsnitt: 3.29

- Hemsidan och materialet är väl bra och gick att hitta fort. Men jag tycker handledarna har varit dåliga med att rätta uppgifterna i tid.» (Ganska dåligt)
- inlämningsuppgifter och fördjupningsövningar är båda skrivna på sådana sätt av man nästan tror att de är skrivna för att vi inte skall förstå vad vi ska göra.» (Ganska dåligt)
- Dåliga uppdateringar på resultat.» (Ganska dåligt)
- Det är väll det enda att kurshemsidan har fungera.» (Ganska bra)
- gamla tentor läggs ut, men man får aldrig några svar på frågor eller vägledning. så svårt att veta om de svaren man lärt sig, eller läst sig till är "rätt" tillräckliga eller accepteras » (Ganska bra)
- Inte snabba på att redovisa resultat för inlämningar osv» (Ganska bra)
- Tog väldigt länge innan resultat kom på resultatsidan. Dåligt organiserat när en handledare blev sjuk. Fanns ingen backup och vi som hade honom fick lida. En dag kom jag till Chalmers enkom för ett handledningstillfälle som föll bort. Info borde gå ut direkt till berörda arbetsgrupper.» (Ganska bra)
- Inget att klaga på och inget att hurra för för den delen heller.» (Ganska bra)
- Man tycker ju att en "miljö"kurs som denna inte ska vara den kurs som det delas ut mest pappersstenciler på, men så var fallet. Och att det var "krav" att köpa ett häfte för 180kr (eller vad det kostade) med 250 sidor som man aldrig läste var inte heller speciellt genomtänkt.» (Ganska bra)
- Kurshemsidan var ständigt uppdaterad och innehöll allt.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

71 svarande

Mycket dåliga»5 7%
Ganska dåliga»9 12%
Ganska bra»23 32%
Mycket bra»28 39%
Har ej sökt hjälp»6 8%

Genomsnitt: 3.29

- Olika föreläsare hela tiden» (Mycket dåliga)
- våran handledare spenderade aldrig mer än 5 minuter i vårat rum, när vi behövde hjälp var vi tvungna att gå upp till hans rum. » (Mycket dåliga)
- Möjligheten har väl funnits. Men vår handledare har antingen kommit med väldigt tillfredställande svar eller så har han helt enkelt varit i rummet i 15 minuter under 4 timmar och sen inte gått att hitta i idéläran.» (Ganska dåliga)
- vid övningstillfällen var ledaren väldigt förvirrad, föreläsaren hänvisar till boken eller pdf» (Ganska dåliga)
- Man kunde ställa frågor under föreläsningarna. Men vid inlämningsuppgifter och andra övningar var det svårare.» (Ganska bra)
- bra med handledningstillfällen» (Ganska bra)
- Så gott som allt arbete har gjorts i grupp med handledning.» (Mycket bra)
- Vi fick hjälp när vi gick utanför handledningstid. Det kändes värdefullt. » (Mycket bra)
- Mycket bra hjälp från handledare under fördjupnings och inlämningsövningar!» (Mycket bra)
- Man fick bra hjälp på övningarna. Hade även mailkontakt med övningshandledaren vilket fuungerade bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

71 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»25 35%
Mycket bra»43 60%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 3.6

- Bitvis bra, men ibland väljer vissa studenter att inte dyka upp, vilket ger en enorm arbetsbörda på resten.» (Ganska bra)
- Väldigt olika förkunskapsnivåer vad gäller bearbetning av text och ett mer humanistiskt pluggande.» (Ganska bra)
- Man träffades ibland och diskuterade ihop svar på vissa inlämningsuppgifter, men det var som mest produktivt när man delade upp arbetsuppgifterna och jobbade själv.» (Ganska bra)
- För att ens klara av inlämningsuppgifterna har vi fått lita väldigt mycket till samarbetet i grupperna.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»22 30%
Hög»30 42%
För hög»17 23%

