ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Arbetsmiljöenkät M3 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-14 - 2010-04-22
Antal svar: 81
Procent av deltagarna som svarat: 47%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

81 svarande

Mycket bra»47 58%
Bra»32 39%
Så där»1 1%
Dåligt»1 1%

Genomsnitt: 1.45

- Men kunde vara bättre, mer kontakt med näringslivet och ett mer dynamiskt kursinnehåll, det är inte okej att föreläsare använder slides som är 10 år gamla, jag vill ha det senaste ... Ofta känns utbildningen gammal och förlegad ...» (Bra)
- Det är en okej plats, där jag som tidigare aktiv på sektionen har personer ajg akn prata med.» (Bra)

2. Tror du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

81 svarande

Ja mycket»32 39%
Ja»39 48%
Någorlunda»9 11%
Inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.74

- Får svar på frågan i sommar.» (Ja mycket)
- Funderar mycket på det här, och det känns ju som att man inte lärt sig något yrke än. Men förhoppningsvis släpper mycket av det under Mastern. » (Ja)
- Förutom att vi får knapphändiga kunskaper i projektledning och projektarbete och är allmänt dåliga på att arbeta tillsammans i grupp. Det kanske borde ligga en större tyngd på att kunna samarbeta och bygga upp studenternas sociala kompetens som idag behövs på alla arbetsplatser istället för att tycka att eulers knäckfall är det viktigaste som finns... Praktik: JA tack!! Som personalchefen på ett stort svenskt företag uttryckte det, "Det är svårt att få nyutexade ingenjörer att samarbeta och vad hjälper det att de är grymma teoretiskt när de inte kan delge organisationen kunskapen" ... Jag har gått här tre år och är inte speciellt imponerad av kursernas innehåll, jag vill mest ha chalmers logga på mitt utgångsbetyg ...» (Ja)
- Jag har fått uppfattningen om att vi är ett program med rellativt (till de andra programmen på chalmers) har mycket kontakt med näringslivet.» (Ja)
- Maskinprogrammet ger många möjlighet att hitta "sin grej" tack vare att det är såpass brett. Bredden ger även mångsidighet i studenternas problemlösningstekniker.» (Ja)
- Är lite svårt att lyfta blicken ur böckerna ibland och man tänker inte på hur man senare kommer att anpassa det man lär sig» (Någorlunda)
- Jag har inget begrepp om vad en civilingenjör faktiskt gör i arbetslivet.» (Någorlunda)
- Vill ha mer tillkämpat och praktiskt» (Någorlunda)
- jag hade gärna sett: Mer tillämpade projekt Mer case-arbeteen Mer presentationer och feedback» (Inte alls)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

81 svarande

Ja mycket»26 32%
Ja»48 59%
Någorlunda»7 8%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.76

- Det känns som det man lärt sig i alla kurser hittills kommer att vara till nytta senare i arbetslivet, i alla fall som en grundkompetens.» (Ja mycket)
- Mestadels. Gillar att man oftast kan se en röd tråd i studierna, t.ex. att matematiken som studeras är väl anpassad till det som senare skall räknas i t.ex. strömningen och värmeöverföringen» (Ja)
- får en bred grund.» (Ja)
- All kunskap är meningsfull.» (Ja)
- vissa kurser har ju uppvisat en skrämmande låg grad av verklighetsförankring och fel fokus. Avancerade resonemang sätts på piedistal och fokus att bli en bra ingenjör men bra allmänbildning glöms ibland.» (Någorlunda)
- Det bör vara mer valfria kurser. Många av kurserna är på för detaljerad nivå, t ex reglerteknik, strömningsmekanik och andra kurser. Det vore bättre att få en övergripande förståelse istället för att fokusera på beräkningar.» (Någorlunda)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

81 svarande

Fantastikt bra»21 25%
Bra»53 65%
Ganska bra»7 8%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.82

- Tyvärr många som alltid jobbar i samma grupper, så blir svårt att få en variation i grupparbetena.» (Bra)
- Studierelaterat har det ej varit några problem.» (Bra)
- Det är ju inte så himla mycket samarbete mellan studenter de första tre åren ... lite grupparbeten ... Mer projekt!! Det behöver vi!» (Bra)
- I den mån jag själv engagerar mig i att samarbeta.» (Bra)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

