ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


0708-2 Objektorienterad programvaruutveckling IT, forts kurs, TDA550

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2007-12-11 - 2008-01-27
Antal svar: 58
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Anette Järelöw»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»27 47%
Cirka 20 timmar»17 29%
Cirka 25 timmar»7 12%
Cirka 30 timmar»1 1%
Minst 35 timmar»5 8%

Genomsnitt: 1.94

- Har programmerat innan, så vet vad jag pysslar med.» (Högst 15 timmar)
- övervägande laborationstimmar» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

58 svarande

0%»10 17%
25%»6 10%
50%»10 17%
75%»12 20%
100%»20 34%

Genomsnitt: 3.44

- Läser man på F och Handels samtidigt som man är med i en massa föreningar så är det svårt att hinna med...» (0%)
- Har gått en annan kurs med motsvarande innehåll tidigare» (0%)
- Har inte gått på föreläsningar, men tagit del i kursen via kurshemsidan.» (0%)
- Föreläsningarna var kass... Bror Bjerner bara läser sina PDF"er rakt av.» (50%)
- enbart föreläsningar» (50%)
- Övningarna känns överflödiga» (75%)
- Inte varit på de flesta labb-pass, utan suttit med egen dator på skolan.» (75%)
- Har gått på alla föreläsningar och övningar, dock ingen laborationshandledning» (75%)
- mycket bra övningar» (100%)
- om man inte räknar labbtillfällen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

58 svarande

Jag har inte sett/läst målen»32 55%
Målen är svåra att förstå»3 5%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»12 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»11 18%

Genomsnitt: 2.03

- Labbarna innehåller inte de krav som krävs. Mycket mer tid måste läggas på att ta fram ett labPM med tydliga krav.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Jag hittar dem inte på studieportalen» (Jag har inte sett/läst målen)
- Minns inte direkt om jag läst dom» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

43 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»8 18%
Ja, målen verkar rimliga»33 76%
Nej, målen är för högt ställda»2 4%

Genomsnitt: 1.86

- För att vara en fempoängskurs så innehåller kursen väldigt lite.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Men jag har redan erfarenhet av programmering. Målen är rimliga om man ser till vad studenter bör ha lärt sig av tidigare kurser på Chalmers.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- mycket av det vi gick igenom framför allt i början av kursen kändes som repetition, hade varit bättre om kursen tog upp objektorientering i olika språk, t.ex. jämföra mellan java och c++, eller gått djupare in på vissa ämnen. Det hade också varit bra om design delen hade kommit först i kursen och sedan tydligt genomsyrat resten, som det var nu kändes det mest som en parantes. Sedan tycker jag det känns kasst att ha gått igenom 15 hp programvaruutveckling utan att nämna testning eller debugging. » (Nej, målen är för lågt ställda)
- Verkar rimliga, baserat på tentaresultat» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

52 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»16 30%
Ja, i hög grad»12 23%
Vet ej/har inte examinerats än»24 46%

Genomsnitt: 3.15

- Vissa otydliga beskrivningar i tentan. Bror gjorde bara ett besök på tentan, urkast!!!» (I viss utsträckning)
- Svårt att testa exakt allt på en tenta.» (I viss utsträckning)
- Problemen på tentan känndes lättare än de i den första kursen. Skulle gärna haft med lite design uppgifter av något slag.» (I viss utsträckning)
- Dock bestod tentan endast av gamla tentor » (Ja, i hög grad)
- Tentan har inte varit ännu, men inlämningarna var dåliga.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Men att döma av tidigare tentor så har de snarare testat att man kan använda det kursen lär ut, snarare än att man förstår det.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- har inte examinerats än» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

57 svarande

Mycket liten»12 21%
Ganska liten»22 38%
Ganska stor»17 29%
Mycket stor»6 10%

Genomsnitt: 2.29

- Har ej deltagit i undervisningen.» (Mycket liten)
- Allt få powerpoint slides upplästa på föreläsning är slöseri med tid. Jag kan redan läsa!» (Mycket liten)
- Endast varit på ett fåtal föreläsningar och då kännt att jag skulle ha haft större nytta av att sitta hemma och leka med java.» (Mycket liten)
- Lär sig mycket mer programmering på övningspass» (Mycket liten)
- Man lär sig mest själv att programmera.» (Mycket liten)
- Men det beror på att jag inte har varit med så mycket, så om jag hade varit det hade det nog varit till stor hjälp.» (Ganska liten)
- Lär mig mkt via internetsidor istället.» (Ganska liten)
- tyckte inte om föreläsaren, så gick inte dit så mycket.» (Ganska liten)
- Lite för långdraget på föreläsningarna. Svårt att vara koncentrerad när det känns som man inte kommer någon vart. Genom att vara med koncis utan att för den delen förklara mindre utförligt skulle nog mer fastna.» (Ganska stor)
- relevant information på föreläsningar» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

