ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


LP4 - Strömningsmekanik TD 09/10, MTF246

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-05-24 - 2010-08-31
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 50%
Kontaktperson: Barbro Briheim»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Teknisk design 300 hp


Läs detta först!

Tack för att du svarar på denna enkät. Din insats är viktig för att programledningen och examinator ska få reda på att kurserna ligger rätt i utbildningen och att de gagnar studenterna på det sätt som är tänkt. Vi är intresserade av vad som varit bra med kursen och vilka moment som bör bevaras. Vi är även intresserade av om något varit mindre bra och som borde ändras eller utebli enligt er uppfattning. Det finns även möjligheter att lämna kommentarer om kursen. Tänk även på att hålla kommentarerna på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?*

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

17 svarande

Högst 15 timmar»3 17%
Cirka 20 timmar»10 58%
Cirka 25 timmar»2 11%
Cirka 30 timmar»1 5%
Minst 35 timmar»1 5%

Genomsnitt: 2.23

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?*

17 svarande

0%»1 5%
25%»0 0%
50%»1 5%
75%»7 41%
100%»8 47%

Genomsnitt: 4.23


Mål och måluppfullelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål som ges i kurs-PM?*

17 svarande

Jag har inte sett/läst målen»3 17%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»1 5%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»13 76%

Genomsnitt: 3.41

- Jag har läst målen men minns dem inte riktigt och därför stämmer inget av svarsalternativen för mig. Dock måste man ju välja något eftersom frågan är obligatorisk. Lägg till svarsalternativ "jag vet inte" eller dylikt. » (Jag har inte sett/läst målen)
- PM:et är mycket bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)
- Jättebra. En av få PM som är riktigt bra.» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

14 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- jag kommer inte från TD, dock kunde man gå djupare in på vissa områden vilka endast beskrivs flyktigt. Vet inte om TD studenter har tillräckligt med förkunskap för detta dock.» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

14 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»3 21%
Ja, i hög grad»11 78%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.78

- Lite udda tenta-uppgifter, ingen kontrollvolym! Tror jag iaf. :) Men, i övrigt rätt bra. Lagom svår tenta för 4p. Alldeles för lätta teoriuppgifter! Tycker kanske bara jag som kunde alla perfekt..» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»8 47%

Genomsnitt: 3.23

- Omregistrerad på kursen, gör bara tentan» (Mycket liten)
- Superbra! Thomas är ju en grym pedagog. Jättebra kursmaterial också.» (Mycket stor)
- Jättebra föreläsningar! Strålande föreläsare!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

17 svarande

Mycket liten»1 5%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»7 41%
Mycket stor»7 41%

Genomsnitt: 3.17

- Omregistrerad på kursen, gör bara tentan» (Mycket liten)
- Vissa uppgifter i boken är ju absurt lätta, inte nödvändigt att ta de på en övning. Men, det har varit många bra uppgifter, och de förberedde en bra för tenta. Linda är också en god pedagog.» (Ganska stor)
- Tycker att vissa antaganden som övningsledaren gjorde kunde ha förklarats på ett bättre sätt, men det är kanske snarare föreläsarens sak att göra det?» (Mycket stor)
- Bra övningsledare!» (Mycket stor)

8. Vad är ditt intryck av avsnittet "Fordonsaerodynamik"?

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Bra»9 52%
Mycket bra»7 41%

Genomsnitt: 3.35

- Kul med något verklighetsrelaterat.» (Bra)
- Bra exempel på hur man kan tillämpa strömningsmekanik på produkter - i detta fall fordon.» (Bra)
- Roligt! Kul att tillämpa. Hållfasthetskursen har mycket att lära av denna kurs.. Synd att rökmaskinen inte fungerade, det hade gjort det ännu bättre och mer lärorikt.» (Mycket bra)
- Spännande del av kursen. Kul med laborationen där vi själva fick göra något som hade med ämnet att göra. » (Mycket bra)

9. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?*

17 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»2 11%
Ganska stor»6 35%
Mycket stor»9 52%

Genomsnitt: 3.41

- Föreläsningshäftet var jättebra. Skulle dock vilja ha ett index, sidnumrering och kanske överst på varje sida vilken föreläsning och generellt område varje sida handlar om.» (Mycket stor)

10. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 5%
Ganska bra»5 29%
Mycket bra»11 64%

Genomsnitt: 3.58

- Var fel på länken för att hitta till kurshemsidan.» (Ganska dåligt)
- Länka det rätt!» (Ganska bra)
- Förutom att den vanliga länken till kurshemsidan inte fungerar så var det bra. Snabba med att lägga upp saker, och besvarade frågor på kursportalen, praktiskt.» (Mycket bra)
- Det enda som va lite krångligt va att "huset" på studieportalen gick till fel kurs.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

11. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?*

17 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»4 23%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt hjälp»4 23%

Genomsnitt: 4

- Många som hade frågor.» (Ganska bra)
- Tomas och Linda var väldigt snabba på att svara på mail och var generösa med tid till frågor.» (Mycket bra)
- Går nog inte! Super!» (Mycket bra)
- Om man hade en fråga var både föreläsare och övningsledare mycket hjälpsamma och gav jättebra respons! Tack!» (Mycket bra)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»7 41%
Mycket bra»9 52%
Har ej sökt samarbete»1 5%

Genomsnitt: 3.64

- inte en aning, iaf inga orsaker som har med kursen att göra direkt :)» (Ganska bra)
- Det va lite många personer i varje grupp under strömnignslabben. Hade varit bättre med färre så alla kunde bidra med något.» (Ganska bra)
- Hade varit ännu roligare om alla grupper hade skuffats samman random.» (Mycket bra)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?*

17 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»8 47%
Hög»9 52%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.52

- Kandidaten samtidigt samt ytterligare en kurs på Z programmet.» (Hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

17 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»2 11%
Gott»9 52%
Mycket gott»6 35%

Genomsnitt: 4.23

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Fordonslabben»
- Allt, i princip.»
- Labben och teorifrågorna. Föreläsningshäftet va också väldigt bra att ha.»
- Vindtunnellabben. Att föreläsningarna var samlade i en bok med mjuka pärmar som vi fick var sitt ex utav.»
- Duggor, föreläsningskompendiet (som man fick i början av kursen med alla powerpoints), laboration.»
- vindtunnellabben!»
- Övningsledaren »

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske lite färre teoriuppgifter»
- Nästan inget, detta är så nära en ideal utformning man kommer tror jag. »
- Inget. »

17. Övriga kommentarer

- En av Chalmers bästa pedagoger som lärare. Ge honom gärna lite löneförhöjning...»
- Kul kurs! I början mycket svår innan man kom in i det, men rolig när man kommit underfund med det mesta.»
- Bra formelsamling.»

18. Har vi glömt någon fråga som du tror skulle vara viktig att ha med?*

- nej, vet har ni nog bäst koll på själva i så fall, vad vill ni ha frågat ? ställ de frågorna bara :)»
- Nej»
- Nej»
- nej»
- Nej. Vad betyder egentligen 12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga gruppmedlemmar fungerat? Jag antar klassen, men det har väl ingenting med kursen i sig att göra? Eller utvärderar ni ungefär (Gott tentaresultat) = (Kurslärarprestation) + (Samarbete med andra). Inte för att jag kommer få något svar, men förtydliga gärna denna fråga! Har alltid undrat..»
- Nej»
- Nej.»
- nej»
- nej»
- Nej.»
- Nej.»
- nej»
- nej»
- nej»
- Nej»
- Nej»
- nej»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från