ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


E 09/10-4 Kandidatarbete

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-30 - 2010-06-02
Antal svar: 50
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Jonathan Flod»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Elektroteknik 300 hp


Allmänna frågor

1. Vilket program går du?

49 svarande

Automation och mekatronik»20 40%
Datateknik»3 6%
Elektroteknik»7 14%
Informationsteknik»0 0%
Kemiteknik»0 0%
Kemiteknik med fysik»0 0%
Maskinteknik»8 16%
Teknisk design»0 0%
Teknisk fysik»10 20%
Annat»1 2%

Genomsnitt: 4.14

2. Vilket institution gjorde du kandidatarbetet på?

49 svarande

Mikroteknologi och Nanovetenskap (MC2)»8 16%
Radio och rymndvetenskap (RSS)»6 12%
Signaler och system (S2)»35 71%
Annan»0 0%

Genomsnitt: 2.55


Arbetsinsats

3. Hur har du upplevt arbetsinsatsen i förhållande till kursens poäng, (15 högskolepoäng)?

48 svarande

Mycket högre»14 29%
Något högre»19 39%
Lagom»15 31%
Något mindre»0 0%
Mycket mindre»0 0%

Genomsnitt: 2.02

- Väldigt olika under terminen. Ganska lagom under första perioden, lite stressigare under andra» (?)
- Men det var det värt, för vi la ribban där» (Mycket högre)
- Kandidatarbetet har en tendens att bli väldigt kul till skillnad från vanliga kurser. Därav tenderas det läggas en aningen mer tid på detta.» (Något högre)
- gör förmodligen inte "rätt" antal timmar på någon kurs och gjorde lite mer än vanligt nu.» (Något högre)
- Mycket arbete i slutet.» (Något högre)
- Det har gått i perioder.» (Något högre)
- I snitt har jag lagt ungefär 22 timmar per vecka.» (Lagom)

4. Hur har du prioriterat kursen?

48 svarande

Mycket högt»28 58%
Högt»20 41%
Medel»0 0%
Lågt»0 0%

Genomsnitt: 1.41

- De andra kurserna blev dissade» (Mycket högt)
- Blir så i grupparbeten att man måste prioritera det för att inte de andra i gruppen ska bli lacka på en.» (Mycket högt)
- Arbetsinsatsen ökade successivt under kursens gång, för att på slutet i princip vara ett heltidsjobb.» (Högt)


Mål och måluppfyllelse

5. Har kursens mål och syften varit tydliga?

48 svarande

Mycket tydliga»8 16%
Ganska tydliga»24 50%
Inte så tydliga»12 25%
Något oklara»2 4%
Mycket oklara»2 4%

Genomsnitt: 2.29

- Målet för kandidatarbetet som kurs var tydligt men kandidatarbetets mål förändrades över tiden.» (Ganska tydliga)
- Vet ej» (Ganska tydliga)
- Har inte läst dem» (Inte så tydliga)
- Har inte sett några mål men finns säkert lätt att få tag på.» (Inte så tydliga)
- Väldigt mycket utspridd och dålig information. » (Inte så tydliga)
- Syftet för arbetet ändrades av handledaren mitt under projektets gång och har "utvecklats" lite allt eftersom. Skumt...» (Något oklara)

6. I vilken mån upplever du att kursens mål uppfyllts?

46 svarande

I mycket hög mån»13 28%
I ganska hög mån»23 50%
I medelhög mån»7 15%
I mindre mån»2 4%
Inte alls»1 2%

Genomsnitt: 2.02

- Eftersom jag inte vet kursens mål, så är det lite svårt att veta i vilken mån jag har uppfyllt dem. Förslag: En frågebox med kanske?» (?)
- De som inte har skiftat har ju varit ok. Men hade behövts en stabilare grund att stå på för studenterna» (I ganska hög mån)
- Inte läst dem» (I medelhög mån)
- Vet ej» (I medelhög mån)
- osäker på vilka mål som ska uppfyllas?» (Inte alls)


Information och administration

7. Har uppdelningen varit tydlig mellan institutionens roll i projektarbetet kontra programmets roll i de generella kompetenserna?

49 svarande

Mycket tydlig»6 12%
Ganska tydlig»7 14%
Okej»15 30%
Mindre tydlig»14 28%
Mycket oklar»7 14%

Genomsnitt: 3.18

- Ja, det har varit tydligt vad som tillhört vad. Dock hade det kanske behövts lite kommunikation emellan parterna då de inte alltid tycker samma sak och motsäger varandra.» (Mycket tydlig)
- Allt runtomkring som institutionen inte hade koll på var ju Generella kompetenser, så det var tydligt.» (Mycket tydlig)
- Programmet ignorerade att informera att man gör generella kompetenser hos det program som har majoritet i kandidatgruppen. Vore skönt att slippa detta bök när man har så mycket annat att hålla koll på i början.» (Okej)
- Har väl funkat okej men vet inte vilka som har hand om det.» (Mycket oklar)

8. Har det varit tydligt vem du kan vända dig till med olika frågor om kursen? Tex med frågor om de generella kompetenserna respektive projektarbetet.

