ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Brand management, TEK210

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-04-07 - 2010-04-16
Antal svar: 16
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Anneli Hildenborg»


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

16 svarande

At most 15 hours/week»0 0%
Around 20 hours/week»1 6%
Around 25 hours/week»0 0%
Around 30 hours/week»7 43%
At least 35 hours/week»8 50%

Genomsnitt: 4.37

- I unfortunately a lot of other commitments during the course. » (Around 20 hours/week)

2. How large part of the teaching offered did you attend?

16 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 6%
75%»5 31%
100%»10 62%

Genomsnitt: 4.56

- I was away the first week, so I missed those lectures. But I attended 100% of the remaining lectures.» (75%)
- I was sick :(» (75%)
- 75% due to sickness etc, not because I didn"t want to attend.» (75%)
- Men i efterhand kanske där var ett antal föreläsningarna som jag hade pluggat in bättre och mycket effektivare på egen hand hemma....» (100%)


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

16 svarande

I have not seen/read the goals»0 0%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»7 43%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»9 56%

Genomsnitt: 3.56

- Målen låter alltid bra, men tycker det är sällan som jag känner att jag faktiskt kan relatera kursinnehållet till dem» (The goals give some guidance, but could be clearer)

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

16 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»16 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

16 svarande

No, not at all»1 6%
To some extent»7 43%
Yes, definitely»8 50%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.43

- I think the simulations in general were very good in general, but I have to say that the last part of the course (Franchising) seemed a little bit to focused on a rather narrow topic not directly related to brand management. It was interesting though.» (To some extent)
- The examination process felt a little ad hoc. » (To some extent)
- Felt like all the simulatons was last week.... and only focusing on a certain topic...» (To some extent)
- I have not been examined on all parts of the course yet, but so far I think that the examination have assessed wether I have reached the goals to some extent.» (To some extent)
- The goals with less emphasis in the examination were the following: - Apply for a trademark registration - Build and manage a brand portfolio Although, these goals were to some extent discussed during the lectures there were less hands on experiences from these goals in the examinations.» (Yes, definitely)


Teaching and course administration

6. To what extent has the teaching been of help for your learning?

16 svarande

Small extent»0 0%
Some extent»1 6%
Large extent»10 62%
Great extent»5 31%

Genomsnitt: 3.25

- More frameworks, theory to build a book would have been great! But not too many ,)» (Large extent)
- Gästföreläsarna i M1,3,4 var mycket inspirerande och gav en bra förståelse för ämnet. Kan eventuellt känna att det ibland saknades en röd tråd och att det hade varit bättre med en parallell föreläsningaserie som gick igenom teorin och att gästföreläsningarna sen enbart var inriktade mot inspiration och talarens egen erfarenhet. Alla börjar ju på noll annars som det var idag, vilket ger mycket repetition som inte är nödvändig. Ändra konceptet för repetionen av trademarks! Först och främst, lägg upp informationen som att det är repetition och inte ny kunskap vilket det var nu (visste ens föreläsaren vi har läst detta innan? kändes ofta inte så...). Repetionen var bra och behövdes, men tyvärr blev det för enformig och ointressant med vita slides som lär ut enbart repetition i mer eller mindre en hel vecka. Intensivare modul med lite mer eget ansvar kanske?» (Large extent)

7. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

16 svarande

Small extent»1 6%
Some extent»9 56%
Large extent»4 25%
Great extent»2 12%

Genomsnitt: 2.43

- A book on the basis in marketing would be good. I used books from previous courses for this (e.g. Kotler, Principles if Marketing)» (Some extent)
- i"d prefer that the course litrature is posted earlier than the 1st day of the course» (Some extent)
- The lectures helped much more than the literature.» (Some extent)
- I och med de MYCKET sena litteraturlistorna hann jag inte få tag på litteraturen innan halva kursen redan gått. Snälla skicka ut dessa tidigare! Under kursen är det långa och intensiva dagar, det vore bra att även kunna börja skumma artiklarna i förtid.» (Some extent)
- Building strong brands and a few of the articles were very good to put branding in its perspective and the articles in most cases delt with the studied matter. Some articles felt like they were a little bit out of context.» (Large extent)

8. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

16 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»6 37%
Rather well»9 56%
Very well»1 6%

Genomsnitt: 2.68

- The rather badly grade is due to that there were many late changes in schedule, litterture list etc. In my opinion if a change is to be made in the schedule it should be done during working hours (8-17) one day before even if i understand that late changes can occur. If changes in the litterature list is going to be made (i.e. module 3) it is preferable if the are done before this particular week starts. As it was now the change was made on monday w3, adding 10 articles. If I am to gain from preparations for a week I want read them before the week starts. Hence, I would prefer if changes in the litterature list are made in advance so that I have a chance to prepare and plan my week.» (Rather badly)
- There were many last minute changes in the schedule» (Rather badly)
- too much info too late! about scheduele etc» (Rather badly)
- Some problems when it comes to the schedule and communication regarding some simulations. Nothing serious (or unusual for ICM or any other program)» (Rather well)
- Gradings and feedback not on time (again), otherwise very well - even though it was confusing because I thought that Anders should be the main responsible for the course but it didn"t seem as he was (but he might have been even though we as student didn"t see it, we mostly met Christoffer). » (Rather well)
- Som ni vet är moodle inte alltid optimalt, men det har fungerat. Stort plus för utskrivna artiklar och dokument!» (Rather well)


Study climate

9. How were the opportunities for asking questions and getting help?

15 svarande

Very poor»0 0%
Rather poor»0 0%
Rather good»4 26%
Very good»10 66%
I did not seek help»1 6%

Genomsnitt: 3.8

10. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

16 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»0 0%
Rather well»3 18%
Very well»13 81%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.81