Genomsnitt: 3.87

- På gränsen till för hög. Jag var tvungen att prioritera bort den andra kursen i perioden.» (Hög)
- I och för sig självförvållat i och med att vi började med inlämningsuppgifterna i senaste laget.» (Hög)
- inlämings uppgifterna var otroligt tidsödande» (För hög)
- En annan orsak till att man helt enkelt har skippat en del föreläsningar har varit för att hinna med inlämningsuppgifterna.» (För hög)
- Man sitter och vrider på inaktuella värden i tid och otid för att försöka få fram svar som står för examinatorn. Detta istället för att plugga väsentliga ting [insert lämpligt data/el-ämne].» (För hög)
- ta bort antningen fördjupningen eller inlämningnarna, det blir för mycket annars» (För hög)
- Fördjupningar (rapporter), inlämningsuppg & tenta. Medan elektro bara hade rapport ej tenta i sin andra kurs. » (För hög)
- Ifall tanken var att man skulle läsa igenom de ca 600 sidor som kurslitteraturen bestod av, så var det arbetsbelastningen för hög. Om tanken var att man skulle läsa igenom utvalda sidor i mängden ca 100, så är det bara totalt värdelöst att trycka upp fler. Tryck istället upp en väldigt strukturerad och någorlunda kortfattad bok/häfte som man kan läsa från pärm till pärm, från föreläsning till föreläsning som berör de ämnen som tas upp. Annars tappar man bara lusten att plugga detta ämne! » (För hög)
- Vi hade en dugga (även om det var frivilligt), en tenta, 4 fördjupningsuppgifter, 2 stora inlämningsuppgifter. Hur hade de tänkt att vi skulle klara allt????» (För hög)
- väldigt tidskrävande inlämningsuppgifter samt fördjupningsövningar utöver föreläsningarna» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

71 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»27 38%
Hög»30 42%
För hög»13 18%

Genomsnitt: 3.77

- Emellan inlämningsuppgifter så har arbetsbelastningen inte varit så hög.» (Hög)
- Men det beror nog på ett stort ointresse för kursen i kombination med den tveksamma kursboken i Elkretsar.» (Hög)
- mycket med inlämningsuppg plus fördjupningsövn.» (Hög)
- Jobbigt att ha en 1 h lunchrast, stressigt» (För hög)
- Elkretsar & fält är ganska tungt i sig och den här är ganska tung den med.» (För hög)
- tack vare inlämningar och fördjupningar» (För hög)
- Med tanke på att vi även hade elektriska kretsar och fält, som är en mastodontkurs, så är det orimligt att kurslitteraturen i denna kurs är så omfattande. » (För hög)
- Analysen va samtidigt och med denna kursen så blev det nästan för mycket.. » (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

