ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Inledande cell- och molekylärbiologi, UCM010, Lp4 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-17 - 2010-06-06
Antal svar: 46
Procent av deltagarna som svarat: 41%
Kontaktperson: Jessica Andersson»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

45 svarande

Högst 15 timmar»13 28%
Cirka 20 timmar»11 24%
Cirka 25 timmar»9 20%
Cirka 30 timmar»7 15%
Minst 35 timmar»5 11%

Genomsnitt: 2.55

- Jag har endast gått på fyra föreläsningar under kursens gång. Föreläsaren var kunnig men tyvärr var hon inte bra på att förmedla kunskapen. Tonen var monoton och rösten låg. Hon pratade även aldeles för snabbt. Det ritades sällan på tavlan, slidesen var proppfulla. Svåra att följa.» (Högst 15 timmar)
- Mer och mer mot kursens slut, i början mer läsa sidor i boken och förstå sammanhang.» (Cirka 20 timmar)
- Jag har inte läst sånt här alls innnan - måste plugga mkt för att hänga med!» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

45 svarande

0%»1 2%
25%»6 13%
50%»4 8%
75%»11 24%
100%»23 51%

Genomsnitt: 4.08

- mindre än 25%» (25%)
- Hade väl egentligen velat deltaga i mer men av olika anledningar blev det inte så. » (50%)
- Mindre närvaro under gästföreläsningarna» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

45 svarande

Jag har inte sett/läst målen»28 62%
Målen är svåra att förstå»3 6%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 20%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 11%

Genomsnitt: 1.8

- vi får läsanvisningar och föreläsaren säger att det hon tar upp på föreläsningarna kommer på tentan, men det är en djungel av detajler och det är svårt att plugga inför tentan för jag vet inte hur tentafrågorna kommer se ut. Ska man förklara sammanhang eller ska man lära sig ord? Det har inte framgått.» (Jag har inte sett/läst målen)
- Det är så mycket information som berör olika områden och eftersom kursen aldrig tidigare givits i denna form blir det ännu svårare att få en överblick.» (Målen är svåra att förstå)
- Målen känns betydligt lättare än vad undervisningen ger intryck av.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 10%
Ja, målen verkar rimliga»21 75%
Nej, målen är för högt ställda»4 14%

Genomsnitt: 2.03

- Vet ej.» (?)
- En aning lågt ställda skulle jag säga, just nu känns det dock som undervisningen är lite för högt lagd. En kompromiss hade nog gett bra nivå.» (Nej, målen är för lågt ställda)
- Det verkar inte som att jag inte kommer klara tentan» (Ja, målen verkar rimliga)
- Men kursen är klart svårare för de som läser I än de som läser BT då de som läser BT har mer koll på kemin och terminologin. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Målen stämmer inte överrena med det material som kursen täckte, kursen innehöll mycket mer och på djupen än vad målen beskriver. Jag tycker dock inte att kursen täckte för mycket eller var för svår, utan endast att det inte stämmer överens med det som står i målen.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen är kanske bra för de som läser kemi - för en I-are som inte läst varken Kemi B eller Biologi (endast naturvetenskap på gymnasiet), så är detta en utmaning! Visste knappt vad DNA var medan andra kunde måla upp hela celler. Fusktigt, alla borde ha samma förutsättningar» (Nej, målen är för högt ställda)
- Både och. De från bioteknik har antagligen betydligt mer förkunskaper än vi som går industriell ekonomi. Det märktes främst i början av kursen och under laborationen.» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

37 svarande

Nej, inte alls»2 5%
I viss utsträckning»13 35%
Ja, i hög grad»7 18%
Vet ej/har inte examinerats än»15 40%

Genomsnitt: 2.94

- I felt like the exam didn"t really reflect the course the right way. It was many detailed questions and the central dogma for instance wasn"t even mentioned.» (I viss utsträckning)
- Tentan var lättare än väntat och testade t.ex inget av replikation som stod med i målen.» (I viss utsträckning)
- Det kändes som om kursen var lite för stor, tentan var bra. Men det borde egentligen vara fler frågor men då skulle tentan bli för lång. Bra tenta!» (I viss utsträckning)
- Jag hoppas att tentan blir på en okej nivå, men är orolig.» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»6 13%
Ganska liten»8 17%
Ganska stor»15 33%
Mycket stor»16 35%

