ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Basåret kemi, fortsättningskurs (2010), KBT185 0109

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-25 - 2010-04-20
Antal svar: 41
Procent av deltagarna som svarat: 11%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»7 17%
Varken eller»11 26%
Ganska bra»21 51%
Mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 3.34

- Jag tycker att föreläsningarna var riktade till någon som har läst betydligt mer kemi än vad vi har gjort på basåret. Nivån var alldeles för hög och mycket av informationen bestod av plottriga powerpoint presentationer och utdelat material som var svårt att hänga med i. » (Mycket dåligt)
- Alldeles för svår kemi med tanke på våra förkunskaper. Fick känslan av att man satt på en föreläsning kemiteknik tredje året ungefär. » (Ganska dåligt)
- Inte det minsta intressant. Helt fel svårighetsgrad. Obegripligt.» (Ganska dåligt)
- det var ingen röd tråd genom det hela. Och kemiteknik och biokemi föreläsarna trodde nog att vi hade mer kunskap sedan innan, än vi hade.» (Ganska dåligt)
- Man förstod inte så mycket av föreläsningarna. Avancerade ord, utan förklaringar användes, och man blev lite avskräckt istället för intresserad.» (Ganska dåligt)
- Förstod knappt föreläsningarna och de hjälpte knappt heller till inlämningsuppgifterna så föreläsningarna kändes onödiga.» (Ganska dåligt)
- hade funderingar på att läsa kemi, inte lika sugen längre.» (Varken eller)
- Rörigt att ha tre föreläsare som föreläser om helt olika saker som var svårt att koppla ihop» (Varken eller)
- Ojämn nivå på föreläsningarna» (Varken eller)
- Jag tycker att föreläsningarna ofta var lite svåra att koppla till uppgifterna, samt att en av föreläsarna hade föreläsningar på aldeles för svår nivå.» (Varken eller)
- Vissa har varit ganska tråkiga och kännts onödiga att gå på eftersom vi inte behövde kunna det till inlämningarna eller laborationerna.» (Ganska bra)
- väldigt många föreläsningar till skillnad från de som läste fysikkursen!» (Ganska bra)
- Flera olika lärare som lärt ut på olika sätt, har varit både bra och dåligt.» (Ganska bra)
- Bra föreläsningar, dock kändes vissa föreläsningar på en allt för hög nivå.» (Ganska bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

41 svarande

0-20%»2 4%
20-40%»0 0%
40-60%»3 7%
60-80%»3 7%
80-100%»33 80%

Genomsnitt: 4.58

- Efter att ha varit på några enstaka föreläsningar gav jag upp då jag inte kände att de gav mig någonting. Eftersom nivån var för hög tyckte jag inte ens att det var intressant att gå för det var svårt att hänga med. » (0-20%)
- P.g.a. att föreläsarna antog att vi kunde saker vi inte kunde vilket ledde till att föreläsningarna inte gav så mkt.» (60-80%)
- I efterhand vet jag att jag inte behövt gå på någon.» (80-100%)
- uplevde dock inte att föreläsningarna var så givande, de var mest förvirrande!» (80-100%)

3. Hur har projekten fungerat organisatoriskt?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 19%
Varken eller»11 26%
Ganska bra»19 46%
Mycket bra»3 7%

Genomsnitt: 3.41

- Tycker att det har varit ganska dåligt ihopsatt denna kurs. Hade varit bättre om man fokuserat på en sak. Det hade varit mycket mer givande. » (Ganska dåligt)
- labbarna har fungerat bra och var också intressanta, men det var mycket förvirring i början vem som skulle läsa vad och när då det fanns alldeles för många olika scheman som skulle läsas för sig.» (Ganska dåligt)
- För stort» (Ganska dåligt)
- Det var bra att det fanns färdiga papper där vi svarade på inlämningsuppgifterna till andra inlämningen. » (Varken eller)
- vi har ju inte haft något projekt???» (Varken eller)
- labbarna alltså» (Ganska bra)

