ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Teknisk kommunikation 1, LSP301, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 13
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

13 svarande

Högst 15 timmar»10 76%
Cirka 20 timmar»3 23%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.23

- Noll timmar» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

13 svarande

0%»1 7%
25%»1 7%
50%»0 0%
75%»2 15%
100%»9 69%

Genomsnitt: 4.3

- I kurs-PM står det att betyget baseras på aktiv närvaro, men ingenting om att det är OBLIGATORISK närvaro, vilket jag enligt muntlig sägen har fått höra att var. Dåligt! Vad betyder aktiv närvaro dessutom? Väldigt luddigt. » (0%)
- Efter en föreläsning inser man snabbt att kursen möjligen är intressant för människor med begränsade skrivkunskaper som vill pyssla med krångliga ord.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 23%
Målen är svåra att förstå»1 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 46%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 23%

Genomsnitt: 2.69

- Otroligt luddiga! SKulle inte denna kurs ingått i industriell kemi egentligen? Helt onödig.» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

11 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 18%
Ja, målen verkar rimliga»9 81%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.81

- Det handlar som tur är bara om 1.5 hp så då kan man väkl gå med på luddiga beskrivningar» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

11 svarande

Nej, inte alls»1 9%
I viss utsträckning»5 45%
Ja, i hög grad»4 36%
Vet ej/har inte examinerats än»1 9%

Genomsnitt: 2.45

- Väldigt svårt att få en riktigt examination då det var ett grupparbete» (I viss utsträckning)
- Mycket vagt i allmänhet.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»2 15%
Ganska liten»4 30%
Ganska stor»7 53%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.38

- Sjukt tråkigt och onödigt babbel om saker man redan visste. » (Mycket liten)
- Har man gått i en modern gymnasieskola är 95% av materialet gamla nyheter. Sättet det dessutom framförs på...» (Mycket liten)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

12 svarande

Mycket liten»4 33%
Ganska liten»6 50%
Ganska stor»2 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.83

- Hade ingen kursmaterial» (?)
- Fick ett bra papper där man skulle fylla i sin presentation. » (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»6 46%
Mycket bra»4 30%

Genomsnitt: 3

- Ingen egen kurshemsida, och endast en presentation som lades ut på kurshemsidan.» (Mycket dåligt)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»8 61%
Mycket bra»4 30%
Har ej sökt hjälp»1 7%

Genomsnitt: 3.46

- Lite väl petig lärare» (Ganska bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 53%
Mycket bra»6 46%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.46

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»3 23%
Lagom»9 69%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.61

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»2 15%
Lagom»9 69%
Hög»1 7%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- Läjligt i jämförelse med LP3» (För låg)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»2 15%
Godkänt»6 46%
Gott»3 23%
Mycket gott»1 7%

Genomsnitt: 3.07

- Underlig kurs med underlig examinator. Varför inte låta en doktorand eller någon med faktisk erfarenhet hålla föreläsningarna?» (Mycket dåligt)
- Fruktansvärt tråkig. Hade kunnat kortats ner lite, vi struntar i vad Platon eller vad någon annan gubbe sa om hur man presenterar. » (Dåligt)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- inte mycket»
- muntliga presentationen då den är en viktig del i en högskoleutbildning»
- Bra skrivövningar under föreläsningarna! Dessa hade dock kunnat läggas ut på kurshemsidan»
- Den kommenterade rapporten halvvägs in i projektet.»
- Samarbetet med en annan kurs.»
- Den inledande kursen i bibliotekssökning var mycket givande.»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mycket»
- Lägg upp alla OH-blad på kurshemsidan, skaffa en egen kurshemsida så blir det inte så rörigt! »
- Föreläsningarna, föreläsarna och tillvägagångssättet. Detta skulle kunna vara en givande kurs, något som är lätt att missa under rådande omständigheter.»

16. Övriga kommentarer

- Väldigt tråkig kurs som skulle kunna kortas ner lite»
- Fia är säkerligen mycket kompetent vad gäller sitt område, men som lärare och föreläsare... nej tack.»


Kursutvärderingssystem från