ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp4åk1: TIF190 Fysik för ingenjörer 1

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-10 - 2010-06-10
Antal svar: 66
Procent av deltagarna som svarat: 57%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

66 svarande

Högst 15 timmar»12 18%
Cirka 20 timmar»21 31%
Cirka 25 timmar»17 25%
Cirka 30 timmar»13 19%
Minst 35 timmar»3 4%

Genomsnitt: 2.6

- Läst mycket av fysiken i gymnasiet» (Högst 15 timmar)
- Cortègen kom i vägen.» (Cirka 20 timmar)
- alltid svårt att uppskatta» (Cirka 20 timmar)
- Givetvis mer inför tentan» (Cirka 25 timmar)
- Bra arbetsbelastning. » (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

66 svarande

0%»1 1%
25%»6 9%
50%»9 13%
75%»19 28%
100%»31 46%

Genomsnitt: 4.1

- Lektionerna kändes överflödiga då jag i princip redan läst kursen» (0%)
- Ville gå på mer annat som kom i vägen» (50%)
- Cortegen kom i vägen...» (50%)
- Föreläsningarna har varit jättebra, jag har bara haft en del annat för mig!» (50%)
- Samma som ovan.» (75%)
- Missade en del pga Cortegen (pga att jag var för lat för att gå upp tidigt till lektionerna)» (75%)
- Cortegebyggandet kan ha dragit ner lite...» (75%)
- I slutet kände jag att repetitionen inte behövdes. » (75%)
- var bortrest en vecka» (75%)
- Alla utom en föreläsning..» (100%)
- Mycket givande förelsäningar som ger en greppbarbild av fysikensvärld» (100%)
- Jag tycker att undervisningen var värdefull och grymt lärorik!» (100%)
- Stundtals inspirerande men tappar allt för ofta tråden och svävar bort eller stannar för länge på samma fråga» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

66 svarande

Jag har inte sett/läst målen»38 57%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 13%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»19 28%

Genomsnitt: 2.13

- har läst dem men kommer inte ihåg dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen har varit ovanligt tydliga och väldefinierade.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

41 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 2%
Ja, målen verkar rimliga»40 97%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.97

- Kommer inte ihåg att jag läst dem.» (?)
- oj råka trycka , ej läst målen» (Nej, målen är för lågt ställda)
- I förhållande till ens förkunskaper inom termodynamik och mekanik borde man klara att uppnå målen efter kursens slut. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Inlärningskurvan har varit lagom brant.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Som sagt inte läst målen, men efter att ha varit med på i princip alla föreläsningar har jag fått bra indikationer om hur mycket man bör kunna och det verkar rimligt även om vissa saker känns väldigt svåra.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Vet ju inte riktigt eftersom jag inte läst dem men tycker kursen har varit krävande men lagom.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

50 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»21 42%
Ja, i hög grad»5 10%
Vet ej/har inte examinerats än»23 46%

Genomsnitt: 3

- Kändes som mycket nytt på tentan. » (I viss utsträckning)
- Jag tycker mycket som vi sysslat mycket med på föreläsningar och övningar inte var med på tentan, bl.a. kretsprocesser, någon trissa.» (I viss utsträckning)
- Det är möjligt att de testade målen men jag tycker inte att tentan speglade undervisningen på ett rättvist sätt. Den uppgift som behandlade vätsketryck kändes omotiverad eftersom vi inte alls pratat om vätsketryck. Antingen hade man ett bra minne från gymnasiet eller så hade man en formelsamling vilket inte skulle krävas. Om man som jag hade glömt formeln för vätsketryck och valt att inte köpa en formelsamling var man körd. Inte heller uppgifen om COP kändes motiverad. Jämfört med många andra saker som inte var med på tentan så var COP betydligt mer irrelevant och inte något som vi lagt mycket fokus på.» (I viss utsträckning)
- Jag tyckte vissa av frågorna var väldigt irrelevanta, saker som jag besvarade mha gymnasiefysik. Inga frågor om kretsprocesser eller om "klassiska" mekanikfrågor, lådor etc.» (I viss utsträckning)
- tyckte att det saknades frågor på det som det varit störst fokus på i kursen, trissor, lutnade plan och en fullständig kretsprocess saknades» (I viss utsträckning)
- Lite enformig mekanikdel på tentan. Större variation på uppgifterna vore bra.» (I viss utsträckning)
- Tyckte det kunde varit lite mindre termofysik och lite mer mekanik.» (I viss utsträckning)
- men att räkna ut trycket under vattenytan, även om det tillhör gammal gymnasiekunskap låg utanför kursen.» (Ja, i hög grad)
- Tentan har inte varit än. » (Vet ej/har inte examinerats än)
- Den här utvärderingen gjordes innan examinationen på inrådan av kursansvarige.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

