ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Kursutvärderingsfrågor_med flerval

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-30 - 2010-04-30
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Christina Larsson»

1. Vems arbetsuppgift: Utser kursrepresentanter

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»10 62%
Studienämnden»6 37%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»3 18%
Kursansvarig»1 6%
Viceprefekt»0 0%

- Kursansvarig vid valfria kurser på M» (Utbildningssekreteraren, Kursansvarig)

2. Vems arbetsuppgift: Informerar studentrepresentanterna om kursutvärderingen

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»8 50%
Studienämnden»6 37%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»3 18%
Viceprefekt»0 0%

- D: Skickar kortversion av ppt-pre» (Utbildningssekreteraren)
- di: Skickar kortversion av ppt-pre» (Utbildningssekreteraren)
- EP: Skickar kortversion av ppt-pre» (Utbildningssekreteraren)

3. Vems arbetsuppgift: Tillverkar enkätförslag

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»9 56%
Studienämnden»3 18%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»2 12%
Kursansvarig»4 25%
Viceprefekt»0 0%

- TD: får hjälp» (Utbildningssekreteraren)

4. Vems arbetsuppgift: Synar enkäten och föreslår ev. nya frågor

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»6 37%
Studienämnden»3 18%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»2 12%
Kursansvarig»9 56%
Viceprefekt»0 0%

- mi: Studenter har gjort det vid 1 tillfälle» (Utbildningssekreteraren)
- TD: får hjälp» (Utbildningssekreteraren)

5. Lägger sista handen vid enkätmallen

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»12 75%
Studienämnden»1 6%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»3 18%
Viceprefekt»0 0%

- D: Lägger till frågor om önskemål inkommer » (Utbildningssekreteraren)
- di: Lägger till frågor om önskemål inkommer » (Utbildningssekreteraren)
- EP: Lägger till frågor om önskemål inkommer » (Utbildningssekreteraren)
- TD: får hjälp» (Utbildningssekreteraren)

6. Administrerar enkäten, utskicket

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»12 75%
Studienämnden»3 18%
Programansvarig»0 0%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»3 18%
Viceprefekt»0 0%

- TD: får hjälp» (Utbildningssekreteraren)

7. Föreslår tider för kursnämndsmöte och kallar

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»13 81%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»4 25%
Studentrepresentanter»3 18%
Kursansvarig»1 6%
Viceprefekt»0 0%

- D: Delar upp kurserna» (Utbildningssekreteraren, Programansvarig)
- di:Delar upp kurserna» (Utbildningssekreteraren, Programansvarig)
- EP: Delar upp kurserna» (Utbildningssekreteraren, Programansvarig)
- TD: UBS= nytt fr o m lp3 09/10» (Utbildningssekreteraren, Studentrepresentanter)

8. Deltar i kursnämnder

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»14 87%
Studienämnden»14 87%
Programansvarig»15 93%
Studentrepresentanter»15 93%
Kursansvarig»15 93%
Viceprefekt»0 0%

- F, inte alltid SN» (Utbildningssekreteraren, Studienämnden, Programansvarig, Studentrepresentanter, Kursansvarig)
- TM, inte alltid SN» (Utbildningssekreteraren, Studienämnden, Programansvarig, Studentrepresentanter, Kursansvarig)
- D: Ubs och PA tar hälften var» (Utbildningssekreteraren, Studienämnden, Programansvarig, Studentrepresentanter, Kursansvarig)
- di: Ubs och PA tar hälften var» (Utbildningssekreteraren, Studienämnden, Programansvarig, Studentrepresentanter, Kursansvarig)
- EP: Ubs och PA tar hälften var» (Utbildningssekreteraren, Studienämnden, Programansvarig, Studentrepresentanter, Kursansvarig)
- TD: ev. även UBS, SN och PA» (Studentrepresentanter, Kursansvarig)
- des.i, PA+US tar delar på kursnämnder 50/50.» (Utbildningssekreteraren, Studienämnden, Programansvarig, Studentrepresentanter, Kursansvarig)
- mi: PA+US tar delar på kursnämnder 50/50.» (Utbildningssekreteraren, Studienämnden, Programansvarig, Studentrepresentanter, Kursansvarig)
- E: PA, vid behov, gäller enstaka kurser» (Utbildningssekreteraren, Studienämnden, Programansvarig, Studentrepresentanter, Kursansvarig)

9. Tillverkar protokoll i dokumenthanteringssystemet

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»15 93%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»9 56%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

- des.i: beroende på vem som haft mötet» (Utbildningssekreteraren, Programansvarig)
- mi: beroende på vem som haft mötet» (Utbildningssekreteraren, Programansvarig)

10. Påverkar protokollets innehåll. Skriver.

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»11 68%
Studienämnden»3 18%
Programansvarig»11 68%
Studentrepresentanter»3 18%
Kursansvarig»3 18%
Viceprefekt»0 0%

