ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Molekylärbiologisk metodik, KMG041, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: 38%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

14 svarande

Högst 15 timmar»8 57%
Cirka 20 timmar»6 42%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.42

- Kandidatarbetet har tagit hysteriskt mycket tid.» (Högst 15 timmar)
- On average.» (Högst 15 timmar)
- Det var svårt att plugga kontinuerligt eftersom vi inte hade något läsmaterial och inte heller några nyckelord förrän i slutet.» (Högst 15 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

14 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»14 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

13 svarande

Jag har inte sett/läst målen»8 61%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»4 30%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 7%

Genomsnitt: 1.84

- målen är inte uppdaterade på hemsidan. vilket syns tydligt då en tidigare obligatorisk laboration som rör bioinfotmatik finns kvar. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- The goals are very short and lacking in detail. » (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»2 33%
Ja, målen verkar rimliga»3 50%
Nej, målen är för högt ställda»1 16%

Genomsnitt: 1.83

- From what I could interpret. » (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

9 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 33%
Ja, i hög grad»2 22%
Vet ej/har inte examinerats än»4 44%

Genomsnitt: 3.11


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»4 30%
Mycket stor»8 61%

Genomsnitt: 3.53

- Det fanns ju nästan inget annat...» (Ganska stor)
- Då det inte finns någon kurslitteratur har man inget val.» (Mycket stor)
- Det var det enda man hade att gå på, eftersom det inte fanns någon kurslitteratur. » (Mycket stor)

7. Julie Grantham - Cell Biology - was a good instructor

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»2 15%
Neutral»6 46%
I agree»5 38%
I strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 3.23

- lite ostrukturerad» (Neutral)
- A little confusing sometimes» (Neutral)
- good but its not clear at all what you are supposed to learn from this course.» (I agree)
- A little too fast sometimes, with much information to write down. It"s very easy to miss important information!» (I agree)

8. The subject of the lectures in Cell Biology was very interesting

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»2 15%
Neutral»2 15%
I agree»8 61%
I strongly agree»1 7%

Genomsnitt: 3.61

- It was interesting. However, it wasn"t clear why the particular subjects were chosen.» (I disagree)

9. What did you like most about the lectures by Julie Grantham?

- A well thought through use of each powerpoint. »
- powerpoint»

10. What did you like least about the lectures by Julie Grantham?

- no clear goal for what you are supposed to know.»
- Needs more structure»
- Nothing in particular. »
- At times difficult to take notes»
- powerpoint sometimes not clear»

11. Nafiseh Sabri - Drosophila - was a good instructor

13 svarande

I strongly disagree»5 38%
I disagree»6 46%
Neutral»2 15%
I agree»0 0%
I strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 1.76

- Did not like the way the material was presented. A better way could be to first present the material that was included in the course before we looked at the articles. I had a very hard time understanding what i was suposed to take with me from these lectures. » (I strongly disagree)
- It was very hard to follow and to understand what was important. It would have been good if she had gone through when and why a techniuqe is used since that was what the exam was about and that is very hard to find om your own.» (I strongly disagree)
- extremly unclear what you are supposed to know. although it was fun with the articles. it felt that maby one would hav been enough and then more focus on the model organism it self.» (I disagree)
- The articles need to be handed out before the lectures. It"s not efficient to use 30min of lecture time to read an article. It was difficult to know what the important part of the lectures was» (I disagree)
- Good idea but it didn"t work» (I disagree)
- What we learned at the lessons was nothing wrong with, but the method of delivering the information is improper, i.e. by letting us read a bunch of articles during the lesson. It"s a good experience, but it doesn"t belong in this course. The traditional way of lecturing is much more efficient for the students" learning.» (I disagree)
- The idea of the lectures was interesting, and in my own opinion quite smart, however most students felt that reading an article during a class was stressfull.» (Neutral)
- Unused to the way of teaching, not sure whether I liked it or not» (Neutral)

12. The subject of the lectures about Drosophila was very interesting

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»1 7%
Neutral»7 53%
I agree»5 38%
I strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- det ahndlade inte så mycket om drosophila» (Neutral)
- It would have been more interesting learning about Drosophila and then a little bit about the methods» (Neutral)
- Intresting but confusing.» (I agree)

13. What did you like most about the lectures by Nafiseh Sabri?

- The difference compared to other lectures. The idea of learning through articles. »
- Fun to learn about drosophila»
- Many techniques were covered»
-
- I like the concept of teaching how to use a set techniques for solving a specific problem you havn"t faces before.»