58 svarande

Mycket liten»19 32%
Ganska liten»17 29%
Ganska stor»17 29%
Mycket stor»5 8%

Genomsnitt: 2.13

- Har ej kursboken.» (Mycket liten)
- Har ej införskaffat kurslitteraturen.» (Mycket liten)
- Överskattad bok, jag föredrog Skansholms bok.» (Mycket liten)
- Inte köpt kursboken.» (Mycket liten)
- Ta bort kursliteraturen, har knappt använt den, slösat bort 500+ spänn på den, få se för hur mycket man kan lura ut av en ovetande köpare nästa år.» (Mycket liten)
- Fick tag på litteraturen väldigt sent via en vän. Den kom aldrig in hos Cremona. Fruktansvärt dåligt!» (Ganska liten)
- Kursboken är bra, men aningen utdaterad» (Ganska liten)
- Boken är bra, synd bara att den inte är uppdaterad till java 5 och 6.» (Ganska stor)
- Boken var väldigt "tung", ett krångligt språk och upplägg» (Ganska stor)
- Bra att föreläsnings-OH ligger på kurshemsidan!» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

58 svarande

Mycket dåligt»2 3%
Ganska dåligt»3 5%
Ganska bra»38 65%
Mycket bra»15 25%

Genomsnitt: 3.13

- Fire systemet fungerar dåligt. Det är krångligt att ladda upp flera filer eftersom det inte går att lägga upp dem samtidigt. Dessutom så får man ett mail där det står "Rejected" när man är godkännd på en delinlämning bara för att inte hela inlämningen är godkännd.» (Mycket dåligt)
- Vore bra om föreläsningsanteckningarna var lite snabbare på att komma upp» (Ganska bra)
- Bra med OHs över delmomenten.» (Ganska bra)
- Bra att föreläsnings-OH ligger på kurshemsidan!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

58 svarande

Mycket dåliga»3 5%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»21 36%
Mycket bra»14 24%
Har ej sökt hjälp»19 32%

Genomsnitt: 3.77

- Handledarna har varit mycket otrevliga och oförstående när man mailat dem och velat diskutera olika delar i labbarna.» (Mycket dåliga)
- De kommentarer man får tillbaka av den som rättat våra labbar Mikael Oden... hade varit bättre om de autogenererats av en autorättare, hade haft bättre förmåga att tala om vad den varit missnöjd med.» (Mycket dåliga)
- Eftersom labbarna redovisas i Fire bör även feedback kunna ges via detta system. Svar på en konkret fråga borde gå att få via detta system. Allternativt borde labbpassen vara obligatoriska och labbarna utföras på labbtid. » (Mycket dåliga)
- Saknar SI-möten i denna kurs» (Ganska bra)
- mycket bra handledare och hjälpsam examinator som alltid svarar.. det är viktigt tycker jag.» (Mycket bra)
- Grymt bra övningspass, fördubbla passen!» (Mycket bra)
- Endast via mail till handledare på laboration. Joakim. Mycket snabba och bra svar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

58 svarande

Mycket dåligt»6 10%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»16 27%
Mycket bra»29 50%
Har ej sökt samarbete»5 8%

Genomsnitt: 3.43

- Svårt för den student som inte läser IT att få kontakt! En initiering av föreläsare/handledare är att föredra! Särskilt då följade kommentar kom från en handledare: -Fråga annan student, som var på den övningen!!!» (Mycket dåligt)
- Dels var vi få I studenter till IT"s klass. Dessutom så var jag ny i denna I klass och kände ingen så jag har fått klara mig själv. Lämpligt vore att göra en indelning så att alla fick en partner.» (Mycket dåligt)
- Väldigt trevlig grupp, lika bra i alla kurser.» (Mycket bra)
- labbarna har fungerat bra, känner att vi har bidragit med ungefär samma arbetsinsats.» (Mycket bra)
- Har dock bara samarbetat med min labpartner» (Mycket bra)
- Har bara gjort labbar med en kompis från F.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

57 svarande

För låg»4 7%
Låg»11 19%
Lagom»31 54%
Hög»10 17%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 2.87

- Kunde de flesta av kursens kriterier redan i första OOP kursen» (För låg)
- Laborationerna ger upphov till mer arbete än de egentligen borde på grund av dåliga specifikationer.» (Låg)
- Har inte haft tid så den låga arbetsbelastningen har passat mig utmärkt.» (Lagom)
- Laborationerna var ansträngande ibland.» (Hög)
- I hade inte i närheten samma förkunskaper som IT. Absurt att vi ska gå deras kurs!» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

