ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysik, FFY401, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 57
Procent av deltagarna som svarat: 36%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

57 svarande

Högst 15 timmar»19 33%
Cirka 20 timmar»16 28%
Cirka 25 timmar»15 26%
Cirka 30 timmar»3 5%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.24

- har läst kursen förut» (Högst 15 timmar)
- Det är vad jag uppskattar att jag i snitt la på kursen. Läste väldigt lite i början (läs inget) vilket gjorde att jag fick läsa väldigt mycket mot slutet. Så här i efterhand kan man enkelt konstatera att det var ett dåligt upplägg, vilket kanske inte är jätteförvånande.» (Högst 15 timmar)
- Mycket att göra för att ligga i fas.» (Cirka 20 timmar)
- Arbetsbelastningen varierade nog mellan 20-40 h i veckan. Men kursen var ganska arbetssam.» (Minst 35 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

57 svarande

0%»2 3%
25%»5 8%
50%»5 8%
75%»15 26%
100%»30 52%

Genomsnitt: 4.15

- Jag kände att jag hade ganska bra koll på ämnet och gick därför inte på särskilt många föreläsningar. Gick inte på någon övning då jag räknar bättre ensam» (25%)
- har ej kunnat delta med eftersom den krockar med andra kurser» (50%)
- Jag hade gärna varit med på 100, tro mig, men sjuk blir man... Men det hade varit bra att inte missa föreläsningar, då dessa är väldigt bra!» (75%)
- Väldigt få övningstillfällen» (75%)
- inget under cortegen» (75%)
- Missa första veckan pga resa.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

57 svarande

Jag har inte sett/läst målen»30 52%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»17 29%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»10 17%

Genomsnitt: 2.12

- Faktiskt inte, jag antog lite att det bara var att göra uppgift på uppgift, och jag tror inte jag hade helt fel. » (Jag har inte sett/läst målen)
- orkar inte läsa dem, tycker man inser oftast ändå vad som förväntas av en, man ser också på tidigare prov ungefär vilka områden man förväntas kunna hantera » (Jag har inte sett/läst målen)
- Det var ett tag sen jag tittade på dem, men utifrån vad jag kom fram till då kan det inte bli mycket tydligare.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

33 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 96%
Nej, målen är för högt ställda»1 3%

Genomsnitt: 2.03

- Hur ska jag veta? Jag har inte läst dem.» (?)
- Ja, utan tvekan.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Man blandar två kusrer, mekanik och vågor. För stort glapp mellan dessa inriktningar.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»6 13%
Ja, i hög grad»10 23%
Vet ej/har inte examinerats än»26 60%

Genomsnitt: 3.41

- Men jag förstår fortfarande inte poängsättningen på tentan då jag tycker det verkar vara väldigt mycket man ska göra för att uppnå ett poäng. Förutsatt att det inte är delpoäng känns den poängsättningen lite konstig» (Ja, i hög grad)
- Men duggan pekar på att det kommer bli så » (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»3 5%
Ganska liten»5 8%
Ganska stor»25 44%
Mycket stor»23 41%

Genomsnitt: 3.21

- Inte deltagit ju.» (?)
- Jag var ju inte där. Dock ska sägas att laborationen var mycket bra» (Mycket liten)
- Jättebra konsultationstid, engagerade lärare. » (Ganska stor)
- Framförallt anteckningar från föreläsningar » (Ganska stor)
- De här två FANTASTISKA föreläsarna har fått mig att fatta saker som ingen annan lyckats med förut! De är pedagogiska på ett sätt som ofta saknas hos våra föreläsare, och engagerade i studenternas chans att klara tentan. » (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare, även om det går lite fort fram i vissa fall. Gillar fysikövningarna» (Mycket stor)
- Big credd till lärarna, speciellt våg.» (Mycket stor)
- Svåra koncept att ta in helt själv.» (Mycket stor)
- Går som sagt kemi och båda fysikförläsarna har varit de b ä s t a hittills!! STORT PLUS TILL DEM!» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsare!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

56 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»16 28%
Ganska stor»28 50%
Mycket stor»8 14%