72 svarande

Mycket dåligt»12 16%
Dåligt»9 12%
Godkänt»26 36%
Gott»22 30%
Mycket gott»3 4%

Genomsnitt: 2.93

- Jag anser att denna kursen har missat det som jag tro att denna kursen vill förmedla» (Mycket dåligt)
- Väldigt flummig och ofokuserad kurs. Självklara saker tas upp om och om igen som om de vore hemligheter, lösningen på alla problem verkar vara "minska fattigdomen" samt "alternativa energikällor". Vilket i all ära stämmer, men vid ytterst få tillfällen diskuteras hur man faktiskt skulle kunna göra detta.» (Mycket dåligt)
- Det finns fattiga människor i u-länder. Check. Förbränning av fossila bränslen skadar miljön. Check. Det är ohållbart att förlita sig på en resurs som är ändlig. Check. Kor fiser mycket. Check.» (Mycket dåligt)
- Många saker man "lär" sig i kursen är saker vilken människa som helst med lite sunt förnuft förstår. Alldeles för mycket i kursen är väldigt irrelevant. Enligt min uppfattning hade det varit bättre med ett par dagar där man ägnar sig åt bärkraftig resursanvändning, som ALLA bör gå på. Att ägna en hel kurs åt ämnet känns som en överdrift då man redan gått igenom många saker på gymnasiet. Ta upp det relevanta istället för att fylla tiden med tabeller, gamla diagram och propaganda » (Mycket dåligt)
- om ni vill ha en sådan här kurs och visa att chalmers bryr sig om miljön borde ni anstränga er att göra den rolig och intressant» (Mycket dåligt)
- Sammanlagt tycker jag att kursen inte passar in i utbildningen och borde formas om kraftigt alternativt tas bort.» (Dåligt)
- Det är inte det att det inte är intressant, för det är det, men jag har svårt att se relevansen för MIG i största delen av kursen. Tentan och kursen i helhet kanske hade max 10% som angick oss DAI direkt. Detta svider lite då vad jag har fått höra så var det en programmeringskurs som togs bort till föremån för BkR. En annan synpunkt är det att föreläsaren tog upp under första lektionen att kurslitteraturen inte är så lysande. Det är dessutom den dyraste kurslitteraturen vi har haft hittills, och personligen har jag inte öppnat böckerna, men känner ändå att jag har chans att få en 4"a på tentan, skulle kanske även klarat en 5"a om jag vart mer engagerad. Kurslitteraturen får gärna för mig vara lite halvkass MEN det som svider rejält är när vi får obligatoriska uppgifter som KRÄVER att vi har tillgång till information som finns i böckerna. Om jag nu inte hade fått låna några böcker av en bekant hade jag fått betala en för mig rejäl summa pengar för de få sidor vi var tvugna att ha tillgång till. Se därför helst till att böckerna blir mer frivilliga nästa år. Till sist vill jag ge ett annat förslag: Skulle det inte kunna vara bättre om man tillägnade en eller två föreläsningar varje kurs (där det går att tillämpa) om hur man kan påverka miljön med det ämne man läser, t.ex. i Digital och Datorteknik skulle man kunna ha en föreläsning antingen om hur olika datasystem kan göra en bil miljövänligare, eller det senaste inom miljövänliga kretsar. Då skulle man slippa behovet av en hel kurs tillägnad ämnet, och eleverna skulle ta med sig värdefull information som de faktiskt kan tillämpa ute på arbetsmarknaden.» (Dåligt)
- Oinspirerande kurs, kändes som att kursen handlade om att lära sig vad andra tyckte om miljöfrågorna snarare än att skapa sig en egen uppfattning.» (Dåligt)
- Mycket tråkig kurs och en och annan dålig gästföreläsare. Är mycket imponerad av att allt annat var mycket bra.» (Godkänt)
- Jag har svårt att se hur kursen anknyter till datateknik som jag läser, fanns några slides på en sida men kändes mest som att de var inlagda för att de behövs.. Bra kurs med vettigt innehåll men en tydlig relevens till datateknik saknar jag.» (Godkänt)
- Positivt med den mångfald av föreläsare. Bra struktur på kursen. Smart med många obligatoriska moment som ser till att kursens mål nås.» (Gott)
- En väldigt positiv kurs med en märkbart hög ambitionsnivå.» (Gott)
- Intressant ämne. Lärorikt om miljön och hur man kan förbättra den. Inlämningsuppgifterna var det mycket jobb med, men tyckte att dom gav väldigt mycket. » (Gott)
- Jag till skillnad från många andra kände till många begrepp och biologiska mekanismer sedan innan kursens gång, även om det var en evighet sedan jag hade biologi på gymnasiet. Så de föreläsningarna som innehöll sådana element visste man ju var allmänbildning, medan de flesta andra bara verkade flummiga. Flertalet gästföreläsare var riktiga sömnmedel.» (Gott)
- Är en bra kurs, men jag ifrågasätter hur viktig den egentligen är för en dataingenjör. Alltid kul med teknisk allmänbildning dock. Är lite småbitter över att vi läser denna istället för Programutveckling B.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Kurslitteraturen»
- Fördjupningsfrågorna»
- Fördjupingsövingar och de pratisk i grupperna»
- inget»
- Fördjupningsövningarna med diskussion, då dessa faktiskt var givande.»
- Stefan Wirsenius, jag är säker på att ingen kurs framöver på Chalmers kommer ha ett så bra kurs-PM. Och att Stefan tvingade gästföreläsare att följa vissa "mallar" för att få en gemensam tydlig strutkur på föreläsningarna var inget annat än ett genialiskt drag. »