64 svarande

Mycket liten»1 1%
Ganska liten»12 18%
Ganska stor»25 39%
Mycket stor»26 40%

Genomsnitt: 3.18

- Men det är enbart mitt egna fel då jag ej legat i fas. Åke är extremt pedagogisk och mån om eleverna, så ligger man i fas får man nog stor hjälp av föreläsningarna.» (Ganska liten)
- Som sagt jag har inte varit på föreläsningarna, trots att de varit jättebra.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna kunde varit mer strukturerade och tydligare med vad den ska behandla» (Ganska stor)
- Föreläsningarna har belyst många moment som jag har upplevt som svåra.» (Ganska stor)
- fysiken är svår och komplex eftersom vi inte haft någon liknande kurs sedan gymnasiet. Viktigt att komma in i tänket tidigt, bra med många exempel på tavlan!» (Ganska stor)
- Boken och att räkna uppgifter är ändå det viktigaste för att kunna bli godkänd på tentan..» (Ganska stor)
- Tycker att det ibland kan skilja mellan vad som går igenom på lektionerna och de anvisade uppgifter man ska göra.» (Ganska stor)
- fler övningar hade varit bra.» (Ganska stor)
- Idén om dialogkoncentrerade föreläsningar är god. Dock skulle det vara bättre om man under kursens första del, fick lite mer styrning (läs ledande frågor). För kursens frågeklimat som helhet tror jag det skulle vara positivt.» (Mycket stor)
- Föreläsningarna har varit mycket pedagogiskt upplagda och föreläsaren har m.h.a sina föreläsningar tillsammans med föreläsningsanteckningar hjälpt mig avsevärt. » (Mycket stor)
- Väldigt pedagogisk föreläsare» (Mycket stor)
- FÖreläsningarna är bra. Åke gör fysik roligt och spännande. Jag funderar ofta på fysiksaker när jag går runt på stan nu för tiden. Gjorde jag aldrig förr. Men, det är för rörigt på föreläsningarna. Formler hit och dit. Struktur eftefrågas.» (Mycket stor)
- Jag tycker Åkes föreläsningar ger jättemycket. Väldigt frågevänligt klimat vilken är tacksamt.» (Mycket stor)
- bra med exempel» (Mycket stor)
- Bra föreläsningar där gemensam genomgång av exempel är bra! » (Mycket stor)
- Tycker föreläsningarna har varit ett jättebra stöd.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

66 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»9 13%
Ganska stor»27 40%
Mycket stor»30 45%

Genomsnitt: 3.31

- Föreläsnignsantekningarna har varit mycket bra!» (Ganska liten)
- Att boken är amerikanskt gör att alla enheter inte stämmer och det gör en förvirrad.» (Ganska liten)
- Boken är omständig. Föreläsningsanteckningarna ger god hjälp.» (Ganska stor)
- Tyckte boken var väldigt bra men tyckte att boken behövde kompletteras lite väl mycket med hans egna upplagda uppgifter då den inte innehöll allt. Fysiklärarens egna uppgifter tyckte jag inte så mycket om då lösningarna var kladdiga, onödigt krångliga svar , fel avlästa datavärden och konstiga bokstäver i formlerna. » (Ganska stor)
- Mycket bra kursbok med intressanta och lärorika exempel. » (Ganska stor)
- Boken har helt okej uppgifter men jag har knappt läst i den» (Ganska stor)
- Tycker att uppgifterna som rekommenderades att göra i läroboken fokuserade mycket på hastigheter, kraft m.m. medan föreläsningar mest fokuserades på tröghetsmoment. Borde funnits fler uppgifter att göra på detta istället!» (Ganska stor)
- Kursboken är bra, men inte något man gärna läser om man det inte är ngt speciellt man letar efter. Han inte använt föreläsningsanteckningarna, tycker det är lättare att förstå sånt man själv skrivit under föreläsning. » (Ganska stor)
- Tycker föreläsningsanteckningarna var mycket bra för inlärningen. » (Ganska stor)
- har dock mestadel använt den boken som räknebok, svårt att hitta svar på frågorna i texten» (Ganska stor)
- Åkes föreläsningsanteckningar var mycket bra!» (Ganska stor)
- Bra föreläsningsanteckningar och kursbok» (Mycket stor)
- Serway"s Principles of Physics är helt enkelt kick-ass, en av de bästa kursböckerna någonsin!» (Mycket stor)
- måste ju räkna övningsexempel från boken, även föreläsningsanteckningar har fungerat bra som komplement.» (Mycket stor)
- bra föreläsningsanteckningar men bör korrekturläsas, finns slarvfel som kan vara förvirrande» (Mycket stor)
- Mycket bra med föreläsningsantecknigar där man fick ut det mest viktiga. Var bra att veta vad det var man skulle fokusera sig på!» (Mycket stor)
- Kurslitteraturen var så bra att jag inte fann någon anledning att gå på föreläsningarna.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

