ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysik del C, LMA538 0309

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-17
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

80 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»8 10%
Varken eller»15 18%
Ganska bra»37 46%
Mycket bra»17 21%

Genomsnitt: 3.71

- Inga exempel, för svårt att lära sig allt själv! » (Mycket dåligt)
- Inte ens i närheten av samma standard på föreläsningar som tentatalen. Inga ex på tentatal.» (Mycket dåligt)
- Det finns ingen som helst koppling mellan föreläsningar, inlämningsuppgifter och tentan. Föreläsningarna var strikt teoretiska. Det måste räknas mer på föreläsningarna för att öka förståelsen.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker att de har varit för få exempel på innehållet i kursen, det har mest varit teori och inget som man kan anknyta till teorin har visats.» (Ganska dåligt)
- Det kanske är för det är svårare än mekaniken, men det känns inte som man fått lika ingående och på så sätt inte fått lika stor förståelse.» (Ganska dåligt)
- Alldeles för lite exempel. Och jag tycker inte han gick igenom saker och ting tillräckligt grundligt.» (Ganska dåligt)
- Ont om tid att gå igenom sakerna, mycket stressigt för läraren. Alldeles för få exempel på en kurs av denna komplexitet och sällan förklarningar på hur formlerna skall användas. (De formler som ens nämdes)» (Ganska dåligt)
- Föreläsningarna, genomgånget material och genomgånga exempel låg till väldigt liten del på samma nivå som tentamen och var inte förberadande.» (Ganska dåligt)
- Andreas Isacsson har inte varit en pedagogisk föreläsare, ofta inte försökt förklara saker och ting vidare när folk uppenbarligen inte förstått.» (Ganska dåligt)
- För mycket saker på för lite tid. Ny information på repitionsveckan.» (Varken eller)
- Bra innehåll teoretiskt sätt med alldeles för lite konkreta räkne-exempel.» (Varken eller)
- Ibland gick föreläsaren för fort så att man inte riktig hann med att samtidgt anteckna och lysnna på vad han säger. » (Varken eller)
- Han har inte hunnit gå igenom allt han hade planerat.» (Varken eller)
- Alldeles för få föreläsningar vilket gjort det stressigt, inte tid till exempelräkning eller repetition.» (Varken eller)
- Han låg varje vecka efter i planeringen vilket gjorde att man inte riktigt kunde ligga i fas med övningarna.» (Varken eller)
- Gick igenom för snabbt och med alldeles för fy exempel, så det var svårt att börja räkna efteråt.» (Varken eller)
- Hade varit bra med mer exempelräkning på föreläsning» (Ganska bra)
- Alldeles för mycket att lära på alldeles för få föreläsningar» (Ganska bra)
- mycket innehåll på få föreläsningar, väldigt hastigt i vissa bitar av kursen!» (Ganska bra)
- Vissa delar borde ha behandlats lite djupare än vad de gjorde» (Ganska bra)
- Lite rörigt ibland, för få räkneexempel.» (Ganska bra)
- ofta nån liten punkt på schemat som inte hinns med och blir släpande till nästa förel. inte hela världen iochförsig.» (Ganska bra)
- Helt OK, det har bara varit en hel del att försöka klämma in på dem.» (Ganska bra)
- Lite för lätt nivå jämfört med vad man faktiskt skall kunna i kursen.» (Ganska bra)
- vi hann inte med det som var planerat, vi fick i princip inte se några exempeluppgifter. Varför kunde vi inte ha en föreläsning till i veckan eller iaf varannan vecka?» (Ganska bra)
- Kul med lite powerpoints och datasimuleringar. Däremot tycker jag att läraren inte har haft föreläsningar som är relevanta eller har tagit upp något som vi sedan tenterades på. » (Ganska bra)
- Dock hade vi INGEN repition eller gick vad jag vet inte igenom ett enda tentatal. Nivån på föreläsningarna var inte alls lika invecklad som nivån på provet. » (Ganska bra)
- väldigt mycket fakta , kunde varit mer ex.» (Ganska bra)
- Bra med mycket figurer på tavlan!» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

80 svarande

0-20%»2 2%
20-40%»0 0%
40-60%»1 1%
60-80%»4 5%
80-100%»73 91%

Genomsnitt: 4.82

- Bortrest en del.» (60-80%)
- Alla» (80-100%)
- Låg i feber en föreläsning under repetitionsveckan, tyvärr gick vi genom nytt material då fortfarande så jag får ta igen det när jag tentapluggar (usch).» (80-100%)
- Otroligt tråkigt att lägga tid på föreläsningar som sedan inte har någon relevans i tentamen.» (80-100%)

3. Hur har övningarna fungerat?

79 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»4 5%
Varken eller»24 30%
Ganska bra»35 44%
Mycket bra»13 16%

