ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Arbetsmiljöenkät M1 2010

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-13 - 2010-04-22
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 37%
Kontaktperson: Mikael Enelund»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Maskinteknik 300 hp
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp

1. Hur trivs du med att studera Maskinteknik på Chalmers?

61 svarande

Mycket bra»33 54%
Bra»27 44%
Så där»1 1%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 1.47

- tungt» (Bra)

2. Tror du att Maskinteknikprogrammet förbereder dig väl för ett arbete som ingenjör?

61 svarande

Ja mycket»26 42%
Ja»30 49%
Någorlunda»5 8%
Inte alls»0 0%

Genomsnitt: 1.65

- Vet egentligen inte fören jag har arbetat som ingenjör men då skall jag meddela.» (Ja)
- Jag har ju inte arbetat som ingenjör, men det verkar ju finnas dem som kommer ut från chalmers och hittar jobb.» (Ja)
- Det enda negativa är att läsa 40 veckors studier på 30 veckor. Vissa saker faller på plats först ett par dagar efter tentan, andra efter tentan. Det känns som att plugga på en intensivutbildning och jag tror att det blir lättare att glömma det som lärs in på det här sättet. Därför undrar jag vad för slags ingenjörer vi blir i slutändan. Inte som ingenjören i Kista hoppas jag...» (Ja)
- När man hörde den där snubben, vaffan nu han hette, på ingengörsmetodiken som gjort en andragradare på 15 år började man väll kanske undra lite. Ett studiebesök nån stans har ju heller aldrig vart fel, Chalmers ÄR en bubbla.» (Någorlunda)
- Har bara läst ett år så det är svårt att ha en ordentlig uppfattning. Men jag saknar att det inte är fler uppgifter som har anknytning till verkliga problem. Det känns som att det man lär sig har man störst nytta av här i skolan och inte så mycket i ett framtida arbetsliv. Däremot har man blivit bättre på att hantera stress och press. Något man säkert kommer ha nytta av. » (Någorlunda)

3. Tycker du att studierna känns meningsfulla?

60 svarande

Ja mycket»21 35%
Ja»28 46%
Någorlunda»10 16%
Inte alls»1 1%

Genomsnitt: 1.85

- Känns relevant och tydligt» (Ja mycket)
- Finns väl vissa kursdelar som verkar mindre vettiga. T.ex. skisstekniken i Ingenjörsmetodiken. 2 föreläsningar som ger över 80 timmars arbete på 8 uppgifter som ingen kommer göra. » (Ja)
- Men de hade känts ännu mer meningsfulla om man hade haft lite mer tid på sig att hinna reflektera över de nya kunskaperna och låta dem mogna innan man hastar över till nästa. Studierna känns som att åka på en motorväg i 200 km/h, man får hålla hårt i ratten för att inte åka av vägen eller krocka. Det blir då svårt att se vart man är på väg eller vad man lämnat bakom sig och det är lätt att missa skyltarna...» (Ja)
- Att ha matlab i varje kurs känns inte så meningsfullt.» (Någorlunda)
- Precis som i föregående fråga! Hade varit kul med större anknytning til verkliga problem. Studiebesök i näringslivet och mer sammarbete med företag hade nog varit bra också.» (Någorlunda)

4. Hur tycker du att samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerar?

61 svarande

Fantastikt bra»24 39%
Bra»33 54%
Ganska bra»3 4%
Dåligt»1 1%
Mycket dåligt»0 0%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 1.68

- många trevliga människor» (Fantastikt bra)

5. Hur upplever du möjligheterna att få hjälp från lärare och ställa frågor?

61 svarande

Mycket bra»13 21%
Ganska bra»39 63%
Dåliga»5 8%
Mycket dåliga»1 1%
Har ej sökt hjälp»3 4%

Genomsnitt: 2.04

- Trevliga lärare som ofta finns till hands» (Mycket bra)
- Särkilt laborationerna i Matte!» (Dåliga)
- Ja alltså det är ju lite typiskt att nån som är så jävla smart ska snacka strunt med föreläsaren hela rasten medan man själv inte har tid för sin egna fråga. Vidare fås det att kännas som om man tar upp väldigt dyrbara tid om man kommer inramlandes på kontoret nån annan tid med frågor, som man vill att föreläsaren själv ska svara på! » (Dåliga)

