ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Gyllen pekpinnen - läsårets lärare på M

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-12 - 2010-05-19
Antal svar: 133
Procent av deltagarna som svarat: 20%
Kontaktperson: Daniel Runvik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Vilken föreläsare tycker du borde vinna Gyllene pekpinnen läsåret 2010? Skriv in hans/hennes namn samt hållen kurs:

- Jan Möller, Industriell ekonomi»
- Tillverkningsteknik Gurra!»
- Carl-Henrik Fant - Linjär algebra M, 7,5 hp»
- Jan Lindér, Industriell Produktion och Organisation»
- Jan Lindér, Industriell Produktion & Organisation»
- Jan Lindér»
- Jan Linder industriell produktion och organisation»
- Knut Åkesson, föreläsare i Reglerteknik M3»
- Boström, mek3»
- Peter Möller»
- Peter Möller»
- Magnus Evertsson Maskinelement»
- Anders Boström, Mekanik & Hållfasthetslära del 3»
- Ingen»
- Håkan Johansson Programmering i Matlab»
- Mikael Enelund»
- Alf-erik almstedt»
- Mikael Enelund Mek & Hålf 2»
- Peter Möller, MHA021 Finit elementmetod»
- Peter Möller, FEM»
- Docent Knut Åkesson »
- Mikael Enelund»
- Sergei Zuyev - Matematisk statistik»
- Peter Möller»
- Peter Möller»
- Carl Henrik Fant, Linjär algebra»
- Knut reglerteknik m3»
- Peter Möller, Finit Element Metod»
- Knut Åkesson, föreläsare Regler m3»
- Mikael Enelund, Kurs: Mek & Hållf 2»
- Stig Larssson. Inledande Matematik»
- Peter Möller FEM»
- jonas fredriksson, SSY060 - Mekatronik»
- Mikael Enelund Mekanik & Hållfasthet 2»
- Jan lindér (IPO)»
-
- Peter Möller, FEM»
- Johan Jonasson, Matematisk Analys i flera variabler»
- mikael enelund»
- Ömer Yasar»
- Mikael Enelund mekanik och hållfast. 2»
- ipo Jan linder egentligen magnus evartsson för maskinelement men inte för ikot!»
- Mikael enelund Mek o hållf 2»
- CHF, linalgen »
- Peter Hansbo alias "Konungen". Matematisk analys i en variabel.»
- Stig Larsson, Inledande matematik»
- Peter Möller, FEM»
- Affe»
- Göran Brännare»
- Mikael Enelund - Mek. och Hållf. 2»
- Mikael Enelund, MTM025 - Mekanik & hållfasthetslära 2»
- Jan Möller Industriell Ekonomi för M2»
- Peter Möller, FEM»
- Mikael Enelund, Mekanik & Hållfasthetslära 2»
- Magnus Evertsson, Maskinelement»
- Magnus Evertsson IKOT»
- Mikael Enelund - Mekanik och hållfasthetslära 2 »
- Mikael Enelund Mekanik och Hållfasthet 2»
- Micke Mek. Mek 2»