- F: Stud.repr skriver» (Utbildningssekreteraren, Programansvarig, Studentrepresentanter, Kursansvarig)
- TM: Stud.repr skriver» (Utbildningssekreteraren, Programansvarig, Studentrepresentanter, Kursansvarig)

11. ”,Undertecknar”,, synar och godkänner, protokollet

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»10 62%
Studienämnden»2 12%
Programansvarig»11 68%
Studentrepresentanter»4 25%
Kursansvarig»7 43%
Viceprefekt»0 0%

- TD: ibland kursansvarig och studentrepr. sign.rad finns nu infört på protokoll_Mall» ()

12. Ansvarar för uppföljning av önskemål om förändringar och förbättringar?

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»7 43%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»16 100%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»6 37%
Viceprefekt»2 12%

- D: sammanställer uppföljningssamtal och tar med till nästa års kursnämnd.» (Utbildningssekreteraren, Programansvarig)
- di: sammanställer uppföljningssamtal och tar med till nästa års kursnämnd.» (Utbildningssekreteraren, Programansvarig)
- EP: sammanställer uppföljningssamtal och tar med till nästa års kursnämnd.» (Utbildningssekreteraren, Programansvarig)

13. Har behörighet i enkätsystemet

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»16 100%
Studienämnden»4 25%
Programansvarig»11 68%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»5 31%
Viceprefekt»1 6%

- F: Repr. begr, F: KA ngn» (Utbildningssekreteraren, Studienämnden, Programansvarig)
- TM: Repr. begr, TM: KA ngn» (Utbildningssekreteraren, Studienämnden, Programansvarig)
- Förutom kursrepresantanterna får alla admin behörighet vid skapande av enkäter» (Utbildningssekreteraren, Studienämnden, Programansvarig, Kursansvarig, Viceprefekt)
- TD: PA nej, vissa kursansvariga» (Utbildningssekreteraren)

14. Har behörighet i dokumenthanteringssyst.

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»16 100%
Studienämnden»0 0%
Programansvarig»12 75%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»0 0%
Viceprefekt»0 0%

- TD: PA nej, Stud.repr. ej längre» (Utbildningssekreteraren)
- E: Studienämndsordförande närvarar vid överenskommelsesamtal med inst.» (Utbildningssekreteraren, Programansvarig)

15. Sköter kontakten med inst. om ändringar i kurser

16 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Utbildningssekreteraren»10 62%
Studienämnden»1 6%
Programansvarig»16 100%
Studentrepresentanter»0 0%
Kursansvarig»3 18%
Viceprefekt»1 6%


Administrativa frågor

16. Kurshemsidor, används de inom kursutvärderingsprocessen?

10 svarande

Ja»6 60%
Nej»4 40%

Genomsnitt: 1.4

- (mi: inget svar)» (?)
- des.i. ibland, några få lärare lägger ut protokoll från mittmöte» (?)
- Ibland» (?)
- D: Mailadresserna hämtas ju där» (Ja)
- di: Mailadresserna hämtas ju där» (Ja)
- EP: Mailadresserna hämtas ju där» (Ja)
- mi: ibland , några få lärare lägger ut protokoll från mittmöte.» (Ja)
- E: Bara vid behov om något dyker upp under kursens gång som behöver kontrolleras.» (Nej)

17. Är det fler än kursägaren som har studentrepresentanter?

14 svarande

Ja»14 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- TD: ev» (?)
- D: De program som har kursen som obligatorisk i pgmplanen» (Ja)
- di: de program som har kursen som obligatorisk i pgmplanen» (Ja)
- EP: de program som har kursen som obligatorisk i pgmplanen» (Ja)
- H-styret har någon form av eget/parallellt system för kursutvärdering och utser studentambassadörer. » (Ja)

18. Deltar studentrepresentanter från alla program som läst kursen i samma kursnämnd

15 svarande

Ja»13 86%
Nej»2 13%

Genomsnitt: 1.13

- TD: ev» (?)
- mi: Ja, de bjuds in. Generellt låg närvaro på kursnämndsmötena.» (Ja)
- E: Vid intresse. Alla får möjlighet att delta.» (Ja)

19. Läggs något protokoll från ”,möte 2”,, dvs mötet i mitten av läsperioden, ut på kurshemsidan?

9 svarande

Ja»2 22%
Nej»7 77%

Genomsnitt: 1.77

- D: Vet ej» (?)
- di: vet ej» (?)
- EP: vet ej» (?)
- Des.i: ibland» (?)
- Ibland» (?)
- Ibland» (?)
- F: Länk i SP» (Ja)
- TM: Länk i SP» (Ja)
- TD: Inga protokoll gör vid möte 2. Utb.sekr. har inte koll på om dessa möten hålls» (Nej)