57 svarande

För låg»1 1%
Låg»6 10%
Lagom»30 52%
Hög»15 26%
För hög»5 8%

Genomsnitt: 3.29

- Snällt tempo, gör iofs att man kan koncentrera sig mer på matten, vilken är en mycket hårdare kurs enligt mig.» (Låg)
- Ojämn fördelad mellan de olika kurserna» (Lagom)
- Jämnt fördelat över hela läsperioden» (Lagom)
- Den andra kursen tog inte upp i närheten samma arbetsbörda utan var förhållandevis enkel.» (Hög)
- Alltid ganska hög arbetsbelastning tycker jag, men på ett bra sätt...» (Hög)
- Har haft hur mycket annat som helst att göra.» (För hög)
- Läste kursen utöver andra kurser, därav svaret..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

58 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Dåligt»8 13%
Godkänt»18 31%
Gott»26 44%
Mycket gott»5 8%

Genomsnitt: 3.44

- Labhandledarna har varit otrevliga, oförstående och framför allt oerhört oflexibla. Labbupplägget med att man i lab 3 bygger vidare på lab 2 är dåligt. Att behöva rätta fel i lab 2 efter att lab 3 är klar motverkar ju hela syftet med lab 3 där man skall undvika att behöva redigera likartad kod på flera ställen!» (Mycket dåligt)
- för lite nytt och för mycket repetition» (Dåligt)
- Handledare(inte alla) ger instuktioner hur nått ska lösas utan att tala om varför på ett mycket otrevligt sätt.» (Dåligt)
- I studenter har fått för dåliga förkunskaper.» (Dåligt)
- Tråkig och ingen speciellt intressant kurs, ta upp något mer intressant(t.ex. mer om trådar). Bättre laborationer och kör inte samma labb i fyra veckor.» (Dåligt)
- främst pga att det kändes som så lite nytt och så mycket repetition. vi har bara 4 kurser per termin och jag vill gärna få ut så mycket av dem som möjligt.» (Dåligt)
- jag hade kunnat klara kursen mkt bättre om jag jobbat mer hemma, men jag var så arg på handledare och föreläsare att det var svårt att fokusera rätt. jag ska definitivt plussa denna kurs senare.» (Dåligt)
- Oengagerad kursledare och buttra labhandledare.» (Dåligt)
- Det har inte framgått vad kursen gått ut på egentligen. Det känns som om det är precis samma sak som vi gjorde i förra kursen utom att de satt kraven högre på laborationerna.» (Godkänt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jadu?»
- Laborationerna. Roliga citat =) Bror Bjaerner, roligaste namnet ,) och definitivt bland de bättre föreläsarna jag haft (på alla sätt och vis)!»
- övningstillfällena! (onsdageftermiddagarna)»
- De (för de mesta) snabba returerna på laborationerna. De ingående beskrivningarna av designmönster, dessa genomgångar var mycket lärorika.»
- Många labbtillfällen»
- övningarnar var mycket bra! Gillar även labbarna dom kan dock ta lite för mycket tid ibland.»
- Inget»
- första labben var bra»
- Fire-systemet är helt ok. Labbar är i allmänhet en bra idé. Att få använda nödvändig API på tentan är helt rätt. Att föreläsningarnas syfte beskrivs på hemsidan är också bra.»
- laborationer och övningar»
- Övningspassen! Mer av de och mindre föreläsningar. Övningspass-ledarna»
- Övningen var ok.»
- delarna som rör design och trådar, resten kan gärna också vara med men då komprimerat till kanske en eller två veckor»
- Laborationerna var bra och genomtänkta.»
- mkt bra med labbarna :)»
- Det allmänna upplägget av undervisningen med laborationer i flera delar där man kan få bra feedback på varje del, övningarna med penna och papper där man får befästa sina nyligen inhämtade kunskaper»
- Laborationerna var mycket lärorika!»
- Att föreläsningarna och och viktig information gällande kursen läggs upp på hemsidan. Det underlättar mycket för en som mig som inte lär mig något på föreläsningar och som upplever dom som slöseri med tid för min del.»
- Labbarna»
- Kryssuppgifterna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Byt ut handledarna! Sen bör lab 2 och 3 slås ihop till en labb eller göras om.»
- Bättre labbspecifikationer. Mer tips? Lägga upp alla labbarna och OH-bilderna från början så man kan börja tidigare för att slippa allt i slutet. Och skriva/säga att labbarna är väldigt mycket kopplade till OH-bilderna. Kanske lite mer om struktur? typ MVC och sånt.»
- Mer övningar»
