ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Ekonomi och produktionsteknik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-06 - 2010-05-18
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Lars Nordlund»

1. Vilken uppfattning om programmet Ekonomi och produktionsteknik har du idag?

Kryssa i alla alternativ som du tycker stämmer.

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Intressant»14 87%
Meningsfullt»6 37%
Teoretiskt»4 25%
Svårt»2 12%
Varierande»13 81%
Kreativt»2 12%
Arbetskrävande»4 25%
Praktiskt»1 6%
Lätt»3 18%
God arbetsmarknad»4 25%
Roligt»5 31%
Lagom utbildningslängd»9 56%
Inte enbart teknik»11 68%

- Matnyttig, som min mormor sa:)» (Intressant, Meningsfullt, Varierande, Praktiskt, God arbetsmarknad, Inte enbart teknik)
- Osäker på hur arbetsmarknaden ser ut, men annars verkar utbildningen vara väldigt bra.» (Intressant, Meningsfullt, Varierande, Roligt, Inte enbart teknik)
- Det märks att det är första året som programmet går, ett par kurser som har varit ganska oplanerade. Annars är ju första året ganska likt de flesta ingenjörsutbildningarna endå. Ibland har några av oss undrat vad vi kan komma att jobba med, men borde bli mer och mer tydligt snart förhoppningsvis. Väldigt bra klass med många bra människor och vi funkar bra ihop.» (Intressant, Teoretiskt, Varierande, Lagom utbildningslängd, Inte enbart teknik)
- Intressant men behöver bli mer strukturerat! Tydligare riktlinjer!!» (Intressant)

2. Hur har det gått hittills?

16 svarande

Utan några problem»5 31%
Utan några större problem»10 62%
Med stora problem»1 6%
Med mycket stora problem»0 0%

Genomsnitt: 1.75

- Men det har varit för rörigt inom vissa moment.» (Utan några större problem)
- Det mesta har man klarat av, programmeringen nu dock är väldigt krävande, och industriella ekonomin väldigt oklart vad tentan kommer innehålla.» (Utan några större problem)
- Tycker att vissa kurser har varit röriga och väldigt oorganiserade...» (Med stora problem)

3. Vad tycker du om svårighetsgraden på utbildningen?

- medel»
- Har inte studerat på den här nivån tidigare så har inget att jämföra med. Men svårighetsgraden är ungefär vad jag väntat mig.»
- Jag tycker personligen nivån är för låg. Det tycker jag i allmänhet om H:s kurser, vad jag har sett i relation till dem på t ex Maskin på Johanneberg där jag gick tidigare. Samma mattekurser och totala arbetsbelastning är lägre här, vilket gör det svårare för oss att hävda oss på arbetsmarknaden i framtiden. Varför är det så?»
- Jag tycker att det är svårt och jag får lägga mycket tid för att klara kurserna. Men svårighetsgraden är inte omöjlig.»
- LAGOM»
- ok. »
- Det har varit rätt så svårt.»
- Ganska lätt. Har läst civilingenjör tidigare och ganska stor skillnad. »
- Ganska lagom, de flesta högskoleingenjörer läser ju samma sak i början och vi är inkluderade där i samma kurser, vilket är bra. Generellt sett kan jag säga att jag personligen hade kunnat lagt ner betydligt mer tid på studierna än vad jag gjort, och antagligen nått högre betyg såfall, men har tyvärr inte blivit så, men hittils har man klarat sig med minst godkänt, förutom ett grupparbete vi har efter oss. Sen programmeringen nu tycker jag är väldigt svår och går fort framåt och är ganska krävande.»
- lagom»
- Det är stor skillnad mellan de tekniska kurserna (matte/mekanik) jämfört med övriga kurser. De tekniska kurserna har en högre svårighetsgrad och kräver därför också mer tid.»

4. Blev det första året som du väntat dig?

(Om du svarar nej så ange gärna på vilket sätt du tycker att det blev annorlunda.)

16 svarande

Ja»10 62%
Nej»6 37%

Genomsnitt: 1.37

- På pricken!» (Ja)
- I stort sett som jag tänkt mig.» (Ja)
- Svårt att peka på konkreta förväntningar. Jag tror nog att innehållet har varit vad jag förväntade mig.» (Ja)
- Hade inte en massa förväntningar..» (Ja)
- Det blev nog lite mindre teknik än jag väntat mig och lite mer teori om ekonomi (bokföringsdelen) och arbetsorganisationen. » (Nej)
- Förväntade mig mer plugg över lag och högre nivå på vissa föreläsningar. » (Nej)
- Det har tagit mycket mer tid än vad jag hade förväntat mig. Samt att det har varit mycket mer rörigt än förväntat.» (Nej)
- Det har blivit bättre än förväntat då det är en helt underbar klass som gör studietiden roligare och lättare» (Nej)
- inte så hög kvalite på utbildningen som jag förväntat mig. Har varit en del inte så bra föreläsare och en del kurser som varit ostrukturerade för att vi är första som läser det.» (Nej)

5. Har du ändrat uppfattning om programmet under årets gång?

Ange i så fall hur.

