ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


V10 Matematik B, MVE340

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-18 - 2010-09-19
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 33%
Kontaktperson: Monica Olsson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Sjöingenjör 180 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

22 svarande

Högst 15 timmar»5 22%
Cirka 20 timmar»3 13%
Cirka 25 timmar»4 18%
Cirka 30 timmar»8 36%
Minst 35 timmar»2 9%

Genomsnitt: 2.95

- jag har inte lagt så många timmar pga att jag inte har förstått Raymonds föreläsningar eller det han skrev i sin lärobok, därför har jag inte kunnat arbeta så mycket i boken, men jag har i stället lagt mer tid på att försöka arbeta i gamla gymnasieböcker, vilket har tagit en del tid att få fram som är mycket svår att ta igen. Raymond är jätteduktig på matte men han är ingen pedagog, därför bör vi ej använda oss av hans bok, då den är skriven på ett sådant sätt att i alla fall jag, som inte har läst till matte E utan bara c, inte förstår mycket i den. han tar för givet att vi kan för mycket "grunder" som man inte får på gymnasienivå. en lärobok ska vara skrivet av en pedagog, dvs inte ens som är så duktig på matte som raymond, för honom är allt självklart och enkelt, medan det för oss inte alls är självklart.» (Högst 15 timmar)
- Kämpade som ett djur halva kursen när jag insåg att det är inte realistiskt att fortsätta med matten under dessa förutsättningar. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

23 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»7 30%
75%»7 30%
100%»8 34%

Genomsnitt: 3.95

- Jag gav upp, att gå på Reimonds föreläsningar. Han är totalt värdelös som pedagog. » (25%)
- Se kommentar på fråga ett» (50%)
- Ej deltagit i övningslektionerna.» (50%)
- Föreläsningarnas pedagogiska del är helt bortfallen därför gav det mig inget att gå på föreläsningarna.» (50%)
- gick ej på övnings lektionerna » (50%)
- jag har deltagit på de flesta föreläsningarna, och måste tyvärr säga att det känns som om raymond inte bryr sig om att vi förstår utan kör sitt race, frågar man för mycket så får man i bland inte svar utan han bara fortsätter (jag har slutat fråga pga detta). sen talar han mycket in i tavlan, för fort och ber man honom att ta det lugnare så blir det lugnare i 5 sekunder, sen är han uppe i samma tempo igen. dvs att han går för snabbt fram pratar alldeles för snabbt och lågmält. man fokuserar så mycket kraft att försöka hinna med att anteckna det som skrivs på tavlan att man inte ens hinner tänka på det han säger. » (75%)
- Jag har varit på alla föreläsningar och ca 50% av alla räknestugor» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

23 svarande

Jag har inte sett/läst målen»1 4%
Målen är svåra att förstå»7 30%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 34%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»7 30%

Genomsnitt: 2.91

- Vad finns det att förstå när Reimond är lärare?!» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

23 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»10 43%
Nej, målen är för högt ställda»13 56%

Genomsnitt: 2.56

- Målen och kursplanen i sig är rimliga, problemet är att lyckas på upp till dem som kursen ser ut i dagsläget.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Trots att jag läst matte E på gymnasiet (en del år sedan) så var detta en riktigt krävande kurs. Fasar för kamraterna som kom med matte B i bagaget... Något som inte va speciellt schysst att ha som antagningskrav.» (Ja, målen verkar rimliga)
- "är målen rimliga i förhållande till DINA förkunskaper..." ja det tycker jag, jag har läst upp till matte E på gymnasiet. Målen är alldeles för högt ställda med enbart matte B som intagningskrav, jag tycker att det borde vara minst matte D som intagninskrav till programmet» (Ja, målen verkar rimliga)
- har man bara läst matte B som kraven är, och C. så har man inte mycket av de grundkunskaper som tydligen förväntas att man ska ha. mycket saknas i Algebran, jag har som ex, aldrig räknat på tal med roten ur x i nämnaren, och sådana saker står inte ens hur man ska räkna ut i hans bok. dvs hans bok är skriven med mer "avancerad" mattematik som man nästan måste ha läst E för att förstå riktigt. » (Nej, målen är för högt ställda)
- Det krävs matte b för att söka in, på samanlagt tre månaders heltids studier ska vi klara av all gymnasie matte + mer» (Nej, målen är för högt ställda)
- Jag tycker matten är kul och har läst upp till matematik D på gymnasiet så personligen gillar jag att målen är högt satta men jag förstår varför många andra har varit kritiska till att kursen är så omfattande. Behörighetskravet för att komma in på utbildningen är matematik B och att då köra all denna matte på så kort tid är i överkant. Jag tycker definitivt att det är bra att läsa all denna matte, men det vore bättre om det kanske var 3 kurser på 7,5 p och mer utspritt. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