48 svarande

Mycket tydligt»5 10%
Ganska tydligt»12 25%
Okej»18 37%
Mindre tydligt»9 18%
Mycket otydligt»4 8%

Genomsnitt: 2.89

- Fackspråk har varit enkelt att prata med, under förutsättningen att man hittade till deras hemsida. Biblioteket är ju ganska uppenbart, och de berättar vem man ska söka om man frågar. Bra! Projektplaneringsnissarna var väldigt flytande och kan fortfarande inte riktigt säga att jag vet vad de tillförde. Deras föreläsningar hade lika gärna kunnat tas över av fackspråk. Handledaren har ju varit en tydlig kontaktperson. Dock har denna varit mycket upptagen under perioden och kontakt har då istället tagits med en exjobbare inom samma område. Den kontakten har fungerat bra, men hade velat se mer engangemang hos handledare.» (Ganska tydligt)
- Johan Bankel gissar jag på.» (Ganska tydligt)
- Lite svårt att veta var jag ska vända mig med personliga frågor, typ mobbing från en person i gruppen. » (Okej)
- det har gått på grund av påläst handledare» (Okej)
- Gjorde externt arbete och saknade därför handledare på institutionen. Det var inget problem förrän vi började skriva och hade behövt feedback.» (Mindre tydligt)

9. Anser du att institutionen haft en tydlig sammanhållande funktion i kursen?

48 svarande

Mycket tydlig»9 18%
Ganska tydlig»6 12%
Tillfredsställande»15 31%
Mindre tydlig»14 29%
Mycket otydlig»4 8%

Genomsnitt: 2.95

- S2 är väldigt uppstyrd och det är jättebra!» (Mycket tydlig)
- Om man pratade med andra som gjorde på S2 hade inte de fått samma info som jag i mitt kandidatarbete fått. Lite konstigt kan man tycka.» (Ganska tydlig)
- Njae...» (Mindre tydlig)
- Gjorde externt arbete och saknade därför handledare på institutionen.» (Mindre tydlig)

10. Hur funkade det med PingPong?

48 svarande

Mycket bra»2 4%
Bra»5 10%
Godkänt»8 16%
Mindre bra»4 8%
Dåligt»5 10%
Använde inte PingPong»24 50%

Genomsnitt: 4.6

- Fungerade mycket bättre än för några år sedan! Dock finns det fortfarande en del att önska. T.ex skulle vår grupp om fyra delas in i två grupper. Dessa två grupperna kunde dela dokument med varandra, chatta på ping pong m.m. Dock gick det inte att få ihop en större grupp för hela vår grupp så att vi alla fyra kunde dela dokument med varandra på hemsidan. » (Mycket bra)
- Jobbigt med att ladda upp dokument så vi använde dropbox istället. Då kan man se ifall någon har ändrat och det ligger bara en version där. » (Bra)
- Smidigt att göra inlämningsuppgift 2 i info-kompetensen där. Resultatförmedlingen fungerade dåligt. Vi fick genom kompisar reda på att vi stod med på en lista att vi inte var godkända på den första inlämningsuppgiften, trots att vi var det!» (Godkänt)
- Använde det bara inledningsvis.» (Godkänt)
- Krångligt att navigera mellan kurserna, hitta rätt sidor, hitta rätt info. » (Dåligt)
- På RSS används inte PingPong. De använder Studieportalen istället.» (Använde inte PingPong)
- Vem vill använda pingpong?» (Använde inte PingPong)


Generella kompetenserna

11. Hur har informationen kring generella kompetenserna fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

Matrisfråga

- Biblioteket ingick ej i mina generella kompetenser»
- Ingen har informerat oss om det. Trots att vi läser på Datateknik har vi inte fått något mail om hur det ska fungera. Den tredje i vår grupp som går Z har fått information om allt.»
- Fackspråk: Bra hemsida»
- Eftersom vi både var Z och M-studenter (och majoritet M-studenter) i vår grupp var Z-studenterna tvungna att ta reda på informationenen genom M-programmets schema vilket var väldigt rörigt.»
- Bilbliotekets var bortkastad tid.»
- Vadå projektledning? Var det en generell kompetens?»
- Lite svårt att hitta bra tider i handledningstillfällena. Dålig information vad som egentligen gällde med de engelska handledarna, enbart handleder på engelska kan tolkas som att de trots allt kan läsa en svensk text, fast respons ges på engelska.»
- Det är rörigt att behöva gå in på flera olika sidor och boka tider/kolla vad som ska göras. Allt borde ligga på samma ställe. »