81 svarande

Mycket bra»26 32%
Ganska bra»50 61%
Dåliga»2 2%
Mycket dåliga»1 1%
Har ej sökt hjälp»2 2%

Genomsnitt: 1.8

- Har aldrig haft några problem att få hjälp av någon under någon kurs, samt något rörande någon på institutionerna.» (Mycket bra)
- Oftast är personalen mycket välvilligt inställda till frågor.» (Mycket bra)
- Brukar oftast bara vara att gå upp till institutionen och fråga efter råd.» (Ganska bra)
- Söker inte hjälp särskilt ofta men när jag gör det brukar det fungera bra» (Ganska bra)
- Oftast får man hjälp direkt då man går och frågar. Ibland måste man maila och vänta till nästa vecka.» (Ganska bra)
- Men i reglertekniken var de under all kritik. Varken examinatorn eller övningsledarna ville svara på frågor om det inte var under deras avsatta tid, som var otillräcklig.» (Ganska bra)
- Det är ju inte alltid dom är tillgängliga» (Ganska bra)
- Helt enkelt är det dock inte alltid att jaga folk på institutionera.» (Ganska bra)
- Numera är ju de flesta institutioner låst så man måste ringa på 20 gånger för att kunna få tag på någon!» (Mycket dåliga)

6. Hur nöjd är du med programanledningens insatser för din utbildningen?

81 svarande

Mycket nöjd»32 39%
Nöjd»47 58%
Inte så nöjd»2 2%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.62

- Världsklass» (Mycket nöjd)
- Mycket bra med information!» (Mycket nöjd)
- Jag är faktiskt riktigt nöjd med programledningen -ta åt er!» (Mycket nöjd)
- Utan er skulle programmet inte ha den höga statusen som den nu har i både våra (studenternas) och "andras" ögon.» (Mycket nöjd)
- Dock lite småsaker som ofta bli oklar. Känns som t.ex. kandidatarbetet är lite spretigt i organisationen och informationen uppifrån. Bäst hade varit att haft en kurshemsida på studieportalen eller som ikot.se.» (Nöjd)
- Vet inte konkret vad dom gör.» (Nöjd)
- De verkar vara engagerade och drivna.» (Nöjd)
- Vet inte så mycket om dem» (Nöjd)
- Ni försöker att göra ett bra jobb och det syns. Det kanske inte fokuseras alltid på rätt saker men men...» (Nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

81 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»1 1%
Ja, fast det kunde varit bättre»30 37%
Ja»50 61%

Genomsnitt: 3.6

- vissa frågor känns standardiserade och ibland kan det vara svårt att framföra sina åsikter. » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Det känns som om studenten i sig inte känner någon speciell motivation att utvärder kurser då de inte har något att klaga på.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Då det görs som det skall är det bra, men ibland blir mittmötet lite sent osv.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Känns som att resultaten från dem ofta inte riktigt tas på allvar, i alla fall inte på sista kursutvärderingen då de ofta kallar kritiken för påhopp eftersom att den kritiserade personen befinner sig i rummet. Detta borde gå att lösa på ett bättre sätt så att förändringar sker utan att personen blir sårad» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- För att förbättra programmet så bör examinatorerna ta till sig vad som skrivs i utvärderingarna.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Internetbaserade enkäter är visserligen praktiska, men frågan är hur sanningsenliga de egentligen är... Jag vill tro gott om folk!» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Det är ni bra på men hur mycket som dessa utvärderingar resulterar i...? Hur var det förra året, alla klagade på att IKOT:en tog för mycket tid, men tydligen så var det ingen som brydde sig för den tar uppenbarligen ännu mer tid i år med duggor som extra tillägg ...» (Ja)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

