ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-4 Elektronik, ETI146

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-30 - 2010-05-19
Antal svar: 11
Procent av deltagarna som svarat: 12%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Försök att uppskatta ett medelvärde över båda läsperioderna.

11 svarande

Högst 10 timmar»4 36%
Cirka 15 timmar»4 36%
Cirka 20 timmar»2 18%
Cirka 25 timmar»1 9%
Minst 30 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

11 svarande

0%»1 9%
25%»2 18%
50%»1 9%
75%»4 36%
100%»3 27%

Genomsnitt: 3.54


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

11 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 45%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»6 54%

Genomsnitt: 2.63


Undervisning och kursadministration

4. Hur har föreläsningarna fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 10%
Ganska bra»7 70%
Mycket bra»2 20%

Genomsnitt: 3.1

- har ej medverkat då jag läser eti146 som extrakurs» (?)
- Det blir väldigt plottrigt och oorganiserat på tavlorna vilket gör det svårt att hänga med.» (Ganska dåligt)
- Aningen ostrukturerat ibland.» (Ganska bra)
- Lite förvirrade ibland med dålig struktur på tavlan» (Ganska bra)

5. hur har labbarna fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»3 27%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»1 9%

Genomsnitt: 2.81

- Svårt att förstå vad man skall göra i vissa fall. Labbhandledare kan förbereda sig bättre.» (Ganska dåligt)
- En hel del strul med komponenter och sen behöver Signaler och Systemlabbet en kraftig ansiktslyftning i form av ny utrustning!» (Ganska dåligt)
- Tydligare Lab_PM/kompendier hade varit bra!» (Ganska bra)
- Tog sig på slutet men i början fungerade utrustningen i S2-labbet undermåligt. En förbättring är nästan ett krav i framtiden!» (Ganska bra)
- En del fel på materialet i labbet ibland som krånglar till det i onödan» (Ganska bra)

6. hur har övningarna fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»2 25%
Mycket bra»5 62%

Genomsnitt: 3.5

- se ovan» (?)
- Ej deltagit» (?)
- När gruppen slogs ihop till en och Bill höll i dem blev det betydligt bättre» (Mycket bra)

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

11 svarande

Mycket liten»2 18%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»6 54%
Mycket stor»3 27%

Genomsnitt: 2.9

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»4 40%
Ganska stor»6 60%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 2.6

- Har ej köpt kursboken, används väldigt lite!» (Ganska liten)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 63%
Mycket bra»4 36%

Genomsnitt: 3.36


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

11 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»6 54%
Har ej sökt hjälp»2 18%

Genomsnitt: 3.9

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»3 27%
Mycket bra»8 72%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.72

12. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

11 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»1 9%
Förbli densamma»9 81%
Höjas lite»1 9%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3

13. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

10 svarande

Sänkas markant»1 10%
Sänkas lite»4 40%
Förbli densamma»5 50%
Höjas lite»0 0%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- för min del hög, men jag förmodar att mitt svar saknar betydelse då jag ej läser elektro» (?)
- Extremt mycket laborationer, inlämningsuppgifter och studier under LP3 och LP4.» (Sänkas lite)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

11 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 9%
Godkänt»3 27%
Gott»5 45%
Mycket gott»2 18%

Genomsnitt: 3.72

- Labbar har inte fungerat riktigt lika smidigt som i andra kurser.» (Godkänt)
- Bra övergripande kurs i elktronik, knyter ihop det man borde läsrt sig i kretsen» (Gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bill Karlström som övningsledare.»
- labbarna, inlämningsuppgifterna, duggan»
- Generellt de som inte skall förändras :)»
- Gästföreläsningen»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Lite mer genomgång av modernare kretsar,»
- Kolla över labbsalen och materialet där»
- Mer konsekvent rättning av inlämningsuppgifter, blir lite galet när två identiskt inlämnade uppgifter får olika poäng..... Även föreläsningarna bör organiseras på ett bättre sätt!»

17. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från