Fackspråk
48 svarande

Mycket bra»3 6%
Bra»18 37%
Godkänt»14 29%
Mindre bra»9 18%
Dåligt»4 8%

Genomsnitt: 2.85

Biblioteket
47 svarande

Mycket bra»2 4%
Bra»14 29%
Godkänt»15 31%
Mindre bra»13 27%
Dåligt»3 6%

Genomsnitt: 3.02

Projektledning
47 svarande

Mycket bra»1 2%
Bra»14 29%
Godkänt»16 34%
Mindre bra»11 23%
Dåligt»5 10%

Genomsnitt: 3.1

12. Vad tyckte du om innehållet i de generella kompetenserna?

Matrisfråga

- Göra meningslösa inlämningsuppgifter (speciellt 2) för bibloteket är inte bra»
- Biblioteket ingick ej i mina generella kompetenser»
- Har inte behövt använda biblotekets "generella kompetenser" till något»
- Förstår inte vad biblioteket har för roll i det här?»
- Informationskompetensen är nyttig, även om den kan tyckas lite tråkig att göra. »

Fackspråk
48 svarande

Mycket bra»13 27%
Bra»18 37%
Godkänt»11 22%
Mindre bra»3 6%
Dåligt»3 6%

Genomsnitt: 2.27

Biblioteket
45 svarande

Mycket bra»2 4%
Bra»11 24%
Godkänt»19 42%
Mindre bra»8 17%
Dåligt»5 11%

Genomsnitt: 3.06

Projektledning
42 svarande

Mycket bra»3 7%
Bra»8 19%
Godkänt»19 45%
Mindre bra»8 19%
Dåligt»4 9%

Genomsnitt: 3.04

13. I vilken mån har den generella kompetensdelen varit till hjälp i genomförande, rapportskrivande och examination av ditt projekt?

Matrisfråga

- Biblioteket ingick ej i mina generella kompetenser »
- Jag jobbade med 3 fysiker och de hade tydligen jobbat med detta tidigare och slapp därför en del moment i generella kompetenser. Det hade nog varit lättare att dra nytta av undervisningen om alla fått den samtidigt och att ha den i samband med kandidatarbetet verkar vara en bra idé.»

Fackspråk
48 svarande

I mycket stor mån»7 14%
I stor mån»16 33%
I viss mån»16 33%
I mindre mån»6 12%
Inte alls»3 6%

Genomsnitt: 2.62

Biblioteket
44 svarande

I mycket stor mån»1 2%
I stor mån»4 9%
I viss mån»16 36%
I mindre mån»8 18%
Inte alls»15 34%

Genomsnitt: 3.72

Projektledning
42 svarande

I mycket stor mån»3 7%
I stor mån»4 9%
I viss mån»12 28%
I mindre mån»12 28%
Inte alls»11 26%

Genomsnitt: 3.57


Projektuppgiften

14. Hur har informationen kring projektet fungerat? (Vad som ska göras, när det ska göras, Hur...)

49 svarande

Mycket bra»10 20%
Bra»9 18%
Godkänt»15 30%
Mindre bra»10 20%
Dåligt»5 10%

Genomsnitt: 2.81

- Mycket tydligt när planneringsrapport, mittrapport och slutrapport och allt annat ska in.» (Mycket bra)
- lite rörigt pga av att vi jobbat med ett ämne som vi inte kunde något om från början» (Godkänt)
- Informationen från institutionen har varit knapphändig vad gäller vad projektet skulle utmynna i. Jag antar dock att det är meningen att man skall ha så fria tyglar, men det var lite förvirrande i början för jag trodde att det skulle vara mer uppstyrt.» (Godkänt)
- Det är lite svårt att hitta all information och försäkra sig om att man inte missat något moment eftersom det är så mycket information som dessutom är delat på så många områden (fackspråk, bibliotek, institutionen, programmet)» (Godkänt)
- Deadlines har kommit ut i tid, men vad som ska göras har varit otydligt... Men största problemet är HUR! Inte bara har handledaren antagit att vi kan systemet från början och sedan inte sagt hur vi ska göra, utan sedan bara kommit och sagt att vi gjort fel... "Det var ju såhär ni skulle gjort..." MYCKET MYCKET frustrerande» (Mindre bra)
- Information borde fastställas tidigare och finnas på Chalmers hemsida istället för sporadiska mail från institutionen.» (Mindre bra)
- Känns som den ändrats fler gånger under projektet. Informationen från handledaren har varit väldigt bristfällig. » (Mindre bra)
- Kontakten med handledaren har inte fungerat så bra.» (Dåligt)
- Spridd, olika direktiv från olika källor. Institutionen kontra Chalmers hemsidor. » (Dåligt)
- Oklara instruktioner, lyssnade man på klasskompisar hade de helt andra krav» (Dåligt)