- Ömer Yasar»
- Peter Hansbo, Analys i en variabel»
- Knut? Reglerteknik M3 för ett bra jobb med en omöjlig kurs.»
- Mikael Enelund - Mekanik & Hållfasthetslära 2»
- Jan Möller, Industriell Ekonomi»
- Peter hansbo matematisk analys i en variabel»
- Håkan Nilsson. Värmeöverföring MTF113»
- Jan Lindér Idustriell Produktion och Organisation»
- Peter Hansbo - Analys i en variabel»
- Mikael Enelund Mekanik & hållfasthetslära 2»
- Jonas Fredriksson - Mekatronik»
- Jonas Fredriksson, Mekatronik»
- Jan Lindér, IPO»
- Jonas Fredriksson, Mekatronik»
- Jan Möller, Industriell ekonomi IEK102»
- Carl-Henrik Fant, Linjär Algebra»
- Mekatronik Jonas»
- Göran Gustafsson, Ingenjörsmetodik MMF172»
- Hossein Raufi föreläsare i introkursen i matte och vikarie lite då och då. Lätt den bästa föreläsaren!!»
- Peter Möller, FEM»
- Jonas Fredriksson SSY060 - Mekatronik»
- Carl-Henrik Fant, Linjär algebra TMV166 »
- Knut Åkesson, Reglerteknik ERE033»
- Mikael Enelund / Mek-hållf 2»
- Jonas Fredriksson»
- Per-Åke Jansson, Mekanik och hållfasthetslära 1»
- Maria Spante Genus & Teknik»
- Magnus Evertsson»
- Mikael Enelund»
- Magnus Evertsson, TME035 Maskinelement»
- Mats Norell»
- Peter Hanbo, Envar»
- Jan Möller - Industriell Ekonomi»
- Blankt»
- Alf-Erik Almstedt, Strömningsmekanik»
- Peter Möller, Finit elementmetod»
- Docent Fredrik Larsson - FEM application»
- Lars Davidsson»
- Per-Åke Jansson, rigid body dynamics»
- Mattias Gourdon Design of energy equipment»
- Fredrik Larsson Finite element applications»
- Sergey Zuev Matematiskt Statestik M»
- Affe. Strömning M3, lp1»
- Ömer Yasar»
- Stig Larsson, inledande matematik»
- Sergej Zujev»
- Fredrik Hedeneus, Sustainable Energy Futures»
- Sergei Zuyev, Matematisk statistik»
- Jonas ringsberg»
- Jonas Ringsberg, Marine structural engineering»
- Lars Davidsson, "Turbulent Flow" & "Turbulence modelling"»
- Lars Davidsson»
- Lars Trygg, Product Development Management»
- Klas Andersson, Heat and Power Systems Engineering»
- Alf-Erik Almstedt, Strömningsmekanik»
- Bertil Gustavsson, Virtuell Produktion»
- Jan Lindér, Industriell Produktion och Organisation»
- Mikael Enelund Mekanik & Hållfasthetslära 2»
- Mikael Enelund»
- Mick-mek, mek och hållf 2»
- Mats Norell»
- Mikael Enelund, Mek & hållf del 2»
- Jan Linden Industriell Organisation och Produktion »
- Mikael Enelund»

