ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Enkät för Produktutvecklingseffektivisering

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-29 - 2010-04-22
Antal svar: 61
Procent av deltagarna som svarat: 27%
Kontaktperson: Eric Björklund»


Allmänt

1. Vilken är Din arbetsbefattning?

- Engineering Manager»
- Produktutvecklare / projektledare»
- Produktionschef»
- Utvecklingschef»
- Teknisk Chef»
- produktutvecklingschef»
- Teknisk Chef»
- Produktchef»
- Utvecklingschef»
- R&D»
- Produktutvecklingsdirektör»
- System Designer »
- Produktutvecklare»
- Chef produktutveckling»
- Produktchef»
- Teknikchef»
- CTO»
- Chef för produktutvecklingsavdelning»
- Marknadsansvarig»
- Utvecklingschef på en avdelning av företaget.»
- produktchef»
- Projektledare»
- VD»
- Research and Development Director»
- Produktchef»
- PU chef»
- Utvecklingschef»
- Produktionsledare»
- Konsult jobbar som projektledare hos olika kunder oftast samtidigt»
- Projektledare med inriktning på produktutvecklingsprojekt»
- Produktutvecklings- o teknikchef»
- Chef över ca 50 pers. »
- Produktchef värme»
- Projektledare»
- Chef på en produktutvecklingsavdelning»
- Vice President Product Creation»
- Konstruktionsansvarig»
- produktutvecklingschef»
- R&D Manager»
- Produktionschef/Produktutv »
- Chef systemutveckling»
- Produktchef»
- Management Konsult»
- Utvecklingschef»
- VD»
- Head of Technology»
- Utvecklingschef»
- Produktionstekniker»
- R&D manager»
- produktchef/teknisk chef»
- Assosiate scientist Product development open diapers»
- Resultatansvarig»
- VD»
- Forsknings- och utvecklingschef»
- Entreprenör»
- Produktutvecklare»
- PU-chef»
- Produktions & Teknikchef»
- Ansvarig för hårdvaruutveckling samt mjukvara för våra styrsystem samt utvecklings och diagnosverktyg för styrsystemen.»
- CAE manager»
- Produktchef»

2. Hur länge har Du arbetat inom PU?

- 6 år»
- 1 år»
-
- 21 år»
- 20 år»
- 7 år»
- 3 år»
- 3 år»
- 18år»
- 9år.»
- 9 år»
- i denna befattning ca 1 år, tidigare på deltid i annan befattning ca 8 år.»
- 3,5 år»
- Fem år»
- Sedan 2004»
- 15 år»
- ~30 år»
- 33 år»
- 5 år»
- 7 år»
- 10 år»
- Sedan 1994»
- 16 år»
- 14 år»
- >20 år»
- 3 år»
- 15 år»
- 9 år»
- 34 år»
- Kontinuerligt de senaste 3 åren. Dessförinnan tillfälligt under tio år»
- ca 10 år»
- 27 år»
- 8 år»
- 3 år»
- 25 år»
- > 30 år»
- 9 år»
- 1 år»
- 20 år»
- 24 år»
- 25 år»
- 30 år»
- 10 år»
- 20år»
- 6 år»
- Sedan 1974»
- 15 år»
- 25år»
- 21 år»
- 10 år»
- 13 år»
- 11 år»
- 10»
- 22 år»
- 15 år»
- Fyra år»
- 19 år»
- c:a 8år»
- 12 år»
- > 10 år»
- 9år»

3. På vilken nivå bedriver ni Er verksamhet?

61 svarande

Regionalt»3 4%
Nationellt»7 11%
Internationellt»51 83%

Genomsnitt: 2.78

4. Hur länge har Ert företag existerat?

60 svarande

0 -10 år»6 10%
10 - 20 år»9 15%
20 - 50 år»14 23%
50 eller längre»31 51%

Genomsnitt: 3.16

5. Hur många anställda har Er PU-avdelning?

-
- ca 15»
- 0,5»
- 25»
- 60»
-
- 2personer»
-
-
-
- 15 personer»
- ca 10 »
- 2,5 st»
- PU 9 st. Forskning och utveckling 45 st»
- 10»
- 25»
- 100»
- 32»
-
- Ca 65 st på den avdelning jag jobbar. Ca 1000 personer totalt »
-
- 25 st»
- 15 personer»
- 10»
- ca 10»
- 7 st»
- 13»
-
- 15 nedan beskriver jag min nuvarande huvudsakliga uppdragsgivare»
-
- ca 25»
- ~ 4000»
- 6 st»
- Ca 100 personer»
- 10 st»
- ca 6000»
-
-
- 13»
-
- 200»
- 15-20»
-
- 2 fast anställda samt ca 20 konsulter på projektbasis»
- 5 st»
-
- 45 personer»
- 15»
- 100»
-
- >20»
- 50st»
-
- 10»
-
- Fyra stycken»
- 40»
-
- Hårdvara: 4 personer Mjukvara: 3 personer (samt ca 10 pesoner som inte är med i min grupp)»
-
- ca 15 personer»

6. Vilken bransch tillhör Ni?

60 svarande

IT»2 3%
Tillverkningsindustri»31 51%
Konsult»4 6%
Energi»5 8%
Medicin»0 0%
Övrigt»18 30%

Genomsnitt: 3.4

- Livsmedel» (?)
- Fordonsfjädring» (Tillverkningsindustri)
- Livsmedel» (Övrigt)
- Utveckling och tillverkning av kundanpassad industrielektronik» (Övrigt)
- Vitvaror» (Övrigt)
- Telecom» (Övrigt)
- Personlig skyddsutrustning» (Övrigt)
- Bioteknik» (Övrigt)
- sportkonfektion» (Övrigt)
- Telecom - telefoni nishad mot seniorer» (Övrigt)
- Skogsbruk» (Övrigt)
- Styr och reglerprodukter för fastighetsautomation» (Övrigt)
- Medicinteknik» (Övrigt)
- Säkerhet och försvar» (Övrigt)
- Automation» (Övrigt)
- Automation» (Övrigt)
- Sportbranchen» (Övrigt)
- Hygien produkter» (Övrigt)
- Konsumentprodukter» (Övrigt)
- Fordonsindustrin, främst mot bussar och IT system för kollektivtrafik.» (Övrigt)

7. Är Ni ledande inom Er marknad?