15. Hur motsvarade ditt projekt förväntningarna ifrån beskrivningen?

49 svarande

Mycket bra»19 38%
Bra»15 30%
Godkänt»10 20%
Mindre bra»4 8%
Dåligt»1 2%

Genomsnitt: 2.04

- Mitt eget projekt så...» (Mycket bra)
- Eget framtaget projekt» (Mycket bra)
- I och med att vi hade fria tyglar att göra lite som vi villa så kunde vi plocka in de delar som vi ville göra.» (Mycket bra)
- Hade själv skapat projektet» (Mycket bra)
- Egetinlämnat projekt» (Mycket bra)
- Lite mer komplext än vad jag tänkt mig, men det är förståeligt med tanke på att det är ett kandidatarbete.» (Godkänt)
- Visade sig inte vara helt och hållet samma projekt, men fortfarande inom samma område och mycket intressant. Hade dock uppskattat information om ändringen av projektinriktning lite tidigare» (Godkänt)

16. I vilken mån har planeringsrapporten varit till hjälp för det fortsatta arbetet?

49 svarande

Till stor hjälp»11 22%
Till någon hjälp»17 34%
Till lite hjälp»12 24%
Till mycket lite hjälp»8 16%
Till ingen hjälp»1 2%

Genomsnitt: 2.4

- Att man har nerskrivet vad som är sagt från början är bra.» (Till stor hjälp)
- Vi använde den som mall till slutrapporten.» (Till någon hjälp)
- Det är bra med planeringsrapport!» (Till någon hjälp)
- Vi skaffade oss en grund att stå på inför skrivandet av planeringsrapporten. Själva arbetet fick lite en annan inriktning än vad som var tänkt i rapporten, så på så sätt var den inte till så mycket hjälp.» (Till någon hjälp)
- den kunde varit till större hjälp om vi haft mer vana i gruppen att använda den under projektets gång.» (Till någon hjälp)

17. Hur har reglerna i gruppens kontrakt/överrenskommelse fungerat och efterlevts?

49 svarande

Mycket bra»17 34%
Ganska bra»15 30%
Godkänt»14 28%
Mindre bra»2 4%
Inte alls»1 2%

Genomsnitt: 2.08

- Vi hade inget kontrakt men var bara två som skrev och vi har samarbetat tidigare.» (Mycket bra)
- Vi använde inget » (Mycket bra)
- Några små saker här och där, men inte så att någon eller några blivit mer än lätt irriterade för stunden.» (Ganska bra)
- skrev inte kontrakt men diskuterade projektet ganska väl inom gruppen ändå i början.» (Ganska bra)
- Ej behövt följa upp» (Godkänt)

18. Vad tyckte du om svårighetsgraden i projektuppgiften?

49 svarande

Mycket svår»7 14%
Ganska svår»24 48%
Lagom svår»16 32%
Lite för lätt»2 4%
Alldeles för lätt»0 0%

Genomsnitt: 2.26

- Återigen på eget initiativ» (Mycket svår)
- En hel del matematik som man var tvungen att sätta sig in i. Lite mer än "Grundläggande kunskaper i matematik och programmering" tror jag skulle behövas egentligen. Hade inte jag och den andra från D kunnat en del Java sedan tidigare hade nog projektet blivit betydligt jobbigare.» (Ganska svår)
- Hade behövts mer bakgrundskunskaper. Men roligt!» (Ganska svår)
- Hade varit bra om vi läst mer fysik innan projektet, fast det var ganska anpassningsbart.Det var ett nytt ämnesområde.» (Ganska svår)
- Tillräckligt svår för att vara intressant» (Lagom svår)
- Fanns inget definitivt mål. Förbättringspotentialen var oändlig.» (Lagom svår)


Projekthandledaren

19. Hur blev ni bemötta av handledaren?

48 svarande

Mycket bra»26 54%
Bra»8 16%
Godkänt»7 14%
Mindre bra»6 12%
Dåligt»1 2%

Genomsnitt: 1.91

- Magnus är hur trevlig och positiv som helst. Han har kommit med bra tips vid nästan varje handledningstillfälle.» (Mycket bra)
- Gjorde externt arbete och hade därför handledare på företaget.» (Mycket bra)
- Tog tidigt kontakt och ville introducera oss i projektet.» (Mycket bra)
- Paolo var alltid trevlig de få gångerna vi träffade honom.» (Bra)
- Han gjorde väl sitt bästa men var värdelös. Han kunde inte svenska och dålig engelska» (Godkänt)
- När hon är på bra humör och har tid för en inplanerad har hon varit på bra. Dock har det under projektets gång kännts av att hon har varit upptagen med sitt och inte riktigt haft tid med oss, vilket resulterat i ett väldigt tyket och nästan argt bemötande. Det har känts som om vi har varit i vägen och man nästan drar sig för att fråga.» (Mindre bra)
- Vi fick knappt någon handledning och när han väl visade sig kom en lista på saker som vi, enligt honom, skulle ha gjort men inte fått info om i början av projektet.» (Mindre bra)
- Handledaren hade fullt upp med sin egen avhandling och hade inte tid för oss. Det är inte uppmuntrande att be om hjälp när handledaren suckar varje gång och mest tycker att man stör. » (Mindre bra)