- inte den här kursen »
- Förhoppningsvis så förändras kursen radikalt»
- ingenting»
- Eoin O" Broin.»
- inlämningsuppgifterna och fördjupningarna»
- fördjupningsuppgifter och inlämningsuppgifter, även om detta är ett stressmoment för eleverna»
- Varierande föreläsare och gruppledarna.»
- Specifika föreläsare som var jättebra: John Holmberg, Frances Sprei, Andrea Egeskog (med lite erfarenhet), Fredrik Hedenus, Jonas Nässén.»
- Göra föreläsningen om försurning intresantare.»
- Diskussionsövningar + inlämningsuppgifter»
- Fördjupningsövningarna och inlämningsuppgifterna var lärorika och bra, man fick en bra känsla för storleksordningar och vad det faktiskt handlar om.»
- Inlämningsuppgifter. »
- inlämningarna eller fördjupningen, inte båda»
- Det fanns några föreläsningar som var bra och inlämningsuppgifterna var helt ok...»
- Bra att man lade upp powerpoints på kurshemsidan i tid.»
- Fördjupningsuppgifterna, även om de behöver jobbas vidare på. Det är där man lär sig ny kunskap.»
- Fördjupningsövningarna kan dock förtydligas en aning.»
- Övningsledarna »
- Upplägget för övningarna.»
- Gästföreläsare»
- Att varje föreläsning innehåller en del där föreläsaren förklarar syftet med föreläsningen och dess roll i kursen är hjälpsamt när man ska försöka skapa sig en överblick av kursen.»
- handledningstillfällena»
- Fördjupningsövningarna och pdf-filer av föreläsningarna.»
- Kurs-pm:et med detaljerad information om hela kursen var trevligt.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsarna bör ändra i deras slide till mer läsbara färgkoder. Blå text på svart bakgrund t.ex. är nästan oläsbart på projektorn. Så här var det på många föreläsningar.»
- Inlämningsuppgifterna bör förändras då kursens fokus inte ligger på att kunna använda excel och bygga formler.»
- Boken»
- Allt annat, bland annat så borde kursen integrer mer andra kurser vilket skulle för min del göra kursen ändamål mer fungerade.»
- Längre lunchtid»
- Mer fokus på vad vi som datateknologer kan göra, istället för fokus på vad människan i allmänhet kan göra.»
- ta bort kursen för elektroingenjörer»
- inlämningarna en aning svåra och överflödiga (att räkna på olika typer av utsläpp känns onödigt för oss)»
- Allting»
- mindre "prat i grupper" under föreläsningarna»
- typ allt»
- Allt. Kursen har (som den är nu) ytterst lite att göra med utbildningen. Vill man läsa politik finns det andra skolor att söka sig till.»
- se tidigare kommentarer»
- Inga obligatoriska fördjupningsuppgifter»
- Föreläsningen om hållbarutveckling från u-länders perspektiv var för splittrad och abstrakt. Kändes som att vi rabblade definitioner och stadgor i 90% föreläsningen, och de utlovade konkreta exemplen var inte så värst konkreta. Anna-Karin Jönbrink, SWEREA, föreläsningen kändes ur fas med vår industri. Kändes inte som att föreläsaren var på samma tekniska nivå som oss. Kanske hon "fördummade" sig lite. I så fall var det i onödan. Svårt att ha förtroende för en föreläsare som inte känns ajour, och då blir det ännu svårare att ta in informationen. Föreläsningen om miljöanpassning av elektronik var inte så bra. Väldigt tråkigt upplägg med ändlös innantill-läsning av långa listor. Konkreta exempel som var alldeles för avancerade. Svårt att plocka fram dom viktigaste punkterna och kondensera till något man själv kunde förstå. Borde reformeras helt.»
- Inget specielt.»
- Frivillig kurslitteratur!!! (eller bara billigare sådan)»
- byt föreläsare/examinator, han har en sån jobbig röst att lyssna på.. ta bort inlämningarna eller fördjupningen.»
- Diskussionsövningarna hade väldigt opedagogiskt upplägg, vissa föreläsningar var orelevanta. »
- Hela kursen för att miljö är inte alls matcha med elektrolinje. Kurslitteratur är nästan inge help.»
- Tentan bör ändras då tiden inte räckte till för alla uppgifter.»
- Lite stressigt med så mycket material att läsa på.»
- Föreläsare och föreläsningars innehåll.»
- göra "roligare", miljö är inte det mest spännande ämnet direkt tyvärr, och se till att handledarna är lite snabbare»
- Sista storgruppsövningen gav inget nytt utan kändes bara som repetition.»
- Litteraturen, att ha lagt ihop en massa artiklar från tidningar och gjort det till en kompendium är inte någon bra student litteratur i mitt tycke. »
- Tentan, kanske inte behöver vara så himla många frågor och annan poängfördelning, en 2p fråga kunde bestå av att du skulle nämna 3 2 växthusgaser och en annan 2p fråga va du tvungen att skriva 1-1.5 sidor.. »
- mer anknytning till programmet som man läser så att det inte känns som att det bara är en slumpmässig kurs som är inlagd i programplanen, just för att det krävs en hållbar utveckling/MTS -kurs.»
- tydligare frågor på fördjupningsuppgifter, vad efterfrågas egentligen? varför tolkar studenter frågor på ett sätt och handledare på ett annat som dem sedan tvingas förklara?»
- gärna tydligare formulering i inlämningsuppgifterna.»