14. What did you like least about the lectures by Nafiseh Sabri?

- The lectures with discussion did not give much knowledge»
- The articles could have been handed out (online) a day or two before before the lecture, perhaps with some questions that should have been answered by the students before class (I think that this would have leed to a better student participation during the lectures). This might howerver lead to some kind of copyright infringement or similar problems.»
- The lectures should been more about drosophila»
- The "group work" was unneccessary, would be more effective if she just told us about the methods and showed the articles as examples. »
- The questions at the exam were a joke, hard to understand and bad spelling»
- Didn"t go into much detail»
- It would have been good if she had gone through when and why a techniuqe is used since that was what the exam was about and that is very hard to find om your own. When writing on the board it is easier if the instructor start in one corner, work her way down and then goes upp again, now the writning was "all over" and not organised.»
- Reading articles during the lecture - an inefficient way of teaching! I strongly prefer the traditional way of lecturing. If it has to be articles discussed during the lecture, let them be available to us in advance together with instructions of what we should be looking for in the articles!»

15. Per Sunnerhagen - Yeast - was a good instructor

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»1 7%
Neutral»2 15%
I agree»7 53%
I strongly agree»3 23%

Genomsnitt: 3.92

- Too much information in too short time» (I disagree)
- Talk a bit mer slowly, especially when you start talking about something new» (I agree)
- A little too fast sometimes, with much information to write down. It"s very easy to miss important information!» (I agree)

16. The subject of the lectures about Yeast was very interesting

12 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»1 8%
Neutral»0 0%
I agree»8 66%
I strongly agree»3 25%

Genomsnitt: 4.08

17. What did you like most about the lectures by Per Sunnerhagen?

- A wealth of techniques were presented. »
- Good content»
- Organised and intresting»

18. What did you like least about the lectures by Per Sunnerhagen?

- Nothing in particular»
-

19. Peter Carlsson - Mice - was a good instructor

12 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»0 0%
Neutral»0 0%
I agree»7 58%
I strongly agree»5 41%

Genomsnitt: 4.41

- He explained well and could tell when we didn"t understand and explained again.» (I agree)
- tydlig och bra» (I strongly agree)

20. The subject of the lectures about Mice was very interesting

12 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»0 0%
Neutral»2 16%
I agree»4 33%
I strongly agree»6 50%

Genomsnitt: 4.33

- We have covered most of this material in other courses (Molekylär bioteknik w/Joakim Norbeck) some new material would have been fun.» (Neutral)

21. What did you like most about the lectures by Peter Carlsson?

- Very clear!»
- The use of a balckboard instead of powerpoint slides greatly increased the quality of this students notes (mostly since this student in particular is rather slow when it comes to taking notes). »
- Intresting and good»

22. What did you like least about the lectures by Peter Carlsson?

- Nothing in particular. »
- He could have writen more on the board»

23. Marc Pilon - C elegans - was a good instructor

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»0 0%
Neutral»1 7%
I agree»3 23%
I strongly agree»9 69%

Genomsnitt: 4.61

- One of the best instructors i have ever had!» (I strongly agree)
- One of the best we ever had!! Really easy to listen to and he talked about C.elegans for 6 hours and it ws interesting!!» (I strongly agree)
- He"s got talent in making a half-boring creature such as a worm to seen very interesting.» (I strongly agree)

24. The subject of the lectures about C elegans was very interesting

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»0 0%
Neutral»1 7%
I agree»6 46%
I strongly agree»6 46%

Genomsnitt: 4.38

- I little to much about the anatomy» (I strongly agree)

25. What did you like most about the lectures by Marc Pilon?

- the entusiasm»
- Marc Pilon himself. A very energetic and »
- Good lectures with googd content. Everything Marc said felt relevant to the course.»
- Good content, terrific lecturer»
- Fun and intresting»

26. What did you like least about the lectures by Marc Pilon?

- no goal either what you are supposed to learn»
- can"t think of anything»
-

27. The "Fly lab" was a good lab

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»1 7%
Neutral»2 15%
I agree»7 53%
I strongly agree»3 23%

Genomsnitt: 3.92

- Writing of the report was rewarding, though» (I disagree)
- Lab instructions need to to be handed out prior to the lab.» (I agree)

28. Åsa Fredriksson was a very good instructor for the lab

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»0 0%
Neutral»2 15%
I agree»7 53%
I strongly agree»4 30%

Genomsnitt: 4.15

- One of the best ever!» (I strongly agree)

29. The "Transfection lab" was a good lab

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»1 7%
Neutral»4 30%
I agree»6 46%
I strongly agree»2 15%

Genomsnitt: 3.69

- A little too easy to preform» (Neutral)
- This was the only lab where we got the instructions in advance.» (I agree)
- The lab report was very useful to do. You lernt much from it» (I strongly agree)

30. Lisa Larsson was a very good instructor for the lab

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»0 0%
Neutral»0 0%
I agree»9 69%
I strongly agree»4 30%