20. Hur fungerade kontakterna med handledaren?

49 svarande

Mycket bra»24 48%
Bra»5 10%
Godkänt»9 18%
Mindre bra»4 8%
Dåligt»7 14%

Genomsnitt: 2.28

- Känndes ibland lite som att handledaren hade lite examinator- roll snarare än handledare.» (Mycket bra)
- Magnus svarar på mail nästan direkt, precis som en handledare ska göra!» (Mycket bra)
- Veckomöten :)» (Mycket bra)
- Gjorde externt arbete och hade därför handledare på företaget.» (Mycket bra)
- Handledaren var mycket bra, men det tog ett antal veckor innan han förstod vad vi överhuvud taget skulle göra.» (Mycket bra)
- Svarar på mail samma dag i majoriteten av fallen och har den mesta tiden funnit på kontoret de dagar hon sagt. Hon fastnade dock i askmolnet, men det var väl inte riktigt hennes fel...» (Godkänt)
- Kommunikationssvårigheter delvis på grund av språk.» (Dåligt)

21. I vilken mån fick gruppen den tid och hjälp av handledaren som behövdes?

49 svarande

I mycket hög mån»23 46%
I ganska hög mån»7 14%
I medelhög mån»2 4%
I mindre mån»13 26%
Inte alls»4 8%

Genomsnitt: 2.34

- Ett möte per vecka var helt perfekt!» (I mycket hög mån)
- Gjorde externt arbete och hade därför handledare på företaget.» (I mycket hög mån)
- Handledaren var tillgänglig för oss ett par timmar i veckan och det kändes som att han var mån om att se till att träffa oss tillräckligt mycket.» (I mycket hög mån)
- Hjälpte till mycket med det laborativa arbetet i framförallt projektets andra del. Hjälpte till att redo ut många frågor i litteraturstudie fasen av projektet.» (I mycket hög mån)
- när vi behövde ha ett möte så fick vi det, var det så att vi hade någon akut fråga så va det inga problem att ringa sent på kvällen, självklart inte för sent, å så fick man svar på de frågor man hade.» (I mycket hög mån)
- Vi hade behövt mer tid med henne. Och hade behövt att hon förklarade vad som skulle göras, från början!» (I mindre mån)
- Handledaren hade fullt upp med sin egen avhandling och hade inte tid för oss.» (I mindre mån)
- Handledaren tog inget initiativ till möte alls och var dålig på att svara på mail, trots att han föredrog mailkontakt istället för möten.» (I mindre mån)
- Paolo träffade vi med hela gruppen kanske 5 gånger totalt och han svarade inte alltid på mail med frågor och liknande. Men när man väl fick prata med honom och han läste igenom rapporten så gav han bra kritik. Men vi har i princip inte fått någon hjälp alls av honom om arbetet förutom kommentarer på rapporten.» (I mindre mån)
- Kommunikationssvårigheter gjorde det svårt att ha en diskution på den höga teknisks nivå som behövdes. Detta togs upp på ett tidigt stadie med examinator och det hjälpte till viss del. » (I mindre mån)
- Kommunikationsproblem gjorde att det var mycket svårt att få konkret hjälp, exempelvis med tekniska frågor och rapportlayout» (Inte alls)
- Har i princip i fått någon hjälp/handledning» (Inte alls)


Arbetet i kandidatgruppen

22. Hur upplever du att det har fungerat att arbeta i en blandad projektgrupp med teknologer från olika utbildningsprogram?

