ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-4 Miljövänliga energikällor, EEK231

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-30 - 2010-05-23
Antal svar: 7
Procent av deltagarna som svarat: 46%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

6 svarande

Högst 15 timmar»5 83%
Cirka 20 timmar»1 16%
Cirka 25 timmar»0 0%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.16

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

6 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»0 0%
75%»0 0%
100%»6 100%

Genomsnitt: 5


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

6 svarande

Jag har inte sett/läst målen»0 0%
Målen är svåra att förstå»1 16%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 16%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 66%

Genomsnitt: 3.5

- Det kanske klarnar längre fram mot tentan men det är lite svårt att greppa vad som man ska fokusera på» (Målen är svåra att förstå)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

6 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»6 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det är inte mycket räknande, och det vi arbetar med går vi igenom från grunden.» (Ja, målen verkar rimliga)


Undervisning och kursadministration

5. Hur har föreläsningarna fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%

Genomsnitt: 4

- Föreläsarna har varit väldigt engagerade i sina områden, väldigt lärorik kurs som gett en mycket allmänbildning om elkraft och miljö.» (Mycket bra)
- Stor variation och föreläsare som är mycket framstående inom respektive område gjorde föreläsningarna till de roligaste och mest intressanta på Chalmers hittils.» (Mycket bra)

6. Hur har labbarna fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%

Genomsnitt: 3.83

- Roligt att faktiskt få se på elmotorer och instrument i verkligheten och inte bara på bild.» (Mycket bra)

7. Vad tycker du om beräkningsuppgifterna?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
Ganska bra»4 66%
Mycket bra»2 33%

Genomsnitt: 3.33

- Man använder matlab i ett sammanhang som känns relevant och applicerbart på en framtida arbetsmarknad. Stor skillnad jämfört med tidigare mattekurser då den praktiska användningen kändes långt borta.» (Mycket bra)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»1 16%
Mycket stor»5 83%

Genomsnitt: 3.83

- Stor variation och intressant föredrag.» (Mycket stor)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

6 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»6 100%
Ganska stor»0 0%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2

- Det finns ingen riktig kursliteratur utan bara 3 rekommenderade böcker, så det är lite svårt att fokusera på någon av dom.» (Ganska liten)
- Den röda elkraftboken var bra, lite svårt att veta vilken information som är aktuell i boken om vindkraft dock. » (Ganska liten)
- Ej använt mycket förutom föreläsnings-pdf.» (Ganska liten)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»2 33%
Mycket bra»4 66%

Genomsnitt: 3.66

- Föreläsnings-slides kom upp lite väl sent» (Ganska bra)
- Tog ett tag innan de första slidsen kom upp, men annars bra.» (Ganska bra)
- Viktiga notiser även via mailen ger snabb och tydlig kommunikation då man kanske inte kollar kurshemsidan varje dag.» (Mycket bra)

11. Vad tyckte du om studiebesöken till Hönö och Trollhättan?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»6 100%
Var ej med»0

Genomsnitt: 4

- Väldigt spännande att komma ut i "verkligheten" lite.» (Mycket bra)
- Än en gång mer praktisk tillämpning som ökar förståelsen av den teoretiska biten.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

6 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt hjälp»1 16%

Genomsnitt: 4.16

- Mycket diskussioner studenter emellan och i stort sett genom alla raster med föreläsarna. Den lilla gruppen ledde till ett gemytligt klimat där alla var delaktiga i diskussioner.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 16%
Mycket bra»5 83%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.83

- Liten grupp, det är lätt att få kontakt.» (Mycket bra)

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

6 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»4 66%
Höjas lite»2 33%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.33

- Skulle inte skada med lite mer beräkningsuppgifter.» (Höjas lite)

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

6 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 16%
Förbli densamma»5 83%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.83


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

6 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»0 0%
Gott»2 33%
Mycket gott»4 66%

Genomsnitt: 4.66

- Väldigt intressant ämne, och det är bra att få mer praktiska exempel. Framförallt får det en att fundera över energifrågor, vilket är bra för att stimulera ens teknikfunderingar.» (Mycket gott)
- Synd att inte fler tog vara på tillfället att läsa denna!» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Studiebesöken och varriationen i föreläsare»
- De olika föreläsarna och labbarna.»
- Variationen med många olika föreläsare, som alla presenterade sitt specialområde. Mycket bra upplägg!»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inlämningsuppgifter och laborationer kan bli lite mer ingående, så att man tvingas fundera lite mer om hur det verkligen fungerar.»

19. Övriga kommentarer

- Gick aldrig kursen»


Kursutvärderingssystem från