6. Hur nöjd är du med programanledningens insatser för din utbildningen?

60 svarande

Mycket nöjd»17 28%
Nöjd»39 65%
Inte så nöjd»3 5%
Inte alls nöjd»1 1%

Genomsnitt: 1.8

- Känner inte till ledningens insatser. Så det måste betyda att de gör bra ifrån sig.» (Nöjd)
- program(an)ledningens?» (Nöjd)
- Svårt att se förändringar då jag endast studerat här en kort tid och inte kan se de förändringar ni gjort tidigare.» (Nöjd)
- Jag skulle gärna ha 8-veckorsperioder istället för 7-veckorsperioder och börja 2 veckor tidigare på sommaren (för att behålla jullovet som det är) samt avsluta 2 veckor senare. Jag ser inte meningen med att ha ett långt sommarlov när många av oss har sommartentor att ta. Något annat jag reflekterat över är att majoriteten verkar kugga på tentorna, det måste ändå säga er något. Jag tror att problemet är för mkt information på för kort tid, hjärnan hinner i många fall inte sortera och bearbeta informationen, om man nu inte har turen att ha rätt studieteknik från början vilket de flesta av oss verkar sakna.» (Inte så nöjd)
- Samma sak här! Jag önskar att man skulle få se fler exempel på framtida arbetsuppgifter. Mer anknytning till verkligheten helt enkelt» (Inte så nöjd)
- Vilka är de?» (Inte alls nöjd)

7. Genomför programmet kursvärderingar på ett bra sätt?

61 svarande

Nej»0 0%
Nej, inte i den utsträckning dom borde»0 0%
Ja, fast det kunde varit bättre»18 29%
Ja»43 70%

Genomsnitt: 3.7

- Vissa frågor brukar inte kännas helt igenomtänkta eller sammanfatta hela kursen.» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Motivera fler att svara, se till så att mailen inte hamnar i skräppost hela tiden, Vara mer varierande » (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Kan tycka att det är lite konstigt när man skickar påminnelse på påminnelse innan man gett reultatet på tentorna. Många som gör så!» (Ja, fast det kunde varit bättre)
- Mer specifika frågor gällande de olika kursena» (Ja, fast det kunde varit bättre)

8. Anser du att dina åsikter i kursvärderingarna tas till vara på ett seriöst sätt?

59 svarande

Nej inte alls»2 3%
Någorlunda»15 25%
Ja men kan bli bättre»12 20%
Ja»30 50%

Genomsnitt: 3.18

- ingen aning» (?)
- Hur ska jag kunna veta det? » (Nej inte alls)
- Vet ej.» (Någorlunda)
- Vet inte alls om mina åsikter tas till vara och påverkar något.» (Någorlunda)
- Jag vet faktiskt inte» (Någorlunda)
- Vet inte faktiskt. Man får ingen info om vad som tas tillvara och inte. Känns som att utvärderingarna skickas ut rutinmässigt.» (Någorlunda)
- Säkerligen, men jag märker inget av det» (Ja men kan bli bättre)
- Känns som man ofta konstaterar vad som va dåligt och alla håller med men i själva verket görs inget åt det» (Ja men kan bli bättre)
- vet inte.» (Ja)
- Antar det men vet inte hur stor inverkan det ger. » (Ja)

9. Hur nöjd är du med stödet från studentcentrum?

59 svarande

Mycket nöjd»12 20%
Nöjd»42 71%
Så där nöjd»5 8%
Inte alls nöjd»0 0%

Genomsnitt: 1.88

- (?)
- Vilka då?» (?)
- Fantastiskt bemötande och hjälpsamhet!» (Mycket nöjd)
- Har inte sökt stöd än.» (Nöjd)
- Har inte vart i kontakt med dom» (Nöjd)
- Jag har inte använt det personligen» (Nöjd)
- har inte sökt hjälp» (Nöjd)
- Har inte varit där....» (Så där nöjd)
- Vad är det?» (Så där nöjd)

10. Uppskatta den totala arbetsbelastningen.

60 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»10 16%
Hög»42 70%
För hög»7 11%

Genomsnitt: 3.91

- Ibland för hög.» (Hög)
- Det ska vara tufft att komma igenom utbildningen. Det ger en kvalitetsstämpel på oss studenter. Snälla låt systemet med korta läsperioder vara.» (Hög)
- vill har två veckor längre studieperioder» (För hög)
- Vi är många som upplever att vi aldrig är i fas, trots att vi börjar studera från första veckan, vilket bidrar till en väldigt hög stress och även prestationsångest.» (För hög)

11. Uppskatta hur många timmar i veckan du ägnar åt studier i genomsnitt.

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsåret.

61 svarande

Högst 30 timmar»2 3%
30-40 timmar»9 14%
40-50 timmar»22 36%
50-60 timmar»24 39%
Mer än 60 timmar»4 6%

Genomsnitt: 3.31

- Det blir ju lite tråkigare bara när man plötsligt ska avsluta tre ordinarie kurser på samma gång,» (30-40 timmar)
- första två läsperioderna var runt 60 timmar.» (40-50 timmar)
- Jag har försökt att dra ner på studierna då stressen över att hinna med är så pass tung att det riskerar att påverka den psykiska hälsan.» (50-60 timmar)

12. Har du någon gång känt dig illa behandlad av någon lärare?

60 svarande

Aldrig»49 81%
Någon enstaka gång»11 18%
Några gånger»0 0%
Ofta»0 0%

Genomsnitt: 1.18

- Inte av någon kursansvarig men labas vid något tillfälle. » (Någon enstaka gång)