- Min grupp fungerade inte på topp. På grund av sjukdom för en deltagare och totalt ointresse av vissa övriga var vi två stycken som mer eller mindre skrev första simulationen själva. Det var intressant och lärorikt för mig, men blev också en lite väl tung vecka. Resten av simulationerna fungerade bättre.» (Very well)

11. How was the course workload?

16 svarande

Too low»0 0%
Low»2 12%
Adequate»9 56%
High»5 31%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 3.18

- Good workload. It was a bit more relaxing than other courses.» (Adequate)
- But not to high.» (High)
- Känns som man har försökt trycka ihop kursen på lite väl kort tid, det hade inte varit till någon nackdel att låta denna uppta lika många veckor som patentkursen. De ger ju samma antal poäng och arbetsbördan blev lite väl stressig. Kunskapen hann inte bearbetas och sjunka in. Detta är en kurs som varit en avgörande faktor för många, även för mig, när man sökte sig till ICM och sen är den över på fyra veckor....» (High)

12. How was the total workload this study period?

16 svarande

Too low»1 6%
Low»0 0%
Adequate»9 56%
High»4 25%
Too high»2 12%

Genomsnitt: 3.37

- Good workload.» (High)
- For me personally that is, due to other commitments.» (Too high)


Summarizing questions

13. What is your general impression of the course?

16 svarande

Poor»0 0%
Fair»0 0%
Adequate»1 6%
Good»11 68%
Excellent»4 25%

Genomsnitt: 4.18

- A very good course overall. Would have been excellent if it was more credits (longer that is) and more focused on brand management.» (Good)
- I love the subject but the course could have been better! Longer to start with make the first one shorter! Too much focus on IP instead of real brand management! More branding there was a great simulation the one with the product concept1 I wish all simulations could be that fun, rewarding and insightful! Jonas should handle more similar simulations! » (Good)
- It"s not one of my favorite subjects, but I still felt that it gave me much and I really see how it fits into the ICM education» (Good)
- It was nice having a lot of simulations the last week. » (Excellent)
- Trots den korta tiden är detta den kurs som jag hittills uppskattat allra mest! Mycket bra och inspirerande föreläsare och roliga simulationer! Dock, att av en kurs i branding lägga en vecka på repetetion av trademark och en vecka på franchising kändes lite väl mycket. Detta är viktigt för brand management, men tankesätten i övrigt är det som vi tränas att bli unika i. Förläng kursen eller minska dessa momenten!!» (Excellent)

14. What should definitely be preserved to next year?

- The guest lecturers that talked about branding, like Magnus from Stylt and Ulrika from Differ, they were really good.»
- Greg and the high number of external lecturers.»
- The lectures during the first module that touched upon fundamental concepts in marketing and brand building»
- Most of the guest lecturers as well as Gregory Carson"s, and Lars Andersson"s stuff. »
- I lerned alot during week 1, 3, 4 and much of the lectures and assignments during these weeks were really good. The brand evaluation simulation (2 a and b) was also good.»
- The product concept simulation.»
- Superb industry insights lectures»
- The last weeks tutor :) Jonas with his product conceptsimulation!»
- simmulation 3!»
- Gregory, external lecturers (especially Jens Östgaard, Ulrika Burling, and Magnus Stenberg)»
- post the litrature earlier.....more orientation about the moodle and prosound case.»
- external lecturers where very good! (exept Faremo!)»
- The content of the course.»
- The hotel design lecture. The simulations the last week. Franchise is a good concept to work with. Also the group simulation where we were working with descriptive and distinctive terms etc. Also gregory"s lectures. Most was worth keeping.»
- Gästföreläsarna, möjligen med lite extra teori av er på institutionen»

15. What should definitely be changed to next year?

- Skip Jonas Faremo"s lecture»
- Communication regarding what is graded or not, thinking about Greg"s assignment.»
- More academic lectures on managing brand portfolios. »
- The course feels way too short. I wouldn"t mind having 8 weeks of brand management. I also think that some of the literature should have been mandatory because it was really good. »
- Some of the legal lectures and aspect were repetition from this fall and in my opinion it would be nice if these lectures had a little more aspects than strictly judicial aspects. Then againg I understand that the legal aspect is one that we must have and that the interdiciplinarity calls for more judicial aspects.»
- I think the debate could be done better. For example in smaller groups rather than in the whole class + TESe.»
- It would be great to have lectures on brand portfolio management»
- less repetition of IPS»
- a little less eternal lecturers, and less trademark law repetition»
- Grade Gregory"s assignment»
- more industry seminars, although try to tel them to start with cases right away, instead of repition at the begining and then going to cases....some the lectrueres did that..and the class got interesting 10 min before it ended »
- less focus on grading, more focus on feedback»
- Study material can be more precise.»
- Repetionsdelen och förkortning av franchising veckan!»

16. Additional comments

- Thank you!»
- N/A»
- Overall I am very satified with the brand management course.»
- Fun course! »
- Good work, thanks for a great education!»
- Mycket rolig kurs!! Kul att vi fick vara på ITLabbet och Handels ibland. Det är motiverande och roligt för oss att få träffa och se andra studenter och att ta del av känslan av ett studentcampus. Att vara bara på Biotech och därmed bara träffa vår ,visserligen underbara, klass kan ändå ge en känsla av isolering som ingen av oss uppskattar. Ingen regel utan undantag, men det känns som att inställningen i ICMklassen och TEES är vitt skilda. Jag tror varken vi eller dem mår bra av att blandas (som sagt med vissa undantag) och jag skulle inte uppmuntra till fler blandade grupparbeten över klassgränserna...............................»


Kursutvärderingssystem från