23 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»5 21%
Ja, i hög grad»8 34%
Vet ej/har inte examinerats än»10 43%

Genomsnitt: 3.21

- Tentan var ganska bra fast jag är lite besviken på innehållet i tentan ifrån kapitel 7, jag hade gärna sett någon uppgift som liknade de uppgifter som var med på genomgången tex. beräkna den normalvektor till planet givet av 3 punkter/beräkna arean av den triangel mellan de tre punkterna. Jag hade läst på ganska mycket i kapitell 7 (skalärprodukter, vektorprodukter mm.) men jag hade svårt för de 2 sista uppgifterna, förstog inte riktigt vad frågan var ute efter eller hur jag skulle lösa problemen, sen hade det varit bättre i fråga 10 om linjerna varit angivna i punktform. Sen hade jag gärna sett en uppgift ifrån kapitel 5 med en DE av andra ordningen» (I viss utsträckning)
- satsar på omtentan, det kommer alldrig att funka till den riktiga.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»11 47%
Ganska liten»7 30%
Ganska stor»3 13%
Mycket stor»2 8%

Genomsnitt: 1.82

- läs ovannämnda» (Mycket liten)
- Reimond har noll pedagogisk förståelse och är inte kapabel till att lära ut. Hans föreläsningar har gett mig noll matematisk kunskap och ångest.» (Mycket liten)
- Reimond...» (Mycket liten)
- Gick till en början på alla föreläsningar, men insåg efter ett tag att de inte gav något då det snarare var uppradning av exempel ur boken i stället för förklaringar och dylikt som man inte kan läsa sig till.» (Mycket liten)
- Föreläsaren bör sänka sig till elevens nivå och INTE hoppa över steg i uträkningar och säga att detta är en självklarhet. » (Mycket liten)
- Under kursen har föreläsaren fått en hel del kritik från många kurskamrater och klassrepresentanterna har haft möte och skrivit och kritiserat. Jag håller inte alls med i denna kritik, jag tycker föreläsningarna håller toppnivå, INGEN annan är så tydlig på tavlan. Bra är också att det räknas så många och bra exempel på tavlan på föreläsningarna.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

23 svarande

Mycket liten»13 56%
Ganska liten»6 26%
Ganska stor»1 4%
Mycket stor»3 13%

Genomsnitt: 1.73

- boken är för mig som inte läst mer än c, helt värdelös, jag förstår nästan ingenting i den ,pga att jag inte har grunderna, jag vet inte om raymond inte vet vad man lär sig i gymnasiets kurser i dag, eller om han bara tycker att man ska kunna detta. det är ju matte B som krav, c till hösten, jag läste C men saknar alldeles för mycket, sådant fick vi inte ens i Raymonds A kurs» (Mycket liten)
- Usel litteratur.» (Mycket liten)
- Först en dålig lärare och sedan har Chalmers mage att godkänna hans egenproducerade lärobok som är än sämre. Kan jag få mina pengar tillbaka?!» (Mycket liten)
- Boken gör kursen oerhört mycket svårare än nödvändigt, då den i princip saknar förklaringar utan snarare är en samling räkneexempel. Kan fungera för att slå upp något som man redan kan men är lite osäker på, men att lära sig något nytt med hjälp av boken är väldigt svårt på grund av bristen på förklaringar. Jag har använt gymnasieböcker och internet i stället för boken för att få förklaringar och stegvis instruktioner.» (Mycket liten)
- Boken tycker jag skulle varit lite tydligare. Mera steg för steg hur man löser krångliga uppg. Jag hade svårt att få hjälp av exemplen i boken när jag körde fast.» (Ganska liten)
- Under förra matematikkursen tänkte jag mig att jag skulle klara att med kurslitteraturens hjälp lära mig det jag behövde själv, hemma. Detta var väldigt dumt, kurslitteraturen till dessa kurser är definitivt inte anpassad för att användas så. I denna kurs har jag varit på alla föreläsningar och nu är boken väldigt användbar! Jag var väldigt kritisk till kurslitteraturen i kursutvärderingen till förra kursen men har nu insett att den funkar bra om man hänger med på föreläsningarna. Kan vara bra att förklara det noga i början av kursen att litteraturen endast bör ses som ett komplement till föreläsningarna, kanske kan tyckas vara självklart för någon som läst på högskolan tidigare, men kommer man från gymnasiet och är van vid väldigt pedagogisk litteratur är det inte lika självklart. » (Ganska stor)
- att hitta en perfekt mattebok är svårt om inte omlöjligt, men jag tycker faktiskt att boken inte är så pjåkig endå. Vissa delar av exemplen i boken kan vara ganska svårtolkade, man kan ibland behöva läsa det både en och två gånger extra för att förstå vad som händer. Men faktum kvarstår, utan boken hade jag inte ens haft en suck till att klara tentan. (har inte fått svaren än men jag är ganska säker på att jag klarat mig) Sen är det även bra med övningstentor» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