4. Hur var projekten inlärningsmässigt?

40 svarande

Inte alls givande»19 47%
Givande»19 47%
Mycket givande»2 5%

Genomsnitt: 1.57

- Som sagt alldeles för svårt för att man skulle kunna få en helhetsbild. » (Inte alls givande)
- labbarna gav inte mycket alls» (Inte alls givande)
- Alldeles för svåra! Många uppgifter handlade också om sådant vi inte pratat om på föreläsningarna. Samma här, man blev snarare avskräckt än intresserad.» (Inte alls givande)
- Väldigt svåra uppgifter sett till vad man gick igenom på föreläsningarna, sen fanns nästintill ingen chans att få svar på frågor.» (Inte alls givande)
- personligen tappade jag mycket av inlärningsmotivationen då jag inte kände att jag behövde göra mer än nödvändigt för att klara mig igenom kursen, utan satsade hellre på de kurser som spelar roll för mitt slutbetyg. Kom dock fram till att kemi inte var något för mig vilket var bra!» (Inte alls givande)
- det var väldigt flummigt och man visste inte riktigt vad poängen med att läsa kursen var. » (Inte alls givande)
- fortfarande! vi har inte haft något projekt?» (Inte alls givande)
- Sista labben med aldollaborationen var rolig och intressant!» (Givande)
- Lite av projekten man skulle lämna in var förvirrande när man knappt hade gått igenom det, men man lärde sig nog mer när man själv fick leta reda och komma på svaren.» (Givande)


Din egen arbetsinsats

5. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

41 svarande

Högst 15 timmar»18 43%
Cirka 20 timmar»7 17%
Cirka 25 timmar»10 24%
Cirka 30 timmar»6 14%
Minst 35 timmar»0 0%

Genomsnitt: 2.09

- Jag la den tiden som behövdes innan inlämningarna men det var allt. » (Högst 15 timmar)
- som sagt inte mer än nödvändigt men kursen var ändå väldigt tidskrävande och särskilt inlämningsuppgifterna!» (Cirka 20 timmar)

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

41 svarande

0%»0 0%
25%»2 4%
50%»2 4%
75%»9 21%
100%»28 68%

Genomsnitt: 4.53


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

41 svarande

Jag har inte sett/läst målen»20 48%
Målen är svåra att förstå»4 9%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 31%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 9%

Genomsnitt: 2.02

- ej läst dem» (Jag har inte sett/läst målen)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»18 64%
Nej, målen är för högt ställda»10 35%

Genomsnitt: 2.35

- de verkar rimliga med förkunskaper från kursen i kemi A.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Tyvärr hade vissa föreläsare en för hög nivå på sin undervisning. Även om man är en flitig student var det svårt att hänga med. Tanken att kursen skulle vara inspirerande och få studenterna att vilja läsa kemi tror jag är svårt att lyckas med när man som student inte känner att man förstår vad som sägs på föreläsningarna. Det var en stor skillnad på nivån mellan de olika föreläsarna vi hade.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Alldeles för många vitt skilda områden under kort tid, inget djup alls utan mer en rörig bredd på kunskap. » (Ja, målen verkar rimliga)
- Kursen ligger på en alldeles för hög nivå. Även om detta är avsiktligt för att skapa intresse för Kemilinjerna tycker jag och de jag pratat med att kraven på vad vi skulle kunna beräkna var för höga. Det blir svårt med förståelsen och labbarna blev inte lika givande. Om det blir så att kemilinjerna har minskat eller iaf inte ökat intresse till nästa år, så vet ni varför. Sänk nivån till något rimligare istället, och anpassa labbarna efter det. Jag kan inte tänka mig att labbarna blir tråkigare för att nivån sänks lite. Jag var själv intresserad av Kemiteknik till hösten men jag har prioriterat ner den något.» (Nej, målen är för högt ställda)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»7 18%
Ganska liten»18 47%
Ganska stor»10 26%
Mycket stor»3 7%