Genomsnitt: 2.91

- Slides och boken har varit till större del för det går väldigt fort fram på lektionerna på snabb engelska. Svårt att hänga med.» (Ganska liten)
- Svårt att förstå engelskan och tempot är mkt snabbt.» (Ganska liten)
- Föreläsningarna har hållt ett alltför högt tempo vilket har gett konsekvensen att vi studenter väljer att inte delta. Det har varit svårt att hänga med i sammanhanget då det vart mycket nya termer på en gång som endast bidraget till liten förståelse. » (Ganska liten)
- Jag har dock inte varit på all undervisning vilket nog drar ner det här "betyget"» (Ganska liten)
- Det som har varit till hjälp är Dinas power points. Föreläsningarna har däremot varit riktigt dåliga. Dina pratar så fort så det går inte att hänga med i det hon säger. Har oftast varit riktigt besviken när jag kommit från föreläsningen!» (Ganska liten)
- Det har ibland varit svåra och nya saker som tagits upp på lektionen och inga specifika sidanvisningar har angivits innan föreläsningen så svårt att förbereda sig ibland. Examinatorn är medveten om att hon även ibland pratar väldigt fort. Annorlunda för oss studenter som inte har undervisning på engelska tidigare.» (Ganska stor)
- det är svårt att hänga med eftersom Dina pratar oerhört fort men det hjälper att känna igen saker när man läser i boken » (Ganska stor)
- Jättebra föreläsare! Mycket engagerad och mycket bra på att lära ut. Märktes att hon lade ned mycket tid på kursen.» (Mycket stor)
- Helt underbar föreläsare! Framför allt bidragit med entusiasm som väckt intresse!» (Mycket stor)
- Mycket bra föreläsningar, samt mycket intressanta.» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

45 svarande

Mycket liten»3 6%
Ganska liten»9 20%
Ganska stor»8 17%
Mycket stor»25 55%

Genomsnitt: 3.22

- Har mest tittat på bilderna» (Ganska liten)
- öppnade inteboken» (Ganska liten)
- Bästa inlärningsmedlet har varit de powerpoint som ligger på kurshemsidan.» (Ganska stor)
- Googledocet är utmärkt för tentaplugg, boken är också helt okej men den känns som den är betydligt mer omfattande än kursen (ska den användas igen är det OK men är det bara för denna kursen bör man nog försöka hitta ett lite mindre omfattande material). » (Ganska stor)
- är vad jag tror nu, vi får se sen när tentan är skriven» (Mycket stor)
- Boken är super! Google-docsen har även varit jättebra. Bra att man kunde ställa frågor där. » (Mycket stor)
- Väldigt bra bok när man väl lärt sig lite begrepp» (Mycket stor)
- Boken inte så mycket, men Google dokumenten i kombintion med föreläsnings slids har varit till mycket stor hjälp!» (Mycket stor)
- Bra bildtexter! Ibland lite pladdrig.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»15 33%
Mycket bra»27 60%

Genomsnitt: 3.51

- Sluta vara så lata. Använd kursportalen. Varför måste ni ha en egen dålig sida?» (Mycket dåligt)
- Jobbig hemsida att hämta info ifrån, många klickningar innan man når det man vill ha...» (Ganska dåligt)
- I think the planning of the course wasn"t good, you couldn"t read in advance because the reading directions came after the lectures. The final reading list didn"t come up until the last lecture (!), something that should have been presented as early as possible in the course. » (Ganska dåligt)
- Alla slides finns på hemsidan, kommer ut mail med information om diverse saker (dock med dålig marginal, fick mail två timmar innan en föreläsning om att den var inställd t.ex.). » (Ganska bra)
- Ibland kom materialet ut flera dagar efter föreläsningen. Annars bra.» (Ganska bra)
- bra med googledokument!» (Mycket bra)
- Exemplariskt!» (Mycket bra)
- The google docs was the best idea ive seen so far at Chalmers.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

45 svarande

Mycket dåliga»1 2%
Ganska dåliga»2 4%
Ganska bra»5 11%
Mycket bra»34 75%
Har ej sökt hjälp»3 6%