16. Övriga kommentarer

- Det är ordentligt med arbete för 7,5p.»
- Varför måste man ha så många gästföreläsningar. Kunde minska antalet kanske.»
- Inlämningsuppgifterna var det tramsigaste jag har varit med om. Sämsta och mest värdelösa kursen någonsin. Om jag tvingas läsa en hälften så dålig kurs så blir jag förbannad»
- kursen är viktig, men borde inte läras ut på högskolenivå, utan på gymnasienivå.»
- Tydligare riktlinjer till handledare om vad som gäller gällande poängsättning och rättigheter gällande inlämningsuppgifterna. Mindre fokus på att "räkna" rätt i inlämningsuppgifterna. Är vi här för att lära oss enhetskontroll eller för att lära oss om bärkraftig resursanvändning? Å andra sidan var det räkneuppgifterna som gjorde att man kunde få a-ha-upplevelser, det finns ett stort pedagogiskt värde i att gå igenom det själv bit för bit och se vilka faktorer som spelar in. Men på något sätt bör fokus skiftas lite till själva hållbarhetsfrågorna. »
- David Bryngelsson is the man!!»
- detta var nog den tråkigaste kursen jag någonsin har haft under hela min skolgång, sedan årkurs 1 i grundskolan.»
- Roligt med en kurs som inte liknar de andra.»
- Man hinner inte äta och ta sig från lindholmens campus till johanneberg på lunchtimmen»
- Tycker om kursen. Hade gärna lärt mig mer, men hur kunskapen framförts som motsägande mellan olika föreläsningar gör att man tappar intresset. Exempel: man pratar i kursen om att man kan dra ner på tjänster/capita för att minska miljöpåverkan, sedan kommer det en föreläsare och pratar om att man ska konsumera för att öka världsekonomin så att man kan satsa pengar på miljöarbete. Puckat!»
- Arbetsbelastningen var alldeles för hög. För många inlämnings uppgifter som skulle lämnas.»
- Man hinner knappt äta lunch när man har förmiddagslektionen på lindholmen och eftermiddagslektionen på johanneberg.»
- Bra kurs-PM samt bra administration och struktur i kursen.»


Kursutvärderingssystem från