61 svarande

Ja»49 80%
Nej»12 19%

Genomsnitt: 1.19


Organisation

Följande frågor avser organisationen inom Er PU-avdelning

8. Vilken av följande filosofier tillämpar Ni?

58 svarande

Lean»11 18%
Sex Sigma»3 5%
Kaizen»2 3%
SCRUM»5 8%
TQM»1 1%
Annan»11 18%
Tillämpar ingen»25 43%

Genomsnitt: 4.98

- i3» (?)
- Egen modell» (?)
- inom kort» (Lean)
- Har nyligen satt "etikett" på detta arbete och startat intern utbildning samt anställt leancoach mm» (Lean)
- PLCM = Product Life Cycle Management» (Sex Sigma)
- Inga häftiga nya system utan snarare, hederligt ingenjörsarbete men i kombination med verktyg som FMEA, SPS, DOE etc.» (Annan)
- Inom vårt företag tillämpas något som vi kallar Lean Sex Sigma» (Annan)
- Egenframtagen med utgångspunkt i flera av ovanstående.» (Annan)
- Vi har en genenutveclad utvecklingsprocess anpassad för vår verksamhet.» (Annan)
- Processtyrning efter regelverk som styr branchen» (Annan)
- Vi tillämpar flera Det gick inte att välja flera alternativ men vi använder Lean , Six Sigma , SCRUM , Suuply Chain Development , TQM» (Annan)
- egen» (Annan)
- Utvalda delar av ovanstående som anpassats till vårt företag. Alltså ej hela koncepten. » (Annan)
- Vi har tagit fram ett eget system som baseras på Lean Produktutveckling. Hörnpelarna är modularisering, visuell planering, ständiga förbättringar och självlärande organisation.» (Annan)
- Internt uppsatta rutiner mm för att uppfylla krav i ISO 9001 kvalitetscertifiering.» (Annan)
- Intelligens» (Annan)
- Vi utvecklar inget helt på egen hand utan gör det i samarbete med de leverantörer vi väljer att jobba med.» (Tillämpar ingen)
- Införande av några av ovanstående filosofier har utretts men har bedömts ej vara lönsamma men flera har utbildning på flera metoder och använder dessa men ej konsekvent » (Tillämpar ingen)
- Har ingen uttalad filosofi som vi refererar till däremot så har vi standardiserade arbetssätt och metodiker.» (Tillämpar ingen)
- Delvis Sex Sigma» (Tillämpar ingen)
- Följer kunders system» (Tillämpar ingen)

9. Vad var målet med att införa denna filosofi?

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Struktur»20 32%
Miljöperspektiv»5 8%
Förbättra organisation»14 22%
Ökad kundförtroende»11 18%
Förbättra kvalitén»20 32%
Högre effektivitet»28 45%
Annat»7 11%

- Arbetsättet har växt fram och förbättrats löpande under åren» (Annat)
- Har ingen filosofi.» ()
- I och med att vi inte har någon filosofi är det inte möjligt att besvara frågan.» (Annat)
- Att säkerställa att "rätt saker" utvecklas, med rätt egenskaper och efektivt med kort ledtid och rätt nivå på investeringar och rätt kostnad» (Annat)
- Vi är ett utvecklingsbolag, som har utvecklats från en ide till försäljning av ett system.» (Annat)
- Följer kunders system» (Annat)
- Frågan är ej tillämplig.» (Annat)

