ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Arbetsmiljöenkät M2 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-14 - 2010-04-22
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 32%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

54 svarande

Mycket bra»29 53%
Bra»21 38%
Så där»4 7%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.53

- Det känns som att man på maskin lever lite på gamla meriter, som att man borde försöka uppdatera sig. Det är lite för vanligt med snedfördelade poäng (för stor arbetsbelastning i förhållande till utdelade högskolepoäng) och dålig planering i kurserna. Programmet är även i behov av lite fler bra föreläsare.» (Bra)

2. Tror du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

54 svarande

Ja mycket»23 42%
Ja»22 40%
Någorlunda»9 16%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.74

- Svårt att relatera till om det är relevant det som man lär sig, men vi får väl hoppas det» (Ja)
- Alla kurser känns relevanta, dock utförs de olika bra.» (Ja)
- Det är alldeles för slappt för oss som går i 2:an nu. Lägger ner kanske 30-40% av heltid och får ändå 4a på tentan utan att vara något underbarn.» (Någorlunda)
- Jag hade gärna sett mer praktiska moment, tidigt mycket CAD i olika programmiljöer. Dessutom hade det varit bra om kurser kunde ges i praktisk verkstadsteknik, åtminstonne som valbara. Kanske dessutom besök ute på företag i grndutbildningen. » (Någorlunda)
- Tycker att det är för inriktat mot just bilindustrin» (Någorlunda)
- Praktik finns ej som verkligen visar vad man jobbar med. Inte bara teoretiskt!» (Någorlunda)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

54 svarande

Ja mycket»15 27%
Ja»29 53%
Någorlunda»10 18%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.9

- Inte alltid, men jag antar att det i vissa fall är svårt. Kursen Tillverkningsteknik skulle kunna göras mycket mer meningsfull. Ostrukturerad och förvirrande kurs, jag fick en 4:a utan att egentligen veta vad jag höll på med. » (Ja)
- Vissa ämnen känns lite out of date (de skulle kanske kunna vara valbara för de som vill inrikta sig på dessa)» (Ja)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

54 svarande

Fantastikt bra»14 25%
Bra»34 62%
Ganska bra»5 9%
Dåligt»0 0%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»1 1%

Genomsnitt: 1.9

- Det är väldigt bra att hjälpa varandra i början på utbildningen, i senare skeden så behövs det goda relationer med alla grupparbeten» (Bra)
- ´,M klassen är segregerad. Skulle ge mycket mer om man hade grupparbeten och labbar i förutbestämmda grupper i större omfattning. Idag anmäler sig folk till grupper. På tex IE har de fler grupparbeten i 1:an och därför en större sammanhållning. Tror även att det skulle skapa ett bättre klimat under föreläsningarna, folk blir inte lika rädda för att göra bort sig när de ställer frågor.» (Bra)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

54 svarande

Mycket bra»16 29%
Ganska bra»30 55%
Dåliga»4 7%
Mycket dåliga»0 0%
Har ej sökt hjälp»4 7%

Genomsnitt: 2

- Bra i samband med föreläsningar, annars är det lite svårare.» (Ganska bra)
- Vissa lärare vill inte att man kommer och frågar saker utanför undervisningstid, och ofta när man arbetar med projekt eller inlämningar kan man behöva fråga saker för att komma vidare och då ska man få fråga om läraren inte är upptagen. » (Ganska bra)
- Det är olika från kurs till kurs. I till exempel materialen blev vi ombedda att INTE komma med frågor utan försöka hålla oss till föreläsningarna osv.» (Ganska bra)
- Svårt att få tag i folk, men skälvklart finns det bra och dåliga exempel.» (Dåliga)

6. Hur nöjd är du med programanledningens insatser för din utbildningen?

52 svarande

Mycket nöjd»19 36%
Nöjd»29 55%
Inte så nöjd»4 7%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.71

- Bra att maskin utvecklas hela tiden och att vilja att förändra alltid finns» (Mycket nöjd)
- Jag har ingen aning om vad de gör.» (Nöjd)
- Ser inte deras insats då tydligt i vardagen. Deras arbete kan uppmärksammas mer!» (Nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

54 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»4 7%
Ja, fast det kunde varit bättre»27 50%
Ja»23 42%

Genomsnitt: 3.35

- ligger mycket arbete att få folk att verkligen göra dem.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Utformningen borde vara mer kursanpassade, frågorna känns alldeles för lika och där med tråkiga att svara på.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- De borde läggas lite senare, betyget är också en del av kursen!!» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Det är lätt att man missar mailen.. men det är väl mest mitt fel. » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- För många frågor och ibland känns frågorna orelevanta.» (Ja, fast det kunde varit bättre)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