49 svarande

Mycket bra»20 40%
Ganska Bra»8 16%
Okej»5 10%
Ganska dåligt»1 2%
Mycket dåligt»1 2%
Hela gruppen var ifrån samma program»14 28%

Genomsnitt: 2.93

- Både D och Z har ju läst ganska lika kurser, Z har läst lite mer mekanik och matematik än vi, och vi har läst lite mer programmering, så vi kompletterade varandra väldigt bra, tycker jag.» (Mycket bra)
- En i gruppen var jättesvår att arbeta med, men vi andra 4 gick riktigt bra ihop. Så jag tror att olika utbildnprogram hade fungerat om inte denna person varit med. » (Mycket bra)
- Vi har fungerat bra ihop. Trivdes med min grupp» (Mycket bra)
- Kompetensutbytet har varit mycket givande!» (Mycket bra)
- Det var bara en från ett annat program, men han kom med i gänget mycket bra och jag upplever hela gruppens samarbete som mycket bra.» (Mycket bra)
- Hade förväntningar av högre kompetens från E-teknologsektionen.» (Ganska Bra)
- Kändes som att endel inte visste vad alla kunde och trodde att man inte kunde så mycket.» (Ganska Bra)
- Reglerna för vad som gäller (med generella kompetenser etc) borde istället bero på vilken institution man gör arbetet på snarare än vilken intitution som är majoritet i gruppen.» (Ganska Bra)
- Bra med en blandad grupp för man kan olika saker.» (Ganska Bra)
- Det var för lite blandning i vår grupp, vi saknade många nödvändiga förkunskaper och skulle gärna haft någon från data och elektro med i gruppen.» (Ganska dåligt)
- Hade gynnats av en blandad projektgrupp med folk från Teknisk Fysik.» (Hela gruppen var ifrån samma program)

23. Hur fungerade arbetet inom projektgruppen?

48 svarande

Mycket bra»18 37%
Bra»17 35%
Godkänt»11 22%
Mindre bra»1 2%
Dåligt»1 2%

Genomsnitt: 1.95

- Vi har kompletterat varandra på ett mycket bra sätt och haft god sammanhållning.» (Mycket bra)
- Delat upp arbetet ganska bra... Det känns som om vi varit ganska jämnspelta» (Bra)
- Var språkliga problem. En gruppmedlem talade dålig svenska och det blev pga detta missförstånd.» (Bra)

24. Har gruppens överenskommelse/kontrakt varit till någon hjälp vid konflikter inom gruppen?

49 svarande

Mycket stor hjälp»1 2%
Ganska stor hjälp»0 0%
Till viss hjälp»7 14%
Mindre hjälp»4 8%
Ingen hjälp alls»5 10%
Har ej haft några konflikter»32 65%

Genomsnitt: 5.2

- De konflikter som kom upp var sådana som var svåra att tänka på innan. En person i gruppen var väldigt överlägsen och behandlade spec mig som enda tjej väldigt dåligt. Jag är van vid att vara enda tjejen och har aldrig stött på problem tidigare. Men av detta mådde jag riktigt dåligt och pratade med kuratorn på chalmers. » (Mindre hjälp)
- =)» (Har ej haft några konflikter)


Examination

25. I vilken mån anser du att examinationsformen ger grund för att kunna sätta individuella betyg?

48 svarande

I mycket hög mån»1 2%
I ganska hög mån»8 16%
I medelhög mån»23 47%
I mindre mån»15 31%
Inte alls»1 2%

Genomsnitt: 3.14

- ej haft examination än» (?)
- Det är svårt för personerna i gruppen att hålla koll på vad de andra gör och inte, samt hur lång tid det tar och hur svårt det har varit.» (I medelhög mån)
- Jag är egentligen emot individuella betyg i sådana här kurser, då det är ganska svårt att säga exakt vad var och en har gjort. I ett så pass stort program som vi har skrivit har alla ändrat och modifierat väldigt mycket, så alla har egentligen haft ett finger med överallt.» (I mindre mån)
- ganska svårt att se. även om man har bidragsrapport kan den som är bra på framhäva sig själv lättare få det att låta bättre även om personen har gjort mindre.» (I mindre mån)

26. Hur tyckte du den muntliga redovisningen och oppositionen fungerade?

48 svarande

Mycket bra»10 43%
Ganska bra»12 52%
Okej»1 4%
Mindre bra»0 0%
Inte alls»0 0%
Har ej haft det än»25

Genomsnitt: 1.6

- ej haft examination än» (?)
- Lite tydligare kunde vara bra vad oppositionen skulle innehålla vid presentationen. Om det skulle vara om rapporten eller om presentationen eller både och.» (Ganska bra)

27. Har ansvarsfördelningen varit tydlig mellan examinator och handledaren?

48 svarande

Mycket tydligt»8 16%
Ganska tydligt»9 18%
Okej»9 18%
Mindre tydligt»18 37%
Mycket otydligt»4 8%

Genomsnitt: 3.02

- Har inte sett röken av examinatorn så vet inte riktigt vad han har gjort... Dock inte haft examination än» (?)
- De var väldigt noga med att säga detta vid introtillfället.» (Mycket tydligt)
- Hade ingen kontakt med examinatorn mer än ett möte i början av projektet. » (Mycket tydligt)
- Vad ska examinatorn göra?» (Okej)
- Har inte träffat examinatorn. » (Mindre tydligt)
- Gjorde externt arbete och rollerna blev därför lite annorlunda. Hade inte skadat om lite rutiner fanns för detta.» (Mindre tydligt)
- Handledaren tog inget ansvar.» (Mindre tydligt)
- Nu har man hyffsad koll men det tog tid att få det» (Mindre tydligt)