66 svarande

Mycket dåligt»4 6%
Ganska dåligt»13 19%
Ganska bra»27 40%
Mycket bra»22 33%

Genomsnitt: 3.01

- Hemsidan är katastrofal! Länkarna fungerar inte. Saknar gamla tentor och ett schema om vad föreläsningarna kommer att handla om. » (Mycket dåligt)
- Allt material fanns i och för sig tillgängligt via kurshemsidan men det var RÖRIGT! R-Ö-R-I-G-T! Jag efterlyser en omfattande overhaul i hemsidans presentation och struktur, så det blir lite mer intuitivt vad som finns var.» (Mycket dåligt)
- Riktigt dålig kurshemsida» (Mycket dåligt)
- Hemsidan var under all kritik, sämsta någonsin, det utdelade materialet visade sig många gånger vara felaktigt eftersom vi vände på bland annat kretsprocesserna » (Mycket dåligt)
- Ok, hemsidan är rörig, och materialet är av olika utskriftskvalitet.» (Ganska dåligt)
- se fråga 7» (Ganska dåligt)
- måste göra en bättre och mer strukturerad hemsida, hälften av länkarna fungerar inte.» (Ganska dåligt)
- Ostrukturerad hemsida, skulle absolut kunna bli bättre!» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är alldeles för rörig och svårnavigerad. En del exempeluppgifter i utdelat hade felaktiga svar. Det medför onödigt arbete och grubbel.» (Ganska dåligt)
- Struktur på webbsidan, snälla!» (Ganska dåligt)
- Dåligt uppdaterad kurshemsida. Många döda länkar.» (Ganska dåligt)
- Allt förutom hemsidan har varit bra» (Ganska dåligt)
- Webbsidan skulle kunna struktureras upp lite mer med tex en meny med rubriker som man kan trycka på osv.» (Ganska dåligt)
- Det har fungerat bra förutom att kurshemsidan kunde ha varit utformad på ett bättre sätt med information som bara rör årets kurs. » (Ganska bra)
- Lite rörig kurshemsida. Svårt att veta vad som berör oss kontra tidigare årskurs. När man väl rett ut allt fanns där mycket bra saker.» (Ganska bra)
- En del länkar på kurshemsidan har inte fungerat, men i stort sett har allt relevant varit tillgängligt.» (Ganska bra)
- Tyckte att tentauppgifterna att träna på kom upp lite för sent på hemsidan.» (Ganska bra)
- Lite rörig webbsida» (Ganska bra)
- webbsidan skulle kunna göras tydligare och mer lätthanterlig» (Ganska bra)
- det var bra material som lades upp på hemsidan. men den var rörig.. » (Ganska bra)
- Något rörig kurshemsida. Strukturera upp?» (Ganska bra)
- mycket döda länkar, dock påpekade Åke detta tidigt och bad om feedback på vad som inte fungerade.» (Ganska bra)
- mycket bra material på kurshemsida men mycket dåligt uppbyggd. svårt att navigera på.» (Ganska bra)
- Anteckningar och demouppgifter fanns upplagda på hemsidan i tid till resp. föreläsning» (Mycket bra)
- Det har varit jättebra att det funnits facit m.m på kurshemsidan» (Mycket bra)
- Åke är bra på att få upp det han säger han ska» (Mycket bra)
- Tycker det är bra att hemsidan uppdateras ofta.» (Mycket bra)
- Många bra dokument på hemsidan» (Mycket bra)
- Dina handstil åke, kan ibland vara lite slarvig och klöddig och därför svårt att tyda dina lösningsexempel. Annars en väldigt tydlig kurshemsida! Plus i kanten för att vi visste vad vi skulle gå igenom och när!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

