ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kurs 2, XXX123

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-05-17
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: 100%
Kontaktperson: Birgit Modh»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

2. Lärandemål 2

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

3. Lärandemål 3

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

4. Lärandemål 4

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 100%
Vet ej»0

Genomsnitt: 4

5. Lärandemål 5

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 100%
Mycket bra»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

1 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»1 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

7. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfång och poängantal?

1 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»0 0%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»1 100%
För stort omfång i förhållande till poäng»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

1 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 100%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 3

9. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 100%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»1 100%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 4

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Har ej sökt samarbete»1 100%

Genomsnitt: 5


Sammanfattande frågor

12. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»0 0%
Mycket gott»1 100%

Genomsnitt: 5

- Gillade särskilt alla exkursioner med övernattning.» (Mycket gott)

13. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Se ovan»

14. Vad bör främst förändras till nästa år?

15. Övriga kommentarer

sdfaskölfj sdfeio

- Lärarna var engagerade och inspirerande.»Kursutvärderingssystem från