79 svarande

Nej inte alls»3 3%
Någorlunda»15 18%
Ja men kan bli bättre»25 31%
Ja»36 45%

Genomsnitt: 3.18

- vet inte» (?)
- Faktist tvärt om. T.ex när jag bad om frer labbar var resultatet att kursen gick ner i labbtifällen!» (Nej inte alls)
- Har ingen aning om denna...» (Någorlunda)
- vissa kurser är likadana år ut och år in, trots att de fått mycket kritik» (Någorlunda)
- Det beror mycket på den kursansvarige/examinatorn» (Någorlunda)
- det kan alltid bli bättre» (Ja men kan bli bättre)
- Beroende på kurs och vilka som utvärderar. Är det många (!) som ger kritik får detta relativt snabba och kraftfulla konsekvenser, vilket enligt mig innebär att de som utvärderar tar åsikterna seriöst men vissa lärares attityder gentemot enkäterna kanske behövs finslipas...» (Ja men kan bli bättre)
- Ja, av programmet men vissa examinatorer är inte lika samarbetsvilliga och öppna för förändringar» (Ja men kan bli bättre)
- Studienämnden är med på alla kursnämnder och backar upp en om det känns som om ens åsikt inte tas upp» (Ja)
- Varierar givetvis från lärare till lärare, men uppskattar möjligheten att som studen få bli hörd om åsikter för att förbättra.» (Ja)

9. Hur nöjd är du med stödet från studentcentrum?

79 svarande

Mycket nöjd»47 59%
Nöjd»30 37%
Så där nöjd»2 2%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.43

- Har aldrig varit några konstigheter när jag haft kontakt med dem.» (Mycket nöjd)
- Liljan lyser alltid upp tillvaron!!» (Mycket nöjd)
- Lillian är en pärla och stället alltid upp när man behöver hjälp!» (Mycket nöjd)
- Lilian & co är änglar!» (Mycket nöjd)
- Har inte behövt så mycket stöd.» (Så där nöjd)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

81 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»29 35%
Hög»48 59%
För hög»4 4%

Genomsnitt: 3.69

- Blir väldigt mycket att göra så fort det blir projekt i någon form, dessa tar mycket tid och är väldigt krävande vilket ger en liten pik i arbetsbelastningen, annars lagom» (Lagom)
- I de läsperioder där vi har 3 kurser samtidigt upplevde jag arbetsbelastningen som för hög.» (Lagom)
- Ibland är det mera och ibland mindre. Tuffare på hösten.» (Lagom)
- JA vad skall man svara här? Den är ju ständigt varierande skulle man väl kunna säga.» (Lagom)
- Lagom hög till hög» (Hög)
- Varierar från period till period såklart, men överlag är arbetsbelastningen hög här på Maskin. "Ger man sig in i leken får man leken tåla", det är ju för ett gott syfte som den är hög. » (Hög)
- Som det ska vara.» (Hög)
- Men på ett bra sätt. Det blir en utmaning. Ingenjörsutbildningar ska inte vara lätta.» (Hög)
- Men ibland för hög» (Hög)
- Högt på ett bra sätt må jag säga, gör man sina 50h i veckan är det inga konstigheter!» (Hög)
- den är hög, men det är det som gör att vi är aktraktiva på marknaden sen också» (Hög)
- som sig bör» (Hög)
- Ibland även för hög.» (Hög)
- Är lite ojämnt fördelat, vissa perioder är väldigt tunga medan andra är lite lättare..» (Hög)
- Oftast hög, stundtals för hög. Detta beror mest troligen på mina personliga mål & krav på mig själv kopplat mot att jag inte lyckas prestera så som jag vill och strävar efter.» (Hög)
- Men inget mig emot!» (Hög)
- Mår ofta dåligt pga detta.» (För hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

81 svarande

Högst 30 timmar»2 2%
30-40 timmar»21 25%
40-50 timmar»34 41%
50-60 timmar»18 22%
Mer än 60 timmar»6 7%

Genomsnitt: 3.06

- Vid projektkurser kan det bli upp mot 50-60 timmar utan problem.» (30-40 timmar)
- Beror på vilken period» (30-40 timmar)
- det är mindre nu i 3:an än de föregående åren» (30-40 timmar)
- normalt 30-40 timmar, men sista veckorna i läsperioden ligger det oftast mellan 40-60» (30-40 timmar)
- Plus 20 timmar på arbete kring studierelaterade frågor samt kårarbete» (40-50 timmar)
- Beror på vilka kurser vi läser.» (40-50 timmar)

12. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

81 svarande

Aldrig»51 62%
Någon enstaka gång»29 35%
Några gånger»1 1%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.38

- men aldrig allvarligt» (Någon enstaka gång)
- I samband med granskning av tentor och frågor angående korrekta svar. » (Någon enstaka gång)
- Av en övningsledare. Han bedömde mig underkänd och ansåg inte en tjej kunna göra programmering lika bra som en kille. » (Någon enstaka gång)
- Kan inte riktigt minnas, emn det var något i stil med: Du är ung kvinna och du vet itne vad du pratar om.» (Någon enstaka gång)

13. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

81 svarande

Ja»37 45%
Nej»44 54%

Genomsnitt: 1.54

- Skulle veta vem jag ska fråga om det iaf.» (Ja)
- Kårens rutator, Liljan, studenthälsan» (Ja)
- Som ett typiskt "mindre lyckat fall" har jag lärt mig det. » (Ja)
- Det kommer förhoppningsvis aldrig hända.» (Nej)
- Finns väl en sjuksyster? har inte känt behov av att kolla upp det så...» (Nej)
- Studentcentrum?» (Nej)
- Har inte behövt och kommer antagligen inte behöva.» (Nej)
- Inte behövt fundera på det.» (Nej)
- aldrig haft några bekymmer så har ej behövt söka hjälp på det sättet.» (Nej)
- Och jag är mycket intresserad av att veta det!» (Nej)
- Biblioteket?» (Nej)
- borde lätt kunna ta reda på det» (Nej)
- Aldrig Varit i behov» (Nej)
- Lilian kanske?» (Nej)

14. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

81 svarande

Ja»43 53%
Nej»38 46%

Genomsnitt: 1.46

- Studentcentrum?» (Ja)
- SO alt vUO på kåren. Dock vet jag itne var på chalmers (högskolan) man skall vända sig.» (Ja)
- Vet att det finns JÄMO men ingen aning var» (Ja)
- Men jag skulle lätt kunna ta reda på det.» (Nej)
- har aldrig behövt detta» (Nej)
- Inte svårt att lista ut om det skulle krävas.» (Nej)
- Det tar jag reda på om det händer (inte troligt)» (Nej)
- Men kan lätt ta reda på det. Vet att det finns nån förening.» (Nej)
- Skulle veta vem jag ska fråga om det iaf.» (Nej)
- borde lätt kunna ta reda på det» (Nej)
- Aldrig Varit i behov» (Nej)
- Jag hade vänt mig till Mikael Enelund» (Nej)

15. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

81 svarande

Mycket bra»8 9%
Bra»54 66%
Mindre bra»17 20%
Dåligt»2 2%

Genomsnitt: 2.16

- Hade önskat något fler grupprum!» (Mycket bra)
- Mellan bra och mindre bra. Mycket är väldigt bra, Studiehallen, bulten, HA-salarna, HC-salarna, men HB-salarna är riktigt dåliga! De är anpassade efter små människor, vilket gör att det blir väldigt trångt för många att sitta i de små bänkarna. » (Bra)
- Lite dålig luft i föreläsningssalar och i studiehallen ibland, annars bra. Grymt bra jobbat med tysta salen ovanför bulten!» (Bra)
- något dåligt med studieplatser, speciellt när man arbetar i grupp. bra med den tysta studiesalen. lite få datorer om man inte har någon egen, eller inte har det programmet. » (Bra)
- Men t.ex. grupprummen i HC är alldeles för kala. Akustiken är hemsk och det ekar mycket, så jag undviker att sitta där.» (Bra)
- Överlag bra. Kallt i vissa datorsalar och föreläsningssalar.» (Bra)
- Skulle behövas fler datorsalar och enskilda studierum med plats för ca 5 personer. Vissa har svårt att plugga i stora salar, t.ex studiehallen och Winden då det lätt blir en hög ljudvolym. Detta problem gäller speciellt när tentaveckorna närmar sig och fler personer vistas i skolan.» (Bra)
- All ombyggnad har varit irriterande som attan på sistone. Särskilt under tentaveckor osv.» (Bra)
- Mer grupprum behövs! Och bättre ordning på datasalar, det är ofta man måste flytta på sig pga. bokning.» (Bra)
- Arbetshöjden i några av datasalarna i M källaren är vedervärdig vidare är många av skärmarna dåliga och ventilationen undermålig! Det krävs en översyn av MT0-13 !!!» (Bra)
- Skulle inte göra något med emr studieplatser» (Bra)
- Flera bokningsbara grupprum önskas» (Bra)
- Ventialtionerna kan förbättras och fler grupprum» (Bra)
- Det borde finnas fler studieplatser med datorer på!!! Kanske itne bara nere i den deprimerande källaren.» (Bra)
- Bättre ventilering i grupprum och föreläsningssalar» (Bra)
- Men dammigt i vissa föreläsningssalar, speciellt i sitsarna.» (Bra)
- Det är sjukt varmt i HC105!» (Bra)
- Varför hålls Omega stängt? » (Bra)
- För få studieplatser, för få datorer. Det borde finnas tysta datasalar.» (Mindre bra)
- Finns dåligt med platser vid tentaplugg, dom som finns är dock helt okej» (Mindre bra)
- För lite datorsalar, grupprum och tysta läsesalar.» (Mindre bra)
- Mer grupprum skulle behövas. Finns väldigt dålig plats att arbeta på. Det som är ledigt måste man ut och titta i salarna på och inte titta på bokningssystemet. Det är mer fullt i verkligheten. När vi bara kan boka 2st 8-timmars pass per 2 veckor betyder det att vi bara kan jobba enskilt i grupprum 1 dag i veckan = för lite grupprum. Även om inte allt är uppbokat så sitter det folk där för att man inte kan boka så mycket som man skulle behöva.» (Mindre bra)
- vore fint om det fanns lite mer studieplater. Sen vore det fint att få bort den gamla sovjetkänslan i resten av lokalerna.» (Mindre bra)
- Vinden bör städas oftare och ej av studenter! Dålig ventilation i datasalarna i källaren.» (Mindre bra)
- Toaletterna (samtliga i M-husen bortsett från de nyare vid café Bulten & de tre nyare i källaren vid MT9) är under all kritik och borde renoveras, urinlukten sitter nästintill i kaklet!» (Mindre bra)
- Få grupprum och inte trevligt lunchrum» (Mindre bra)
- Det borde vara fler lokaler upplåsta, såsom de under HB. Just nu är det folk överallt så det inte går att sitta på skolan & plugga.» (Dåligt)
- Dåligt med grupprum etc. studiehallen är helt värdelös volymmässigt så där går det absolut inte att sitta!» (Dåligt)