10. Har Ni genomfört några organisatoriska förändringar de senaste:

61 svarande

Året»21 34%
3 åren»18 29%
5 åren»5 8%
Nej»11 18%
Omorganisering pågår»6 9%

Genomsnitt: 2.39

11. Vad var målet med den organisatoriska förändringen?

- Koppla utvecklingsarbetet närmare kund, att integrera mer med huvudkunder»
- Omorganisation p.g.a tillväxt»
- Bättre ta hand om en växande kundflora»
- Få förutvecklingen och produktionsutvecklingen att arbeta bättre och närmare varandra»
- chefsbyte»
- Struktur som ger effektivet»
- Mer fokus på själva produkten istället för att bara fokusera på försäljning»
- Integrera en konkurrent som blev uppköpt»
- Öka effektiviteten.»
- Skapa koncerngemensam resurs för PU.»
- Få en gemensam org inom flera "sites", minska antalet chefer?»
- Ökad utvecklingsverksamhet inom samtliga affärsområden. Effektivisera implementeringsprocessen.»
- Effiktivisera produktutvecklingen samt förbättra kvaliten på de framtagna produkterna. »
- Ökad effektivitet»
- eektivitet»
- Uppköpta av stor Amerikansk koncern. Detta nödvändiggör förändringar i t.ex. rapportvägar.»
- 2 Avdelningar slogs samman»
- anpassning till hög tillväxt följt av större organisation»
- Starkare produktionskoppling. Produktutveckling och produktionsprocessutveckling går hand i hand.»
- Öka effektiviteten»
- Samla och frigöra utv resurser från linjen»
- Kostnadseffektivisering»
- Större fokus på flexibilitet, snabbhet och exakthet i de erbjudanden vi tar fram för våra kunder.»
- Att förtydliga roller och fördela ansvaret i detaljfrågorna till teamledare inom utveckling. Att därigenom ge större kundförståelse och snabbare utveckling och bättre kundanpassade produkter.»
- Effektivisering»
- Ökad kostnadseffektivitet»
- Ökad effektivitet och tydligare beslutsordning»
- Bättre styrning av utvecklingsprojekt»
- effektivitet»
- Förtydliga organisationen. Formalisera informell organisation»
- Få ej fungerande avdelning att "rulla".»
- Två utvecklinsavdelningar blev ett, man jobbar mer effektivt med en stor PU avdelning»
- Högre effektivitet»
- Förstärka organisationen»
- Process orientering»
- Anpassning till markna och kunder»
- Få ett gemensamt effektivt arbetssätt för utveckling, förvaltning och support.»
- högre effektivitet»
- Kostnadsbesparing»
- Bredda kompetens, öka kapacitet»
- Innovation och stärka varumärken»
- Minska over-head kostnader»
- Att sprida ägandet till anställda inom företaget.»
- Säkerställa fokus på huvuduppgifterna»
- För att bättre kunna hantera framtidens krav från både interna såväl som externa kunder. »
- Effektivisering och kompetensutveckling»
- Att få en tightare och mer operativ organisation både gällande de interna och externa asspekterna. Detta genom att lyfta in Produkcheferna i ledningsgruppen (har tillhört marknadsdivitionen) samt internt genom att geografiskt placera service och produktionsledare i en gemensam lokal mitt i verkstaden. På teknikavedelningarna försöker vi samordnina konstruktörs och produktionstekniska rollerna. Svaret på nästa färgas av att vi nyligen tagit detta steg, men redan sett effekter, räknar med stor utväxling på sikt.»
- Organisationsförändringar är en naturlig process, där man försöker rätta till sånt som inte är Optimalt. Målen är att förbättra svaren enligt fråga9.»

12. I vilken grad gav förändringen resultat i form av förbättrad effektivitet?

1=Nej, inte alls
10=Ja, mycket

48 svarande

1 2%
0 0%
2 4%
2 4%
8 16%
4 8%
15 31%
11 22%
2 4%
10»3 6%

Genomsnitt: 6.66


PU-processen

För att ge tydligare förståelse till kommande frågor, definierar vi en generell PU-process enligt följande:

Förstudie - Kravspecifikation - Konceptgenerering - Utvärdering av koncept - Konstruktion/Design - Modell/Prototyp - Tillverkningsanpassning - Marknadsintroduktion

13. I vilken utsträckning sker Er PU i projektform?

1=Aldrig i projektform
10=Alltid i projektform

61 svarande

2 3%
1 1%
1 1%
1 1%
2 3%
6 9%
9 14%
17 27%
5 8%
10»17 27%

Genomsnitt: 7.72

14. Till hur stor del består Era projekt av vidareutveckling?

1=Nyutveckling
10=Vidareutveckling

61 svarande

0 0%
1 1%
5 8%
7 11%
12 19%
5 8%
13 21%
12 19%
3 4%
10»3 4%

Genomsnitt: 6.21

15. Hur styrd är Er PU-process

1=Kreativ
10=Styrd

61 svarande

3 4%
3 4%
8 13%
10 16%
11 18%
7 11%
7 11%
7 11%
4 6%
10»1 1%

Genomsnitt: 5.26

16. Beskriv de delmoment Er PU-process består av:

Exempelvis:
Förstudie - Kravspecifikation - Konceptgenerering - Utvärdering av koncept - Konstruktion/Design - Modell/Prototyp - Tillverkningsanpassning - Marknadsintroduktion