2. Vilken övningsledare tycker du borde vinna Gyllene pekpinnen läsåret 2010? Skriv in hans/hennes namn samt hållen kurs:

- Peter Holgesson, Analys i en variabel»
- Peter Helgesson - Samtliga Matematikkurser för M1»
- Peter Möller, Mek3»
- Göran Brännare»
- Peter Helgesson Matematik i flera variabler mf.»
- Josef Nilsson, övningsledare i Reglerteknik M3»
- Jonathan, mek3»
- Mikael Thor»
- Mikael Thor»
- Henrik Persson, Materialteknik B»
- Klas Lindborg, Mekatronik M2»
- Dawan mustafa, alla matematik kurser »
- Kristofer Jovanov Programmering i Matlab»
- Peter Helgesson»
- Peter Helgeson Analys i flera variabler»
- Gunnar Johansson, MTF052 Strömningsmekanik»
- Michael Thor, Reglerteknik»
- Mikael Thor»
- Anders T Johansson»
- Mikael Thor - Reglerteknik M3»
- Peter Möller»
- Mikael Öhman»
- Peter Möller, Mekanik och hållfasthetslära»
- Gunnar strömning m3»
- Gunnar Johansson, Strömningmekanik»
- Josef Nilsson»
- Peter Helgesson. Kurser: Alla 4 mattekurser i M1.»
- Peter Helgesson. Alla mattekurser»
- Peter Möller FEM»
- Jonathan Westlund, TME030 mek3»
- Peter Helgesson Flervariabelanalys»
- Peter Helgeson (matematik)»
- Peter Helgesson»
- Pirooz Moradnia, Strömningsmekanik»
- Erik Lindfeldt, Mekanik & Hållfasthetslära 2»
- peter helgesson»
- Roger Linusson»
- Peter Helgesson, inledande matte, envariabel, linjär algebra och flervariabel.»
- peter helgesson i Mattematik. Analys i en variabel, linjär algebra samt flervariabelanalys»
- Peter Möller, mek ett, lätt bästa övningsledaren! »
- Peter Helgesson. Matematikkurserna i M1»
- Staffan Häglund, Alla matematikkurser i M1»
- Göran Brännare»
- Martin Olausson (tror jag han hette) Strömningsmekanik»
- Thor»
- Göran Brännare»
- Oskar Till - Alla matematikkurser i 1:an»
- Peter Helgesson , MVE255, Matematisk analys i flera variabler M, 2009/10»
- Gunnar Johansson, Strömningsmekanik»
- Anders Johansson, Mekanik & Hållfasthetslära 2»
- Göran Brännare, Maskinelement»
- Torbjörn Jackobsson IPO»
- Peter Helgesson - Matematisk analys i flera variabler M MVE255»
- Anders T Johansson Mekanik och Hållfasthet 2»
- Han imvandraren du vet som ingen är hos i matten.»
- Peter Helgesson, Samtliga mattekurser i M1»
- Roger Linusson»
- Vijay Shankar, Termodynamik»
- Vijay Shankar, Strömningsmekanik för M3»
- Oskar Till - Samtliga matematiskkurser under året»
- Peter Torstensson, Mekanik & Hållf 3»
- Oskar Till. Alla mattekurser»
- Anders T. Johansson - Mekanik & Hållfasthetslära 2»
- Oskar Till Matematisk analys i flera variabler»
- Göran Brännare - Maskinelement - Ikot»
- Göran Brännare, ikot, Maskinelement»
- Johanna Nockert, Materialteknik B»
- Göran Brännare, IKOT»
- Peter Helgesson Inledande matte,analys i en variabel, linjär algebra,analys i flera variabler. Alla mattekurser i M1»
- Dawan Mustafa, Inledande matematik (samt alla andra mattekurser för M1)»
- Hossein Raufi, Inledande matematik TMV225»
- Peter Helgesson, alla mattekurser»
- Peter Möller, Mek & hållf»
- Göran Brännare Maskinelement / IKOT»
- Dawan Mustafa, MVE255, TMV166, TMV151 & TMV225»
- Vijay Shankar, Strömningsmekanik MTF052»
- Anders Johansson / Mek-hållf 2»
- Peter Helgesson»
- Karl Mauritsson, mekanik och hållfasthetslära 2»
- Johanna Nockert»
- Oscar Till, Inledande matematik»
- Peter Helgesson (överlägset)»
- Karin Björkeborn»
- Peter Helgesson Alla mattekurser M1»
- Anders Johansson, Mek & Hållf 2»
- Dawan Mustafa, Inledande matematik, Envariabeln, Linjär algerba och ferlvariablen»
- Anders Johansson»
- Martin Olausson, Strömningsmekanik»
- Mikael Thor, Reglerteknik»
- Brad Mek2 kanske...»
- Björn Pålsson, rigid body dynamics»
- Mikael Thor Reglertenik M»
- Martin. strömning M3, lp1»
- Roger Linusson»
- Houssein Raufi, inlednade matematik»
- Anders T Johansson»
- Peter Helgesson för Matematisk analys i flera variabler»
- »
- Peter Möller, Mekanik 3»
- Anders T Johansson, Mek & Hållf 2»
-
- Oskar Linjär Algebra, Matematisk Analys i flera variabler»
- Peter Helgesson»
- Karen, termodynamik»
- Peter Helgesson - Alla M1 Mattekurser»
- Dawan Mustafa. En variabel, linjär algebra och flervariabel»
- Oskar Till»


Kursutvärderingssystem från