ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-4 Industriell organisation E, IAR075

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-04 - 2010-05-19
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: 21%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

8 svarande

Högst 15 timmar»7 87%
Cirka 20 timmar»0 0%
Cirka 25 timmar»1 12%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.25

- Eget arbete???» (Högst 15 timmar)
- Vilket är lite för lite...» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

8 svarande

0%»1 12%
25%»1 12%
50%»1 12%
75%»2 25%
100%»3 37%

Genomsnitt: 3.62


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»2 25%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 50%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 25%

Genomsnitt: 3

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

8 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»8 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»1 12%
Ganska stor»5 62%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2.75

- Väldigt intressanta föreläsningar, men känns som att det är väldigt få undervisningstimmar» (Ganska stor)

6. Hur har föreläsningarna i kursen fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 37%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»3 37%

Genomsnitt: 3

- Svårt att tyda vad som kommer på tentan. Mycket utsvägningar som ibland är helt onödiga.» (Ganska dåligt)
- Kul med lite annorlunda föreläsningar där det varit blandat föreläsningar, diskussioner och olika case. » (Mycket bra)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

Mycket liten»1 12%
Ganska liten»2 25%
Ganska stor»4 50%
Mycket stor»1 12%

Genomsnitt: 2.62

- Bra o tydlig bok!» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»5 62%
Mycket bra»2 25%

Genomsnitt: 3.12

- Bra att slidsen kom upp innan föreläsningen samt att mail skickades ut om inställda lektioner o dyl. » (Ganska bra)
- Hade dock vart skönt om artiklarna som ingick i kursen hade legat som utdelat material istället för att alla kursdeltagare skulle behöva lägga ner 30 min på artikelsök. Men det kanske har att göra med rättigheter till artiklarna?» (Mycket bra)


Case

9. Vad är ditt sammanfattade intryck av case:n?

7 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Helt okey»1 14%
Bra»5 71%
Mycket bra»1 14%

Genomsnitt: 4

- hade typ inga» (?)
- ibland hade man behövt längre tid för att diskutera dem dock.» (Bra)

10. Tycker du att casen bidrog till inlärningen?

- Jo, det var nog det jag lärde mig mest på!»
- Ja, alltid bra med sånt som påtvingar diskussion och engagemang»
- Ja lättare att komma ihåg när man kan koppla till något man gjort aktivt. »
- Ja. Skulle kunna vara fler case»


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

7 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 42%
Mycket bra»3 42%
Har ej sökt hjälp»1 14%

Genomsnitt: 3.71

- Har dock fått besked om att det bara är att ringa eller maila om man undrar något så det känns bra!» (Har ej sökt hjälp)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt samarbete»2 25%

Genomsnitt: 4

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

8 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 12%
Förbli densamma»6 75%
Höjas lite»1 12%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3

- Har förstås inte sett tentan än...» (Förbli densamma)

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

8 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 12%
Förbli densamma»7 87%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.87


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»3 37%
Gott»4 50%
Mycket gott»1 12%

Genomsnitt: 3.75

- Bra kurs som gav mig ett nytt perspektiv på oraganisationer och deras ledning. » (Godkänt)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Alla scenarion och exempel hämtade ur verkligheten. John är duktig på att tala.»
- Läraren»
- bok, case och föreläsare»
- Case. Tillgången till allt på kurshemsidan.»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske lite tydligare introducering av nya begrepp? För en teknolog som inte läst så mycket liknande kurser var det många främmande engelska begrepp som aldrig riktigt gavs en förklaring. Vore också trevligt med något utförligare anteckningar på tavlan. Det John kladdade upp där var ofta relevant, men om man inte hörde exakt vad han sade när han skrev upp alla förkortningar kändes det många gånger hopplöst att i efterhand förstå sig på vad dem innebar.»
- ett case vore bra»
- ibland var det en del som inte hans med och vi drog ofta över tiden så förkorta ner materialet till varje lektion. »
- Fler tentor, case. När nya förkortningar och buzzwords dyker upp så ta upp betydelsen. Kan försöka hålla tiderna bättre.»

18. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från