ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik del D, LMA163 0409

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-17
Antal svar: 70
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»1 1%
Varken eller»2 2%
Ganska bra»15 21%
Mycket bra»50 71%

Genomsnitt: 4.57

- Förstor skillnad på de två gruppernas föreläsning, där jag valt att gå på den andra gruppens för att inte missa något.» (Ganska dåligt)
- Lasse är grym!!» (Ganska bra)
- I början var de nog svårt för Lasse att veta hur nivån skulle vara. Lasses å Jonnys föreläsningar kunde nog varit lite mer lika, även om de är svårt att var helt lika.» (Ganska bra)
- Lasse är tokbra!» (Mycket bra)
- Jag tycker att föreläsningarna har varit de bästa på hela året, Lasse är verkligen en duktig pedagog, hoppas ni behåller honom till nästa år på basåret så att fler får chansen att ha honom.» (Mycket bra)
- Fantastisk bra pedagogik och humor.» (Mycket bra)
- Personligen passade Lasses sätt att arbeta. » (Mycket bra)
- Johnny är lika skön som alltid och har faktiskt bättrat sig avsevärt när det kommer till att passa tider.» (Mycket bra)
- Lars är väldigt pedagogisk, tydlig, rolig och ger bra tips på hur man ska tänka när man räknar!» (Mycket bra)
- Lasse är jättebra!» (Mycket bra)
- Vi hade den bästa föreläsaren på basåret (Lars Westerlund). STOR skillnad jämfört med johnny.» (Mycket bra)
- lasse är en mycket bra föreläsare. pedagogisk och peppande. inga som helst invändningar på honom och hans lärareroll.» (Mycket bra)
- Väldigt informativt, bra fördelat och samtidigt underhållande» (Mycket bra)
- Som vanligt strålar Jonny!» (Mycket bra)
- LASSE ÜBER ALLES!» (Mycket bra)
- Lasses pedagogik passar mig» (Mycket bra)
- Jonny är bra! » (Mycket bra)
- Jonny är väldigt pedagogisk» (Mycket bra)
- Jag har tyckt väldigt mycket om matematikföreläsningarna under det här basåret. De har varit strukturerade, intressanta och jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket av dem.» (Mycket bra)
- Var bra när man gick igenom så mycket exempel som dom gjorde för grupp 6-10. Man kom verkligen ihåg allting man lärde sig då. I grupp 1-5 var det bra att man mer gick igenom tentaförbredande uppgifter.» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

70 svarande

0-20%»2 2%
20-40%»0 0%
40-60%»1 1%
60-80%»3 4%
80-100%»64 91%

Genomsnitt: 4.81

- 110% Att grupp 1-5 och 6-10 hade olika föreläsnings tider gjorde att det gick att gå på båda. » (80-100%)
- missat en» (80-100%)
- Jag hade feber och missade två föreläsningar under repetitionsveckan - annat än det har jag varit på alla. De är väldigt värdefulla!» (80-100%)

3. Hur har övningarna fungerat?

67 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»16 23%
Ganska bra»30 44%
Mycket bra»21 31%