Genomsnitt: 3.64

- Övningsledaren pratade norska så man förstod inte ett skit.» (Mycket dåligt)
- Grupp 1 övningsledare var inte bra.» (Mycket dåligt)
- Uppgifterna vi fick i boken att göra var inte i nårheten av dem som kom på tentan, helt fel saker att fokusera på.» (Mycket dåligt)
- Det är ofta för mycket liv på övningarna för att jag ska kunna koncentrera mig.» (Ganska dåligt)
- Jättesvårt att få hjälp på övningarna då alla vill ha hjälp, hela tiden.» (Ganska dåligt)
- Övningsledarna gick endast igenom exempel från kurslitteraturen, vilken var undermålig.» (Ganska dåligt)
- Föreläsaren borde prata med övningsledarna vad de ska gå igenom för tal på övningarna. Ex sså kulle tentatal vara bra.» (Ganska dåligt)
- Gick nästan inte på några, det skulle vara exempel räkning men det var det inte så jag strunta i det. Räknade i grupp istället.» (Varken eller)
- Mycket folk och väldigt pratigt. Men väldigt trevlig övningsledare.» (Varken eller)
- Har varit på andras grupper där övningarna fungerat bra. Men övningsledaren som var tilldelad min grupp var inte van vid att förklara hur han tänker.» (Varken eller)
- Har inte gått på särskilt många.» (Varken eller)
- Gick inte igenom exempel som de skulle göra» (Varken eller)
- Skön och duktig lärare (grupp 2)» (Ganska bra)
- Väldigt bra övningsledare, Gustav.» (Ganska bra)
- Duktig övn- ledare, men lite för sur och tvär. Jag brukar sköta mig på övningar och visa respekt för mina lärare men jag har ändå känt att hon har varit onödigt otrevlig under övn. tillf. Det är grupp 10 övn ledare det handlar om. » (Ganska bra)
- Övningslärare (grupp 8) vill väl, men har oftast glömt boken eller glömt läsa, eller glömt miniräknare eller inte räknat ordentligt.. Alltid något. Han är inte jättebra på att förklara men han försöker och det ska han ha beröm för. Annars har vi gått på några andra övningsgrupper och över lag så är det väldigt bra lärare! Det känns lite som att de "bättre" övningslärarna (de lite mer pedagogiska, förklarande, som verkar kunna mer) är för de högre grupperna 1-5. För mig som är i grupp 8 förstår jag inte riktigt hur man tänker då. De som har mest tålamod och kan förklara bäst borde väl vara där de "behövs mest". Vad är annars vitsen med att dela in oss i grupper när vi börjar om inte för att anpassa hjälpen till den mest effektiva?? Ni vill väl att så många som möjligt ska klara sig, och inte "gallra ut" de som redan läst eller av annnan anledning klarar sig bättre?» (Ganska bra)
- bra övningsledare » (Ganska bra)
- För få övningar» (Ganska bra)
- det var för få. » (Ganska bra)
- boken stämmer inte alls ofta med föreläsningarna vilket gör det svårt att sammankoppla de man lär sig på föreläsningarna» (Ganska bra)
- Anna-Karin Gustavsson har varit en mycket bra övningsledare, bästa läraren hittills.» (Mycket bra)
- Gustav Sone är jätte duktig» (Mycket bra)
- Mycket hjälpsam övningslärare i grupp 2» (Mycket bra)
- Jätte duktiga övningsledare. Men också har har det fallerat då det inte har funnits några tal på den högre nivån som sedan plötsligt dök upp på tentorna.» (Mycket bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

80 svarande

Mycket dåligt»3 3%
Ganska dåligt»6 7%
Varken eller»12 15%
Ganska bra»36 45%
Mycket bra»23 28%

Genomsnitt: 3.87

- Jag tycker att det var för lite tid på den ena laborationen, man hann inte ens gå igenom laborationen och det man hann göra stressades bara igenom så det varken ökade min förståelse eller gav mig något annat. Den biten tycker jag ni kan satsa på lite bättre på i framtiden, det är oftast genom laborationerna man får den lite extra fördjupade förståelse för stoffet i kursen.» (Mycket dåligt)
- Skulle inte kalla i alla fall den radioaktiva stålnings laborationen för en laboration det var en gäst föreläsnare med mindre grupp och mer exempel.» (Ganska dåligt)
- Den första var inte bra. Strålnings laborationen var bra.» (Ganska dåligt)
- På första labben hade vi en biolog. Han var dålig på att förklara.» (Ganska dåligt)
- knepiga laborationsledare » (Varken eller)
- Lite kort om mtrl/dåligt förberett, dvs att en hel del tid gått till att vänta/leta utrustning...» (Varken eller)
- Andra laborationen kändes inte som en laboration, den var snarare en föreläsning.» (Ganska bra)
- Ofta hann man tyvärr inte med hela labben. Uppgifterna tog för lång tid (alt för kort labbtid) vilket var lite synd.» (Ganska bra)
- Man lärde sig mycket!» (Ganska bra)
- På den första labborationen fick min grupp inte allt material som behövdes och därför fick vi vänta tills de andra grupperna var färdig för att få deras material.» (Ganska bra)
- Svårt att vara den första laborationsgruppen, som då fick göra labben utan att ha någon genomgång på området innan» (Ganska bra)
- Lagom svåra laborationer! » (Mycket bra)
- Milans labb var mkt intressant» (Mycket bra)
- Kul att få se det praktiskt!» (Mycket bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

