ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-4 Digital- och datorteknik E, EDA216

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-30 - 2010-05-23
Antal svar: 19
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

19 svarande

Högst 15 timmar»12 63%
Cirka 20 timmar»5 26%
Cirka 25 timmar»2 10%
Cirka 30 timmar»0 0%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 1.47

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

19 svarande

0%»2 10%
25%»3 15%
50%»2 10%
75%»6 31%
100%»6 31%

Genomsnitt: 3.57

- 5%» (0%)
- cortege o sälen resa största anledning till frånvaro» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

19 svarande

Jag har inte sett/läst målen»9 47%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 42%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»2 10%

Genomsnitt: 2.15

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

15 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»15 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag tycker det går att hänga med även om jag inte hade några förkunskaper» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

Tänk på att inlämningsuppgifterna är en del av examinationen

18 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 5%
Ja, i hög grad»4 22%
Vet ej/har inte examinerats än»13 72%

Genomsnitt: 3.66


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»3 15%
Ganska liten»5 26%
Ganska stor»7 36%
Mycket stor»4 21%

Genomsnitt: 2.63

- jag har lärt mig mycket mer genom att göra uppgifter i arbetsboken.» (Ganska liten)
- Främst labbarna» (Mycket stor)

7. Hur har föreläsningarna fungerat?

18 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 22%
Ganska bra»12 66%
Mycket bra»2 11%

Genomsnitt: 2.88

- Har inte närvarat» (?)
- Allt tar för lång tid» (Ganska dåligt)
- lite segt ibland» (Ganska bra)
- Bra föreläsningar, men tempot är väldigt lågt när man sysslat med det innan. Men det är säkert bra för dom som aldrig har gjort nått liknande tidigare.» (Ganska bra)
- de få jag har varit med på. En sak som kan förbättras är tempot ibland, vissa moment blir väldigt repeterande och man tröttnar.» (Ganska bra)

8. Hur har laborationerna fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»7 36%

Genomsnitt: 3.31

- organisationen är under all kritik. Ingen poäng att delas in i grupper A&B när ingen bryr sig om det och folk väljer det labtillfället som passar dem, har 2 gånger kommit till laben på torsdagseftermiddagen (är i grupp A) och har blivit hemskickad för att komma tillbaka på fredag morgon..» (Ganska dåligt)
- Ojämn tidsfördelning.» (Ganska bra)
- För få handledare» (Ganska bra)
- För få laborationshandledare, man får vänta väldigt länge på att få hjälp/godkänt på uppgifterna. Dock relevanta laborationer.» (Ganska bra)
- Laborationerna är kul» (Mycket bra)
- Finns en hake och det är att den ena labbhandledaren inte ger någon förståelig förklaring på frågor och dessutom ger rätt på uppgift även om det är totalt fel. Inte jättebra kanske.» (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

19 svarande

Mycket liten»2 10%
Ganska liten»2 10%
Ganska stor»12 63%
Mycket stor»3 15%

Genomsnitt: 2.84

- Arbetsboken är bra, kompendiet har jag inte tittat i knappt.» (Ganska stor)
- Arbetsboken har varit bra att jobba igenom när man sitter med simulatorn.» (Ganska stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 57%
Mycket bra»8 42%

Genomsnitt: 3.42


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

19 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 5%
Ganska bra»7 36%
Mycket bra»10 52%
Har ej sökt hjälp»1 5%

Genomsnitt: 3.57

- handledaren som röker går i princip inte att fråga, för han kan knappt prata, så han kan liksom inte svara på frågor» (Ganska bra)
- Flera övningstillfällen, och dessutom lätt att ställa frågor och få bra svar på föreläsningarna.» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 21%
Mycket bra»15 78%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.78

13. Jag tycker att arbetsbelastningen på kursen bör:

19 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»0 0%
Förbli densamma»16 84%
Höjas lite»3 15%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 3.15

14. Jag tycker att arbetsbelastningen under läsperioden bör:

18 svarande

Sänkas markant»0 0%
Sänkas lite»3 16%
Förbli densamma»14 77%
Höjas lite»1 5%
Höjas markant»0 0%

Genomsnitt: 2.88


Sammanfattande frågor

15. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

19 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»5 26%
Gott»12 63%
Mycket gott»2 10%

Genomsnitt: 3.84

- Väldigt roligt och intressant» (Mycket gott)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- labbarna »
- Labbarna»
- inlämning inför labb»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Föreläsningarna är i dagsläget väldigt långdragna. Bättre med mer övningar istället.»
- Färre föreläsningar och fler övningar»
- inget nämnvärt»
- Fler labbhandledare, alternativt mindre grupper.»
- byte av lab3 och lab4»
- Föreläsningarna låg hela tiden lite efter labbarna, vilket innebar att när något väl gicks igenom på en föreläsning hade man redan "varit tvungen" att läsa på om det själv för att kunna göra förberedande uppgifter till labbarna. »
- Byt ut en föreläsning i veckan mot övning så man får mer praktiskt träning och får jobba lite mer själv. »
- laborganisationen»
- Mer effektiva föreläsningar»

18. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från