- Behovsanalys (itetrativ med kund), konceptgenerering, utvärdering teknisk + cost/benefit, konstruktion, prototyp, validering, industrialisering, marknadsintro.»
- Ser liknande ut som ovan.»
- Samtliga ovanstående»
- Förstudie - Kravspecifikation - Konceptgenerering - Utvärdering av koncept - Konstruktion/Design - Prototyp - Produktions- design- Kvalificering produktionsdesign-Förserie-Validering av förserie- Marknadsintroduktion»
- grovt som ovan. »
- Förstudie-kravspec-konstruktion-prototypframtagning-produktionsstudier/Tillverkningsanpassning-Marknadsintro»
- Behovsanalys - förklara för nuvarnde eller ny levarantör vad vi behöver - Prototyp och prisbild - Anpassning till Svenska förhållanden i form av design, brux, inkoppling - Marknadsintroduktion»
- Kravspecifikation, Konstruktion/design, modell/prototyp, Tillverkingingsanpassning - marknadsintroduktion»
- 1.Prestudy 2.Conceptual Stage 3.Design Validation Stage 4.Manufacturing Analysis 5.Product Introduction 6.DOCIP entry 7.Provision of Add.Data.»
- Förstudie, Projektdirektiv (kravspec.), Konstr./design, Modell/prototyp, Industrialisering, Säljstart»
- förstudie-kravspec-konstruktion/design-prototyp-marknadsintro (det sista kan även ske parallellt med tidigare moment)»
- Förstudie, kravspec, idéframtagning, konstruktionsgenomgång, konstruktion, konstruktionsgenomgång, prototyp,k-genomgång, verifiering, validering, överlämnande till produktion.»
- Idégenerering - förstudie - utveckling - implementering»
- Idé Process - Reserch Process - Development Process - Product Process - Market Introduktion»
- Förstudie - Kravspecifikation - Konceptgenerering - Utvärdering av koncept - Konstruktion/Design - Modell/Prototyp - Tillverkningsanpassning - Marknadsintroduktion»
- Ideation - Feasibility - Development - Production set up - Launch - Post Launch»
- Förstudie - Konceptgenerering - Utvärdering av koncept - Tillverkningsanpassning - Marknadsintroduktion»
- Analys Koncept Design Produktutveckling»
- Förstudie: utvärdering och kreativ process mellan användare (Houdini Friends) och produktutvecklingsteam Kravspec & Konceptgenerering: Produktutvecklingsteam sammanfattar mål och vision (funktioner, design-dna, materialspec osv) Konstruktion/design & prototyp/tillverknings-process görs i samarbete med materialleverantörer, producenter och Houdini Friends under ledning av produktutvecklingsteam Marknadsintroduktion görs i samarbete mellan produktutvecklingsteam, kommunikationsavdelning och Houdini Friends, ofta även i samarbete med materialleverantör. »
- Konceptstudie - Konstruktion/Design - Prototyp - Förserie - Serieproduktion/Leverans»
- Förstudie-krav-konstruktion-prototyp-förserie-vidarekonstruktion-provning-produktion/marknad»
- Kravspecifikation - konceptgenerering - utvärdering av koncept - konstruktion/Design - Prototyp - Tillverkningsanpassning - Marknadsintroduktion»
- Förstudie - kravspec - Beställning till extern utvecklatre & producent - verifiering - marknadsintroduktion»
- Se exempel»
- Marknadsanalys - Förstudie - Kravspec - Prototyp - Testning - 0-serie - Marknadsintroduktion»
- Förstudie -Test-Beslut-Fullskalig implementering»
- Kundbehov-förstudie-koncept-levrantörscanning-konstruktion-prototyp utvärdering av koncept-produktionsberedning-introduktion»
- Idegenerering Buisnesscase Förstudie - med kravspecifikation Genomförande Acceptanstest Marknadstest Lansering»
- Vi har en pilot study som kort beskriver, ger vårt produktbeslutsråd ok, går vi vidare med tydligare kravspec, koncept som sedan godkänns av kund alternativt produktbeslutsråd. Därefter inleds utvecklingsarbetet, som sedan löpande stäms av. Vi har en testfas som görs dels under löpande utveckling och i slutfasen av utvecklingen.»
- Årligt återkommande arbete för att generera förutsättningar - Förstudie inkl kravspecifikation och Konceptgenerering - Konstruktion/Design - Modell/Prototyp - Tillverkningsanpassning - Marknadsintroduktion»
- Idéstudie - Förstudie - Fördjupad utredning - Genomförande av lösning - Testlansering - Lansering - Utvärdering»
- explore, business concept, development, implement, finalise»
- Ungefär som ovan»
- förstudie - etablering - utveckling - lansering - uppföljning»
- Förstudie, genomförandefas, avslutning Totalt sex grindar under projektens livslängd»
- Enligt ovan. »
- Förstudie - Kravspecifikation - Riskeliminering Konceptgenerering - Utvärdering av koncept - Konstruktion/Design - Modell/Prototyp - Tester -Tillverkningsanpassning - Marknadsintroduktion»
- Förstudie - Kravspecifikation - Konceptgenerering/modell - Utvärdering av koncept - Konstruktion/Design - Modell/Prototyp -Provning - Tillverkningsanpassning - Godkännande för frislåpp - Marknadsintroduktion Parallellt med utvecklingsprojektet löper ett lanseringsprojekt som synkront förbereder marknadsintroduktionen»
- Generisk modell dock med speciella metoder»
- Samtliga ovan»
- Förstudie - konceptstudie - Design - prototyp- anpassningar - marknadsintroduktion»
- Stämmer med ovanstående»
- Förstudie,kravspecifikation, modell/prototyp, konstruktion/design,marknadsintroduktion»
- Konstruktion/Design »
- Ide-förstudie-projekt(work stage-handover stage) lansering»
- I steg enligt ovan men mycket organiskt anpassat till varje produkt»
- konsument insikt där efter likt ovan»
- Väldigt olika beroende på vilken kund, kan sträcka över hela ovanstående process»
- Alla momenten ingår»
- Idé - förstudie - PU-projekt - kundpresentation - anpassning - lansering - överlämning - uppföljning»
- Som ovan»
- Kravspecifikation-Konstruktion/design-Modell/prototyp-Tillverkningsanpassning»
- Teknisk resp kommersiell produktförstudie (=> Generell kravspec) - (genererar ev modulutveckling) - Förprojekt (=> Detaljerad kravspec, konceptstudie och ev projektåtagande) - Huvudkonstruktionsfas - Industrialiseringsfas - Serietillverkningsfas (=> marknadsintro och SOP) - Uppföljning»
- Ändringsbegäran-Förstudie-Konceptfas- utvecklingsfas-Realiseringsfas-Avslut Innan man lämnar realiseringsfasen skall allt konstruktions och produktionsunderlag samt 0-serie vara färdigt/genomfört. Parallellt med avslutningsfasen sker marknadsintroduktion, avslutningsfasen skall annars inte vara annat än just ett avslut dvs summerande.»
- Som i exemplet men i princip utan de två konceptstegen.»
- Krav-Konstruktion-Test-Marknadslansering»