79 svarande

Inte alls givande»14 17%
Givande»54 68%
Mycket givande»11 13%

Genomsnitt: 1.96

- Se 4.» (Inte alls givande)
- Första labben var inte alls givande medan den andra labben var bra.» (Inte alls givande)
- Det gör att när man sitter och jobbar kan man tänka tillbaka till labben och "det är som det vi gjorde där". Mycket bra!» (Givande)
- "Laborationen" om strålning tyckte jag var väldigt givande.» (Givande)
- hade varit bra om man hade läst lite innan om det man skulle labba om» (Givande)
- Tråkigt att vi bara har haft två. Hade gärna sett att vi hade fler.» (Givande)
- mycket att göra på liten tid, blir väldigt stressigt » (Givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

80 svarande

0%»2 2%
25%»0 0%
50%»8 10%
75%»23 28%
100%»47 58%

Genomsnitt: 4.41

- Alla föreläsningar, 2-3 övningar.» (75%)
- Alla föreläsningar, få övningar.» (75%)
- Jag har lagt ner mycket tid, men ej gått på övningarna.» (75%)
- Däremot pluggat åtskilliga timmar efter skolan.» (75%)
- Jag har verkligen slitit som en hund och varit mycket flitig med att studera, gå på föreläsningar och övningar - varför jag tyckte att det kändes mycket tråkigt att jag fick skriva en tentamen där detta inte hjälpte mig särskilt mycket.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

79 svarande

Jag har inte sett/läst målen»48 60%
Målen är svåra att förstå»7 8%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 22%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 7%

Genomsnitt: 1.77

- ej läst dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är rimliga men med tanke på hur tentan är utformad får man för lite undervisning för att motsvara den svårighetsgrad som tentan hade. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Dock känner jag inte att vi inte alls fört några resonemang som sista punkter talar om. Vi har haft en "labb" om radioaktivitet som var intressant, men det var som en föreläsning. Och sen en genomgång av radioaktivitet på en halv föreläsning. Tycker inte vi pratat alls om växthuseffekten.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

42 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»25 59%
Nej, målen är för högt ställda»17 40%

Genomsnitt: 2.4

- Kursens poängtal är inte rimligt, detta är en kusr som skulle kräva mer föreläsningstider och poäng!!» (?)
- Det känns som man får lära sig väldigt lite om väldigt mycket. Svårt att greppa och resonera när det är så kort tid.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Har inte läst målen men känner att arbetsbelastningen varit för hög» (Nej, målen är för högt ställda)
- Eftersom att kursen endast är 4,5 h.poäng» (Nej, målen är för högt ställda)
- Som nämnt i kommentar ovan så var inlärningstiden för varje moment alldeles för kort. Varken elever eller läraren har haft tid tillräckligt med genomgång att greppa/förstå det som skulle tas upp på lektionen.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Tentan och all infotmation som vi skulle lära oss var för stort och svårt. Kursen är den minsta vi skulle ha men med mest information av dem alla! Alla jag har pratat med är besvikna! » (Nej, målen är för högt ställda)
- Man kan inte blanda friskt mellan modern fysik, mekanik och ellära när det är 4,5hp och göra en så svår tenta. Jag tror att jag talar för de flesta när jag säger att tentan upplevdes vara motsvarande de som tidigare studenter har haft och då läst 7hp» (Nej, målen är för högt ställda)
- Alldeles för stor kurs för kursens poängtal» (Nej, målen är för högt ställda)

9. Testade examinationen om du uppnått målen?

60 svarande

Nej, inte alls»3 5%
I viss utsträckning»11 18%
Ja, i hög grad»5 8%
Vet ej/har inte examinerats än»41 68%

Genomsnitt: 3.4

- Tyckte att övningstal i bok och på föräläsningar absolut inte motsvarar svårighetsgraden på tentan. Vi hade ingen möjlighet att öva på så svårta tal!!!!» (?)
- För svår, vi fick ingen ledning hur man löser sådana tal, hur ska vi då kunna klara tentan? Jämför de talen i boken som vi lärt oss och dem från tentan, inte i närheten till samma. Övningstentorna och extrauppgifterna var bra, om man kunde förstå dom. Eftersom han aldrig går igenom exempel på tavlan pga tidsbrist är det svårt för oss att lära oss hur man ska göra! » (Nej, inte alls)
- alldels för svåra frågor, och frågor på saker vi ej gått igenom. detta tack vare att föreläsningarna höll så gott som ingen klass alls.» (Nej, inte alls)
- Jag tycker inte att tentan avspeglade kursen, inte alla uppgifter i alla fall, även om en del gjorde det. Tentan var mkt svår om man kollar på hur många HP den ger.» (I viss utsträckning)
- Man blir oerhört förvirrad över vad man förväntas kunna då föreläsningarna ligger på en nivå som inte alls förbereder en för tentamen.» (I viss utsträckning)
- tentan speglade till vissa delar inte vad vi lärt oss i främst boken, en del saker var inte ens med på tentan som vi ändå lagt mycket tid på» (I viss utsträckning)
- För hög grad, Uppgifterna som har berörts på föreläsningarna står inte att jämföra över huvud taget med uppgifterna på examinationen. För att ens ha en chans att lösa uppgifterna på examen måste man ha antingen kunskaper sedan tidigare allternmativt kompleterant med studierna med kursliteratur från annat håll. Rimligheten i detta kan starkt ifrågasättas. » (Ja, i hög grad)
- Är orolig inför tentan då vi har gått igenom väldigt mycket denna period.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- En examination ska testa de kunskaper som förmedlats på föreläsningarna. Det är alltså upp till föreläsaren att lära ut och fokusera på rätt saker som representerar målen i kursplanen.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

10. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»24 30%
Ganska stor»29 36%
Mycket stor»25 31%

Genomsnitt: 2.96

- Problemet var att han räknade inte något på föreläsningarna. Allt han sa kunde man läsa i boken.» (Mycket liten)
- Den har gett en bra teoretisk grund men det har varit mycket svårt att lära sig räkna på teorin.» (Ganska liten)
- Jag lärde mig nog mest på övningarna. Föreläsningarna, jo visst, men man kunde inte sätta sig och börja räkna efter en föreläsning direkt.» (Ganska liten)
- Det mesta han gick igenom stod i kursboken.» (Ganska liten)
- Övningsledarna har gjort allt jobb. Är inte nöjd med föreläsningarna då jag känner såhär i efterhand att man kunde ha skippat dessa och istället från början tittat på tentornas uppbyggnad och jobbat utefter dom.» (Ganska liten)
- Jag har förstått undervisnigen på föreläsningarna men det var till ingen nytta på tentan. » (Ganska liten)
- eftersom boken bara gjorde en mer fundersam och förvirrad gav inte övningarna i boken rätt lite, medan övn. lärarna gav mer genom att prata å gå igenom sakerna från föreläsningarna en gång till» (Ganska liten)
- Använt föreläsningsanteckningarna mycket när jag räknat.» (Mycket stor)
- Jag har väldigt svårt att lära mig från böckerna utan att ha blivit föreläst för.» (Mycket stor)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

80 svarande

Mycket liten»7 8%
Ganska liten»23 28%
Ganska stor»32 40%
Mycket stor»18 22%

Genomsnitt: 2.76

- Kursliteraturen Heureka B tycks ha en förmåga att gå som katten runt het gröt när det gäller förklaringarna. När man avhandlar dom olika ämnena så så ytligt som man gör i dom flesta fall så vill man att den informationen som står i boken i alla fall ska vara essensen av ett större och djupare material, Så är oftast inte fallet med Heureka B. Istället beskriver man fenomenet i för allmängiltiga ordalag och hoppar ofta över själva poängen.» (Mycket liten)
- Dålig koordination med räkneexempel och teori.» (Ganska liten)
- Kurslitteraturen är värdelös! I jämförelse med matteboken är den ett skämt! » (Ganska liten)
- Läroböckerna är INTE bra!» (Ganska liten)
- Boken förklarar dåligt och hjälper inte tillräckligt för att lösa uppgifterna!! Byt bok!!!!» (Ganska liten)
- Ogillar gymnasielitteraturen som vanligt.» (Ganska liten)
- Skriv en EGEN FYSIKBOK FÖR TB!» (Ganska liten)
- Inte speciellt bra litteratur. Mycket skitsnack och lite fokus på de svårare delarna och för lätta exempel. » (Ganska liten)
- Kurslitteraturen var en katastrof. Exempelfattig, svåröverskådlig och icke förberedande för tentamina. Att öva sig på att mata in data i färdiga formler är inte någonting de flesta blir särskilt glada av.» (Ganska liten)
- Boken var jätte intressant och relevant för baskunskaper men inte tillräckligt för det man förväntas kunna för de högre betygen. Finns inga bra övningsexempel med full lösningsgång.» (Ganska liten)
- Jag har kunnat alla talen men i efterhand var det bortkastad tid att lösa talen i boken då tentatalen inte liknade på något sätt och var ungefär 1000 gånger svårare.» (Ganska liten)
- DÅLIG BOK TILL FÖRELÄSNINGARNA, FÖR OLIKA» (Ganska liten)
- Boken Heureka är inte jättebra, den speglar inte kursen jättebra alla gånger... » (Ganska stor)
- Men det känns som att kurslitteraturen inte hjälper en att komma upp på den höga nivå läraren tydligen förväntar sig.» (Ganska stor)
- fast fysikböckerna är RIKTIGT dåliga!!!!!!» (Mycket stor)
- Bra, man kan förbereda sig och läsa innan föreläsningarna så man har ett hum och kan förstå bättre! Även bra räkneexempel där som hjälper vid övningarna.» (Mycket stor)
- Jag har nästan läst mig till allt då föreläsningarna inte gav så mycket.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»32 40%
Mycket bra»48 60%

Genomsnitt: 3.6

- Labbarna kom ut väldigt sent och det finns inga svar på frågorna som ges till de extra blad som Andreas lagt ut som repetion, vilket gör att ma inte riktigt vet om man alltid resonerar rätt, och det finns inte alltid tid att fråga övningsledarna. Annars bra för repetition.» (Ganska bra)
- Utdelat material inför tentan fungerade bra. » (Ganska bra)
- Tråkigt att han inte la ut facit på extrauppgifterna fören under tentaveckan.. hade han lagt ut dem tidigare hade man haft tid att bearbeta det som man hade gjort fel.» (Ganska bra)
- Mycket mycket bra!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

80 svarande

Mycket dåliga»2 2%
Ganska dåliga»4 5%
Ganska bra»43 53%
Mycket bra»18 22%
Har ej sökt hjälp»13 16%

