ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Strömningsmekanik, TME055

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-31 - 2010-04-20
Antal svar: 8
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

8 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 12%
6 75%
1 12%
5 (över förväntan)»0 0%

Genomsnitt: 3 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Läste den under annan examinator för några år sen, egentligen bättre nu men ändå långt från perfekt. » (3)
- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (3)

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

8 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 25%
2 25%
3 37%
5 (mycket relevant)»1 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.37

- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (2)
- Egentligen rätt naturlig tillsats efter mekaniken, kanske borde den vara obligatorisk som den var förr. Å andra sidan är den som annan fysik rätt tråkig. » (4)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

8 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 12%
2 25%
4 50%
5 (Mycket bra avvägt)»1 12%

Genomsnitt: 3.62 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Kanske bra avvägt egentligen men alldeles för mkt teori för en så liten kurs. » (3)
- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (3)
- För mycket uutantillplugg av härledningar. JAg skulle ha tyckt bättre om att få ett formelblad och räknar mer uppgifter och lite färre härledningar.» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

7 svarande

<25%»0 0%
25-50%»0 0%
50-75%»3 42%
>75%»4 57%

Genomsnitt: 3.57

- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» ()
- Minst en gång i veckan krockade tiderna med en annan kurs (som gick på M), därmed kunde jag inte vara med på alla lektioner.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

7 svarande

1 (inte alls bra)»2 28%
0 0%
3 42%
1 14%
5 (mycket bra)»1 14%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite hafsiga som om sinisha antog att vi förstod allt direkt och nte behövde förklara närmare.» (?)
- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (1 (inte alls bra))
- Blandat intryck, inte helt strukturerat. Svårt att veta vad som var viktigt och ej. Svårt att smälta ihop föreläsningarna med kursboken. » (3)
- Bra att Sinisa försöker förklara lättbegripligt och se till att alla föstår.» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om räknestugorna?

8 svarande

1 (inte alls bra)»2 25%
2 25%
2 25%
2 25%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 2.5 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lite för röriga, det var svårt att följa då handledaren skrev tämligen otydligt. (och talen var inte heller helt representativa för kursen)» (1 (inte alls bra))
- God ambition men det blev stundtals rörigt. Vilka tal är värda att titta mer på osv? Gå inte igenom dom snåriga fysik-talen/härledningar som ändå inte kommer på tentan, hellre mer praktiskt användbara tal. » (2)
- Hyfsat, lite problem med språket först men det blev bättre och bättre för varje gång.» (4)
- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (4)

7. Vad tyckte du om laborationerna?

8 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 100%
0 0%
0 0%
5 (mycket bra)»0 0%
Deltog ej»7

Genomsnitt: 2 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (2)

8. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

8 svarande

1 (Mycket liten)»1 12%
1 12%
3 37%
2 25%
5 (Mycket stor)»1 12%

Genomsnitt: 3.12 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Vissa tal som gicks igenom var viktiga att kunna, men några tal var väldigt svåra att förstå så man behövde kolla boken. Inte kursboken, den var för dålig, men en annan bok om fluid mechanics. » (3)
- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

9. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

8 svarande

Ja»1 12%
Nej»7 87%

Genomsnitt: 1.87

- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (Ja)

10. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

8 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 12%
5 62%
1 12%
5 (För hög)»1 12%

Genomsnitt: 3.25

- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (2)
- Lite för mkt teori att trycka in till tentan bara, annars ok. » (3)
- Fel arbetsbelastning också. För mycket fokus på att lära sig formler.» (5 (För hög))

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

8 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 12%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»4 50%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.37

- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (Ganska dåligt)

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

8 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 12%
Ganska bra»3 37%
Mycket bra»3 37%
Har ej sökt hjälp»1 12%

Genomsnitt: 3.5

- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (Ganska dåliga)
- Man fick hjälp om man kommit så långt att man förstod vad man skulle fråga. » (Mycket bra)


Kurslitteratur

13. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

8 svarande

1 (ej prisvärd)»4 66%
2 33%
0 0%
0 0%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»2

Genomsnitt: 1.33

- Alldeles för dyr bok som jag aldrig kommer kunna använda igen.» (1 (ej prisvärd))
- Tok för dyr. 900kr för 4,5hp är mer är 200kr per hp.» (1 (ej prisvärd))
- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (2)
- Lånade boken, men den var bra jämfört med t.ex. Cohen som jag köpt tidigare.» (Köpte inte boken)
- Kan vara historiens sämsta kursbok, grymt snårig och obegriplig. Kostar 175kr/p om man köper billigt på nätet, hur go är den? Teoridelen på tentan verkar i mkt högre utsträckning följa White, som dessutom är en bättre bok. Hade man försökt skriva av nåt från Panton hade det blivit IG, den boken duger bara att elda med. » (Köpte inte boken)

14. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

8 svarande

1 (Mycket liten)»1 12%
1 12%
4 50%
2 25%
5 (Mycket stor)»0 0%

Genomsnitt: 2.87 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Värdelöst när bokens härledningar inte är de ssamma som på föreläsningar. för då ger boken inget stöd.» (1 (Mycket liten))
- Kursboken var värdekass, fick låna bättre grejer på biblioteket. Uppgifterna från White - Fluid mechanics delades ut och var rätt bra men man fick ingen fullständig bild förrän man hade själva boken. » (2)
- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (3)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.87


Kommentarsfrågor

15. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

8 svarande

Ja»3 37%
Nej»5 62%
Vet ej»0

Genomsnitt: 1.62

- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/» (Ja)
- Det mesta saknades info om. En uppdaterad kurshemsida och ett kurs-pm tack» (Nej)
- Det var inte bestämt långt in på kursen hur examinationen skulle vara.» (Nej)
- duggorna var lite oklara, det kunde struktureras upp bättre när de kommer och vad som ingår. Man visste aldrig riktigt vilken tid eller dag det skulle vara dugga. » (Nej)
- Föreläsningsanteckiningar» (Nej)

16. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Mängden övningsuppgifter som delades ut var bra! Duggorna också bra.»
- Upplägget på föreläsningar»
- De utdelade kompendierna från någon annan bok med lösta exempel. »
- Gott humör och entusiasm. »
- Boken var bra men ej prisvärd. Bra med handouts av uppgifter.»
- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/»

17. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Tentan»
- Om möjligt lägga in extra timmar så att Sinisa kan räkna uppgifter på de svåraste momenten i kursen.»
- Räknestugorna bör ses över, mer klart vad kursen innehåller. Bevisen bör också gås igenom då en del inte verkar ha någon relevans.»
- Tydligare struktur. Byt kursbok. Skär lite i teorin eller tillåt nån formelsamling, kursen är trots allt bara 4.5 p. »
- Räkneövningsledaren måste bli bättre.»
- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/»

18. Övriga kommentarer

- Hel ok kurs men svår att förbereda sig för.»
- xQY7iO <a href="http://glsmohmtjpfv.com/">glsmohmtjpfv</a>, [url=http://vuomhnlpkkox.com/]vuomhnlpkkox[/url], [link=http://dwrqpteskhgd.com/]dwrqpteskhgd[/link], http://mdsfctxevibg.com/»

Genomsnitt totalt för alla frågor: 2.97
Beräknat jämförelseindex: 0.49


Kursutvärderingssystem från