17. Vilket av dessa delmoment lägger Ni mest resurser på?

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Förstudie»17 27%
Kravspecifikation»22 36%
Konceptgenerering»20 32%
Utvärdering av koncept»22 36%
Konstruktion/Design»38 62%
Modell/Prototyp»18 29%
Tillverkningsanpassning»14 22%
Marknadsintroduktion»13 21%
Annan enligt egen modell»2 3%

- Kvalificering och validering är viktigt för oss» (Konceptgenerering, Utvärdering av koncept, Konstruktion/Design, Annan enligt egen modell)
- Förstudie - utveckling» ()
- provning» (Konstruktion/Design, Annan enligt egen modell)
- Förstudie och implementering» ()
- Riskeliminering, Tester, » (Kravspecifikation, Utvärdering av koncept, Marknadsintroduktion)
- En förskjutning pågår kontinuerligt mot tidigareläggning av i stort sett alla aktiviteter i processen samt ökat fokus på kravspecificering, modulutveckling och verifiering.» (Konceptgenerering, Utvärdering av koncept, Konstruktion/Design)

18. Dessa resurser i form av:

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Tid»50 81%
Kapital»25 40%
Personal»36 59%
Annat»0 0%

- Ofullständig fråga vad avses?» ()
- Detta är ingen fråga Vad menas?» ()
- Förstår ej frågan.» ()

19. Vilket delmoment av Er PU-process anser ni vara viktigast?

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Förstudie»27 44%
Kravspecifikation»32 52%
Konceptgenerering»20 32%
Utvärdering av koncept»21 34%
Konstruktion/Design»24 39%
Modell/Prototyp»12 19%
Tillverkningsanpassning»10 16%
Makrnadintroduktion»15 24%
Annan enligt egen modell»1 1%

- Konceptstudien och verifiering/validering inför produktionsstart(leverans» ()
- förstudie och provning» (Annan enligt egen modell)
- Marknadsanalysen, kan sägas vara en del av en förstudie.» ()
- Implementering» ()
- Vi anser att det är viktigast men som många andra så lever vi inte som vi lär. Har svårt att lägga tillräckliga resurser här utan går för ofta igång med konstruktion/genomförande.» (Kravspecifikation, Konceptgenerering)
- Tester» (Utvärdering av koncept, Konstruktion/Design)
- Dåliga krav= dålig lösning. Krav är dock svåra att utforma, men vi har kommit en bit på väg i en Iterativ kravprocess som fungerar hyfsat med Scrum» (Kravspecifikation)

20. I vilket delmoment upplever Ni att majoriteten av projekt läggs ned?

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Förstudie»22 36%
Kravspecifikation»8 13%
Konceptgenerering»4 6%
Utvärdering av koncept»14 22%
Konstruktion/Design»14 22%
Modell/Prototyp»5 8%
Tillverkningsanpassning»3 4%
Marknadsintroduktion»3 4%
Läggs aldrig ned»8 13%

21. Hur tillgänglig är dokumentationen av kasserade projekt?

1=Svårtillgänglig
10=Lättillgänglig

58 svarande

8 13%
5 8%
9 15%
4 6%
7 12%
3 5%
4 6%
6 10%
3 5%
10»9 15%

Genomsnitt: 5.29

22. Vilket delmoment av Er PU-process anser Ni vara den största flaskhalsen?

56 svarande

Förstudie»3 5%
Kravspecifikation»8 14%
Konceptgenerering»2 3%
Utvärdering av koncept»6 10%
Konstruktion/Design»16 28%
Modell/Prototyp»7 12%
Tillverkningsanpassning»10 17%
Marknadsintroduktion»2 3%
Annan enligt egen modell»2 3%

Genomsnitt: 4.91

- Implementering» (?)
- Utveckling och verifikation.» (?)
- Beslut» (?)
- Oavsett steg är det resurstillgång iform av egna resurser och it-utveckling som är flaskhalsen. Leder till prioriteringar mellan projekten.» (?)
- Genom att vi är en liten utvecklingsavdelning väljer vi hårt redan på förstudiestadiet vilka projekt och uppdrag som skall drivas. har vi väl valt att starta lägger vi därefter sor kraft och resurs under konceptfasen så att komstruktionen är väl grundad, ekonomin kan förutsägas och marknadsnyttan verkligen kan erhållas, i detta skede skall bedömningen ske huruvida produkten skall tas vidare till utvecklingsfas. Denna fas blir då relativt kort. Värt att nämna är att nyckeln till överlevnad med egen produktion är att anpassa produkten för produktion varför denna integrering är avgörande och en uttalad filosofi. Vad vi också tidigare erfarit är att man har svart att avbryta när man "kört" för långt varför just avstämningen efter en ganska "mustig" konceptfas var en framgångsrik inriktning. Man måste ha kommit ganska långt för att med säkerhet kunna se vad produkten kostar och hur den skall tillverkas.» (?)
- OBS! Vi hjälper våra kunder med produktutveckling. Vi har inga egna produkter, därför svaret.» (Kravspecifikation)
- Labbresurser för kvalificering och validering» (Annan enligt egen modell)
- projektledning» (Annan enligt egen modell)

23. Vilket av följande beskriver bäst Era typer av metoder?

Metoder avser stöd och hjälpmedel inom PU

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Etablerade och dokumenterade metoder»26 42%
Egenutvecklade metoder»39 63%
Inköpta metoder»10 16%
Använder oss inte av metoder»7 11%