13. Vet du var du skall vända dig om studierna känns övermäktiga?

60 svarande

Ja»19 31%
Nej»41 68%

Genomsnitt: 1.68

- Jag har tagit kontakt med Akademihälsan och går nu en kurs i studieteknik för att effektivisera studierna och dra ner på stressen.» (Ja)
- Nån av dom bra övningsledarna som har fötterna å huvudete åt rätt håll,» (Ja)
- Jag skulle vänt mig till vänner som är utbildade ingenjörer. Vad anbelangar Chalmers resurser så har jag inte den minsta aning. » (Nej)

14. Vet du till vem du skall vända dig om du upptäcker/upplever diskriminering och kränkning?

60 svarande

Ja»28 46%
Nej»32 53%

Genomsnitt: 1.53

- ... men skulle gå till Lilian. ingen aning om det är rätt.» (Nej)

15. Vad anser du om den fysiska arbetsmiljön?

60 svarande

Mycket bra»5 8%
Bra»40 66%
Mindre bra»15 25%
Dåligt»0 0%

Genomsnitt: 2.16

- Behövs mycket fler mindre grupprum där man kan räkna på ledig tid. Ibland går man runt och letar plats att plugga på i en halvtimme/timme. Speciellt när det börjar nalkas tenta. Då är det nästan omöjligt att få någon plats att plugga på. Det är lättare och effektivare att plugga i små studierum än i studiehallen.» (Bra)
- Dåligt med plats vid tentaveckor för de som vill sitta i skolan och studera. Annars bra. » (Bra)
- Bra förutom störande fläktar och liknande.» (Bra)
- Hörsalarna kunde varit finare med större ben utrymme» (Bra)
- Högt fläktljud i ha hb och hb salarna...» (Bra)
- Datasalarna Mt 11-13 brukar vara väldigt varma och ha dåligt luft» (Bra)
- Behöver dock mer mindre studieutrymmen lik dem nere i datorsalarna (även om de i datorsalarna är lite väl kvava) eller som de lite större grupprummen på biblioteket. » (Bra)
- Existerar dock mögelskador på en herrtoalett i ngn av hörsalarna.» (Bra)
- Lite obekväma stolar i hörsalarna.» (Bra)
- Ofta för trångt i hörsalarna! Ofta dessutom svårt att hitta plats att plugga på i tentaperioder.» (Mindre bra)
- HA1 är dålig som föreläsningssal i matten. Dålig sittställning. Ibland dålig luft i salarna.» (Mindre bra)
- Hörsalarna har alltid konstig luft på nåt sätt. Det finns för få studieplatser. Vi borde ha mer datorer.» (Mindre bra)
- mycket trångt under datorövningarna» (Mindre bra)
- för FÅ datorer!!» (Mindre bra)
- Alldeles för kallt i studiehallen (många sitter och fryser) och ibland även i föreläsningssalarna. Ljuset i studiehallen är lite för dålig, det vore önskvärt med ljusare utrymmen som släpper in mer dagsljus för att motverka trötthet. Fler soffor vore också önskvärt där man kan ta sig en liten "powernap" om det skulle behövas då många sitter kvar och studerar efter skolan. Studierna blir inte så effektiva om man är trött.» (Mindre bra)
- Alltså det FINNS ju grupprum i maskinhuset men varför är så många vid skåpen där låsta? tysta rummen tycker jag var ett mycket bra initiativ! » (Mindre bra)
- Gamla maskinhuset känns lite väl nergånget. Lokalerna överhuvudtaget är i behov av uppfrächning. Det blir tydligt när man jämför med andra högskolor. Dålig luft i vissa övningssalar!» (Mindre bra)

16. Om du vrider klockan, skulle du välja programmet igen?

60 svarande

Ja, absolut»40 66%
Ja, kanske»17 28%
Tveksamt»3 5%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 1.38

- (Ja, kanske) känns en aning malplacerad. Avståndet från kanske till absolut är så mycket större än från kanske till tveksamt. Vad gäller frågan skulle jag nog svarat #2 om det inte var en så negativ klang på det svarsalternativet.... Röstfiske? ,) » (Ja, absolut)
- Alla gånger! Är sjukt nöjd med mitt val!» (Ja, absolut)
- Utan tvekan.» (Ja, absolut)
- Det beror helt och hållet på om jag klarar av att kombinera studier och familj i framtiden. I dagsläget är det väldigt svårt att vara småbarnsförälder och samtidigt studera på en intensivutbildning. Det är svårt att räcka till trots höga ambitioner och vilja. Samtidigt vet jag att jag inte kan arbeta med det jag vill om jag inte går just denna utbildning. Lite som att välja pest eller kolera ,)» (Ja, kanske)Kursutvärderingssystem från