Genomsnitt: 2.23

- föreläsningarna hade i stort sett ingenting med inlämningsuppgifterna att göra, mycket dåligt» (Mycket liten)
- Föreläsarna har använt alldeles för svåra ord, utan förklaring, presenterat obegripliga och orelevanta kemiska metoder, etc.» (Mycket liten)
- Inlämningarna man gjorde läste man sig bara till i boken i princip. Tog nästan ingenting från föreläsningarna. » (Ganska liten)
- inte jättestor hjälp til att lösa inlämningsuppgifterna iallafall. det enda som var relevanta föreläsningar i det avseendet var Ulfs föreläsningar.» (Ganska liten)
- fattade typ bara ulfs föreläsingar!» (Ganska liten)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

41 svarande

Mycket liten»4 9%
Ganska liten»13 31%
Ganska stor»16 39%
Mycket stor»8 19%

Genomsnitt: 2.68

- Vi har blandat gissningar med ledning från boken, och med det vi kunnat få ut från föreläsningar när vi räknade.» (Ganska liten)
- Däremot hade det varit mycket bättre om vi hade sluppit köpa kemi b boken för över 500 kr och istället fått utdelat material som vi kunde använda för att besvara frågor. Det känns lite orättvist att vi ska behöva betala 500 kr bara för att vi är intresserade av kemi och inte fysik, som inte behövde köpa några böcker alls. Jag lånade min bok på biblioteket men det finns inte så många att låna att halva basåret kan få varsin. » (Ganska stor)
- Var det enda som var någorlunda begripligt. » (Mycket stor)
- Eftersom man inte fick ut mycket utav föreläsningarna.» (Mycket stor)
- boken är GULD!!!» (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

41 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»8 19%
Ganska bra»21 51%
Mycket bra»12 29%

Genomsnitt: 3.09

- varje litet delmoment fungerade oftast bra men för många olika lärare för dålig koppling mellan delarna. För lite räkning, det var trots allt det vi skulle kunna till tentorna men fick ingen genomgång på sådana uppgifter.» (Ganska dåligt)
- helt ok, bortsett från schema!» (Ganska bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»8 20%
Ganska dåliga»15 37%
Ganska bra»12 30%
Mycket bra»1 2%
Har ej sökt hjälp»4 10%

Genomsnitt: 2.45

- Det var bra att det var avsatt tid till eget arbete i schemat för den som är dålig på att planera sitt plugg, men det hade varit väldigt bra om det fanns mer tid att faktiskt prata och ställa frågor till en lärare. Frågorna var svåra och det fanns ingen att fråga. » (Mycket dåliga)
- Men jag och mina klasskamrater hade behövt något mer tillfälle att kunna fråga om uppgifterna i de två inlämningarna. Det tillfälle som gavs var knappt en halv föreläsning och det räckte inte tycker jag.» (Mycket dåliga)
- det borde ha funnits övningstillfällen, så man hade möjlighet att få hjälp.» (Mycket dåliga)
- Vi har haft väldigt svårt att få hjälp, vi hade endast ett övningstillfälle på kursen. På frågor som nästan ingen klarat av fick vi inte hjälp utan istället sänkt krav. (t ex en bra uträkning eller gissning istället för rätt svar, eller bedömning beroende på hur det gått för majoriteten av kursmedlemmarna)» (Mycket dåliga)
- Hade ett övningstillfälle som inte alls räckte till. Vore bra med exempelvis "räknestuga" för kemin, där man kan fråga om hjälp och tips.» (Ganska dåliga)
- Fanns för få chanser för att ställa frågor.» (Ganska dåliga)
- Vi saknade att ha räkneövningar då vi kunde få hjälp och fråga om det vi behövde. Det endra tillfället var en halv föreläsninga då vi kunde få lite hjälp.» (Ganska dåliga)
- För lite tillgång till lärare jämfört med uppgifter» (Ganska dåliga)
- saknade övningspass» (Ganska dåliga)
- Hade blivit för mycket frågor!» (Ganska bra)
- Övningen som man hade någon gång i slutet var bra för man kunde då få lite hjälp av föreläsaren med inlämningen.» (Har ej sökt hjälp)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

41 svarande

Mycket dåligt»1 2%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»2 4%
Mycket bra»37 90%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.82