- CAD, FEM, FMEA, DOE, SPS, Egna verktyg» (Etablerade och dokumenterade metoder, Egenutvecklade metoder, Inköpta metoder)
- Materialanalyser, simulering, triboriggprovning, motorprovning» (Etablerade och dokumenterade metoder, Egenutvecklade metoder)
- Vi har en anpassning av PPS» (Etablerade och dokumenterade metoder, Egenutvecklade metoder)
- Agile, other iterative methods, XP, Scum» (Egenutvecklade metoder, Inköpta metoder)
- Metoder varierar efter projektets karaktär. Egenutvecklat PDM-system stöder processen» (Etablerade och dokumenterade metoder)
- Visuell planering/kunskapsinnovation (KI-VP), FMEA, stage-gate, kaizen, CAD-modellering, FEM, målnedbrytning, successivmetod...» (Etablerade och dokumenterade metoder, Egenutvecklade metoder, Inköpta metoder)
- Har en produktutvecklingsmodell som baseras på projektledning från "Wenell" men i egen tappning. Vill samtidigt slå ett slag för tidiga prototyper för provning och utvärdering» (Egenutvecklade metoder)
- Konstruktionsgenomgångar, FMEA, Genomgång med produktion efter prototyper» ()

24. Hur finns dessa metoder dokumenterade?

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Handböcker»17 27%
Mallar»40 65%
Används vid utbildning»10 16%
Ej nedskrivna»16 26%

25. Hur identifierar Ni majoriteten av Era flaskhalser?

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Personal»43 70%
Kapital»17 27%
Metoder»9 14%
Organisatoriska faktorer»15 24%
Lagkrav»1 1%
Disponering av projekt»11 18%
Bristande kommunikation»13 21%
Bristande dokumentation»3 4%
Annat»2 3%

- säkerhetsaspekter» (Disponering av projekt, Bristande kommunikation, Annat)
- Olika arbetssätt mellan marknad och PU» (Bristande kommunikation)
- Kunskap om kundönskemål/marknadskrav» (Personal, Organisatoriska faktorer)
- Partners kapacitet» (Personal, Kapital)
- Längden på beslutsprocess» ()
- projektet tar för lång tid» ()

26. Vilka åtgärder vidtar Ni för att reducera dessa flaskhalsar?

- Utökar bemanning under 2010 samt avlastar PU arbetsuppgifter som flyttas till andra delar av organisationen.»
- Rekryterar, ser över organisationen»
- Återkoppling från projekt, diskussioner om resurssituationen vid projektplaneringsmöten, Utbildning»
- testa tidigt för att identifiera risker»
- Inga idag»
- Tätare samarbete med våra leverantörer»
- Ligger på och jagar besked.»
- Ser till att utbilda samt utveckla vår produktionspersonal samt effektivisering av maskinpark&nyinvestingar.»
- Utökar successivt bemanningen.»
- Inga för närvarande, tyvärr»
- Samordna arbetssättet mellan avdelningarna»
- Gnetar på»
- Prioritera viktiga projekt»
- Identifiera flaskhalsen och hittar andra vägar att genomföra på»
- Först och främst genom prioriteringar och sedan förstås genom att försöka förändra organisation och att få mer personal»
- Vi behöver inte åtgärda dessa just nu. Det är mer av typen "önskelista" för mer resurser i en framtid.»
- Belysa vikten av att det görs ordentligt!»
- Vi har ett planeringsverktyg som visar planerade timmar för respektive person totalt i alla projekt.»
- rekrytera»
- Det är lågkonjunktur. Medveten risktagning tills vidare.»
- Anställer. Pressar partner att anställa»
- Effektivisering av flaskhalsar genom att se påvad som är värdeskapande.»
- Förseningar»
- Just nu anställer vi inte mer personal»
- Evigt nötande mot ledning och chefer att bättre prioritera resurser och tydliggöra vilket som är de viktigaste projekten. Skapa Fokus. Beställar funktionen skall förstärkas.»
- Kontinuerligt arbete med att optimera personalresurser och förbättra den interna och externa kommunikationen i organisationen.»
- Kvalificerad personal»
- Försöker hela tiden hitta nya bra lösningar när problem uppstår. Springer fortare»
- Det mejlas för mycket idag. För att uttrycka sig solklar i skrift krävs det ganska mycket text,vi ringer mer.»
- Lägger ut jobb på konsulter om möjligt»
- prioritera»
- Prioriterar projekt efter hur viktiga/lönsamma de är»
- Utveckling och ökning av företaget.»
- omplanering av project»
- Äskar större budget»
- Förstärker organisationen»
- Konsulter Ledning»
- Inga åtgärder för närvarande. Vi försöker sälja det vi har.»
- Arbets fördelning och ansvar»
- försöker att inte påbörja något utan att det är väl förankrat»
- Vitbok, lessons learned»
- Rekryterar»
- Fokus och prioritering»
- Konsultar vid sidan om för att få in pengar.»
- Kontinuerlig sokning av slöserier och förbättringsområden. Ständiga förbättringar.»
- Att nogsamt välja vilka projekt och uppdrag som skall drivas samt integrera alla kompetenser för att få en rationell projektdrift»
- Om ekonomi tillåter, anställning av folk.»
- Kontinuerlig rekrytering Kontinuerlig prioritering»


Effektivisering

27. Vad innebär effektivisering för Er?

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Minskade kostnader»41 67%
Minskad tidsåtgång»54 88%
Högre kvalitet»36 59%
Bevarande av kompetenser och erfarenhet»19 31%
Annat»0 0%