Genomsnitt: 2.71

- Inte läst något av det iår» (?)
- Kursboken har inte använts mycket. Föreläsningsantecknigarna var bra, doch betydligt bättre antäckningar på vågdelen. Dåliga kopior dock, svårt att se vad det stod i mekanikanteckningarna.» (Mycket liten)
- Enbart uppgifterna, vilket hade varit bra om man hade kunnat få mekanik-uppgifterna p.s.s. som vågorna.» (Ganska liten)
- kursbok väldigt lite. webanteckningar mycket.» (Ganska liten)
- Har inte använt kursboken någonting, men övrigt material var bra.» (Ganska liten)
- Litteraturen anvämde jag endast till att räkna. Jag läste aldrig något i boken. Däremot var föreläsningsanteckningarna på kurshemsidan bra» (Ganska liten)
- All mekanik ligger ju här, och tyvärr är det den jag missat föreläsningar på. Men jag tycker det är en för stor bok för denna kursen. En mindre, mer kompakt bok hade nog varit att föredra. » (Ganska stor)
- kursboken har jag knappt använt medan utdelat material har varit bra» (Ganska stor)
- boken var rätt ovärd att köpa tyvärr, det mesta fanns på deras hemsida, men det material på hemsidan var bra» (Ganska stor)
- Uppgifterna har vart till hjälp» (Ganska stor)
- Jätte bra med svenska föreläsningsanteckningar» (Mycket stor)
- Går man inte på föreläsningar får man läsa i boken» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

56 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»10 17%
Ganska bra»26 46%
Mycket bra»19 33%

Genomsnitt: 3.12

- How should I know?» (?)
- Websidan är jättevirrig och dåligt uppbyggd, man saknar överblick över den när man är inne på någon sub-sida och tappar lätt bort sig. Varje gång man ska ha något måste man först leta efter det ett tag.» (Mycket dåligt)
- hemsidan är lite förvirrande.» (Ganska dåligt)
- svårt att förstå vad som skall gås igenom på föreläsningen och vilken föreläsning som hör till vilken dag» (Ganska dåligt)
- Hemsidan kunde varit bättre.» (Ganska dåligt)
- Hemsidan är rörig» (Ganska bra)
- Kurshemsidan kunde vara tydligare.» (Ganska bra)
- lite förvirrande, men det löste sig senare.» (Ganska bra)
- Oöversiktlig kurshemsida» (Ganska bra)
- Lite rörig, men mycket material tillgängligt.» (Ganska bra)
- lite rörigt, men annars ok» (Ganska bra)
- webbsidan skulle kunna vara lättare att navigera » (Ganska bra)
- Jag föredrar studieportalens upplägg, men jag tycker på det hela taget att fysikhemsidans upplägg är bra. Det enda dåliga jag kan komma på på rak arm är lösningssförslagen som inte ligger ordnade utan lite huller om buller, det hade varit smidigt om man inte behövde gå tillbaka och klicka på en ny varje gång mab vill se ett lösningsförslag. Det hade varit bättre om de låg i nummerordning helt enkelt.» (Ganska bra)
- Väldigt bra med föreläsningsanteckningar och lösningar till problemen på nätet, underlättar enormt när man sitter och jobbar själv och inte har någon att fråga.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

57 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»17 29%
Mycket bra»28 49%
Har ej sökt hjälp»9 15%

Genomsnitt: 3.75

- Mer övningar, tack.» (Ganska bra)
- Det är en stor grupp på få lärare, men de gör sitt bästa.» (Ganska bra)
- 4h räkneövning i veckan är bra, men kanske inte att de ligger i sträck, då jag iaf har svårt att behålla fokus så länge utan att bryta med nått annat. » (Mycket bra)
- Hade varit bra om man hade haft två övningstillfällen i veckan istället för en lång.» (Mycket bra)
- Mycket goda möjligheter på övningspassen.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

57 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»18 31%
Mycket bra»33 57%
Har ej sökt samarbete»6 10%

Genomsnitt: 3.78

- Samarbetet just mellan kemi och elektro vet jag dock inget om, det förekom inte så mycket tror jag inte. Men folk verkar bekväma i sina egna program i alla fall.» (Mycket bra)
- Eller,vi löser ju lite uppgifter ihop, men mer än så är det ju inte i denna kursen. » (Har ej sökt samarbete)
- Med undantag av labben har jag inte haft något sammarbete med andra sutdenter. Det gick dock bra» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»28 50%
Hög»25 45%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 3.47

- Men jag vet inte» (?)
- Arbestbelastningen var hög, men kursen kändes rolig och det var därför nye så jobbigt att räkna mkt.» (Lagom)
- Precis perfekt i förhållande till förkunskaper och poäng» (Lagom)
- ganska lagom egentligen, men eftersom själva ämnet e svårt, så blir belastningen automatiskt lite högre.» (Hög)
- En tung kurs! Men inte på något sätt orimligt.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

55 svarande

För låg»0 0%
Låg»3 5%
Lagom»37 67%
Hög»13 23%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.25

- Ingen aning» (?)
- Jag som läst e-miljö har haft lite kontrasten med fysiken som tung teoretisk kurs och miljövänliga energikällor som mer handlar om fundering och fakta. Väldigt trevlig kontrast.» (Lagom)
- Lagom. Jag upplevde det som något lägre belastning den här läsperioden än tidigare läsperioder, men det blev alldeles lagom med tanke på att man är ganska trött mot slutet av året. Högre belastning hade blivit ohållbart.» (Lagom)
- Läste extra digidat.» (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