Genomsnitt: 4.3

- Late report returns were returned once again with a commendable speed. » (I agree)

31. The "DNA damage lab" was a good lab

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»2 15%
Neutral»5 38%
I agree»6 46%
I strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 3.3

- Time for study of the result in microscope was not planned which would have been the most interesting part of the lab.» (I disagree)
- Lab handouts need to be handed out prior to the lab.» (Neutral)
- was not challeneging practical, but the content of the report was useful.» (I agree)

32. John Patrick Alao was a very good instructor for the lab

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»0 0%
Neutral»2 15%
I agree»10 76%
I strongly agree»1 7%

Genomsnitt: 3.92

33. Sufficient instructions/guidelines were provided for the student presentations

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»2 15%
Neutral»3 23%
I agree»6 46%
I strongly agree»2 15%

Genomsnitt: 3.61

- To long presentation for the size of the assignment» (I agree)

34. The projet provided an opportunity for in depth learning

13 svarande

I strongly disagree»2 15%
I disagree»2 15%
Neutral»5 38%
I agree»4 30%
I strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- It didn"t give me anything because this is not the first time I"ve read an article. It just took time to prepare.» (I strongly disagree)
- Knew most if not all from before of what I presented» (I strongly disagree)

35. The project provided the opportunity for gaining skills in communication

13 svarande

I strongly disagree»0 0%
I disagree»2 15%
Neutral»2 15%
I agree»9 69%
I strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 3.53

- If not communication skills so at least communication experience. » (I agree)
- It was good to train presenting in english.» (I agree)
- Good practice to do a presentation in english» (I agree)

36. The topics for the group work were interesting/though provoking

12 svarande

I strongly disagree»1 8%
I disagree»1 8%
Neutral»4 33%
I agree»6 50%
I strongly agree»0 0%

Genomsnitt: 3.25

- The students lacked pretty much all background necessary for this discussion.» (I disagree)
- The group work should have been later in the course so the students know more and then have a better discussion.» (Neutral)
- The last question about the ethical view was very interesting, the others wasn"t.» (I agree)

37. The group work was useful for thinking in terms about different model systems

13 svarande

I strongly disagree»1 7%
I disagree»4 30%
Neutral»4 30%
I agree»3 23%
I strongly agree»1 7%

Genomsnitt: 2.92

- The group work did not give anything at all! We did not have sufficient knowledge and the discussion became a lecture.» (I strongly disagree)
- It was too early in the course to be able to discuss the differences.» (I disagree)
- It was to early in the course, we didn"t know that much about different model system which made it hard to discuss them» (I disagree)
- Not really, it would have been if it were not in the second week when we didn"t have any knowledge » (Neutral)
- Too early in the course.» (I agree)

38. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

13 svarande

Mycket liten»12 92%
Ganska liten»1 7%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.07

- saknar läshänvisningar. oklart vad man ska kunna. nu sitter man o kollar på slieds som man inte riktigt förstå vad som är viktigt med. Det gör att det hela känns utryckt ur sitt sammanhang. vilket känns tråkigt.» (Mycket liten)
- Vilken kursliteratur?» (Mycket liten)
- No litterature. » (Mycket liten)
- Det borde finnas möjlighet att hitta information om allt föreläsarna går igenom. Som det var nu har jag i princip lärt mig det mesta avkursen via wikipedia förutom vissa delar som jag inte kunde hitta info om. Bara för att man går på 100% av alla föreläsningar är det inte givet att man får med sig allt man skall kunna. Det är viktigt att kunna få tillgång till materialet i efterhand.» (Mycket liten)
- fanns ingen kurslitteratur» (Mycket liten)
- There was no book (or recommended pages from books), which was a bit frustrating...» (Mycket liten)
- Vilken kurslitteratur???» (Mycket liten)
- Det har inte funnits något!» (Mycket liten)
- Ordentlig kurslitteratur saknas. Mycket kan dock hittas i "Molecular Biology of the Cell". Det vore positivt om de föreläsare som har material som kan hittas här kunde ange relevanta sidor. Vid tillfällen då detaljer är oklara hade det gjort informationshämtning mycket lättare.» (Mycket liten)

39. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 15%
Ganska bra»9 69%
Mycket bra»2 15%

Genomsnitt: 3

- Inga slides innan föreläsningar, inga labhandledningar innan lab.» (Ganska dåligt)
- I början av kursen och på kursbeskrivningen sas det att det skulle komma läsmaterial men efter att alla efterfrågat det på mittmötet kom det fram att vi inte skulle få något. Dessutom hade labbmanualerna gärna fått läggas ut i förväg till alla labbar.» (Ganska dåligt)
- Hand-outs för föreläsningar ser jag helst finns tillgängliga redan vid kursstart för att man ska kunna förbereda sig ordentligt. Det kan vara enormt värdefullt för inläringen att man har hunnit titta igenom saker INNAN föreläsningen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

40. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

13 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 30%
Mycket bra»1 7%
Har ej sökt hjälp»8 61%

Genomsnitt: 4.3

41. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

13 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 23%
Mycket bra»10 76%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.76

42. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

13 svarande

För låg»1 7%
Låg»5 38%
Lagom»7 53%
Hög»0 0%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 2.46

- Especially since most of the class had a batchelor thesis to finish. » (Lagom)

43. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

13 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 15%
Hög»6 46%
För hög»5 38%

Genomsnitt: 4.23

- kandidatarbetet tar upp mycket tid» (Hög)
- Because of previously mentioned batchelor thesis that requires a lot of work. This course held a workload that worked very well with the large workload of the » (Hög)
- Mest pga kandidatarbetet» (Hög)
- Kandidaten tog mycket tid» (Hög)
- Kandidatarbetet tar mycket tid från andra kurser.» (För hög)


Sammanfattande frågor

44. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

13 svarande

Mycket dåligt»1 7%
Dåligt»2 15%
Godkänt»8 61%
Gott»2 15%
Mycket gott»0 0%

Genomsnitt: 2.84

- To unorganized and no litterature.» (Mycket dåligt)
- Upplägget kunde göras bättre genom att ta bort de krystade inslagen gruppdiskussion och presentation.» (Godkänt)
- Väldigt beroende på föreläsaren!! » (Godkänt)

45. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- kul med olika föreläsare»
- Grundtanken med kursen, det vill säga att lära ut grunderna inom de vanligaste modellorganismerna. Innehållet är jätteintressant och kursen har potential att bli den bästa på hela utbildningen.»
- See particular lecturer comments and comments in groupwork.»
- I liked the laborations, if they could be a little more in-depth it would be great.»
- laborationerna var väldigt hjälpsamma och att det var olika föreläsare till de olika ämnena var jättebra. »
- Bra innehåll men mer struktur på föreläsarna. »
- The topics are good and intresting.»

46. Vad bör främst förändras till nästa år?

- målet med kursen, tydligare vad man ska läras sig och vad man förväntas kunna.»
- Låt studenterna själva välja när man ska labba, samt ge svängrum för de som eventuellt någon gång råkar vara bortresta.»
- See particular lecturer comments and comments in groupwork.»
- Ta bort grupparbetet som gick ut på att läsa en artikel. Kändes onödigt och tog bara tid. Däremot var det nyttigt att presentera på engelska så man kan ju göra ett annat typ av grupparbete. Drosophila-delen borde handla mer om Drosophila och vad man använda denna modellorganismen till.»
- Gärna kurslitteratur iaf sidhänvisningar»
- More laborative labs. A more clear comparison between the model organisms More in-depth information/discussion of various techniques/methods Some literature. The course depends too much on its lectures »
- We have to have some kind of litterature! One explanation of why there was non was that no one book covered everything but in other courses this problem can be solved be making a compendium of the relevant pages from different books and that compendium is distributed either through the webbpage or for example cremona. Why not in this course?»
- Föreläsare som använder PowerPoint-presentationer blir gärna lata med att skriva upp information mer utförligt. Att bara ha punkter på en skärm eller bara en bild räcker och sedan bara prata utan att använda text räcker inte. Alla hinner inte reda ut begreppen för sig själva och skriva ned dem innan nästa begrepp kommer. Någon form av förklaring måste ges i textform (på skärmen eller skrivet på tavlan). Även de som inte använder PowerPoint behöver förbättra sig med avseende på detta. Detta är något som MÅSTE bli bättre, med take på att det inte finns någon kurslitteratur (det är inte alltid lätt att ta reda på saker som man inte förstått). »

47. Övriga kommentarer

- Upplägget på kursen (ingen kurslitteratur och inställningen att om man inte går på lektionerna så klarar man inte kursen) skiljer sig brutalt från upplägget på övriga kurser vi läser. På övriga kurser får man själv välja hur man vill ta till sig informationen, men i just denna verkar inställningen vara att man måste gå på föreläsningarna. Att kursansvarig dessutom förutsätter att man ALLTID är i skolan och ALDRIG upptagen med annat är ganska märkligt.»
-
- Något jag saknar på denna kursen är en del som handlar om växter. Efter 3 år på utbildningen så har vi inte lärt oss något om växter. Det hade passat bra i denna kursen.»
- Jag hade gärna sett Marc som föreläsare i hela kursen!»
- Include a tutorial or project aimed at giving experience with organism-specific databases?»


Kursutvärderingssystem från