16. Om du vrider klockan, skulle du välja programmet igen?

81 svarande

Ja, absolut»50 61%
Ja, kanske»24 29%
Tveksamt»5 6%
Nej»2 2%

Genomsnitt: 1.49

- Utan tvekan!» (Ja, absolut)
- Och skulle inte vela som jag gjorde när jag sökte in på Chalmers!» (Ja, absolut)
- på det hela taget trivs jag bra. » (Ja, absolut)
- utan tvekan, det bästa som hänt mig.» (Ja, absolut)
- Men hade valt andra alternativa kurser och eventuellt masterprogram. Tycker det varit för dåligt med information angående olika valbara kurser och masterprogram. Information om masterprogram bör komma samtidigt som de valbara kurserna då dessa avgör till vilka masterprogram man sedan kan söka. Masters-informationen kan också göras tydligare, svårt att veta vad man egentligen kan jobba med efter man är klar. Kan vara en idé att ta in någon som jobbat ett år eller så efter examen för att berätta vad de gör osv.» (Ja, absolut)
- Men jag hade tagit ett sabbatsår och börjat lite senare...» (Ja, absolut)
- Dock finns det andra intresseområden som jag lika väl skulle kunna välja.» (Ja, absolut)
- Det jag saknar är en tuffare matteutbildning (som fysik). Säga vad man vill men i genomsnitt så har de som gått F mycket bättre mattekunskaper, vilket känns tråkigt. Det saknas också programmering, något som jag tror alla ingenjörer har nytta av att kunna i arbetslivet. Tycker det var dåligt att den obligatoriska kursen i objektorienterad programmering togs bort.» (Ja, kanske)
- Inget fel på programmet, men vet inte om jag själv vill bli ingenjör längre.» (Ja, kanske)
- Hade idag nog valt Z, men har inte velat byta över då jag trivs så bra på M.» (Ja, kanske)
- Jag har inte kommit på något bättre att göra.» (Ja, kanske)
- Fast för personliga anledningar och inte pga själva programmet.» (Tveksamt)
- Ev Z i stället» (Tveksamt)
- Programmet är bra men jag har insett att jag hellre hade velat läsa väg och vatten.» (Tveksamt)
- Detta valet kan varit mitt livs sämsta, men nu är jag fast i skiten och har som alternativ att börja om från början någon annanstans och kasta bort åren. Vilket ändå riskerar bli utvägen ty vissa tentor aldrig lär bli avklarade!» (Nej)Kursutvärderingssystem från