54 svarande

Nej inte alls»1 1%
Någorlunda»20 37%
Ja men kan bli bättre»16 29%
Ja»17 31%

Genomsnitt: 2.9

- jag märker inte av det i alla fall. Kanske man kan berätta hur kursen förändrats efter kritik från elever så man ser att vi gör någon förändring» (Nej inte alls)
- Vet jag inget om» (Någorlunda)
- Från programmet absolut, från kursföreträdarna så där. De försvarar sig mer än tar åt sig och försöker förbättra» (Någorlunda)
- Svårt att veta. Drabbar ju nästkommande årskull.» (Någorlunda)
- Det känns inte som att de åsikter man kommer med i kursutvärderingarna gör så stor skillnad när man hör från tidigare års elever att de klagade på exakt samma sak. » (Någorlunda)
- Kursutvärderngarna borde komma i samband med att resultaten på tentorna presenteras.» (Ja men kan bli bättre)
- förra årets utvärderingar nämns ofta samt vilka förändringar som gjorts.» (Ja)

9. Hur nöjd är du med stödet från studentcentrum?

54 svarande

Mycket nöjd»24 44%
Nöjd»25 46%
Så där nöjd»5 9%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.64

- Alltid snabba svar när man mailar.» (Mycket nöjd)
- Lilian har varit till stor hjälp» (Mycket nöjd)
- Lilian är grym! » (Mycket nöjd)
- Mycket hjälpsamma» (Mycket nöjd)
- Lillian och Johan (bankell) är guld värda» (Mycket nöjd)
- Har inte så stor koll på vad det igentligen innebär, har inte pratat med studievägledaren så mycket, har inte varit i behov av det heller tror jag.» (Nöjd)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

54 svarande

För låg»2 3%
Låg»3 5%
Lagom»15 27%
Hög»26 48%
För hög»8 14%

Genomsnitt: 3.64

- Dock är belastningen inte proportionell mot högskolepoängen. Flera kurser innehåller mer än de poäng som anges.» (Lagom)
- Just nu» (Lagom)
- Den är på en bra nivå, det ska vara lite jobbigt/svårt. Det är ingen lekskola. » (Hög)
- Det går i perioder. Går inte ens att jämföra med GU, men är kul att det händer saker med!» (Hög)
- Vissa kurser verkar inte ha anpassats till de högskolepoäng som de ska motsvara utan har alldeles för mycket innehåll. » (Hög)
- ibland för mkt, exempelvis ikot ( inlämmningar, duggor, rapport) ipo (praktifall med inlämming+dugga) industriell ekonomi ( bra att dugga ligger i början av maj iaf!)» (Hög)
- Oftast hög men ibland lite för hög.» (Hög)
- IKOT tar för mycket tid!» (För hög)
- lp 3 & 4 i M2 har varit mycket för högt belastad. Mer poäng till IKOT eller mindre på de andra kurserna. IKOT är 7,5p men under lp3 har vi minsta lagt ner motsv 10-15p!» (För hög)
- Läsperiod 4 i 2an är otroligt jobbig med projekt i ikot och ipo» (För hög)
- Under vårterminen i tvåan har arbetsbelastningen varit alldeles för hög på grund av ikoten. » (För hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

54 svarande

Högst 30 timmar»6 11%
30-40 timmar»23 42%
40-50 timmar»11 20%
50-60 timmar»9 16%
Mer än 60 timmar»5 9%

Genomsnitt: 2.7

- starkt kursberoende. Vissa kurser motsvarar betydligt mer än de poäng de ger i nedlagd arbetsinsats» (30-40 timmar)
- Men borde vara mycket mer! » (40-50 timmar)
- beroende på peiod och kurser» (40-50 timmar)

12. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

54 svarande

Aldrig»40 74%
Någon enstaka gång»14 25%
Några gånger»0 0%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.25

- inte vad jag kan komma på... men på kemi när jag läste innan var det annorlunda» (Aldrig)
- lärare tar det alltför personligt när man kritiserar kursen och kan svara onödigt irriterat» (Någon enstaka gång)
- inte lärare, men däremot övningsledare.» (Någon enstaka gång)
- Vissa (IPO) kan vara lite nedvärderande, men inte personligt.» (Någon enstaka gång)

13. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

53 svarande

Ja»29 54%
Nej»24 45%

Genomsnitt: 1.45

- muu?» (Ja)
- Studievägledaren, kåren och kurator....» (Ja)
- Fant!» (Ja)
- förmodligen bara inte tagit in detta!» (Nej)
- Föräldrar typ. » (Nej)
- Om det inte är till tex Lillian» (Nej)

14. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

53 svarande

Ja»27 50%
Nej»26 49%

Genomsnitt: 1.49

- Sociala enheten på kåren» (Ja)
- Jag skulle gå först till personen i fråga och sedan till Mikael Enelund.» (Ja)
- förmodligen bara inte tagit in detta!» (Nej)

15. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

54 svarande

Mycket bra»0 0%
Bra»37 68%
Mindre bra»13 24%
Dåligt»4 7%

Genomsnitt: 2.38

- Förutom ventilationssystemet i HA1 som låter som en rea-motor» (Bra)
- Men svårt att hitta slutna grupprum» (Bra)
- Vi har det väldigt fina lokaler som är moderna» (Bra)
- Säkert redan kända saker, med luftkonditionering som låter mm.» (Bra)
- Det hade varit bra med fler grupprum som tex de som finns i EDIT huset» (Bra)
- Det finns på tok för lite tillgängliga salar/grupprum under tentaveckan i maskinhuset som är lediga» (Bra)
- Studiehallen (med tillhörande grupprum) och Bulten är fantastiska! Kurslabbet och Winden är helt klart bra, men det finns mycket att önska när det kommer till såväl hörsalar som de övre salarna i M-huset och datorsalarna.» (Bra)
- dålig luft, kallt i hörsalar, högljudda fläktsystem » (Bra)
- Den är OK, lite skräpig ibland och viss inredning är lite sönder ibland samt det är inte alla datorer och skrivare som fungerar alltid» (Bra)
- Bulten och studiehallen gör underverk! Sektionslokalen kan bli bätttre.» (Bra)
- Förutom Winden som är äcklig är det överlag bra. Dvs bulten och studiehallen.» (Bra)
- Nu när det tysta rummet finns tillgängligt är den mycket bättre.» (Bra)
- Kunde varit fler bokningsbara grupprum, där man dessutom kan få förtära enklare förtäring. » (Bra)
- Mycket bra att ni gjort ett tyst rum på maskin!» (Bra)
- mer grupprum, och tysta lässalar!» (Bra)
- Mycket folk i studiehallen som inte tillhör maskin vilken gör att vi maskinare inte får plats» (Bra)
- Det kunde vara bättre på många avseenden, tex så finns många utrymmen i maskinhuset där det finns plats för bord, men som står tomma. Synd också att det gamla maskinhuset övre våningar inte används till övningar då det enligt mig och mina kursare är mycket trevligare lokaler än i nya maskinhuset. » (Mindre bra)
- Katastrofalt lite plats i maskinhuset under tentaveckan. Blir hänvisad till övriga hus av programledningen men det är dels fullt och dels fel att ta plats från andra program som har ordnat plats till sin studenter.» (Mindre bra)
- Kunde vart bättre lokaler på maskin» (Mindre bra)
- Trångt i bänkarna i föreläsningsalarna, dålig ventilation i princip överallt. Svårt att hitta studieplatser framförallt närmare tentaperioderna..» (Mindre bra)
- Finns alldeles för lite grupprum och datorsalar. Blir hela tiden hänvisad till andra "sektionsbyggnader" men då vore det bra om man kunde få access till alla.» (Mindre bra)
- Dålig ventilation i en del hörsalar. Fler datorsalar behövs nästan alltid i samband med projekt. Annars är det mesta bra! » (Mindre bra)
- Jag tycker att föreläsningssalarna är ganska omotiverande att sitta i, fula väggar, gamla säten och ganska låga skrivbänkar trots att många är väldigt långa. Men tavlorna är väldigt bra. Luftkonditioneringen fungerar knappt i några salar då det ofta är för kallt, samt att det viner i många rum så man måste öppna dörrar vilket jag tycker är fruktansvärt störande. Saknas en del arbetsrum och många saknar ventilation.» (Mindre bra)
- dåligt med plats att kunna plugga dåligt att det bara finns grupprum i källaren, väldigt oinspirerande att sitta instängd på ett sådant ställe en hel dag» (Dåligt)
- Brist på grupprum och datorer, dålig luft och allmänt sunkiga lokaler. » (Dåligt)
- För lite studieplatser!!!!» (Dåligt)

16. Om du vrider klockan, skulle du välja programmet igen?

54 svarande

Ja, absolut»31 57%
Ja, kanske»16 29%
Tveksamt»6 11%
Nej»1 1%

Genomsnitt: 1.57

- Programmet passar mig och mina intressen utmärkt. » (Ja, absolut)
- M rules!» (Ja, absolut)
- Jag har tidigare erfarenhet av Teknisk Fysik och jag trivs extremt mycket bättre på Maskin pågrund av den sociala miljön och andan som finns på M.» (Ja, absolut)
- Det är en mycket bra utbildning» (Ja, absolut)
- Det kommer fortfarande vara mitt andraval efter designingenjör... Däremot skulle jag gärna läsa fler designkurser» (Ja, absolut)
- Tack vare alla människor, stämningen på sektionen och utbildningen.» (Ja, absolut)
- Jag skulle välja det för programmets mycket välplanerade sammansättning av kurser och ordningen på kurserna men jag har ingen annan utbildning direkt att jämföra med heller så vad kan man säga.» (Ja, kanske)
- eller tekn. fysik» (Ja, kanske)
- Maskinteknik är nog den civilingenjörsutbildning som passa mig bäst, men har egentliget ett annat drömjobb som jag kanske velat satsa på istället.» (Tveksamt)Kursutvärderingssystem från