28. Upplever du att examinationen är rättvis mellan din och andra grupper?

48 svarande

Mycket rättvis»1 6%
Ganska rättvis»4 25%
OKej»8 50%
Mindre rättvis»3 18%
Inte alls rättvis»0 0%
Har ingen uppfattning»32

Genomsnitt: 2.81

- ej haft examination än» (?)
- Antagligen rättvis inom samma institution, men då svårighetsgraden på projektuppgifter kan skilja mellan olika områden kan bedömning möjligtvis bli orättvis för personer från samma program. » (Ganska rättvis)
- Andra institutioner verkar ju vara mycket "slappare" och då lättare att få bra betyg för att de ställer mycket lägre krav. Det är bra att S2 ställer bra krav men examinationen mot övriga institutioner blir ju annorlunda.» (OKej)
- Jag upplever det som att vissa andra grupper har haft lite lättare uppgifter/projekt. » (Mindre rättvis)
- Jag tycker det är oturligt att om man lägger ner sin själ i att få ett bra resultat/produkt är det fortfarande rapportering, presentation och opponering som väger betydligt tyngre. Jag hoppas examinatorerna inte går stenhårt efter rättningsmallen utan ser lite mellan fingrarna, för det är det väldigt smidigt att i så fall vara taktisk och välja exempelvis ett litteraturstudieprojekt där arbetet är rapporten från början.» (Mindre rättvis)
- Alla borde bedömas på lika villkor och eftersom alla gör liknande projekt så borde examinationen vara rättvis. Jag har inte tagit del av betygen så därför har jag svårt att säga om så faktiskt var fallet.» (Har ingen uppfattning)
- Inte fått betyg än.» (Har ingen uppfattning)

29. Upplever du att betyget grundar sig på Planeringsrapport, Slutrapport, Produkt och Process?

enligt http://www.chalmers.se/sections/ar_student/kandidatarbete/examination-av/gruppens-prestation

38 svarande

Mycket bra»3 7%
Ganska bra»5 13%
Okej»25 65%
Ganska bra»4 10%
Inte alls bra»1 2%

Genomsnitt: 2.86

- Vet inte» (?)
- ej haft examination än» (?)
- Vet ej, dessutom går länken till Chalmers gamla hemsida, vilken gäller?» (?)
- har inte fått betyget än. så tänkte inte sätta något här» (?)
- vet ej» (?)
- har inte fått något betyg än» (?)
- Det verkar som om det kan bli svårt att få med allt arbete som ligger under rubriken Process.» (Okej)
- Vet ej om vi blir bedömda på planneringsrapporten då denna inte skulle till examinatorn» (Okej)
- Det är självklart att även projekt med sämre utfall i resultat etc. skall ha chans på högre betyg, däremot tycker jag lyckade projekt ska i högre mån belönas för resultatet/produkten.» (Okej)
- Känns som att man fått uppfattningen att det mest är slutrapporten som är viktig.» (Okej)
- Hur ska man ha insikt i det när man inte har något möte med examinator om det? Betyget kommer bara rapporteras in i ladok och det är allt. » (Okej)
- har ej fått betyg» (Okej)
- Känns som om betyget egentligen grundar sig mest på redovisningen, slutrapporten och bidragsrapporten.» (Ganska bra)
- Hur bedöms produkt... Det har ingen berättat» (Ganska bra)
- har inte fått betyg» (Inte alls bra)


Sammanfattande frågor

30. Vad är ditt samlade betyg på kandidatarbeteskursen?

50 svarande

Mycket bra»17 34%
Bra»20 40%
Godkänt»8 16%
Mindre bra»4 8%
Dåligt»1 2%

Genomsnitt: 2.04

- Fantastiskt roligt och lärorikt!» (Mycket bra)
- Det är roligt att få göra ett så stort projekt för en gångs skull. Jag upplever att jag har lärt mig mycket.» (Mycket bra)
- Nyttig erfarenhet att genomföra ett projekt som omfattar så många timmar och få det att resultera i något.» (Mycket bra)
- Vi har skött arbetet själv och på ett bra sätt utan så stor inverkan från högre instans. » (Mycket bra)
- Väldigt rolig och lärorik kurs, där man lär sig att jobba i grupp mot en deadline. Perfekt kunskap inför framtiden!» (Bra)
- Roligt projekt, kul att jobba i grupp. Framförallt då det är människor som valt samma projekt eftersom intresse för projektet och inte beroende på människorna man ska jobba med. Kul med inslag från andra program. Dock tråkigt med en handledare som inte har tid, ork och lust att vara handledare» (Godkänt)