Genomsnitt: 3.45

- Vi gick på läxhjälpen någon dag innan tentan och de gamla tentamensuppgifterna var för svåra för de som var läxledare.» (Ganska dåliga)
- Fler övningar!!» (Ganska bra)
- Övningstillfällena finns ju, går jag dit får jag hjälp, det är bara det att det ofta är högljutt arbetsklimat, nästan skrikigt ibland, som jag har lite svårt för. » (Mycket bra)
- Via övningsledarna såklart.» (Mycket bra)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

80 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»15 18%
Mycket bra»60 75%
Har ej sökt samarbete»3 3%

Genomsnitt: 3.8

- De övriga studenter jag har pratat med (med betyg som sträcker sig mellan underkänt och 5or)var alla chockade över tentornas uppbyggnad.» (Mycket bra)

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

80 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»29 36%
Hög»30 37%
För hög»19 23%

Genomsnitt: 3.82

- Jag har hört att det är moment från den här kursen som har hamnat på mekanik_kursen i början, jag förstår inte varför man ska göra mekanik-kursen som redan var svår ännu svårare. I början av basåret borde ni införa extra mycket matematik och kanske börja köra mekanikkursen senare under basåret. För det som gjorde den kursen svår var att man inte hängde med i det han gjorde i matematiken, teorin var inte svår, men det var tillämpningen av den som blev ett hinder eftersom att matematiken kändes svår. Nu i slutet av basåret på fysik b och c kurserna har det gått mycket bättre och jag känner att det beror på att man har tagit till sig mer av matematiken och förstår hur man ska lösa problemen genom den.» (Lagom)
- Bra nivå dock stressigt att man knappt hade sett liknande exempel då man 1 vecka innan provet fick se övningstentorna.» (Lagom)
- Det beror på nivån på frågorna på tentan, är de alldeles för svåra så har arbetsbelastningen varit för låg, eller möjligtvis felfokuserad, och tvärrt om.» (Hög)
- Kändes till och från lite hög för en 4.5-poängskurs. » (Hög)
- Men jag tycker det är bra med en hög arbetsbelastning.» (Hög)
- eftersom det inte räknades några exempel under föreläsningarna fick man ingen möjlioghet att se hur förläsaren skulle tänka vid rättning av tentorna. Han låg även efter sin egen föreläsningsplanering vilket fick till följd att vi låg efter med övningarna och det skapade en stor stress mot slutet av kursen. Vi fick heller ingen repetitionsföreläsning mot slutet av kursen. » (Hög)
- Det var väldigt många tal och områden för att vara en sån liten kurs. Inlämningsuppgifterna kom väldigt tight inpå och i slutet vilket gjorde arbetsbelastningen lite högre. Eftersom föreläsaren HELA tiden låg efter i planeringen låg man själv efter i planeringen med talen. Detta gjorde att det blir jättestressigt och tungt i slutet av kursen speciellt då det inte fanns något repetition. » (Hög)
- Denna kurs var mycket mer omfattande än de 7.5 poängs kurser vi haft hittills.» (För hög)
- För hög för så få poäng.» (För hög)
- För hög för att bara motsvara 4,5 hp» (För hög)
- vansinnigt!!» (För hög)
- För hög för en 4.5 p kurs.» (För hög)
- Banta ner kursen! det är inte möjligt för oss att lära oss så mycket för en tenta på den lilla hjälpen vi fick! Tentan var för svår, som sagt, alla jag har pratat med är ledsna och besvikna! » (För hög)
- Alldeles för lite föreläsningar om man kollar på svårighetsgraden på tentan. Eller om man vill se det från andra hållet: Alldeles för svår och omfattande tenta för en så liten kurs.» (För hög)
- Med tanke på att kursen ska omfatta 4.5 P så är inte arbets belastningen i proportion till detta. Dålig planering var också att gå igenom dom mer komplexa delarna om fission och strålning sist i kursen. dessa kräver kanske mer av djupare förståelse än en del av dom andra momenten och tar därför lite tid att greppa. Något som man absolut inte hadde tid med när det pressenterades precis innan tentaveckan skulle börja... » (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

80 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 3%
Lagom»23 28%
Hög»40 50%
För hög»14 17%

Genomsnitt: 3.81

- Gillar högt tempo men med tydliga ramar över vad man förväntas kunna för de olika betygen.» (Lagom)
- Tangerade "för hög" på grund av att det är för mycket som ska klämmas in på så lite högskolepoäng.» (Hög)
- Men jag tycker det är bra med en hög arbetsbelastning.» (Hög)
- Denna kurs tog för mycket tid.» (För hög)
- Tuffaste matematikkursen tillsammans med Andreas fysikkurs är ingen bra kombination. » (För hög)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