Genomsnitt: 3.8

- Saknar "frågedagar" nu inför tentan. Dina är alltid mkt snäll och hjälpsam men "schemalagd tid" för frågor hade varit bra. Man hinner inte så mkt på raster osv. Nästan alla kurser brukar ha "jag är på mitt kontor den dagen, kom förbi och ställ frågor" innan tentan.» (Mycket dåliga)
- Vid flertalet tillfällen var det EN elev som tog upp föreläsarens tid hela rasten så att man inte hann ställa frågor, framför allt jobbigt sista föreläsningen innan tentan. Man kanske kan hänvisa denna elev att köpa och läsa i boken i så fall? » (Ganska bra)
- helt ok» (Ganska bra)
- Bra med ormkorgen för de som inte vågar fråga annars. » (Mycket bra)
- mycket bättre än alla andra kurser jag läst, fråge-korgen var jättebra. Dock är jag inte en sån person somn frågar så mycket» (Mycket bra)
- Fanns alltid tid för frågor på torsdagar och även under raster.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

45 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 4%
Ganska bra»5 11%
Mycket bra»35 77%
Har ej sökt samarbete»3 6%

Genomsnitt: 3.86

- det har inte gått att plugga ihop då det inte finns exempeluppgifter utan studierna går ut på att läsa i boken. På labben gick det bra att jobba ihop.» (Har ej sökt samarbete)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

45 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 4%
Lagom»24 53%
Hög»16 35%
För hög»2 4%

Genomsnitt: 3.35

- Jag kan dock ha pluggat för lite (tentan får utvisa) men jag känner snarare i såna fall att målen är för höga för kraften jag lagt ner känns rimlig. » (Lagom)
- tempot har varit precis lagom för mig, jag har hunnit sätta mig in i och förstå.» (Lagom)
- Det var många sidor tt hinna gå igenom och förstå varje vecka, men kul!» (Hög)
- hela "the cell" ingår, dessutom 6 gästföreläsningar! Jag tycker the cell är mer än nog.» (För hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

45 svarande

För låg»2 4%
Låg»5 11%
Lagom»26 57%
Hög»11 24%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 3.08

- Andra kursen var fruktansvärt lätt och därför blev belastningen låg. Den här kursen låg dock på bra nivå i tid tycker jag. » (Låg)
- jag har jobbat mycket men inte mer än 40 timmar i veckan i genomsnitt» (Lagom)
- Lägre än föregående terminer..» (Lagom)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

45 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Dåligt»4 8%
Godkänt»12 26%
Gott»10 22%
Mycket gott»18 40%