- All förbättring av parametrarna i projekttriangeln är effektivisering.» (Minskade kostnader, Minskad tidsåtgång, Högre kvalitet)
- KompetensUTVECKLING» (Minskade kostnader, Minskad tidsåtgång, Högre kvalitet, Bevarande av kompetenser och erfarenhet)

28. Vid effektivisering, vilka av följande områden skulle satsa på?

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

IT-verktyg»14 22%
Metoder»30 49%
Förändra organisationen»17 27%
Rutiner för att förenkla ofta förekommande arbetsuppgifter»24 39%
Kompetensutveckling»38 62%
Annat»2 3%

- Vi använder våra underleverantörer i allt större utsräckning och fungerar mer som projektledare idag än tidigare då vi gjorde allt själva» (Förändra organisationen, Annat)
- Förbättra kommunikation (internt och externt)» (Rutiner för att förenkla ofta förekommande arbetsuppgifter, Kompetensutveckling)
- För vår del just nu skulle arbetssätten ge de största effektiviseringsvinsterna. Duktigare beställare som tydligare kan hjälpa till med prioriteringar och förmedla vad som skall utvecklas.» (Kompetensutveckling, Annat)

29. I vilken utsträckning använder ni Er av IT-verktyg för att effektivisera Er PU-process?

1=Lite
10=Mycket

60 svarande

5 8%
3 5%
8 13%
7 11%
7 11%
5 8%
10 16%
9 15%
4 6%
10»2 3%

Genomsnitt: 5.43

30. Vilken typ av programvaror använder Ni?

61 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Kommersiella»47 77%
Skräddarsydda»25 40%
Kostnadsfria (Freeware)»16 26%
Inga»6 9%

31. Jobbar Ni aktivt med att bevara kompetenser och erfarenheter inom Ert företag?

59 svarande

Ja»39 66%
Nej»8 13%
Vet inte»12 20%

Genomsnitt: 1.54

- Incitamentsprogram» (Ja)
- Dokumentera Kunskap» (Ja)
- T ex dokumentation i WIKI-format» (Ja)
- Viktiga erfarenheter dokumenteras och checklistor och andra stödsystem uppdateras» (Ja)
- kunskapsbank är påbörjad. tillvarata erfarenhet i nya projekt. » (Ja)
- Låg personalomsättning hos personer med spetskompetens.» (Ja)
- Genom att ge medarbetarna bra villkor, kompetensutveckling och intressanta arbetsuppgifter.» (Ja)
- Informationsspridning på olika sätt» (Ja)
- Kunskaps databaser» (Ja)
- System finns för årliga genomgångar med varje individ och där också utvecklingsplaner sätts upp och diskuteras.» (Ja)
- Kompetensutveckling» (Ja)
- Genom att arbeta långsiktigt i alla riktningar inkluderat relationer, arbetsmiljö, transparens osv enligt gemensamt utformad värdegrund och vision resp mål och strategier» (Ja)
- vårda företagskulturen» (Ja)
- Sprid nyckelkompetenser till fler personer. Gör företaget attraktivt för nyckelpersoner. Dokumentera / kodifiera nyckelprocesser.» (Ja)
- Genom utvecklingssamtal och utbildning» (Ja)
- personalvård, kompetensutveckling» (Ja)
- GEnom PU-samtal och såväl intern som extern utbildning. Kunskap är också identiferat som ett av våra viktiga värdeord.» (Ja)
- Karriärmöjligheter för nyckelpersoner.» (Ja)
- Kompetensutveckling, kurser m.m» (Ja)
- Dokumenterar vad som gjorts för att kunna återanvända kunskap» (Ja)
- Löneutvecklingen präglas starkt av kompetens.» (Ja)
- Kurser, erfarenhetsutbyte, seminarier» (Ja)
- Kompetensutvecklar personal» (Ja)
- Personalvård Vidareutbildning Konsulter» (Ja)
- Delegering/eget ansvar» (Ja)
- roliga projekt, fria arbetstider, personalaktiviteter såsom resor, middagar. Gratis sportutrustning innom vår verksamhetsområde.» (Ja)
- Bygga lojalitet och kompetensutveckla för att minimera personalomsättning» (Ja)
- Dokumentation av metoder och rutiner för vårt arbete» (Ja)
- Vi bygger team som har uttalade ansvar, kompetensutvecklas och lyfter varandra. Vi dokumenterar standardmetoder och processer.» (Ja)
- Genom att låta rollerna gå in i varandra samt att fånga upp personal internt och låta dem "gå vidare"» (Ja)
- Personalvård» (Ja)
- Vet inte riktigt, inget aktivt görs för att bevara kompetensen, mäjligtvis sprida kompetensen till flera huvuden» (Nej)

