ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-4 Matematisk statistik och signalbehandling, ESS011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-30 - 2010-05-23
Antal svar: 21
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

21 svarande

Högst 15 timmar»6 28%
Cirka 20 timmar»5 23%
Cirka 25 timmar»6 28%
Cirka 30 timmar»3 14%
Minst 35 timmar»1 4%

Genomsnitt: 2.42

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

21 svarande

0%»1 4%
25%»4 19%
50%»1 4%
75%»9 42%
100%»6 28%

Genomsnitt: 3.71

- går om» (0%)
- Enbart signalbehandling.» (25%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

21 svarande

Jag har inte sett/läst målen»11 52%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»9 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»1 4%

Genomsnitt: 2

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

12 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 8%
Ja, målen verkar rimliga»8 66%
Nej, målen är för högt ställda»3 25%

Genomsnitt: 2.16

- Jag har ju inte läst dem» (?)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

19 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»0 0%
Ja, i hög grad»1 5%
Vet ej/har inte examinerats än»18 94%

Genomsnitt: 3.94

- Ni skickar ju alltid ut skiten innan tentorna, frågan kommer aldrig besvaras» (Vet ej/har inte examinerats än)


Undervisning och kursadministration

6. Hur har föreläsningarna i statistikdelen fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Ganska dåligt»5 26%
Ganska bra»9 47%
Mycket bra»4 21%

Genomsnitt: 2.84

- Jag har inte närvarat på majoriteten, jag har ingen aning» (?)
- röriga» (Ganska dåligt)
- Väldigt mycket teori, svårt att ta in det när man skriver i princip konstant.» (Ganska dåligt)
- I början fungerade allt mycket bra, bra flyt lätt att hänga med och så vidare. Men ju svårare och mer svårbegriplig kursen har blivit desto sämre flyt har det blivit i föreläsningarna. föreläsningarna den senaste tiden består mestadels av att man får sudda och skriva om vilket gör att den förklarande delen som skall förklara texten som skrivits blir osammanhängande och betydligt kortare än vad det egentligen var tänkt. Föreläsningarna har blivit med tiden alltmer förvirrande och svåra att tyda. Dock skall det tilläggas att föreläsningsinformation tillsammans med en grym bok har varit givande även fast i sin helhet föreläsningarna inte direkt bidragit till klarsynthet.» (Ganska dåligt)
- Kan bli lite väl abstrakt ibland. Gärna fler exempel och inte bara exempel ifrån boken. I övrigt är Ottmar engagerad vilket är ett stort plus!» (Ganska bra)
- Svårt att se någon koppling till Signalbehandligen och även svårt att se vad man skall ha de man lär sig framöver. » (Ganska bra)
- Blev lite för mycket att ta in ibland» (Ganska bra)

7. Hur har föreläsningarna i signalbehandlingsdelen fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 10%
Ganska bra»8 42%
Mycket bra»9 47%

Genomsnitt: 3.36

- Ingen aning» (?)
- Bill är grymt duktig. Och rolig :), skulle dock vilja se lite mer grön-svarta kombinationer på tavlan ,).» (Mycket bra)
- Lugnt tempo, alla hänger med, bra kommunikation med eleverna under föreläsningarna, klara och tydliga förklaringar av problem. » (Mycket bra)
- Bill gör det riktigt bra» (Mycket bra)

8. Hur har labben i signalbehandling fungerat?

20 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»15 75%
Mycket bra»4 20%

Genomsnitt: 3.15

- Helvetes jävla labbförberedelser» (?)
- Lite stressigt med inlämningen av uppgifterna innan. De sista uppgifterna var riktihgt svåra och lätta att köra fast på.» (Ganska bra)
- svårt, men väldigt roligt. Tunga förberedelser.» (Ganska bra)
- Alldeles för svåra och tunga hemuppgifter!» (Ganska bra)
- Lärorik och givande! Knyter på ett bra sätt även an till de en av labbarna i LSoT vilket är kul.» (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

20 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»6 30%
Ganska stor»9 45%
Mycket stor»4 20%

Genomsnitt: 2.8

- Hade säkert vart bra» (?)
- Komplementet av en mycket bra bok och mycket information från föreläsningarna har fungerat mycket bra. » (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

21 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»4 19%
Ganska stor»10 47%
Mycket stor»6 28%

Genomsnitt: 3

- Det står ju aldrig vad man behöver veta! Varför finns inget medel-alternativ?» (Ganska liten)
- Framförallt signalbehandlingshäftet» (Ganska stor)
- kursboken i mat.stat.en här varit bästa boken hittills!» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

21 svarande

Mycket dåligt»3 14%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»14 66%
Mycket bra»3 14%

Genomsnitt: 2.8

- Projektet kom upp sent, fel hemsida länkades till i flera veckor och dåligt med uppdateringar.» (Mycket dåligt)
- Länken till statistikdelen var helt dysfunktionell!» (Mycket dåligt)
- Det skulle dock vara bättre med en gemensam kurshemsida för signaldelen och mattedelen.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