Genomsnitt: 4.07

- Brukar inte gå på övningarna om det inte är några specifikafrågor jag har, det är livligt där, lugnare på läxhjälpen.» (?)
- Har inte deltagit på några övningar.» (Varken eller)
- de har varit mycket folk från andra grupper på andras övningstillfällen vilket gjorde det svårt att få hjälp. och om man lyckades få hjälp ville folk ogärna släppa honom ifrån sig, jag gick dock bara på mina tillfällen så jag vet inte om andra övningsledare har det problemet :) » (Varken eller)
- Våran övningsledare för grupp 8 verkade inte så intresserad av att förklara. Han ser inte ut som att han vill vara där ens för han gillar att sitta och knappa på telefonen eller läsa en bok och se uttråkad ut. Han har sagt rakt ut att han "inte svarar på frågor på det som inte är om de kapitlen vi gör just nu, det andra får vi kolla upp själva, det står i boken och borde vi kunna nu". Det känns inte så uppmuntrande och gör att man inte vill fråga om småsaker, som kan vara avgörande. Han ger en snudd på nedlåtande kommentarer och miner när man väl frågar. Men drar sig för att fråga men är det något klurigt man inte får ut så frågar man ändå, men då när han förklarar så kan han bara förklara på ett sätt och förstår man inte då så säger han bara "läs i boken, det står i boken". Därför har jag och några till gått på grupp 7:s övningar vissa dagar då de är samma tid och den övningskillen måste jag helt tvärtom rosa! Han förklarar bra, tydligt, och på flera sätt om man inte förstår. Han tar sig tid att förklara och gör att man känner sig sedd och får en aldrig att känna sig dum som övn.läraren för grupp 8. Det verkar vara fler som jag och mina kompisar som märkt att han är bra, för rummet är alltid fullt av folk, från alla grupperna 1-10!» (Varken eller)
- en galet dålig övningsledare (inte Lasse dock)» (Varken eller)
- Jag har inte känt ett behov av att gå på övningarna i matematik.» (Varken eller)
- Långa väntetider ibland då många håller upp handen. Det är då också svårt att veta vems tur det är att få hjälp för övningsledaren. För mycket chatter.» (Ganska bra)
- Det varierar mycket i kunskap hos de olika övningsledarna» (Ganska bra)
- Har varit jätte bra övnings ledare (tillhör grupp 2) men varit för mycket prat, som inte är matematik prat, och därav stört arbetet.» (Ganska bra)
- hade varit bra med några fler kanske.. duktiga lärare.» (Ganska bra)
- Olika övningsledare på olika övningar kan medföra vissa komplikationer. Men alla har varit mycket bra.» (Ganska bra)
- I bland lite väl mycket folk, även från andra grupper som egentligen inte har övningstid...» (Ganska bra)
- John (grupp 2) är kung! Duktigare övningsledare får man leta efter...» (Mycket bra)
- De övningar som Lars var övningsledare på fungerade helt klart bäst, men det beror nog på att han är i en klass för sig.» (Mycket bra)
- Ja tror min övningsledare heter John och han är mycket bra.» (Mycket bra)
- De har docka ibland varit väldigt många elever på lite lärare.» (Mycket bra)


Din egen arbetsinsats

4. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

70 svarande

0%»2 2%
25%»0 0%
50%»10 14%
75%»17 24%
100%»41 58%

Genomsnitt: 4.35

- Inga övningar» (75%)
- Alla föreläsningar men få övningar.» (75%)
- Slack i matte är svårt att hämta in...» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

5. Hur begripliga är kursens mål?

70 svarande

Jag har inte sett/läst målen»48 68%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»10 14%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 15%

Genomsnitt: 1.77

- ej läst dem» (Jag har inte sett/läst målen)

6. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

36 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»34 94%
Nej, målen är för högt ställda»2 5%

Genomsnitt: 2.05

- vet ej» (?)
- Rätt så höga, men rimliga med den hjälp vi får.» (Ja, målen verkar rimliga)

7. Testade examinationen om du uppnått målen?

51 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 5%
Ja, i hög grad»15 29%
Vet ej/har inte examinerats än»33 64%

Genomsnitt: 3.58

- vet inte än, men jag antar att så kommer fallet vara. (så bra som en tenta kan testa ens kunskaper, det är ju en diskussionsfråga i sig).» (Ja, i hög grad)
- Tentan avspeglade kursen, men också lite gamla kunskaper från basåret» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»2 2%
Ganska liten»1 1%
Ganska stor»16 22%
Mycket stor»51 72%

Genomsnitt: 3.65

- Lars fick mig att börja tänka på ett annat sätt som var mycket bättre, går inte att beskriva...» (Mycket stor)
- Som sagt, Lasse var till stor hjälp. Utan tvekan den bästa av alla föreläsare på basåret =)» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