31. Vad kan bli bättre i kursen?

- Dumpa hitt-på-institutionen Fackspråk. Ryktet säger att de måste examinera hp, och därav är de aktiva i kandidatarbeten. »
- Tydligare information om generella kompetenser. Vill ha ett schema där ALLT står: generella kompetenser, föreläsningar. Och så ska det finnas en lapp där det utförligt radas upp allt som krävs för godkänt, MYCKET dålig information om detta i år!! Man fick leta länge och på olika ställen för att hitta det.»
- Generella kompetenser borde göras lika för alla institutioner. Väldigt konstigt och förvirrande att det inte är så.»
- Tydligare info om vem man ska vända sig till vid personliga problem i gruppen»
- Handledarna. Vår handledare har haft svårt för att vägleda och hjälpa oss. Dels på grund av språkbrister från både handledaren och vår sida och dels på bristande kunskaper och om hur han ska ha gått till väga. Ett krav på svenska handledare vet jag inte om man kan begära men i alla fall en handledare med rätt kompetens och en som är mer benägen att vägleda än att följa upp och förvänta sig resultat. Infomailen som har gått ut till oss och som har varit på svenska, har den blivit direktöversatta av Googles translate? Om svenska språket inte behärskas kanske det är bättre att använda sig av engelska. Kurserna i fackspråk och allt vad det heter är något som känns mer relevant för handledarna än för oss (så att de kan handleda oss när det blir aktuellt) istället för att kurserna kommer helt otimeat som det varit i detta fall.»
- Kolla över så att handledare verkligen har tid att vara det. Vår handledare hade ju sin disputerar (lämnar in sin avhandling) samtidigt som vårt kandidatarbete. Dålig planering»
- För stora skillnader på olika institutioner vad som gäller vid redovisning och vad som ska lämnas in.»
- Bättre info och ett SAMLAT dokument kring ALLA ingående generella kompetenser»
- Ta bort de generalla kompetenserna som bilbliotketet ger. Onödig tid som läggs på det som vi inte hade någon nytta av. »
- Se över de obligatoriska generella kompetenserna. Många känns som ett nödvändigt ont. Jag rekommenderar att någon ansvarig själv besöker dessa för jag förstår att de kan låta bra "på pappret". Faktum är att jag personligen inte hade glädje av en enda föreläsning. En budgetering anpassad till projektets innehåll skulle vara lämpligt.»
- Mer engagerade handledare.»
- Info om betygssättning på framförallt produkt»
- Information om när exempelvs dokument skall lämnas in och hur de skall vara utformade. Det måste framgå från början om institutionen ej tillhandahåller utrustning såsom oscilloskop och liknane, att man istället måste söka sig till kårens föreningar.»
- Jag tyckte att det var knepigt i början eftersom gruppen fick så fria tyglar. Det kunde vara bra om det klargjordes på infomötet i början av kursen. Ett annat problem har varit labblokal. Den här typen av projekt behöver någonstans att vara, men resurserna som institutionen har i form av lokaler är inte tillräckliga. Att medlemmarna i projektgruppen tvingas gå med i föreningar på skolan för att klara av att utföra projektet tycker jag är lite olyckligt.»
- Tydligare ansvarsfördelning. Tydligare information om vad och när saker skulle lämnas in.»
- Information! Hur svårt är det att maila ut till alla antagna lite info?! Kandidathemsidan är torftig. »
- Koordinera de generella kompetenserna bättre så att det inte blir så rörigt. »
- att institutionen är bättre med vilka tider som gäller »
- Introduktion av komponenter, enheter och mjukvara i cellen, höga förkunskapskrav ställs tidigt i projektet»
- Bättre handledning.»
- Sammanfattad information. Slippa underskrift på lappar och istället sköta rapporteringen digitalt som görs på vissa linjer. Utställning av kandidatarbeten. »
- tydligare instruktioner hur dagbok, tidslog skall användas. Deadlines för just den instutitionen man har kandidatarbetet borde göras mer lättillgänlig.»
- Ännu mer samlad information. ALLT som man måste veta bör finnas på ett ställe.»

32. Vad ska behållas i kursen till nästa år?

- Allt. utom Fackspråk.»
- Handledaren»
- De svåra uppgifterna som behövs för att hålla uppe intresset»
- Fackspråk var riktigt bra. Framförallt första handledningstillfället då man fick en random grupp att kolla på vad man har gjort. Det gjorde att man fångade upp många missar man hade gjort. »
- Planeringsrapport»
- Det mesta. Det har varit en rolig kurs.»
- Låt handledaren jobba som vederbörande vill.»
- Valfrihet och möjligheten att själv kunna välja och styra sina egna projekt»


Kursutvärderingssystem från