80 svarande

Mycket dåligt»8 10%
Dåligt»15 18%
Godkänt»26 32%
Gott»24 30%
Mycket gott»7 8%

Genomsnitt: 3.08

- Ont om tid att gå igenom sakerna, mycket stressigt för läraren. Alldeles för få exempel på en kurs av denna komplexitet och sällan förklarningar på hur formlerna skall användas. (De formler som ens nämdes)» (Mycket dåligt)
- Alldeles för lite tid till föreläsningarna, han hann bara gå igenom grunderna. Övningstentorna motsvarade inte alls den riktiga tentan. Övningstentorna bestod till stor del av enklare tillämpningar medans den den riktiga tentan var jättesvår. » (Mycket dåligt)
- Jag är bara besviken på att man inte fick den hjälp man borde fått! » (Mycket dåligt)
- Att folk som tidigare endast fått femmor på tentamen börjar gråta under tentan kanske visar att Andreas tenta var lite för svår för vår nivå?» (Mycket dåligt)
- Föreläsningarna var för få, vilket gjorde att vi låg minst en vecka efter i planeringen hela kursen, och hann inte gå igenom allt. Det gjorde det också mycket svårt att kunna göra de uppgifter som var tänkt, så man låg efter där också. Vi hann dessutom inte med någon repetition eller några tentatal på föreläsningarna. Tentan tog upp uppgifter som aldrig tidigare hade räknat med, och inte sådana som vi jobbat mycket med, vilket gjorde tentan jättesvår. Den tog dessutom upp saker som borde varit med i tidigare kurser men som vi inte har läst om, såsom rörelsemängd och negativ spänning. » (Mycket dåligt)
- Intressant och rellivant innehåll men dåligt uppläg och bristande planering av kurs upplägget drar ner betyget och gjorde det svårt att leva upp till målen. » (Mycket dåligt)
- Mer föreläsningar så att föreläsaren slipper stressa igenom allt och kan ta det mer noggrant ist.» (Dåligt)
- För lite tid till för mycket material. Man fick lära sig nästan allt på egenhand. På föreläsningarna gicks bara grundläggande grejer igenom, allt annat var man tvungen att själv lära sig på annat håll. Tentan va på tok för svår i förhållande till undervisningen. Fanns uppgifter på den som ingen undervisning lärt oss att lösa än.» (Dåligt)
- Jag är besviken på hur lite skillnad det var mot tidigare års svårighet och omfattande gällande just tentan och hur lite av det som vi gått igenom som hjälpte oss när vi väl skrev. » (Dåligt)
- Tycker inte tentan avspeglade kursen, samt att han la ut svaren på extramaterialet sent + att han ständigt låg efter i planeringen under föreläsningarna. » (Dåligt)
- Jag tycker personligen att kursinnehållet är jätte intressant. Men är inte ändå väldigt missnöjd eftersom föreläsaren höll en för låg nivå, kom bort sig under föreläsningarnas gång, verkade inte veta riktigt vad han pratade om och hade heller ingen tidsplanering. Föreläsaren förklarade självklar fakta istället för att gå igenom relevanta övningsexempel. Finns ingen som helst pedagogik i undervisningen från föreläsarens håll. I jämförelse med de andra kurserna under årets gång så är den sista fysik kursen tyvärr den absolut sämsta. Är besviken och missnöjd. Tycker oerhört synd om alla som tvingas att tentera upp sina betyg enbart på grund utav en lärares brist på kompetens.» (Dåligt)
- För brett innehåll/för lite tid. Ingen möjlighet att fördjupa sig på det sätt som man hade önskat. » (Dåligt)
- För lite tid, för mycket att lära» (Godkänt)
- Intressant kurs men för mycket teori material och för lite exempel.» (Godkänt)
- Av testtentorna att dömma så representerar inte övningsuppgifterna tentainnehållet bra, då är det svårt.» (Godkänt)
- Exemplerna på föreläsningarna återspeglar inte vad vi ska kunna. Skriv en egen bok som sammanfattar EXAKT vad vi ska kunna och som man kan läsa sig till information i på ett vettigt sätt. Vi går inte gymnasiet, vi går tekniskt basår, och därför bör upplägget i litteraturen vara annorlunda och mer anpassat för just TB.» (Godkänt)
- Icke godkänd när det gäller att rätta hemuppgifterna i Fysik del C. Det kändes orättvis att jag inte fick poäng på en uppgift trots att min kopmpis fick poäng på den uppgiften. Och dessutom hade vi exakt samma lösningsprocess och svar.» (Godkänt)
- Andreas är duktig och pedagogisk.» (Gott)
- Lite röriga föreläsningar ibland, skulle vilja ha fler räkneexemel.» (Gott)
- Dock så tyckte jag att kursen var för liten. Den skulle ha varit på 7.5 p så att man hinner gå igen mer. Tyvärr så hoppar man över intressanta ämnen pga tidsbrist.» (Gott)
- Intressanta grejer, ju!» (Gott)