21 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 4%
Ganska bra»7 33%
Mycket bra»8 38%
Har ej sökt hjälp»5 23%

Genomsnitt: 3.8

- Labbhandledaren han inte lärt sig svara på frågor. » (Ganska dåliga)
- Heja Bill!» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

21 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 28%
Mycket bra»13 61%
Har ej sökt samarbete»2 9%

Genomsnitt: 3.8

14. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

19 svarande

Sänkas markant»1 5%
Sänkas lite»9 47%
Förbli densamma»9 47%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.42

- Ingen aning. Den har varit ganska bra, men labbförberedelserna tog för mycket tid.» (?)
- Statistikdelen är i min mening dimensionerad för 7.5 poäng, t.ex. så läser vi mer statistik än kemi men de får 3 poäng mer än vi. » (Sänkas lite)
- Hela den här terminen är aningen svår då kraven är riktigt höga och jättemycket att göra alla kurser måste dra sitt strå i stacken och lätta på arbetsbördan en aningen så att man inte känner sig helt knäckt. » (Sänkas lite)
- Det känns som två separata kurser» (Sänkas lite)
- Väldigt mycket räknande och sedan göra ett projekt också» (Sänkas lite)
- Är tveksam till upplägget i dagsläget. En tentamen i mat.stat med en uppgift signalbehandling? Blir man underkänd om man inte har klarat uppgiften i SB? Eller hur bedöms de som redan läst mat.stat? Kursen bör ses över ytterligare..» (Förbli densamma)
- har inte gjort projektet ännu, men det verkar vara lite väl stort som det ser ut nu.» (Förbli densamma)

15. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

21 svarande

Sänkas markant»4 19%
Sänkas lite»14 66%
Förbli densamma»3 14%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 1.95

- Fler kurser samtidigt suger... 2 + 2 terminer är bättre» (Sänkas markant)
- Tre tentor i en period: inte ok! Labbförberedelser konstant gör att man inte hinner plugga» (Sänkas markant)
- Jobbigt... labbar... inlämningsuppgifter.. räkneuppgifter... dör långsamt inombords..» (Sänkas lite)
- Har varit väldigt mycket denna läsperiod!» (Sänkas lite)
- alla kurserna vi läser kräver mycket arbete, inget fel i det, på pappret verkar det även som de har med varandra att göra, jättebra, dock fungerar det inte riktigt så, utan det blir helt enkelt en aning för hög arbetsbelastning och kurser får nedprioriteras vilket är synd. » (Sänkas lite)
- Det kan planeras bättre så att inte hemuppgifterna till labben kommer samtidigt med tunga labhemuppgifter i Elektronikkursen» (Sänkas lite)
- Blev svårt att hinna räkna, göra tre projekt och labbar i samma läsperiod» (Sänkas lite)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

20 svarande

Mycket dåligt»1 5%
Dåligt»2 10%
Godkänt»11 55%
Gott»4 20%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.2

- Signalbehandling och statistik i samma kurs?» (Mycket dåligt)
- För lite poäng på statistik delen» (Dåligt)
- En bra kurs som inte får de utrymme den förtjänar. Personligen hade jag föredragit 7.5 Hp signalbehandling och kanske läst 10.5 Hp mätteknik med signalbehandling som i en mycket större utsträckning knutit an till kursen.» (Gott)
- Lite delat med två kurser i en. Känns mycket mer som två helt olika kurser.» (Gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Ottmar, Bill, labben, boken i Mat.Stat.»
- Bill!»
- Projektet och laborationen. Lärorika.»
- Projektet var en glad överraskning»
- Bill»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer högskolepoäng »
- projektet bör ligga på hemsidan mycket tidigare så att man kan få bättre överblick i kursen och kunna planera sina studier bättre.»
- Färre föreläsningar, totalt hämnar föreläsingarna på nästan 30, vilket är ca 10 fler än standard för kurserna. Även tänka igenom vad som är mest relevant i statistikdelen och minska ner kursen lite. »
- Det är mycket på signalbehandlingsdelen, både labb, inlämning och uppgift på tentan. Plus att man får ut inlämningsuppgiften alldeles för sent. så antingen inlämning eller tentauppgift.»
- svårt att förstå varför man slagit ihop statistik och signalbehandling. Dumt att lägga ett projekt så sent i läsperioden. »
- Föreläsningsupplägget»
- Muntligt förhör på projekt i tentaveckan.»
- Signalbehandlingsdelen borde snarare vara en egen kurs eller liknande. Känns inte som det finns någon som hellst koppling mellan matstat och signalbehandling.»
- Sluta med de hära delade kurserna där lärarna inte fattar att det är hälften så många poäng. Ska jag läsa så mycket vill jag ha poäng för det!»
- Se till så att inte labbhemuppgifterna kommer samtidigt som labbförberedelser i någon annan kurs.»
- Såg ingen större vits att ha signalbehandling och statistik i samma kurs. Statistik finns kanske tydligare i andra kurser.»

19. Övriga kommentarer

- Hade hellre sett att man läste statistik tillsammans med mättekniken då de känns mer sammankopplade. »


Kursutvärderingssystem från