56 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»18 32%
Gott»24 42%
Mycket gott»14 25%

Genomsnitt: 3.92

- Har inte deltagit i år» (?)
- gillar inte mekaniklärarens arroganta attityd» (Godkänt)
- Tyckte allt fungerade bra» (Gott)
- mycket bra föreläsare!» (Gott)
- Det är svårt, men som sagt, föreläsarna är fantastiska så om man går på föreläsningarna har man otroligt mkt hjälp där. » (Mycket gott)
- Gillar inte fysik men kursen har inte fått mig att tycka sämre om fysik. bra upplagd kurs» (Mycket gott)
- gillar fysik mer nu tack vare bra föreläsningar.» (Mycket gott)
- En bra genomtänkt kurs som ger grunderna i mekanik och fysik» (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Det mesta»
- Föreläsarna, de har varit hur bra som helst! :D»
- Lärarna»
- duggan»
- Föreläsningarna är toppen fortsätt med dem!»
- Lärarna(!) Upplägget för mekanik/vågor»
- God koppling mellan kursliteratur och undervisning, referenser till tidigare utgåvor av boken osv.»
- repetitionerna av föregående föreläsning i början av föreläsningarna»
- absolut föreläsarna!»
- De egenframställda problemen till vågfysiken, det är trevligt att ha något som är speciellt framtaget för det vi behöver lära oss. Föreläsningsanteckningarna är också bra då folk missar föreläsningar.»
- Vågfysiken är bra som den är, behåll allt som det är!»
- Duggan. Förelsäsningsanteckningarna, kan fixas till bättre.»
- Duggan är bra!»
- Våglärarens utlärningsstil»
- föreläsningarna»
- Räkneövningarna och att nästa år ska få ha samma föreläsare!»
- duggorna»
- Labben och dess upplägg. Mycket bra»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Skulle vara bra om man delade upp övningstillfällerna. 4 timmar i sträck orka men inte sitta och räkna. »
- Lägg inte två räkneövningar i rad. »
- Lärarna ska dela ut OH-bilder och försöka visa på bilderna istället att skriva så mycket på tavlan. De skrev oerhört mycket på tavlan och det är inte så bra då man inte kan koncentrera sig på vad han säger så bra»
- Bättre förberedelser till duggan»
- det behövs tydliggöras vad som skall gås igenom på föreläsningen så att man har chans att gå igenom det om man inte har kunnat vara där.»
- jag tycker att fler räkneexempel skall förekomma på föreläsningarna, samt kanske börja införa det övningstillfällena.»
- Kanske gå igenom en tenta i slutet så att man vet vilka sorts svar som förväntas.»
- inte övningstillfällen på en och samma dag varefter varandra. det är inte många som orkar sitta verkligen 4 timmar och bara löser uppgifter, hur tänkte ni...»
- Även om jag själv inte har problem med det då jag arbetat på det sättet förr så märkte jag att många tyckte att friläggning var svårt. Det vore nog bra om mekanikföreläsaren gick igenom en tydlig friläggningsmetod som t.ex. Per Öhl på tekniskt basår gjorde. Det hjälper enormt att ha en tydlig arbetsgång.»
- Mekanikdelen känns ostrukturerad, finns inga tydliga "rubriker" dessutom skiljer sig uppgifter i boken rätt så mycket från det som tas upp på föreläsningar. Egengjorda uppgifter som i vågfysiken hade uppskattas!»
- Ny dugga. Inte köra samma uppgifter på andra programs tentor när dom går olika dagar.»
- Kanske lite mer struktur på föreläsningarna, så man vet vad man missar om man missar någon.»
- Vet ej»
- labben, lite intressantare tack, diffraktion har vi redan labbat femtioelva gånger på gymnasiet»
- Tentan och duggan kändes oseriösa. Duggan var nästan exakt samma som förra året så jag och flera kompisar fick därför 8 p utan problem. Vågdelen av tentan är alldeles för typad! Endim. pot.box kommer varje år vilket alla också vet om! Det kan knappast vara meningen... Den sista mekanikfrågan på tentan var exakt samma som I hade på sin tenta flera dagar innan oss. Tentan med lösning låg uppe på deras kurshemsida innan vi hade haft vår tenta. Kändes mkt oseriöst i en annars mkt bra kurs!»
- mer tid på tentan»
- Poängsättningen på tentan, den kändes väldigt snäv»

16. Övriga kommentarer

- Hejja ÅkeÅke (som vi kallar dem)»
- Gah!»
- Tentan var lite svår...»
- bra o kul kurs»
- Riktigt bra och pedagogiska föreläsare som engagerar sig för sina elever.»
- Bra föreläsare»
- Mitt samlade intryck av den här kursen är klart positivt. En väl planerad och genomförd kurs. Bra gjort!»


Kursutvärderingssystem från