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bevara övningsledare som Anna-Karin Gustavsson! Hon var alltid väl förbered och aktiv på lektionerna. Samt kom alltid med lätt förstådda svar på frågorna. Hon gjorde allt mycket lättare. Bästa läraren hittills!»
- Omfattningen.»
- Det är bra med mycket utdelat material. Jag förstår poängen med att inte lägga upp svaren till extrafrågorna direkt men det hade varit bra att få dem så här i efterhand så att man vet om man har tänkt rätt inför tentan. Kul att faktiskt få se exempel på det vi pratar om genom datorprogram på föreläsningarna. »
- Lärare och upplägg.»
- Andreas är en jättebra lärare! Mkt bra upplägg!»
- andreas är bra!»
- Övningarna. Labbarna.»
- Labbarna»
- bra lärare»
- goa gubben som grupp 7 har haft som övningsledare :P»
- Föreläsningsledaren Andreas, han var tydlig och välplanerad.»
- Laborationer, gärna fler laborationer. Dem ökar förståelsen väldigt mycket.»
- Inlämningsuppgifterna»
- Andreas Isacsson. Han lägger upp föreläsningarna på ett väldigt bra sätt!»
- Bredden på material att tillgå. »
- Andreas är en bra föreläsare så ingen kritik för det, men i övrigt behöver man nog se över hela kursens innehåll och syfte lite bättre och få den att motsvara just de poäng den svarar för. »
- Upplägget och kursen.»
- Inget om skillnaden mellan tenta och föreläsningar ska vara så stort.»
- Övningsläraren i grupp 2, extrauppgifterna»
- föreläsaren var bra och innehållet i kursen intressant. »
- Övningsledare med schemalagda övningstillfällen. Roliga föreläsningar med datasimuleringar.»
- Delarna om Kvantmekanik och ljus. »
- Inlämningsuppgifterna var bra.»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Hade varit bra med mer exempelräkning på föreläsning»
- fler föreläsningar»
- Labbarna bör bli bättre och lite mer användningsbar kunskap och inte saker som att "en atom består av neutroner, protoner och elektroner". Det fick vi redan lära oss på högstadiet. Mer kunskap så vi kan lösa våra uppgifter i böckerna. För inte ens böckerna ger tillräckligt med kunskap för att lösa alla uppgifter. Hade inte skadat med någon mer föreläsning om interferens med ljus och vågor, för det är ett luddigt område och det gick väldigt snabbt för oss tycker jag.»
- Jag tycker att kursen känns lite genomstressad, det känns som om vi ska se så mycket som möjligt av fysiken, och det kan kan gå ut lite över förståelsen. Så lite lugnare föreläsningar med lite fler exempel och kanske en återgång till det ni körde med på basåret förra året, alltså att ni tar tillbaka de delmoment som ni flyttat till fysik a.»
- Mer exempel.»
- Skrota kurslitteraturen. Båda fysik a & b boken är helt värdelösa! »
- fler föreläsningar»
- innefatta även relativitetsteori»
- Minska mängden områden inom fysiken tills nästa år. »
- Mer fördjupning inom de olika områden som kursen omfattar. Det var väldigt högt tempo på föreläsningarna vilket är bra då man går igenom enkla saker, men tempot borde sakta in när man går djupare in i ett ämne. »
- Svårare tal i boken så man löser liknande tal som kommer på tentan, dock fanns föreläsnings exempel men de fick man skriva ut själv så tror inte många gjort dem.»
- Att inlämningsuppgifterna inte kläms ut på slutet när man har fullt med övningsuppgifterna. Kändes väldigt stressigt att inte ha någon repetition Alls på fysiken utan att sista veckan klämma ur sig något nytt som det är 12 rekommenderade övningar till. Det betyder att det inte finns några övningar man hinner gå på för att fråga när man repeterar, för man hinner knappt börja! Det skulle vara bra om det fanns något tillfälle några dagar innan tentan som en mattestuga fast för fysiken så man kan gå och fråga på så man får ner de där sista poletterna och frågorna som brukar komma när man går igenom allt igen!»
- Fler övningar. Saknade repetitionsföreläsningar innan tentan.»
- Fler föreläsningar, större kurs rent allmänt.»
- Tempot!!!»
- bättre valda övningsuppgifter kanske.»
- Fler föreläsningar »
- Upplägget, tyvärr tror jag inte att det håller med den valbara kursen i fysik/kemi om vi ska tvingas offra relativitetsteorin OCH klämma in materialet så hårt på slutet nu. Jag fick väldigt mycket glädje utav min valbara fysikkurs, men många verkade tycka om att bara "glida" genom den, samtidigt som de som valde kemi fick slita med en jättefullspäckad kurs. Så lite annorlunda planering med den valbara kursen nästa år skulle nog vara bra :) Men det är klart att det är en ny grej ni infört och måste kalibreras lite. Lycka till!»
- Ny litteratur!»
- Det mesta. Det ställs för höga krav. Föreläsningarna är enbart grunder, sedan ska vi kunna lösa uppgifter som vi inte sett. När kursen va 7.5 p förstår jag det, men nu har den minskat till 4.5, och därför borde innehållet minska mycket mer. Det känns som vi enbart tagit bort några delar, och sen ska vi kunna lika mycket som de kunde förra året, när de fick mycket mer tid.»
- Fler extra uppgifter till föreläsningar, samt tydligt facit till dessa.»
- Kurs innehåll, föreläsningstillfällen (mer av dem), ändra litteratur!!»
- Mer föreläsningstid med exempelräkning som motsvarar svårighetsnivån på tentan. Som i Fysik del A kursen.»
- Banta ner kursen, ta exempel på tavlan och lär eleverna, bättre att dom lär sig något och fattar allt än att man lär sig många saker men inte kan sätta in det i sitt rätta sammahang!»
- Fler föreläsningar, bättre kurslitteratur och framför allt mer exempelräkning under föreläsningar. Tråkigt att relativitetsteroin ströks från kursen i år - återinför gärna.»
- FLER FÖRELÄSNINGAR!»
- Fler föreläsningar och en tenta som är bättre anpassad till vad vi gjort under föreläsningarna.»
- Jag tycker att om kursen ska vara så liten så får man se till anpassa den efter motsvarande kriterier och inte följa tidigare standard gällande svårighet och beblandning med mekanik och elektronik. Det var aldeles för mycket att hålla i huvudet på en tenta. Det kändes inte som att man hade en chans att förstå allt även om man pluggade mycket och satsade stenhårt på att klara tentan. Sedan att betygsgränderna ändrades där 8p var godkänt och 13p var fyra av en tenta på 18p kändes väldigt hårt. »
- Föreläsaren alternativt den som gör tentan. Lite fler svåra exempel på tavlan skulle inte skada. Samt att hela kursen var så pass ihoptryckt att vi inte hade någon repetitionsvecka.»
- Skillnaden mellan undervisning och tentatal, Föreläsaren bör även gå igenom tentatal.»
- ligg i fas på föreläsningarna, låt tentan avspegla kursen bättre, tycker att den var väldigt svår.. mycket svårare än alla övningstentor.»
- Fler föreläsningar! Mer exempel! Lättare tenta! Tentan var helt galen svårt, jag har inte svårt för fysik, jag kände mej väl förberedd inför tentan men det var en helt annan nivå på tentan en uppgifterna vi hade räknat tidigare. »
- Föreläsaren borde vara bättre förberedd och framförallt gå igenom tal som faktiskt överhuvutaget liknar tentamens talen. Det måste också finnas bättre material som lär ut och innehåller en sådan information som det läraren planerar att tentera sina elever på.»
- Skala av kursen. Om Andreas ska ha liknande prov som i år borde han ge oss uppgifter han gjort själv som vi ska arbeta med istället för bokens uppgifter då de var värdelösa till detta prov. Jag tycker även att det är jättedumt att så mycket från gamla fysikkurser tas med. Sedan bör det inte komma en hel fråga om ett ämne han endast nämnt namnet på i farten, då man inte har en tanke på att plugga massa på det. Repetition och gå igenom gamla tentatal BÖR finnas med. Övningsledarna borde inte gå igenom tal som vi redan har gjort utan tentatal eller tal som inte står på vår planering. Inlämningsuppgifterna borde inte komma i slutet båda två, då arbetsbelastningen blir väldigt tung. Andreas föreberedde oss inte på något sätt till provet.»
- Mer föreläsnings tid, detta så att föreläsaren hinner räkna i alla fall några fler komplexa övnings tal på tavlan. »
- Bör gå igenom mycket mer exempel på föreläsningarna som ex. storgruppsövning eller liknande. Skulle också vara väldigt bra att ha en repetitionsföreläsning innan tentan, saknade det eftersom det är vanligt i de andra kurserna.»
- Läraren borde räkna exempel på tavlan, så man vet vad han är ute efter.»
- Alltid mer exempel på tavlan. Gärna uppgifter som har en stark anknytning till att få ett bra resultat på tentan.»
- man bör nog se över boken vi hade till kursen, eller ändra föreläsningarna så de passar bättre ihop»

