ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärdering, ARK 095

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2009-10-16 - 2010-10-30
Antal svar: 2
Procent av deltagarna som svarat: 5%
Kontaktperson: Ayla Irebring Ruiperez»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Arkitektur och teknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur och teknik 300 hp

1. Mål och förväntningar

Framgick det klart vad som förväntades av studenterna efter kursen?

2 svarande

Nej, det framgick inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 50%
Ja, det framgick ganska bra»1 50%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- Z38G0A <a href="http://licpqouzkuwb.com/">licpqouzkuwb</a>, [url=http://wmzvlgxxstqp.com/]wmzvlgxxstqp[/url], [link=http://uvwogjqxnfim.com/]uvwogjqxnfim[/link], http://lrupkgtshuxm.com/» (Ganska dåligt)

2. Hur väl har kursens lärandemål uppfyllts? Lärandemål 1

Kursens första lärandemål enligt kursplanen är att .......
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

2 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»1 50%
Ganska bra»0 0%
Bra»1 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- Z38G0A <a href="http://licpqouzkuwb.com/">licpqouzkuwb</a>, [url=http://wmzvlgxxstqp.com/]wmzvlgxxstqp[/url], [link=http://uvwogjqxnfim.com/]uvwogjqxnfim[/link], http://lrupkgtshuxm.com/» (Bra)

3. Lärandemål 2

Kursens andra lärandemål är att ......
Hur väl har detta lärandemål uppfyllts?

2 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska dåligt»2 100%
Ganska bra»0 0%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 2

- Z38G0A <a href="http://licpqouzkuwb.com/">licpqouzkuwb</a>, [url=http://wmzvlgxxstqp.com/]wmzvlgxxstqp[/url], [link=http://uvwogjqxnfim.com/]uvwogjqxnfim[/link], http://lrupkgtshuxm.com/» (Ganska dåligt)

4. Hur var kursens ambitions- och kravnivå?

Hur var kursens ambitions- och kravnivå i förhållande till dina förväntningar?
Hur var lärarens krav och förväntningar jämfört med kursplanens och dina egna?

- Z38G0A <a href="http://licpqouzkuwb.com/">licpqouzkuwb</a>, [url=http://wmzvlgxxstqp.com/]wmzvlgxxstqp[/url], [link=http://uvwogjqxnfim.com/]uvwogjqxnfim[/link], http://lrupkgtshuxm.com/»

5. Hur var kursens organisation och planering?

Hur passar kursens uppläggning (förhållandet föreläsning-övning-lab-eget arbete etc) ditt eget sätt att studera?

2 svarande

Mycket dålig»0 0%
Ganska dålig»0 0%
Ganska bra»1 50%
Bra»1 50%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3.5

- Z38G0A <a href="http://licpqouzkuwb.com/">licpqouzkuwb</a>, [url=http://wmzvlgxxstqp.com/]wmzvlgxxstqp[/url], [link=http://uvwogjqxnfim.com/]uvwogjqxnfim[/link], http://lrupkgtshuxm.com/» (Bra)

6. Handledning och kritik

Fick du tillräcklig tillgång till handledning och kritik de tider som utlovats?
Upplevdes handledningen och kritiken som relevant och konstruktiv?

2 svarande

Nej, inte alls»0 0%
Ganska otillfredsställande»0 0%
Ganska bra»2 100%
Bra»0 0%
Mycket bra»0 0%

Genomsnitt: 3

- Z38G0A <a href="http://licpqouzkuwb.com/">licpqouzkuwb</a>, [url=http://wmzvlgxxstqp.com/]wmzvlgxxstqp[/url], [link=http://uvwogjqxnfim.com/]uvwogjqxnfim[/link], http://lrupkgtshuxm.com/» (Ganska bra)

7. Vad är viktigast att behålla?

Vad av kursens innehåll eller uppläggning vill du helst ska vara kvar i nästa års kurs?

- Z38G0A <a href="http://licpqouzkuwb.com/">licpqouzkuwb</a>, [url=http://wmzvlgxxstqp.com/]wmzvlgxxstqp[/url], [link=http://uvwogjqxnfim.com/]uvwogjqxnfim[/link], http://lrupkgtshuxm.com/»

8. Vad är viktigast att förändra och/eller utveckla?

Vad är viktigast att ta bort?
Vad är viktigast att förändra och hur?
Vad är viktigast att utveckla och hur?

- Z38G0A <a href="http://licpqouzkuwb.com/">licpqouzkuwb</a>, [url=http://wmzvlgxxstqp.com/]wmzvlgxxstqp[/url], [link=http://uvwogjqxnfim.com/]uvwogjqxnfim[/link], http://lrupkgtshuxm.com/»Kursutvärderingssystem från