66 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 1%
Ganska bra»9 13%
Mycket bra»41 62%
Har ej sökt hjälp»15 22%

Genomsnitt: 4.06

- Det stora problemet här är att övningsledarna är relativt dåligt insatta i de aktuella övningsuppgifterna i boken. Många gånger har de behövt ta lång tid på sig för att lösa problem som man fastnat på, ibland har de inte kunnat lösa dem alls. Dessutom har inte föreläsaren närvarat vid övningstillfällerna vilket självfallet är negativt.» (Ganska dåliga)
- Bra räknestugor. » (Ganska bra)
- upptäckte dock ganska sent hur bra räkneövningstillfällena var för att få hjälp med svåra uppgifter, de hjälper en väldigt väl när man ställer frågor. Inte så stort tryck efter hjälp dessutom så lätt och snabbt att få den support som man behöver.» (Mycket bra)
- Bra hjälplärare... det hade varit bra om Åke varit på hjälpövningarna för att veta var vi ligger och vilka typer av problem vi har!» (Mycket bra)
- Bra övningsledare!» (Mycket bra)
- Mycket bra frågeklimat i klassrummet och många övningsledare gör att man verkligen fått ut ngt av att be om hjälp.» (Mycket bra)
- Tycker övningsledarna gav mycket bra hjälp.» (Mycket bra)
- Räkneövninagrna har varit kanon. Åke har avrit mycket positiv till att man ställer frågor, kändes tryggt att man fick ringa honom om man fick problem med fysiken, han är verkligen egagerad.» (Mycket bra)
- Åke ställde upp väldigt mycket för oss, det är positivt!» (Mycket bra)
- Bra kommunikation från Åke under föreläsningar med studenterna. Han gav hela tiden tillfällen för frågor.» (Mycket bra)
- Åke var alltid tillgänglig och det tycker jag är jättegeneröst av honom!» (Mycket bra)
- snabb och effektiv över båda tele och mail. funkar även bra i pausen på föreläsningarna, pluspoäng » (Mycket bra)
- Gick på räkneövningen en gång men jag tyckte inte handledaren jag frågade hjälp av alls var bra och med tanke på att det fanns ett facit behövdes inte räknestugan» (Har ej sökt hjälp)
- har jobbat ganska självständigt, men kändes som att det fanns bra möjligheterför att få hjälp» (Har ej sökt hjälp)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

66 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 12%
Mycket bra»52 78%
Har ej sökt samarbete»5 7%

Genomsnitt: 3.9

- Har arbetat och diskuterat en del problem med andra studenter. » (Mycket bra)
- Kompetenta och trevliga som vanligt.» (Mycket bra)
- jag har min grupp som jag brukar studera med och det har fungerat lika bra nu som vanligt.» (Mycket bra)
- Labben var kanon och gav en bra förståelse!» (Mycket bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

65 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 4%
Lagom»36 55%
Hög»26 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.35

- Arbetsbelastningen har varit bra. » (Lagom)
- Som sagt, en lagom brant inlärningskurva.» (Lagom)
- Skönt att inte ha det integrerade momentet i denna period! Hade verkligen blivit FÖR mycket !» (Lagom)
- var med och byggde cortege och det satte sina spår. väldigt stressigt efter cortege och fram till tentan. Första gången vi har 2 räknekurser parallellt vilket ställer nya krav på oss. » (Hög)
- Ju mer tid som läggs ner desto bättre föreståelse- eget val!» (Hög)
- Den tuffaste läsperioden hittills. kanske för att vi läser två tekniska kurser parallellt.» (Hög)
- Åke förvarnade oss om att det skulle bli svårare i slutet och det blev det!» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

66 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 3%
Lagom»26 39%
Hög»36 54%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.57