20. Övriga kommentarer

- Föreläsaren har fått rusa igenom alla kapitel under föreläsningarna, skulle varit dubbelt så många föreläsningar. »
- Tack!»
- Tempot på lektionerna har varit vansinnigt!! även här känns det som att man tagit all information från tidigare år och pressat ihop det på halva tiden!! det blir väldigt svårt att ta in så mycket ny information då man inte får ordentliga genomgångar på lektionerna. ni får helt enkelt lugna ner er en smula ,) Tack för i år»
- Tack för ett fantastiskt basår. Jag är så tacksam att ett sådant här finns och kunde hjälpa mig att se att naturkunskapen inte alls är något ouppnåeligt för folk med ett inbyggt intresse och en infödd talang - att allt eftersom man flitigt arbetar med det och det blir till en del av ens vardag, så kommer intresset som en naturlig utveckling. Jag har gått från att vara jätterädd för fysik och matematik till att ansöka till teknisk fysik nästa år. Ni gör ett fenomenalt jobb allihopa.»
- Behövs stor förändring. Onödig kurs när man bara går igenom de enklaste grunderna på föreläsningarna och dessutom inte ens hinner det.»
- Som sagt, ändringar måste ske! »
- bör vara mer fokus på föreläsnings material på tentan. Sista fysikkursen var en hel del "nya" uppgifter på tentan. Dvs ej igenomgånget material, alternativt material från LP 1 som ej ingår i denna krusen.»
- Matematikkursen gick skitbra trots att den var både större och tyngre än en 4.5-poängs kurs i fysik, undra varför så många kommer behöva göra omtenta på fysiken då?»
- Ovan åsikter har jag också hört ifrån flera elever som gick basåret förra året. Tråkigt att det tydligen inte har skett någon förändring sen dess.»
- Hellre en dugga än inlämningsuppgifter. Inlämningar kan man lika gärna göra flera ihop och då inte lära sig så mycket, dugga måste man göra helt själv och i och med det är det en bra sak att ha som förberedelse inför tenta.»
- Väldigt svåra tentor. Känns tragiskt att han tycker att betygsfördelningen som var i år och som även överensstämmer med tidigare år är något som han anser vara normalt och helt okej. Tycker inte att man ska anse att det är ok att 31% blir underkända.»


Kursutvärderingssystem från