70 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»8 11%
Ganska stor»27 38%
Mycket stor»35 50%

Genomsnitt: 3.38

- bara användt övningsboken, boken är svår att förstå många gånger. » (Ganska liten)
- I matematiken är oftast kurslitteraturen svår att förstå innan man har fått den "öppnad" för sig av föreläsaren, men efter det fungerar litteraturen bra.» (Ganska stor)
- Endast övningarna i böckerna har hjälpt» (Ganska stor)
- Övningstalen har ju varit bra, även att läsa i förväg har hjälpt.» (Ganska stor)
- Mest boken med övningsuppgifter.» (Ganska stor)
- Vad skulle man göra utan övningsboken?» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

70 svarande

Mycket dåligt»2 2%
Ganska dåligt»7 10%
Ganska bra»39 55%
Mycket bra»22 31%

Genomsnitt: 3.15

- Jag tror inte kurshemsidan fungerade ens?» (Mycket dåligt)
- Jag tycker att det är för lite material på kurshemsidan, det har varit så i alla kurser, man kanske skulle lägga in någon dugga eller några gamla tentor som man kan arbeta med på sidan om de ordinarie övningsuppgifterna under kursens gång, det brukar oftast komma en helt annan slags uppgifter på tentorna och det känns lite kort tid att få ut de gamla tentorna en vecka innan tentan eftersom uppgifterna ser så annorlunda ut hade det varit bra med lite mer tid.» (Ganska dåligt)
- obefintligt» (Ganska dåligt)
- utdelat material? 2 st. äldre tentor....» (Ganska dåligt)
- Har inte använt det alls.» (Ganska bra)
- matematikens kurs hemsida behöver en makeover » (Ganska bra)
- undrar varför "nya" studieportalen varit ur bruk så mycket..» (Ganska bra)
- Ganska bra förutom att gamla tentorna blev utdelade lite sent.» (Ganska bra)
- Det tar långt tid för att få tillbaka (om)tentorna» (Ganska bra)
- Det var dåligt att hemsidan förändrades precis innan tentan så att man inte förstod hur man skulle gå in och hitta utdelat material. Det gick heller inte att gå in och skriva ut gamla tentor själv och därför gjorde Jonny det istället. Men hade vart bättre om man kunde skriva ut dem själv så att man även kunde kolla på fler av de gamla tentorna!» (Ganska bra)
- Kunde lagt ut gamla tentor på kurshemsidan istället för att bara dela ut dom under föreläsningarna då alla inte deltar i dom.» (Ganska bra)
- den nya hemsidan är svår att förstå :(» (Ganska bra)
- Testtentorna gick inte att komma fram till på hemsidan, men då blev de utdelade på föreläsningen istället så det ordnade sig.» (Mycket bra)
- Det hade varit roligt med fler gamla tentor att räkna! Jag tycker att man lär sig vad man kan och vad man behöver repetera av att gå igenom gamla tentor.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

70 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»27 38%
Mycket bra»33 47%
Har ej sökt hjälp»10 14%

Genomsnitt: 3.75

- Matterstugan som är i biblioteket på eftermiddag/kvällarna har varit väldig bra att man kan gå dit och fråga! » (Ganska bra)
- Vissa övningsledare har väldigt svårt att hinna med att hjälpa alla utan fastnar väldigt mycket. Man måste skriva upp sig i kölista med en gång för att ens kunna få hjälp en gång under de två timmarna. » (Ganska bra)
- Det var ganska mycket folk på Lars övningar men det gick att få hjälp iaf.» (Mycket bra)
- Har sökt ytterst lite hjälp, vilket kommer att vara till min nackdel såhär i tentatider känner jag :(» (Har ej sökt hjälp)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 2%
Ganska bra»9 12%
Mycket bra»52 74%
Har ej sökt samarbete»7 10%