32. Vilka mål har Ni med Er PU-effektivisering?

- Kortare tid till marknad samt attraktivare produkter för kund»
- Ta lärdom av misstag. »
- Kortare ledtider, predikterbara milstolpar»
- Tjäna mer pengar i form av bättre säkrareprodukter till lägre kostnad»
- komma ut på marknaden snabbare med mindre fel. »
- Att varje produkt skall bli bättre än vad den är idag.»
- Inga direkta»
- Göra mer med mindre pengar och mindre personal»
- Minska kostnader.Minska tidsåtgången.Få fram bättre produkter-hela tiden.»
- Förkorta ledtiden mellan idé och säljstart.»
- minska tid som återkommande arbetsuppgifter tar»
- Ökad implementering av nya produkter»
- Vara marknadsledande»
- högre vinst»
- Förbättra marknadsmöjligheterna»
- Högre kvalitet»
- Att säkerställa leveranssäkerhet (med bibehållen budget och kvalitet) i projekten»
- bibehållen kvalitet»
- Nå marknadsintroduktion vid rätt tidpunkt till lägre kostnad och högre teknikinnehåll.»
- Att öka företagets lönsamhet»
- Minska utvecklingstiden och därmed kunna öka utvecklingstakten»
- Lägre kostnader»
- Kvalitetsförbättringar och minskning av produktkomplexiteten»
- Att utveckla rätt saker så resurssnålt som möjligt»
- Att få en väl fungerande organisation som hantera levererad produktkvalitet genom agila metoder i utvecklingsarbetet och fungerande slutlig validering ( ofta i samarbete med kund)»
- Time to market.»
- Att inte anställa personal»
- se ovan»
- Snabbare utveckling och bättre produkter»
- bättre träffsäkerhet»
- Snabbare få ut högkvalitativa produkter till kund»
- Att försöka bli lite bättre och effektivare varje dag.»
- Säkrare och mer förutsegbar utveckling»
- Kortare tid från godkänt koncept till lansering»
- Snabbare framtagning av nya produkter»
- Snabbare och mer kostnadseffektivt på Mål»
- Kortare projekttid»
- Nöjda kunder»
- Bättre ekonomiskt resultat»
- Att öka kapaciteten och höja kvaliteten på våra produkter.»
- vet ej»
- Låg personalomsättning»
- Konkurrensfördelar»
- Produkter som attraherar konsumenten»
- Bli effektivaste organisationen i branschen. Ständiga förbättringar.»
- Kortare ledtid för projekt samt i så stor utsträckning som möjligt produktionsanpassa.»
- Bli bättre...»

33. Vilka utmaningar identifierar Ni med PU-arbetet

- Korta time to market»
- Lyckas med att strukturera arbetsflödet utan att tappa kreativitet och skaparglädje.»
- Att vara marknadsledande är svårt. Kunderna vet inte vad dom vill ha förrän vi presenterar vad dom kan få. Dessutom har kunderna oftast tidsmässigt helt orimliga leveranskrav.»
- satsa på rätt produkt. utveckla säkra produkter. »
- Att ta fram produkter som är i framkant av branshen.»
- Starkare band mellan oss och leverantörerna»
- Vår största utmaning är att vår marknadsavdelning sitter i USA och det kan innebära missförstånd och långa svarstider»
- Tid&Kostnader.»
- Att klara av att förkorta ledtiden idé - säljstart.»
- Hålla sig ajour med omvärlden i en så liten organisation, trots att vi tillhör ett stort moderbolag.»
- Hitta kundkrav, ny marknadsorganísation, lyckade implementeringar»
- Utveckla så bra produkter som möjligt till så låga kostnader som möjligt»
- Att hitta en jämn hög nivå på de tidiga faserna i projektet.»
- Vi har verksamhet både i Sverige och Danmark, och att få en väl fungerande gemensam projektmodell utifrån de kulturella skillnaderna är den största utmaningen»
- förseningar»
- Hög fokus på personalresursminimering fördröjer PU-arbetet.»
- Samma som ovan»
- Många tillverkningsprocesser försvinner från närområdet. Arbetsintensiva produktionsmetoder finns idag bara i lågkostnadsländer. vilket innebär kommunikationsproblem och långa resor. »
- Att få en rationell hantering samtidigt som kvaliteten måste säkerställas»
- Den inovativa delen blir mindre ju fortare allt ska gå.»
- Att få en nöjd slutkund»
- se ovan»
- Se ovan»
- kompetens»
- Prioritering kortsiktigt och långsiktigt (urgent/important)»
- Att inte stagnera och låsa in oss i befintliga lösningar.»
- Automatiska tester, (V&V), »
- Fler projekt på kortare tid. Brist på resurser i pengar och personal.»
- QLE»
- Pengar och resurser»
- Interaktion med kunden»
- Ständiga förbättringar»
- Att få alla funktioner (R&D till marketing) i fas»
- att hinna med att lansera nya bättre produkter före våra konkurenter.»
- tid»
- Att på bästa sätt tillgodose kundernas behov och synliggöra detta för kunderna.»
- Arbetsmetodik, automatisering»
- Känsla för konsumentens behov/ önskemål kombinerat med teknisk kompetens»
- Få fram en kommersiell.»
- Kompetensutjämning, leveransförmåga, säkerställd konstruktionskvalitet, effektivisering»
- Man vill alltid mer än man har kapacitet till hinner/"orkar" därför inte alltid med den produktionsanpassning vi önskar.»
- Att identifiera problem och fel tidigt så att om möjligt redan första prototypen är fullt fungerande.»
- Tid till marknad»

34. Övriga kommentarer

- Det känns som att PU-verksamheten är starkt individberoende och står och faller med ett fåtal.»
-
- Min teori är att kompetent personal har större inverkan på slutresultatet än vilken filosofi eller metod man arbetar efter. Därmed inte sagt att det fel men större del av resurserna bör gå till kompetenshöjande åtgärder.»
- »
- Jag märker att jag under ett antal frågor hamnar på just produktionsanpassningen, kanske för att ju brinner för just den frågan genom att ha sett den verkliga effekten och också konsekvensen av denna koppling genom åren. En stor risk om man inte har egen produktion eller endast till viss del är att man tenderar att släppa på just detta vilket är förödande. Hur många ggr har man inte själv kommenterat att det spelar inte så stor roll lönen är ju så låg i kina ändå, detta resonemang kommmer i slutändan att drabba kostnader, kvalitet och i slutändan leveranser. MVH/ Lars Nothall 0702-700470»


Kursutvärderingssystem från