16 svarande

Ja»5 31%
Nej»11 68%

Genomsnitt: 1.68

- I början var det väldigt oklart vart de skulle ta vägen, nu känns de som om man har fått en liten bättre uppfattning om vad utbildningen går ut på iaf.» (Ja)
- Vår arbetsmarknad känns ganska oklar, vad det är som vi kan komma att göra och vilken funktion på företaget som vi kan komma att ha. Antar att det kanske kan komma att ändras när vi läser mer specificerade kurser för oss under 2an och 3an.» (Ja)
- har blivit osäker på vad man kommer kunna få för jobb på arbersmarknaded.» (Ja)
- Programmet har en tydligare inriktning mot verkstads och tillverkningsindustrin än vad jag hade fattat. » (Ja)
- Inte direkt. Jag väntar mig dock mindre spets när det kommer till ekonomidelen (bokföring känns lite väl spetsat, tycker jag personligen) och mer medelväg för att kunna "prata" med både ekonomer och ingenjörer.» (Nej)
- Snarare skapat en uppfattning» (Nej)

6. Vad är bra med programmet?

- Roligt att det är varierande kurser. För det mesta bra föreläsare.»
- Bra kurser. Användbara och meningsfulla. Engagemang från lärare.»
- Att det är brett, med olika typer av moment. Det är intressant, och tydligen eftertraktat. Innehållet bör passa mig bra.»
- Lagom stor klass som ger bra sammanhållning. Bra bredd på utbildningen.»
- Den absoluta styrkan är de varierade kurserna. Arbetsorganisationen, Hållbar utveckling och nu Ekonomikursen, bjuder alla på mycket intressanta föreläsningar. Senast idag då Jan Möller föreläste kände jag åter en stor inspiration vilken är ovärderlig. Det är självklart att alla kurser ej rymmer dessa kvalitéer, exempelvis programmeringen och bokföring i sig är ämnen man får bemästra själv. Misstolka ej, uppläggen är bra men ger som sagt inte utrymme för devalverande och engagerande föreläsningar på samma vis som ovan nämnda kurser. Denna styrka och kvalité är det som inspirerar mig mest och jag ser fram emot mer av den varan till nästa år.»
- Att det är varierande med teknik och ekonomi men jag skulle dock vilja ha lite fler ekonomikurser.»
- Det är ett brett program som jag har försått är anpassad för arbetslivet»
- Att det inte bara är teknik och att de tekniska kurserna blandas med de andra, dvs att vi inte haft två tekniska kurser i en och samma läsperiod. »
- Att det innehåller både ekonomi och teknik.»
- Härliga människor i klassen, bra att vi är en mindre klass. Sen kombinationen av både teknik och ekonomi uppskattar jag oxå.»
- blandade ämnen»
- Att det är en blandning mellan ekonomi och teknik. Samt att vi läser "mjuka" ämnen. (tex. arbetsorganisation)»