Genomsnitt: 3.91

- behöver det inte i matematik» (Har ej sökt samarbete)

13. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

70 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»27 38%
Hög»36 51%
För hög»6 8%

Genomsnitt: 3.67

- Ungefär som de andra matematikkurserna tycker jag» (Lagom)
- Ganska låg, men lagom.» (Lagom)
- Lagom hög.» (Hög)
- väldigt utmanande hög då kursens innehåll är stort!» (Hög)
- Mycket - men brao!» (Hög)
- Men detta är bra.» (Hög)
- Det känns lite kämpigt att det ligger så många och svåra moment nu sista. » (För hög)

14. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

69 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 2%
Lagom»21 30%
Hög»36 52%
För hög»10 14%

Genomsnitt: 3.78

- Hög och väldigt rolig.» (Hög)
- På gränsen till för hög med fysiken ibland.» (Hög)
- Men detta är bra.» (Hög)
- Jag lade mest energi och tid åt matematiken trots att fysiken krävde minst lika mycket tid även om den kursen endast var hälften så stor. Jag upplevde svårigheter att kombinera dessa två kurser.» (Hög)
- Fysik-kursen tog alldeles för mycket tid. Det var nästan mer material att lära sig i fysiken än i matematiken och i matematiken var det ändå rätt mycket.» (För hög)


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

70 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»6 8%
Gott»30 42%
Mycket gott»34 48%

Genomsnitt: 4.4

- Lite för stor» (Gott)
- Bästa föreläsaren hittills, (Lasse)» (Gott)
- Bra tydlig, undervisning av Lars!» (Mycket gott)
- Det har varit ett privilegie att få ha Lars på både föreläsningar och övningar. Det är en konst att få matematik att bli så lättförståeligt. Han är den bästa läraren jag någonsin haft och förmodligen kommer att ha, och jag har haft flera väldigt duktiga lärare innan. Det har aldrig varit så lätt att förstå matematiken som med Lars. Han är en guldgruva, var rädda om honom, kan inte nog berömma honom för hans insats. Detta är inte bara min uppfattning, många av mina "medstudenter" säger detsamma. Det är bara att lyfta på hatten och säga tack så mycket Lars och jag hoppas innerligt att jag får se honom igen på chalmers.» (Mycket gott)
- Jag har endast bra erfarenheter från samtliga matematikkurser!» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Lasse!»
- Allt är bra som det är!»
- Jag tycker att kursen har haft ett bra upplägg, det mesta kan bevaras. Sen tycker jag ni kan bevara Lasse. :P»
- Ha i stora drag kvar den, dock lite mindre hp. »
- Lasse och övnignar!»
- jonny»
- Johnny!»
- Alla föreläsarnas egenheter. =)»
- Johnny och John»
- Jonny»
- Jonny»
- Övningsgrupperna, det är där man kan räkna och fråga på vägen och inte behöva köra fast! Räknestugorna där gamla studenter finns att fråga, och mattestugan i biblioteket vissa kvällar i veckan!»
- Jonny»
- LASSE!!!»
- Lasse Westerlund»
- Jonny, för att han är helt enkelt en ruskigt bra föreläsare. Han kombinerar sin pedagogik med en skvätt humor, utan att det blir oseriöst. Organiserad och välplanerad, föreläsare som inte lämnar något åt slumpen!!»
- Allting. Kanske borde fortsätta, som det var förra året, att ha lite mer fokus på att kunna göra egna diff. ekvationer. Men pga grupp 6-10 inte alls har gått igenom det, blir den delen inte relevant och de som då vill lära sig extra matte och vill ha med (i mina ögon) denna viktiga kunskapen får lida.»
- det mesta.»
- Hejarklacken sjunger: Jonny! - Jonny! - Jonny! »
- Ha kvar Lasse som föreläsare»
- Jonny Lindström, alltså föreläsaren och Joakim (Läxhjälparen på övningar i Grupp 1) samt bökerna av Håkan Blomqvist.»
- Jonny Lindström!! :)»
- Johnny»
- Lasse»
- Samma upplägg.»
- Jonny och hans föreläsningar»
- Johnny låg alltid lite före i planeringen vilket är jättebra! Att vi hade mycket repetition var också jättebra.»
- Detär bra att ha två olika föreläsare, det gör att man kan välja att gå på den som man själv tycker undervisar på det sättet som man lär sig bäst av. Alla lär sig ju på olika sätt»
- ÖVNINGARNA»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inget! Allt är bra som det är.»
- Lasse är jätte duktig men kanske mer "skrivfrågor"»
- Banta ner kursen lite. Väldigt många moment att ta till sig. »
- känns konstigt att en femma i denna kurs är lika mycket värd som en femma i föregående läsperiods matematikkurs»
- Att Johnny och Lars går igenom med varandra vad de ska lära ut INNAN de börjar sina föreläsningar»
- lasse borde vara ytterligare lite mer sampratad me johnny!»
- Mer övningar»
- de 2 sista föreläsningarna blev tråkiga ty han visade enkelt tal på enkelt tal, men det är kanske bara är jag.»
- Kan inte direkt rekommendera övningsläraren för grupp 8.»
- Mer samarbete mellan föreläsarna»
- Jonnys förseningar»
- Tempot!»
- Övningarna. Vore nog bra att slänga in nått extra pass i veckan för att få lite mer spridning. Lätt hänt att det blir många på en övning och svårt att få hjälp.»
- fler gamla tentor»
- Att det skall vara tillgängligt att hitta gamla tentor under repetionsveckan. Dåligt att hemsidan gjordes om precis just då när man behöver den som mest.»
- Mer gamla tentor att jobba med»
- de två stora grupperna ska vara mer lika»