- Mycket bra. » (Lagom)
- Om man planerade sina studier hade man goda förutsättningar att under denna LP ligga i hyfsad takt med kurserna.» (Lagom)
- Lite tungt på slutet, än en gång pga cortegeveckan. » (Lagom)
- som tidigare nämnt, 2 räknekurser parallellt vilket gör att det blir väldigt mycket räknande på "fritiden"» (Hög)
- Skönt att inte det blev ett grupparbete i slutet!» (Hög)
- Mycket som händer runtomkring med cortege och övriga jippon..Både matte och fysik under perioden kräver mycket räkning. » (Hög)
- matten tillhör också ett ämne som man måste räkna sig till förståelse genom övning och mängdträning» (Hög)
- Blir väldigt mycket att räkna med både en matte- och en fysik-kurs samtidigt..» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

66 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»9 13%
Gott»43 65%
Mycket gott»12 18%

Genomsnitt: 3.98

- Så bra som fysik kan bli.» (Godkänt)
- Lite svårt att få ett intryck av helheten och det tar ett tag innan man har samlat ihop delarna i kursen till en helhet. Men det ligger nog mer hos studenten än hos kursexaminatorn.» (Godkänt)
- Lite för lätt?» (Godkänt)
- Det har varit en mycket intressant kurs. » (Gott)
- Jag är överlag nöjd med kursen men det finns tre negativa aspekter jag vill trycka på, 1. Lärarens pedagogik Föreläsaren gör ett mycket bra jobb eftersom han hela tiden försöker engagera studenterna i de olika problemen som presenteras. Problemet är att de frågor som ställs till klassen inte är tillräckligt ledande, jag upplever i alla fall inte själv att jag helt förstått vad som frågas efter förrän en tid senare, när man själv har haft gott om tid på sig att sätta sig in i materialet. Även om man har sett och lärt sig att memorera ett visst samband tex en formel, så tar det oftast ett tag innan man förstår fullt ut vad det egentligen innebär och kan dra slutsatser av det man lärt sig. 2. Kurshemsidan Rörig och svårnavigerad, behöver rustas upp. 3. Övningstillfällerna Övningsledarna måste sätta sig in mer i materialet på förhand. Jag skulle dessutom vilja se föreläsaren som övningsledare eftersom det är lätt för honom att avgöra vad som är relevant i kursen och inte, om man som student hakar upp sig på någon typ av problem som är svårt att förstå.» (Gott)
- jag tycker det är intressant med fysik och kursen har inte förändrat mina tankar kring ämnet.» (Gott)
- Mekaniklärare är ett särskilt släkte och med detta menar jag endast gott!» (Gott)
- Ibland kunde det gå för fort på föreläsningarna. Ibland fick man inte svart på vitt hur man skulle tänka, det kändes lite luddigt, svårt att få in metodiken i vissa moment av kursen.» (Gott)
- Kul kurs som skapar ett intresse för ämnet!» (Mycket gott)
- åke är engagerad och har lagt upp kursen bra. personligen hade jag nog föredragit att börja med mekaniken» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Många föreläsningar»
- Läraren var jättebra!!»
- Åke har varit mycket sympatisk! »
- Hört jättemycket gott om läraren så behåll honom, »
- Allt förutom den nuvarande kurshemsidan. »
- bra med föreläsningsanteckningar så man kan förbereda sig till kommande föreläsningar. »
- Åkes sätt att lära. Han drar igenom bitvis mycket komplexa problem utan att man känner stress över att kanske inte förstå allt direkt, utan att det kommer klarna med tiden.»
- Åke håller bra föreläsningar med en skön atmosfär, och öppenhet för frågor och förtydliganden»
- Pedagogik, föreläsningsanteckningar och allmänt upplägg»
- Kursens övergripande upplägg.»
- räknetillfällen med övningsledare, mycket räkneuppgifter på föreläsningar,»
- Åke är väldigt duktig. Förklarar klart och tydligt.»
- läraren»
- Tycker att kursens upplägg är väldigt bra som det är och det borde vara lika nästa år. Åke kan sina grejer!»
- Åke är grym.»
- Åke»
- Dem praktiska exemplena»
- Föreläsaren - bäst hittills på Chalmers!»
- Föreläsningsanteckningarna och att det finns så stora möjligheter att ställa frågor under föreläsningarna. Att vi gick igenom uppgifter riktigt ordentligt så att man verkligen förstod. »
- Labben!»
- Föreläsningarna var roliga och intressanta. Det är en "skön stämning" i salen. Även labben var intressant med bra handledare.»
- Övningstillfällena, ännu fler om det går!»
- Åkes attityd till oss studenter, öppen för frågor och diskussion. Toppen!»
- Föreläsningar och föreläsningsanteckningarna. »
- alla exemplen/demouppgifterna och genomgångarna av dessa»
- De färdiga föreläsningsantecknigarna. Hjälplärarna under räkneövningarna, de har varit toppen att kunna gå dit, de är jättebra på att förklara!»
- Mycket bra lärare, önskar att man själv varit mer påläst inför föreläsningarna bara.»
- Läraren»
- Åke Fäldt är en av de bästa lärare jag haft i mitt liv. Han är pedagogisk och strukturerad. Han har en förmåga att få alla att förstå innan vi lämnar lektionssalen, vilket är en grymt bra egenskap. Ibland kan det dock bli lite långrandigt då en del inte har en aning om vad han pratar om och inte ens vill förstå. Men om man har en positiv inställning och lyssnar är det nästintill omöjligt att inte förstå de föreläsningar Åke har. »
- egengjorda uppgifter med förklaringar och utgivna anteckningar uppskattades»
- Föreläsarens engagemang och förmåga att ge teknologerna möjlighet till frågor och delaktighet under föreläsningar.»
- Åkes föreläsningsanteckningar!»