- Jag anser inte att det är speciellt pedagogiskt att börja varje lektion med ett citat om varför det vi håller på med är otroligt svårt och alltid går fel, jag förstår inte heller hur detta ska hjälpa oss att bli bättre programmerare.»
- De som rättar labbarna kan ju koncentrera sig på vad som är viktigt och inte skicka tillbaka något direkt så fort det inte är EXAKT som de har tänkt sig utan att titta på det.. På det viset blir det massa skickande fram och tillbaka som tar tid för alla.. »
- Handledare bör bli mer professionella, och mer motiverade att vilja lära.»
- Se till att I studenter får samma förkunskaper som övriga. Se till att det finns kurslitteratur. Skapa en lista för labbpartners, jag som sakna någon, dessutom med bristande förkunskaper och ingen litteratur, blir bara skit.»
- andra labben, dålig beskrivning av uppgiften, dålig beskrivning av kraven. Det är meningslöst att försöka lösa en uppgift om man inte vet vad det är man ska lösa och hur folk (labb handledarna) vill ha den löst.»
- Laborationerna»
- Snabbare uppläggning av labb-PM på kurshemsidan vore önskvärt. Tydligare specifikationer på labbarna, alternativt tydligare kommentarer när labbar inte godkänns (gäller endast vissa handledare).»
- kanske kunde varit bra med ett par mindre övningar där man fick sitta själv och skriva små program på en dator, hemma eller i skolan spelar ingen roll.»
- Bort med kursliteraturen! Samma lärare för både OOP & OOP fk så denne inte går igenom samma saker i båda. Mer praktik (föreläsningar) & minde terror teori (föreläsningar). Tydligare riktlinjer på labrättningarna så olika rättare är olika noggranna så att man inte måste göra om koden eftersom den nya rättaren är mera noggrann. Bättre labb specifikationer som inte ändras under labbens gång.»
- Tentan var lite luddig. Svårt att förstå vissa frågor. Tips: Ha alltid med exempel när man har In/Ut data frågor. Bättre förberedelser inför tentan. Läraren skall sammanfatta kursens mål.»
- ta upp testning och debugging, flytta fram design delen och låt den genomsyra resten av kursen.»
- Något mer fokus på UML»
- Jag tycker att labb beskrivningarna skulle varit bättre för man fick flera returer på labben då man inte uppfyllt vissa krav som inte stod med på labb beskrivningen.»
- Brors inställning till Java. Han verkar hata språket som en annan hatar myggsvärmar»
- ta hellre en annan föreläsare, han var så pessimistisk att man blev deprimerad :( varje gång så skrev han nåt melankoliskt citat på tavlan och så pratade han om hur dåliga alla olika språk var.. var mer försiktiga med vilka ni sätter som handledare, han jag hade gav retur för anledningar som inte fanns, vi visade hans returmail för honom och han förstod inte hur han hade kunnat skicka tillbaka utan anledning (flera gånger!). mer kompetenta handledare skulle vara bra.»
- Koncentrationen på att fördjupa sig inom vissa områden där det hade räckt med att få en generell bild av hur de fungerar (t.ex. listor), och i stället lägga mer tid på andra delar av kursen»
- Mer innehåll, mer arbete, djupare kunskaper»
- Tentamen är något för typad! »
- Tydligare labbinstruktioner. Vad som ska vara uppfyllt för att en labb ska bli godkänd. Min labb grupp och vår handledare tolkade vid flertalet gånger labbinstruktionerna på olika sätt vilket gav oss en del onödiga returer och förstörde en del för de andra kurser vi läste.. »
- Strukturen på föreläsningarna»
- Stämningen kunde va lite trevligare.»
- Om något så boken, om det finns andra vettiga alternativ»

16. Övriga kommentarer

- Labhandledarna har verkligen varit otrevliga (främst Michael Andreen) och jag har verkligen tagit illa upp av att kurser kan skötas så här oproffisionellt på Chalmers!»
- Kursboken behövs inte alls»
- mycket bra och genomtänkta laborationer!»
- kursen kändes välgenomtänkt»
- Bra övnings pass ansvariga, extremt snabb tillgång till tenta frågor och lösningar på kurshemsidan (tentan tiden var knappt slut). »
- JULLOV!!»
- Bra handledare (Joakim)»
- tryck mer på att det är viktigt att programmera hemma för att lära sig ordentligt, det gjorde inte jag och jag hade kunnat klara mig så mkt bättre om jag bara hade arbetat mer på egen hand. »
- Alldeles för slapp kurs, det gick att plugga till sig en 5a på 3 dagar.»


Kursutvärderingssystem från