7. Vad bör ändras, läggas till eller förbättras på programmet?

- Tydligare vilka ens arbetsområdena är efter examination. Men vad jag förstått så är det bättre i årets programkatalog än förra årets.»
- Eftersom vi varit första årgången har det varit brist på gamla tentor eller exempeltentor i vissa kurser.»
- Jag tycker vi mer bör försöka ha samma standard som på I, men på samma gång integrera de kunskapr vi får inom olika områden så de är kompatibla med varandra. Blanda de olika delarna. Moment där man t ex. använder matte, mekanik, arbetsorganisation på samma gång. »
- Industriell ekonomi: Behövs bättre och klarare föreläsningar om grundläggande (löpande) bokföring och alla regler. Blev väldigt rörigt stundtals och det känns inte som högskolenivå, mycket prat om samma sak. Klarare introduktion till utbildningen i början så man vet lite mer vad man ska förvänta sig. »
- Som ovan skrivet finner jag det mycket inspirerande med föreläsare med god erfarenhet från näringslivet. Det hade varit ytterst intressant och inspirerande att emellanåt ha tidigare entreprenörer och karriärsfolk till att berätta om sina vägar, mål och öden. Visserligen kan detta ligga i den enskilda individens intresse då det finns gott om karriärs-material i diverse magasin o.dyl. Men programmets syften och skulle stärkas och för många individer skulle ett tillfälle som detta öppna upp nya dimensioner. Jag vet ej om vi har ren entreprenörskap i någon kommande kurs. Men jag känner verkligen att det hade varit relevant och att det hade haft en naturlig plats i kursplanen. Vi studerar ekonomi och styrning i existerande bolag, men kommer vi studera hur ett företag växer fram? Från idé till första bokslutet?»
- Det är för rörigt ibland eftersom många kurser är nya.»
- Mer ekonomikurser! Jag trodde att vi skulle ha mer än en under hela läsåret. Varför heter programmet ekonomi om vi bara har en kurs i ämnet? »
- Organisera uppläggen på kurserna bättre i förväg...»
- Kursen Industriell ekonomi.. Försöka integrera teknik/ekonomi mer »
- Introkursen borde ändras, men det vet ni redan. Samma sak borde grupparbetet vi gjorde i arbetsorganisationen kunna hjälpa dig att få högre betyg, men det vet ni/Dan oxå. Industriella ekonomi-kursen måste blir mer organiserad och tydlig, vi i klassen kommer återkomma mer om det i den kursutvärderingen kan jag nästan garantera. Ev. ngt liknande SI-verksamhet i programmeringen.»
- mer struktur, tycker inte att vi ska ha sämre mer oplanerade kurser bara för att vi är dom första som läser det! och det behövs mer information om t.ex möjligheter för att plugga utomlands och vart vi kommer hamna på arbetsmarknaden, vad våra möjligheter är.»
- Jag hade gärna sett att man kunde inrikta sig antigen mot tillverkningsindustrin (så som idag) eller mot tjänstesektorn.»
- Mer åt projektledare hållet. Tror inte att någon i klassen tänkt jobba på golvet inom industrin. Vad som gjorde oss intresserade var projektledning och ekonomi!»

8. Vad är ditt sammanfattande omdöme om programmet?

16 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 12%
Godkänt»3 18%
Ganska bra»7 43%
Mycket bra»4 25%

Genomsnitt: 3.81

- Jag gillar programmet i sig. Det har all potential att bli en succé. Dock är det ju första året, och så klart kommer det vara osäkerhet då. Men ingenjörsmetodiken behöver bli betydligt svårare, och mer strukturerad. Den linjära algebran var ganska enkel. Mekaniktentan var ett skämt (60% femmor?), och den industriella ekonomin har varit för specifik hittills, anser jag. Vi går typ 14 timmar schemalagt per vecka och jag behöver inte plugga särskilt många timmar utanför det, och jag är inte direkt den smartaste i klassen. Och jag får ändå bra betyg. Så ska det inte vara när det är heltidsstudier, och särskilt inte på Chalmers. » (Ganska dåligt)
- Det är ett bra programm med två inriktningar som ger fler möjligheter. Men jag är fortfarande inte riktigt säker på allt vad man kan arbeta med efter utbildningen. » (Godkänt)
- Lagom storlek på klassen, intressanta ämnen och mycket social klass» (Mycket bra)

9. Skulle du rekommendera programmet till en vän som är intresserad av området och vill studera till ingenjör?

16 svarande

Ja»16 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- Ja, absolut. Men jag skulle säga att man kanske bör vänta några år så programmet hinner komma in i gängorna.» (Ja)
- Absolut!» (Ja)
- Det skulle jag absolut göra.» (Ja)
- Det är ett brett program som passar de flesta» (Ja)
- Ja, men bara om vännen är intresserad av ekonomi också. » (Ja)
- Har två st jag känner som sökt hit, en har det som förstaval, den andra har det som andraval.» (Ja)
- För att det antaligen kommer att förbättras och det är bra att läsa om man är intresserad av mer än teknik!!» (Ja)

10. Övriga kommentarer

- hoppas på garantiplats på masterprogram!»
- Jag kommer dock gå kvar och hoppas det blir 2 bra år som kommer! :)»
- Skulle vara roligt mer fler kurser på Johanneberg, så vi får se den delen av Chalmers mer och kunna utnyttja kårhuset där. »
- Anmäler mitt intresse i ovan omskrivna områden, vid behov diskuterar jag gärna dessa reflektioner! /Robin Bäckström»
- Det skulle vara bra om vi kunde få information om vilka masterprogram vi blir behöriga till.»


Kursutvärderingssystem från