- Föreläsningsanteckningar, många demoexempel på tavlan. Entusiasm från läraren! Bra handledare på räkneövningarna! Särskilt den lille korte trevlige! Duggorna! Det gav en bra förståelse för vad man skulle kunna!»
- Åke och riktigt bra övningshandledare!»
- Föreläsningsanteckningarna på internet, den positiva andan på föreläsningarna och duggorna»
- Åke, bra lärare, kan dock vara tydligare.»
- Åke Fäldt :)»
- Lärarens goda humör och entusiasm för ämnet.»
- Föreläsningarna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Laborationen var inte så särskilt spännande.»
- Kurshemsidan, tillgång till gamla tentor och fungerande länkar!»
- Om så mycket måste kompletteras till boken kanske en ny bok behövs eller i alla fall renskrivna exempeluppgifter. Hade jag skrivit svar som exempeluppgifterna ser ut när jag gick i gymnasiet hade jag knappt blivit godkänd i fysik.»
- inte köra fast i vissa genomgångar för lång tid, det som är väsentligt hamnar lätt undan. »
- Kurshemsidan behöver en "städning".»
- Lite mer konstateranden och "text på tavlan" som lägger grunden inför ett nytt avsnitt inom kursens delområden»
- Åke Fäldt borde vara med på räkneövningarna också»
- Hemsidan, övningsledarna ska ha järnkoll på de typer av frågeställningar som uppkommer i kursboken, samt upplägget på föreläsningarna.»
- kanske att läraren snöade in sig lite på +/- tecken vid ex. termodynamiken som gjorde att det blev svårare än det egentligen var. »
- Att man försöker gå in lite mer ingående på fler område inom samma område. Inte bara göra "trådrulle" hela tiden, även om den är bra!»
- labben»
- Varför köpa en tjock dyr bok som knappt används?»
- Inga stora förändringar behövs»
- Färre genomgångar av bevis som tar upp mot 45 minuter. Eftersom det inte krävs att man kan bevisa på tentan så orkar iaf inte jag lära mig dem utantill. Däremot är det gött att höra en kort genomgång av varför det ser ut som det gör. Sen tycker jag även att man ska koppla formlerna till vilken enhet dem har för att man ska förstå vad det är som är involverat för att åstadkomma den.»
- Att föreläsaren följer föreläsningsanteckningarna och/eller boken mer noggrant så att det är lättare att veta vad man skall läsa på inför föreläsningarna så att man lättare kan hänga med. Alternativt tala om vad som kommer att tas upp på nästa föreläsning och på vilka sidor i boken som man kan läsa om det som skall tas upp nästa gång.»
- Inget speciellt direkt. Bra kurs i allmänhet.»
- Mer uppgifter om det som gås igenom på föreläsningarna. Onödigt med så många uppgifter om saker som inte är lika relevant...»
- Att föreläsningarna blir lite tydligare och lättare att följa i efterhand. Mina anteckningar hade ofta luckor trots att jag skriver ner allt. Föreläsningsanteckningarna på hemsidan är kanske bra för många men inte för alla!»
- Tycker att vi ska gå igenom mer lättare uppgifter i början så man får igång tänket. Ibland gick vi direkt in på de svåra.»
-
- Exeplen i början på läsperiodens föreläsningar bör vara lite enklare och inte mastodont uppgifter.»
- Tycker att man kunde tagit lite tid från termodynamiken och istället ägnat mer åt den senare delen av mekaniken.»
- Tentamen var dock mindre genomtänkt. Med tanke på att vi har ganska få moment inom denna kurs är det svårt att inte göra en typad tentamen. De tentor som har legat uppe på hemsidan från föregående år har varit väldigt enkla, men detta på grund av att kursen inte omfattar särskilt mycket. Enligt min mening, var denna tentamen ett försök till att göra en otypad tenta. Flera frågor behandlade saker som vi knappt pratat om. Sista frågan hade förmodligen hela klassen på sitt formelblad, och det är ganska enkelt att skriva av från ett papper till ett annat. Enligt min mening, bör det handskrivna formelbladet man får ta med sig till tentan tas bort. Detta ställer lite högre krav på att man vet vad man håller på med. Då blir det dessutom enklare för en lärare att ställa frågor på det som är relevant. Idag finns de relevanta frågorna uppskrivna på baksidan på varendas formelblad. Om ni tar bort denna "möjlighet" kanske de relevanta frågorna hamnar på tentan istället. »
- labben borde ses över. vissa saker i kompendiet var oklara.. tydliga bilder över hur motorn fungerar hade varit en fördel»
- En förbättrad och mer lättnavigerad hemsida. En bättre utformad tenta som fokuserar på de viktigaste sakerna i kursen. Gärna lite bättre struktur och tydlighet på föreläsningar, inte minst på det som skrivs på tavlan. Tex: Definiera variabler, vad är givet? Vad söker vi? Skriv gärna också med ord vilka lagar och regler som gäller så att man kan skriva av det.»
- Strukturera upp kurshemsidan»
- Bättre information om projektet. Just nu har jag ingen aning om hur det kommer att bli.Vet att det inte bestämdes förrän sent men man blir lite förvirrad när man inte får ngn info. Ibland var exemplerna på tavlan lite väl svåra i när de olika delarna introducerades. Bättre då att ta lite lättare i början och när man förstått principerna gå in på svårare exempel.»
- hemsidan och materialet. »
- Lite mer tydlig undervisning från åkes sida. Uppgifterna kändes röriga. Svårt att finna en metodik för att bestämma vad som bevarades och inte..»
- en tenta som i högre grad undersöker det som fokuserats på under kursens gång. ny kurshemsida som det är lättare att navigera på»
- Hemsidan»

