ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Grundläggande kemiteknik, projekt, KAA146

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-09-10
Antal svar: 1
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Kemiteknik 300 hp

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med projektet?

1 svarande

Högst 15 timmar»0 0%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 100%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 3

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/» (Cirka 25 timmar)

2. Hur begripliga är projektets mål?

1 svarande

Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 100%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i projektet»0 0%
Jag har inte förstått målen»0 0%

Genomsnitt: 2

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

3. Anser du att du att projektgruppen hade tillräckliga förkunskaper för att självständigt konstruera en preliminär flödesplan och planlägga arbetet under läsperiod 4?

Under första läsveckan har vi ingen handledning så att studenterna självständigt ska diskutera fram en flödesplan och bestämma reaktantbehov bl.a.

1 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 100%
Ja, i hög grad»0 0%
Har ingen åsikt»0 0%

Genomsnitt: 2

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/» (I viss utsträckning)

4. Hur anser du att projektgruppen utnyttjade tiden till konsultation?

Under tisdagar och torsdagar mellan kl 13.15-15.00 fanns handledningshjälp samt måndagar och fredagar mellan kl 08.00-9.00 (ibland (09.45).

1 svarande

Mycket litet»0 0%
Ganska litet»0 0%
Ganska stort»1 100%
Mycket stort»0 0%

Genomsnitt: 3

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/» (Ganska stort)

5. Anser du att dina kunskaper i MatLab utvecklats under projektkursen?

1 svarande

Mycket litet»0 0%
Ganska litet»0 0%
Ganska stort»1 100%
Mycket stort»0 0%

Genomsnitt: 3

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/» (Ganska stort)

6. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter i projektgruppen fungerat?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 100%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Jag vill helst arbeta själv»0 0%

Genomsnitt: 2

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/» (Ganska dåligt)

7. Var det konkurrens om de bokade datasalarna från andra studenter än de som arbetar med projektet?

1 svarande

Inga problem»0 0%
Svårt att få plats»1 100%
Bokade datasalr räckte»0 0%

Genomsnitt: 2

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/» (Svårt att få plats)

8. Tycker du att delinlämningar gav projektgruppen relevant återkoppling för att stödja det fortsatta arbetet?

För att ge projektgruppen återkoppling finns två delinlämningar.

1 svarande

Mycket lite»0 0%
Ganska lite»1 100%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»0 0%
Ingen åsikt»0 0%

Genomsnitt: 2

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/» (Ganska lite)

9. Hur var arbetsbelastningen på projektet?

För att ge projektgruppen återkoppling finns två delinlämningar.

1 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»0 0%
Hög»1 100%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 4

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/» (Hög)

10. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

1 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»1 100%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/» (Lagom)

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av projektet?

1 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»1 100%
Gott»0 0%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 3

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/» (Godkänt)

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/»

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/»

14. Övriga kommentarer

- im9yat <a href="http://ybwhbsijbwvu.com/">ybwhbsijbwvu</a>, [url=http://shvelejyvxur.com/]shvelejyvxur[/url], [link=http://upddrrdkkynx.com/]upddrrdkkynx[/link], http://suqxatwwgfbd.com/»


Kursutvärderingssystem från