- Det var enda anledningen att jag klarade kursen! » (Mycket bra)
- Det var tvunget!» (Mycket bra)
- Det var bra att man kunde jobba men vilka man ville till inlämningsuppgifterna. Det gjorde att man hjälptes åt även med vissa man aldrig jobbat och pratat med tidigare.» (Mycket bra)
- Diskussioner krävdes för att kunna förstå uppgifterna.» (Mycket bra)
- Bästa sättet att få hjälp var att gissa i grupp hur uppgifter skulle lösas.» (Mycket bra)
- Vi äger!» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 4%
Lagom»17 41%
Hög»13 31%
För hög»9 21%

Genomsnitt: 3.7

- Bitvis hög vid inlämningarna men annars ganska lagom. » (Lagom)
- Väldigt ojämnt. Var inte förräns en vecka innan inlämning man gjorde någonting. » (Lagom)
- Arbetsbelastningen berodde i mkt stor utsträckning på hur mycket man själv ville fördjupa sig. En enklare väg i den här typen av projekt (ingen salstenta) är ju att förlita sig på kurskamrater med bättre kunskaper. Om man gör det kan arbetsinsatsen nog bli ganska sparsam.» (Lagom)
- mycket anstränging på inlämningsuppgifterna för relativt liten kurs» (Hög)
- på gränsen till för hög då endast godkänt (3a)krävdes på kursen.» (Hög)
- Nivån för högt satt.» (Hög)
- eftersom många med mig tyckte att kursen låg på en för hög nivå så blev arbetsbelastningen hög!» (Hög)
- Med tanke på poängen i kursen, var det för mycket arbete i relation till poängantalet. Jag la ner mest tid på denna kurs än på de andra två vi läste.» (För hög)
- För många obegripliga överkursfrågor, som vi inte gått igenom på föreläsningar.» (För hög)
- I jämförelse med valbara kursen i fysik hade vi mycket mer att göra!!! Tycker de va väldigt dåligt att de blev så ojämnt med tanke på all tid vi la på kemin, tid som vi kunnat lägga på matte eller ellära. Något ni måste se över!!!» (För hög)
- Alldeles för många inlämmningsuppgifter. hade hellre haft en tenta på 4 timmar en inlämningsuppgifter som tog ca 50 timmar totalt att lösa som normalpresterande student» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

41 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»20 48%
Hög»15 36%
För hög»5 12%

Genomsnitt: 3.58

- Det har varit lagom mycket att göra i de andra ämnena, men som tidigare nämnt för mycket i kemin.» (Lagom)
- sressigt men man klarade av det» (Hög)
- Läsperiod 3 var tyngsta läsperioden på hela året för mig. » (För hög)
- Pga kemikursen kom andra ämnen i andra hand, då kemikursen var den klart minsta kursen av de tre och hade mest uppgifter att lösa var det inte okej.» (För hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