23 svarande

Mycket dåligt»5 21%
Ganska dåligt»6 26%
Ganska bra»11 47%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.34

- Återigen, Reimond. Han har gjort ett svårt ämne omöjligt.» (Mycket dåligt)
- Reimond kan inte ens administrera och planera. Reimond har godtyckligt lagt in en obligatorisk laboration utan att delge kursdeltagarna, varken på lektion, via kurshemsidan eller i schemat. Många blev förvånade när de senare fick höra att det hade varit en obligatorisk laboration. EN laboration som majoriteten av klassen för övrigt missade.» (Mycket dåligt)
- Struligt med egen hemsida för matte» (Ganska dåligt)
- Det mesta har vart bra även på denna punkt, labben kunde ha lagts in på schemat och kurshemsidan lämnar en del att önska men annars bra.» (Ganska bra)
- Utförligare lösningsförslag till övningstentorna önskas, i dagsläget är de mer som ett facit, utan tips eller instruktioner för hur man ska lösa en uppgift.» (Ganska bra)
- Enda som jag ogillar skarpt är att duggan inte stog med på schemat vilket tyvärr ledde till att jag missade den» (Ganska bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

23 svarande

Mycket dåliga»2 8%
Ganska dåliga»6 26%
Ganska bra»7 30%
Mycket bra»4 17%
Har ej sökt hjälp»4 17%

Genomsnitt: 3.08

- Reimond har inte svarat vettigt någongång. » (Mycket dåliga)
- En fråga en gång och därefter aldrig mer. Som den värdelösa pedagog Reimond är, så klarar han inte av att förklara... » (Mycket dåliga)
- Tack vare den extra insatta SI matten så har man iallafall lärt sig lite grann.. » (Ganska dåliga)
- man fick hjälp om man frågade, jag slutade gå på de vanliga matte lektionerna för att svaren var lika kryptiska som föreläsningarna för mig. många duktiga mattematiker har svårt att sänka sig till elevernas nivåer kunskapsmässigt och förklara så att man förstår, i stället sitter man där och tittar igenom det han skrev 100 gånger och undrar vad katten han gjorde» (Ganska dåliga)
- Gott om övningstillfällen där det var lätt att få hjälp, även om hjälpen inte alltid var så bra som den hade behövt vara. SI-tillfällena är oerhört bra och måste bevaras till kommande år!» (Ganska bra)
- Jag tycker det har varit kanon, kanonfint att ni har lagt in den här mattesupporten, bra! Även på denna punkt hade, som jag förstod det på klassrepresentatnernas möte, "klassen" klagomål. Jag förstår inte detta, jag tycker saker har förklarats så bra som det möjligen går på föreläsningarna och om man då inte förstår det så får man faktiskt gå hem och läsa. Det går inte att älta saker i evighet på föreläsningarna om man skall packa in det som målen kräver, jag tycker det säger sig självt.» (Mycket bra)
- Det är väldigt bra med räknestugor där läraren kan gå runt och svara på frågor när man fastnat. SI matten var också en väldigt bra idé som hjälpte mycket, själva upplägget där man sitter i små grupper och löser ett tal för att sedan ha genomgång själva på tavlan är hur bra som hälst.» (Mycket bra)
- På föreläsningarna inte alls men extramatten var mycket bra.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»9 39%
Mycket bra»12 52%
Har ej sökt samarbete»2 8%

Genomsnitt: 3.69

- I stället för att gå på föreläsningarna har vi haft egna "mini-föreläsningar" där vi suttit några stycken i ett klassrum och löst uppgifter på tavlan. Den som kan en sak lär ut till de andra.» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»3 13%
Hög»12 52%
För hög»8 34%

Genomsnitt: 4.21

- Mycket att lära sig på kort tid, men med en mer pedagogisk föreläsare och en bättre bok känns det ändå som en rimlig nivå.» (Hög)
- Det gick väldigt snabbt fram ofta, dock blev tempot mycket mer behagligt på slutet» (Hög)
- för högt tempo och för lite tid till varje del» (För hög)
- Orimliga krav.» (För hög)
- Arbetsbelastningen hade varit bra om man hade haft en lärare som hade lärt ut något... Tentan kommer att kuggas. » (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