20. Följer programmet upp att varje student deltar som kursrepresentant någon gång?

15 svarande

Ja»4 26%
Nej»11 73%

Genomsnitt: 1.73

- mi:Försöker sprida ut uppgiften» (Ja)
- Förutsätter att SNTD utser stud.repr. rättvist» (Nej)
- E: Detta bygger på frivillighet på E-programmet, och det fungerar bra så.» (Nej)


Frågor om enkäten

21. Chalmers standardmall utan ändringar utgör normalt underlaget för enkäten

16 svarande

Ja»14 87%
Nej»2 12%

Genomsnitt: 1.12

- D: till 95%» (Ja)
- di: till 95%» (Ja)
- EP: till 95%» (Ja)

22. Programmets egen mall används vanligen som enkätunderlag

13 svarande

Ja»1 7%
Nej»12 92%

Genomsnitt: 1.92

- D: har ingen» (?)
- di: har ingen» (?)
- EP: har ingen» (?)
- F: Ibland» (Nej)
- TM: ibland» (Nej)
- E: Unik mall för varje kurs som har arbetats fram under åren (eftersom E har haft kursutvärdering länge)» (Nej)

23. Är lärarna intresserade av att ta in kursspecifika frågor när de erbjuds en enkätmall?

10 svarande

Ja»7 70%
Nej»3 30%

Genomsnitt: 1.3

- D: Kanske 5%» (?)
- di: Kanske 5%» (?)
- EP: Kanske 5%» (?)
- ca 60% Maskinteknik» (Ja)
- F: Ungefär 30%» (Ja)
- TM: Ungefär 30%» (Ja)
- Ytterst få har begärt detta» (Ja)
- Delvis ja. INTE alltid med matte kurser» (Ja)
- TD: ibland, vanligt att matte lägger till frågor» (Ja)
- E: 20-30% av lärarna ger feedback till SNE på frågor de vill ha med i enkäten, men det är oftast inte speciellt omfattande ändringar/tillägg.» (Ja)

24. Enkäter skickas endast till programmets studenter när vårt program är kursägare.

16 svarande

Ja»0 0%
Nej»16 100%

Genomsnitt: 2

- Skickas till alla i kursen» (Nej)
- D:Alla som är registrerade på kursen, numera även GU-studenter» (Nej)
- di:Alla som är registrerade på kursen, numera även GU-studenter» (Nej)
- EP:Alla som är registrerade på kursen, numera även GU-studenter» (Nej)
- mi:Skickas till alla som läser kursen» (Nej)
- Enkät skicas till alla registrerade på kursen» (Nej)
- TD: Har förekommit att andra programs studenter har fått utskick lite senare» (Nej)

25. Får alla studenter, från olika program, samma enkät när de läser en kurs gemensamt?

15 svarande

Ja»15 100%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1

- som oftast» (?)
- TD: Alla som är kursregistrerade får enkäten oavsett vilket program de går på eller om de läser kursen som FRISTånde kurs.» (Ja)

26. Får studenterna i sådana fall alltid frågan om vilket program de går på i enkäten?

13 svarande

Ja»4 30%
Nej»9 69%

Genomsnitt: 1.69

- F: oftast» (Ja)
- TM: oftast» (Ja)
- Oftast» (Ja)
- TD: ibland» (Ja)
- N Borde nog göras» (Nej)
- N Borde nog göras» (Nej)
- N Borde nog göras» (Nej)

27. Om studenter från andra program får samma enkät, eller inte, beror på vilket program de går på. Deras egen programlednings önskemål avgör hur vi gör.

10 svarande

Ja»1 10%
Nej»9 90%

Genomsnitt: 1.9

- - M» (?)
- Har aldrig fått några åsikter från andra programs PA» (?)
- Har aldrig fått några åsikter från andra programs PA» (?)
- Har aldrig fått några åsikter från andra programs PA» (Nej)
- TD: Alla som är kursregistrerade får enkäten oavsett vilket program de går på eller om de läser kursen som FRISTånde kurs.» (Nej)
- SNE skickar ut enkäter till alla som är registrerade på en kurs som ägs av E-programmet.» (Nej)

28. Att svara på enkät är ibland obligatoriskt, alltså poänggivande, på vissa av vårt programs kurser.

16 svarande

Ja»0 0%
Nej»16 100%

Genomsnitt: 2

29. Utvärderingar av delkurser och delmoment i kurser förekommer.

14 svarande

Ja»5 35%
Nej»9 64%

Genomsnitt: 1.64

- TM: alltid i kurser med många moment» (?)
- E: Vi frågar om delmoment i enkäten, men det förekommer inte någon särskild enkät bara för ett delmoment.» (?)
- F: alltid i kurser med många moment» (Ja)
- TD: ev, det är upp till examinatorn» (Ja)Kursutvärderingssystem från