41 svarande

Mycket dåligt»5 12%
Dåligt»17 41%
Godkänt»12 29%
Gott»5 12%
Mycket gott»2 4%

Genomsnitt: 2.56

- Om kursen var tänkt att skapa ett intresse för kemi så har den misslyckats fatalt, kursen var tråkig, svår och ointressant. Jag ångrar att jag inte valde fysik.» (Mycket dåligt)
- Efter kursen visste man vad man INTE skulle välja till hösten.» (Mycket dåligt)
- För höga krav» (Mycket dåligt)
- Jag känner inte att den ökade mitt intresse för kemi överhuvudtaget. » (Dåligt)
- den gav mig ingenting, och asbolut inget fortsatt intresse för kemi, blev istället tvärtom.» (Dåligt)
- Jag har inte lärt mig så speciellt mycket, trots att jag är jätteintresserad av kemi.» (Dåligt)
- Ingen struktur av vad som var viktigt och vad som var mindre viktigt att lära sig.» (Dåligt)
- Kursen borde ha fokuserats mer till att » (Dåligt)
- totalt sett var det en helt okej kurs men inte organisatoriskt och belastningsmässigt i jämförelse med fysikkursen!» (Godkänt)
- kursen var för svår .. och vi fick innan kursen höra att man med denna kurs skulle försöka bättra på ryktet om kemi och göra kemi roligt.. jag kan säga att man inte lyckades...» (Godkänt)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Destillationslaben var lite intressant och seminariet var ganska bra också. Behåll det! »
- Laborationen. »
- ingen tenta.»
- Seminariet var lite roligt och där fick man tillfälle att "tänka" på vad kemin faktiskt har gjort för oss, saker vi idag tar för givet, (målarfärg förr, skosnören var av läder, senor etc). Labbarna gav en bra inblick och var rätt så roliga och givande.»
- laborationerna»
- hemuppgifter föreläsningar om kemisk jämvikt»
- Kan inte komma på något positivt, tyvärr. Tycker att denna kurs var överlag dålig både i planering, upplägg och utförande.»
- Ulf Jäglid och L-G»
- Labbarna»
- att det finns en valbar kurs»
- Han som är ansvarig för kursen, Ulf, bör vara det nästa år också och hålla föreläsningar. Han gör så att det blir mer intressant att lyssna på.»
- Laborationerna, policyn med inlämningsuppgifter.»
- Laborationerna»
- grundtanken är bra men BÖR utvecklas! De olika momenten var bra och de olika ämnena. »
- laborationerna»
- Det var bra med schemalagd tid för att göra övningar etc. på. Dock överskreds den tiden pga alldeles för många svåra uppgifter. Labbarna var bra.»
- ULF!!!»
- Laborationerna»
- Laborationerna, inlämningarna»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Det kändes aldrig som om man visste vad man gjorde, och att vi inte fick grundläggande förklaringar till vad det var vi skulle göra, och hur det skulle fungera. Vi gick på känn nästan hela tiden.»
- Med tanke på de förkunskaper vi har, var kraven alldeles för höga. En övning till hade inte skadat, med tanke på att uppgifterna var svåra.»
- Göra mer pedagogiska powerpoint-presentationer. Sprid ut informationen på fler bilder i presentationen så är det lättare att hänga med och framför allt kontrollera vad vi har lärt oss innan och utgå från det. Om möjligt skriv eget material som vi kan använda för att besvara instuderingsfrågor så vi slipper köpa ännu mer dyr kurslitteratur. Tanken bakom att ha en sån här kurs är god men jag tror att den går att göra lite mer intressant med lättare begrepp och mer tillämpningar vad man kan använda kunskaperna till. »
- Lägre svårighetsgrad på föreläsningarna. Nu blev man bara avskräckt från att läsa kemi!»
- Antalet övningar»
- Ta bort den valbara kursen och forsätt som tidigare år.»
- roligare föreläsnings ämnen.»
- Alla som föreläser måste veta vilka förkunskaper studenterna har! Tyvärr var viss undervisning på för hög nivå för att man skulle förstå!»
- Fler övningstillfällen.»
- för hög nivå på inlämningsuppgift nr 2»
- föreläsningar om petrokemi,kemiteknik laboration om destilation»
- Upplägget på kursen, försök att hålla en "röd tråd" genom kursen. Hade varit bättre att ta inspiration från fysikkursen och försöka ha ett liknande upplägg. »
- innehållet»
- Mer övningstillfällen och lättare inlämningsuppgifter»
- mer struktur, bättre möjlighet till hjälp, ínlämningsuppgifter ska vara mer baserad på boken och föreläsningarna. Mer vardagskemi så det blir intressantare.»
- Bör vara lite mer intressanta föreläsningar om något roligt inom kemi. Det kan göra att man blir lite mer intresserad av ämnet.»
- Föreläsningarnas innehåll, förklaringar från föreläsare, relevanta inlämningsuppgifter, handledarledda övningstillfällen.»
- Bättre mer inspirerade föreläsningar, MINDRE OH!»
- Att man får ordentlig teori så att man klarar av inlämningsuppgifterna. Göra det intressant!!»
- Den röda tråden saknades under kursens gång. Det var svårt att få något sammanhang av kursens olika delar och moment. Likaså relevansen av en del undervisning var svår att upfatta. Dessutom arbetsbelastningen i jämförelse med fysikkursen bör ses över!»
- Jämnhet mellan de valbara kurserna.»
- Sänk nivån på kursen, sätt in fler övningstillfällen. Basera denna kursen på den första kemin istället.»
- inlämning 2, de sista tre uppgifterna borde förändras eftersom de inte hade någon anknytning till kursen enligt min åsikt. Aldeles för svåra och dessutom fick man ingen hjälp vilket gjorde att man tappade intresset för att lära sig!»
- Kursen borde ha fokuserats mer till att fördjupa sig och tillämpa det men redan lärt sig i A-kursen istället för att lära sig halva B-kursen, och dessutom behöva köpa en bok för 500 kronor, när man ändå itne får betyg i kursen. Borde vara mer ett projektupplägg istället för massa ny teori. Mer likt fördjupningskursen i fysik, som även hade en överkomligare undervisningstid och upplägg. Mindre inlämmningsuppgifter som kanske inte är så svåra utan mer grundligare. Hade räckt med bara en av de två inlämmningsdelarna.»
- MYCKET!! svårighetsgraden och tempot!»
- Bättre föreläsningarna med anknytning till inlämningsuppgifterna.»
- välj något område inom kemin och gör det roligt, detta skulle vara intressant men blev rörigt. För lite tid för att hinna förstå varje område ordentligt. Några av föreläsarna hade dessutom ingen koll på hur mycket förkunskaper vi hade. »
- Kursen skulle locka till att välja kemiteknik, tyckte inte att den var tillräckligt intressant för att göra det.»