23 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»7 30%
Hög»11 47%
För hög»5 21%

Genomsnitt: 3.91

- matten tar upp nästan all den mentala kraften» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

23 svarande

Mycket dåligt»9 39%
Dåligt»6 26%
Godkänt»4 17%
Gott»3 13%
Mycket gott»1 4%

Genomsnitt: 2.17

- Reimond är roten till allt som är värdelöst, dåligt, inkonsekvent och förargelseväckande med den här kursen.» (Mycket dåligt)
- Mycket få personer förstod vad läraren vill få lärt ut, kunde inte hålla det på en bra grund nivå trots upprepade uppmaningar från klassen» (Mycket dåligt)
- Kvaliteten på föreläsningarna och på boken är under all kritik, särskilt på sjöingenjörsprogrammet där intagningskraven är låga på mattefronten krävs det en mänskligare nivå med tydligare förklaringar, att lägga lite tid på att få klassen att förstå vad derivata innebär innan man gör en lång och snabb härledning av derivatans definition och liknande.» (Mycket dåligt)
- Med tanke på intagningskravet i matematiken (matematikkurs B) för sjöingenjörsprogramet bör genomgångar / föreläsningar vara mycket mera grundliga!!!! Läraren tar allt för mycket förgivet, hoppar över steg osv. Blir oförståligt och förvirrande för en elev som aldrig sett typen av matte.» (Dåligt)
- Jag tyckte faktiskt att kursen var ganska bra trots all kritik. Visst, det var inte lätt och det gick ofta väldigt snabbt fram men nu såhär i efterhand när jag tittar tillbaka på det hela så har jag lärt mig fruktansvärt mycket.» (Gott)
- Tycker ändå att läraren har gjort ett gott jobb, det är inte lätt att lära ut sån matte till elever som inte har mer än matte B med sig.» (Gott)
- Mycket bra kurs! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Si-matte hjälp»
- SI1 matten. De 2 studenterna har hjälpt mig mycket! Kanonjobb. Hatten av för dem.»
- INGET!!!»
- Räknestugurna »
- SI-matten. »
- Jag gillar att ha 7,5poängs kurser. Det blir för "plottrigt" med en massa delkurser för att få ihop ett ämne. »
- Räknestugorna, SI matten. Sen tycker jag att övningstentor är väldigt hjälpsamma också. En annan sak som jag tyckte var riktigt bra var att vi var lediga på fredagar, det gjorde att man hade extra mycket tid att räkna och läsa hemma vilket var till enormt stor nytta»
- Mattehjälpen.»
- Kan inte se något i kursen som är värt att bevara»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kurslitteratur, föreläsare»
- nytt kursmaterial hade varit på sin plats, annan föreläsare med lite mer pedagogik, tydligare mål för kursen samt tydligare gränser för betygen.»
- Ny, mer pedagogisk bok, som även har med de grunder från matte B-E som måste vara med. En annan föreläsare, gärna en som är mycket pedagogisk, hellre att de som läst matte E tycker att det nästan är lite tjatigt och larvigt att gå in i det hela som en bra pedagog gör, och att de som bara läst C verkligen kan hänga med.»
- Reimond»
- Bort med Reimond och hans förbannade kurslitteratur!»
- Ny kurslitteratur + pedagogisk lärare, långsammare tempo»
- Lägga matematiken över fler kurser och minska ner tempot tror jag är viktigt för att alla skall hinna ta till sig och lära sig allt detta. Det är nästan ett måste, jag tror belastningen har varit på tok för hög för de flesta.»
- Föreläsarens pedagogik och boken.»
- Kurslitteraturen måste absolut ändras. Den är väldigt tungläst och det tar mycket tid att bara förstå räkneexemplen. Tycker även att man kan vara tydligare i exemplen med fler "delsteg". Tycker personligen det är mycket konstigt att lärarna skriver egen kurslitteratur... Är det verkligen den bästa och mest pedagogiska kurslitteraturen som eleverna får, eller är det ett sätt för läraren att tjäna extra? Kvalitetsgranskas kurslitteraturen och jämförs med annan litteratur på marknaden? Varför inte ha en standard mattebok för chalmers som lärarna får anpassa sig till och välja ut vad som är relevant?»
- Upplägget på kursen behöver absolut förändras, lärarens attityd om vad man skall kunna sen innan överenstämmer inte med intagningskrav i mattematik för programet. »
- Högre intagningskrav till programmet hälst matte D. Sen tycker jag att man inte ska lägga så mycket av tiden på genomgångarna till krångliga bevis som ingen kommer lära sig endå. Framförallt tyckte jag att när vi gick igenom kapitell 3 så blev det en himla massa bevis hit och dit, jag tycker att det räcker med att gå igenom beviset för derivatans definition men sen räcker det. man behöver inte bevisa varför derivatan av e^x blir e^x eller att derivatan av ln(x) blir 1/x osv. Det är en sån grej man bara får pränta in i skallen och göra sig hemma med utrycken så att man kan räkna med dem, framförallt när det är en så pass krävande kurs där många har svårt för att lära sig»
- Pedagogisk föreläsare. Bättre kurslitteratur som är mer pedagogisk.»
- Vissa förändringar i boken hade nog gjort gott. (Se ovan) Och ev. kan man i framtiden dela upp matten i 3 kurser istället för 2 som det är nu. Så att det inte blir så mycket nytt på en gång.»
- obligatorisk mattelabb i datorsalen »
- Lugnare tempo hos läraren. Om man inte har bra matte kunskaper sedan innan känns kursen omöjlig att klara. Räkneexempel baserade på verkligheten kan göra det lättare att förstå.»
- Jag skulle förändra allt, ny lärare, ny litteratur och ett helt nytt upplägg på hur kursens mål ska uppnås. Detta är absolut inte hållbart.»