18. Övriga kommentarer

- Otroligt bra lärare»
- Tack!»
- Någon får köpa en klocka till Jonny :)»
- I år blev det borttaget från tentan att skriva egna differentialekvationer för att Johnny hävdar att Lars inte gått igenom lika mycket som honom. Det tyckte jag blev lite som att skylla ifrån sig och att antyda att grupp 6-10 på något sätt skulle vara sämre därför. Det är väl Johnnys ansvar som kursansvarig att se till att alla får tillgång till samma material, att båda grupperna går igenom samma tal. Hade inte Johnny sagt något om det skulle alla kanske inte vetat att det varit olika, och då hade en tenta på det upplevts lite orättvist, upplagd på olika villkor. Annars har undervisningen fungerat bra! Vi har oftast legat lite före schemat, vilket är bra för det mesta. Bara man inte hamnar för långt före i föreläsningarna så man inte hinner räkna in (och därmed lite glömma av lite). Genomgångarna av tentorna och lite tid över på någon föreläsning mot slutet är väldigt bra för då kan önska något tal som man tycker är lite extra klurigt/svårt.»
- Kursen har kännts väldigt stressig! känns som om man har tagit samma kurs som tidigare år och bara pressat ihop den på halva tiden! INTE okej!!»
- Hatten av och tummen upp för undervisningen. Otroligt professionella föreläsare och övningsledare!»
- Lars är i en klass för sig. Han är ett pedagogiskt geni tror jag. Johnny däremot har jag inte så mycket gott att säga om tyvärr...»
- Jonny är en helt grym lärare. Han vet vad han gör och man känner sig väldigt trygg när man lär sig matematik med honom.»
- en sak som jag kan tycka (genom hela basåret) är att jonny ibland är för snabb på föreläsningarna. till skillnad från övningarna då jag tycker han tar god tid på sej. lite mer tid till att hinna hänga med på vad man verkligen gör på föreläsningarna vore inte fel. han är väldigt duktig men lite för snabb ibland.»


Kursutvärderingssystem från