ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


hkjhkjjkh

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-05-17
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

0 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 0

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

0 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»0 0%

Genomsnitt: 0Kursutvärderingssystem från