19. Övriga kommentarer

- sista inlämningsuppgiften var lite för svår»
- Jag valde denna kurs för att jag hade ett intresse för kemin, jag hade till och med tänkt välja att läsa vidare till kemi ingenjör. Men efter att ha gått denna kurs, vill jag verkligen inte läsa kemi något mera. Jag kan inte rekommendera någon annan student som läser tekniskt basår nästa år att välja kemi kursen. När vi fick information av fysik och kemikurserna så gav ni informationen att i kemi kursen skulle vi få fördjupa oss i det vi läste i kemi A kursen och få se det roliga inom kemin. Tyvärr blev inte kursen som ni lovat, det hela var bara en enda stor röra!»
- Denna kurs gav mig knappt något»
- Det var bra att man skulle ha blivit godkänd på labbarna, seminariet och inlämningarna för att klara kursen. Det är bättre än att ha en tenta i kursen. Om det var en tenta skulle man inte prioritera den så mycket eftersom man har två andra tentor samtidigt som man behöver få bättre på.»
- Vissa föreläsare har varit bättre än andra, det kan ha att göra med olika intressant innehåll.»
- Denna kurs var till för att skapa intresse för kemin, men då vi som faktiskt valde kemi hade väldigt mycket mer arbetsbelastning än de som läste fysikkursen. De hade bla inga uppgifter eller föreläsningar de 3 första veckorna av perioden. Känner jag att vi fick mindre tid til de andra kurserna och därmed en sämre utgångspunkt än dem! Då konkurensen är stenhård i år som ni vet är varge timme viktig och detta göra att jag faktiskt känner mig lite lurad!»
- Som sagt: Jag tror denna kurs för många resulterat i ett minskat intresse för kemilinjerna istället för att öka det.»
- Kursens innehåll tror jag att jag egentligen skulle kunna tycka om, men jag tycker inte att kursens upplägg fick mig att bli mer intresserad av kemi vilket var dess syfte, utan snarare tvärt om tyvärr. Jag har även hört av andra studenter som såg fram emot kursen att de tappat en del av intresset för kemi.»
- Sammanfattningsvis, mindre teori, mer tillämpande av det man läst i A-kursen och en kurs som faktiskt motsvarar 4.5 poäng och inte det dubbla.»
- tyvärr fick inte kursen mig att tycka mer om kemi. jag är dock glad att jag läste den för nu vet jag iaf vad jag inte vill läsa i fortsättningen :)»
- Nivån på vissa delar i kursen upplevde både jag och många med mig som för höga, t.ex. kursdelen i organisk kemi. I och med att inget betyg erhölls på kursen intogs snabbt inställningen att göra minsta möjliga för att få godkänt i och med att man ville prioritera de kurser vi får betyg i.»
- Saknade lärarledda övningar.»


Kursutvärderingssystem från