16. Övriga kommentarer

- Jättebra lärare!»
- Den är väldigt lik fysik b kursen men kanske är med mening. »
- bra pedagogiska föreläsningar och bra engagemang»
- Bra kurs»
- Bra att Åke är noggrann på föreläsningarna med att få så många som möjligt att verkligen förstå t.ex. en uppgift men ibland kanske det ändå bör bli lite mindre djupgående på enstaka uppgifter och istället demonstrera fler lite kortare uppgifter.»
- Åke är väldigt pedagogisk och bra!»
- Väldigt bra med mycket diskussion under föreläsningarna! Tyvärr är gruppen lite för stor för att det ska kunna bli riktigt bra diskussioner. En dröm hade varit om man kunde ha föreläsningar i halvklass eller liknande.»
- Bättre förklaring av grunder och repetion då nya svårare uppgifter görs. Exempel skriv upp vilka formel som används istället för att ta för givet att man vet. På så sätt kan man också komma ihåg det til nästa gång. »
- ha en fin sommar!»
- Tack annars för en inspirerande och intressant kurs!»
- Åke ! Du är en bra föreläsare som gör Fysik intressant och helt klar en rolig och lärorik kurs!»
- Jättebra kurs, lärorikt! Åke är bra.»
- Mycket inspirerande föreläsare/examinator. Bra jobbat Åke!»


Kursutvärderingssystem från