Genomsnitt: 3.88

- Kombinationen av ett nytt upplägg av kursen har gjort det svårare att ta till sig informationen. Det blir lite halt struligt med kommunikationen och tillvägagångssätt då Dina inte inte verkar vara så van vid att anpassa sin undervisning till studenternas nivå. » (Dåligt)
- Svårt att veta vad man ska kunna och hur djupt. Dels pga att det inte finns några gamla tentor.» (Godkänt)
- Dina är jättesnäll och duktig, men det är för mkt och för svårt kursinnehåll.» (Godkänt)
- Det blir mycket svårare med engelska föreläsningar. Dessutom stavade Dina ofta fel» (Godkänt)
- jag gillar att dina är så lyhörd för vad vi tycker och förstår, tyvärr är det ändå svårt att be om en förklaring igen när man sitter i en sal med över 100 personer» (Gott)
- Kul ämne, det är ju detta man är intresserad av! Fantastisk föreläsare! Enda konstruktiva till henne är att sänka tempot liite, hon kan prata fooort!» (Mycket gott)
- En mycket intressant och rolig kurs! Tack! » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra och inspirerande föreläsare, duktig pedagog.»
- Dina»
- Föreläsaren»
- boken»
- Dina=)»
- De bra sammanfattande powerpoint slidesen»
- Dina var duktig, kunde mycket och hade gjort fina presentationer.»
- Möjligehterna som givits till frågor. Korg, mail, och frågestund varje vecka.»
- frågekorgen!»
- Tycker att den ska behållas precis som den var. :)»
- Föreläsaren, kursbok, föreläsningsslides»
- google docs»
- googledokumenten och ordlistan»
- Upplägget av kursen, alla tillfällen och möjligheter till att ställa frågor»
- Kurssidan med alla PowerPoint-föreläsningar. Även de många tillfällen man kunde ställa frågor var bra»
- Dina har varit en fantastisk föreläsare! Systems Biology bör absolut hålla i kursen nästa år med.»
- google dokumenten!»
- Dina!»
- Smart att använda sig av googledokument!»
- Föreläsaren var riktigt bra!»
- helhetsbilden man fick av cellen»
- DINA!»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Mängden som ingår i kursen och att vi I-are kanske inte läser med kemister, vi är på så olika nivåer.»
- Upplägg av kursen. Klarlägg stuktur om vad kursen kommer gå ut på samt mer om vad som kommer innefattas i examinationen. Har varit väldigt svårt att förstå vilka delar som är viktiga och inte. Detta har definitivt en avgörande roll i den låga medverkan på föreläsningarna. »
- Jag hade uppskattat mer "instuderingsfrågor", kanske en inlämningsuppgift varannan vecka eller liknande»
- Att labben ger mer poäng till tentan. Det lades ner mycket tid på något som bara kunde ge 5 poäng till tentan.»
- Lite mer aktivitet från studentsidan vore bra för inlärningens skull. Det är just nu enbart föreläsningar vilket blir ganska tråkigt i längden. »
- Mindre detaljrika och komplicerade presentationer. Det var lite för mycket detaljer och eftersom undervisningen var på engelska blev det väldigt rörigt. Sedan skulle jag velat få ut mer tentarelevanta frågor och kanske några gamla tentor att öva på.»
- Det bör finnas någon form av förberett frågematerial inför tentan. Har aldrig tidigare varit med om att inte ha en enda relevant tidigare given tenta eller liknande frågeunderlag.»
- gästföreläsarna var helt obegripliga, för insnöade på sina ämnen så jag fattade ingenting»
- Reading directions early in the course, including the final reading list. Exam that really tests the knowledge and not just alot of details. »
- Ev skulle labbhandledningen kunna göras lite tydligare.»
- ta bort gästföreläsningar»
- Hade varit grymt att få ut föreläsningsslides innan så man kan skriva direkt på dem, väldigt svårt att förstå sina anteckningar efteråt annars, helt lösryckta, när det går undan så på föreläsningarna. »
- Det var riktigt dåligt att vi inte fick information om vad som skulle komma på tentan förrän fredag lv 7. Vi har faktiskt fler tentor än bara denna.»
- undervisningspedagogiken. »
- För mycket att gå igenom. Korta ner kursens moment och koncentrara på de viktiga delarna. »
- förtydliga vad som krävs för olika betygsnivåer. Vad är godkäntkunskap och vad är överbetygskunskap?»
- Det var riktigt DÅLIGT att läsa ihop med studenter från bio-kemi, då det hade betyligt mera förkunskaper. Läraren gick efter deras nivå, vilket var orättvist. Saker som I studenterna inte kunde med bio-kemi studernterna kunde något om sedan innan skyndades snabbt igenom och man blev helt "lost" och förstod inte sammanhanget.»
- Labturen, lite onödig för bioteknik studenterna som precis läst en stor kemikurs med mycket laborationer.»
- Jag tycker att läraren ska uppmuntra eleverna att läsa i boken. Nu sa hon att det inte var så viktigt och då blev det att man inte gjorde det.»

16. Övriga kommentarer

- Dina är en väldigt trevlig och bra föreläsare, men det behöver gå saktare, speciellt eftersom det är på engelska.»
- Kanske kan gästföreläsningarna på slutet bytas mot något annat då de inte ger jättemycket. eller omformas för mer direkt koppling till övriga kursen.»
- A course with very interesting content but i didn"t think it was presented in the right way. Maby because this was the first time of this course but till next year think about some more enthusiasm during the lectures. Don"t take it personally but the lectures was kind of monotone, one among the reasons I chose not to go to them. »
- Det hade varit bra med filmer. De finns på youtube och de hade hjälp en att förstå. typ film på protein syntes, meios osv.»


Kursutvärderingssystem från