16. Övriga kommentarer

- märkligt att förläsaren kan kräva närvaro på matematik labration utan att ändra i schemat eller på kurshemsidan så att alla vet när det inträffar.»
- Reimond borde sitta på sitt kontor och forska på nån formel eller nåt. I en föreläsningssal har han ej att göra, enligt mig.»
- Jag anser att det är en skam att Chalmers tillåter den här typen av lärare att få fortsätta med sin verksamhet. Det har fortgått i många år ,och varför har inget gjorts tidigare för att avhjälpa situationen, Reimond?! Vidare tycker jag det är oerhört fult att denna inkompetenta lärare får producera sitt egna material som han sedan säljer för en anselig summa. Vi studenter har en begränsad ekonomi och att vi har tvingats in i en situation som förutsätter att vi köper boken, det är totalt vansinnigt!! Boken är värdelös!»
- Tycker det är märkligt att inget ändrats då förra året nära 4 av 5 inte klarade kursen»
- Som sagt så vill jag ni skall veta att alla inte stod bakom den kritik från "klassen" som klassrepresentaterna tog upp med kursansvarige. Att målen är för högt satta med tanke på behörighetskravet håller jag med om och att det då blir tungt är inte konstigt. Men att lägga det på han som har fått i uppdrag att hålla i föreläsningarna tycker jag är extremt dålig stil. Han har gjort ett stort jobb och lärt ut det som skulle läras ut på ett bra sätt. Sen att det har varit alldeles för mycket på den tid vi har haft får de som planerar programmet stå för. Nu vet jag inte exakt vad som slutligen stod i det dokument som lämnades in, men det jag hörde på mötet var helt befängt, kritik riktad på fel personer, korkat och orättvist.»
- Sist av allt vill jag säga att jag tycker att viss kritik mot läraren Reimond faktiskt inte riktigt är förtjänad. Jag tror att många som klagar inte riktigt förstår att vi inte läser på gymnasiet längre och att kraven här är så mycket högre ställda en tidigare och att även tempot här är högre. Sen tycker jag att om man inte går på lektionerna så har man ingen rätt att sedan komma och klaga (med en närvaro på i genomsnitt 25-35 personer på genomgångarna är det inte så konstigt om många misslyckas) Mitt tipps till Reimond är att i fortsättningen inte lägga massa tid på massa svåra bevis och motsvarande utan försök lära oss att arbeta med matten istället, förståelsen för matten lär man sig bäst när man redan kan arbeta med den, lösa uppgifterna och kunna svaren. Sen som sagt ta det lite lugnt så att de flästa hinner med och fortsätt med dina roliga skämt "man måste utrota rötterna" gillade jag extra mycket»
- Kursen känns onödig för programmet då den matte vi har haft behov av hittills har vi lärt oss i den kursen det är relevant.»
- När undervisningen och litteratur är av så bristande att få elever är närvarande och de flesta försöker att köpa på sig gymnasieböcker och allt annat som går att hitta på internet istället för att ödsla tid på den rekommenderade litteraturen. Det har varit en ren katastrof, eleverna som har klarat kursen bra har jobbat hårt och har ändå sedan tidigare haft kunskaperna som behövdes. De elever som inte har läst matematik på högre nivå hade ingen chans att klara tentamen.»


Kursutvärderingssystem från