ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


projektkurs i fysik (2010), MVE285 0109

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-25 - 2010-04-20
Antal svar: 40
Procent av deltagarna som svarat: 11%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

39 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»6 15%
Varken eller»10 25%
Ganska bra»13 33%
Mycket bra»7 17%

Genomsnitt: 3.38

- vi har bara haft en föreläsning på mekaniken, vilket var lite » (?)
- Vi hade en föreläsning. Mycket ny information som vi egentligen inte hade användning för i vårat arbete. Hade behövt mer förkunskap (ex föreläsningar) För att klara av uppgiften bättre.» (Ganska dåligt)
- Föreläsaren var lite otydlig. Alltså Milan Friesel» (Ganska dåligt)
- Eftersom det bara var en riktig föreläsning som var första lektionen där vi gick igenom väldigt allmänt vad det var vi gjorde. Kanske att något diskussionssemenarie hade klarat upp oklarheter under labbarna och man hade förstått vad det var som hände på ett annat sätt.» (Varken eller)
- Endast en föreläsningw» (Varken eller)
- Hade bara 1 repetition som iofs var bra.» (Varken eller)
- Vi hade endast en introduktionsföreläsning.Den fungerade bra,men många saker upprepades för många gånger » (Varken eller)
- Tycker den enda(!) föreälsningen vi hade kunde vart mer inriktad på det området man var inriktad på. I detta fallet gav den inte jätte mycket...» (Varken eller)
- Jag anser att föreläsningarna har legat på ofördelaktiga tider. Därav har många elever valt att ej delta. En av gångerna var vi endast 8 studenter av ca 80.» (Varken eller)
- för allmän förklaring om de olika fenomenen för snabb genomgång, ofta hinner man inte med om man inte har läst kursen innan» (Varken eller)
- Hade varit bra om genomgångarna eller ev. vid första laborationstillfället inte bara behandlat signalgenerator och oscilloskop utan även hur kopplings-däck fungerar samt hur de olika komponenterna såg ut (t.ex. kondensator).» (Ganska bra)
- Jättekrångligt att veta vilka grupper man tillhörde samt veta när man hade föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Vi hade knappt några föreläsningar, men de vi hade bestod av viktig repetition väl sammanfattad!» (Ganska bra)
- Vi hade bara en föreläsning, jag tycker det kunde varit någon mer. » (Ganska bra)
- Hade bara en kort genomgång, solcell/vindsnurra. » (Mycket bra)
- Det var inte många, och hade vart bra med 1-2 genomgångar/projekt grupp. Alltså inte bara en föreläsning om ellära i stort, utan även en föreläsning om det specifika område man valt att inrikta sig på. + Mer praktiskt!» (Mycket bra)
- Det har ju inte varit några direkta föreläsningar utan enbart laborationer och övningstillfällen i den valbara fysik kursen.» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

40 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»1 2%
60-80%»0 0%
80-100%»39 97%

Genomsnitt: 4.95

- Har varit på alla laborationer sen enbart självständigt arbete.» (40-60%)
- Funkat bra!» (80-100%)

3. Hur har projekten fungerat organisatoriskt?

40 svarande

Mycket dåligt»9 22%
Ganska dåligt»8 20%
Varken eller»5 12%
Ganska bra»12 30%
Mycket bra»6 15%

Genomsnitt: 2.95

- Dålig information om gruppnummer och schema.» (Mycket dåligt)
- dåligt upplägg tidsmässigt» (Mycket dåligt)
- Jätte dåligt med information ut. Ingen visste vad man hade för grupp på schemat så svårt att veta när man skulle vara där och inte. Även informationen innan labben var inte bra, tydligen skulle man ha med kompendium. Inte många som visste. Skulle gått ut med mycket information tidigare, nu fick vi veta allt precis i slutveckorna då man har som mest med dem andra ämnena, hade det vart mer strukturerat hade man kunnat göra mycket förarbete innan och planera bättre!» (Mycket dåligt)
- Vi hade mysket frågor och den största tiden ägnades åt att vänta på hjälp eftersom de var svårt att hitta information på vår nivå själv. Informationen som fanns på internet var riktad till någon med mer förkunskap. Laben var KAOS, ingen hjälp, och vi hade mycket frågor.» (Mycket dåligt)
- Det kändes lite o organiserat ibland då det inte fanns tillräckligt med material för alla grupper att labba med (vilket är förståligt) och det var oklart vilka labbar som var nödvändiga och inte. Framförallt så var det väldigt oklart vad som skulle vara med i rapporten eller inte och hur den skulle vara utformad. » (Ganska dåligt)
- De har fungerat bra för min egen förståelse, men kanske sämre med tanke på hur lite hjälp vi fått.» (Ganska dåligt)
- Mycket dålig tidsdisponering. Allt jobb kom precis inann tentor i de andra kurserna. Rörigt konstigt att försöka få folk att byta grupp mot sin vilja.» (Ganska dåligt)
- Svårtillgänglig information om laborationer samt schematider. » (Ganska dåligt)
- det var lite information och allt var väldigt "luddigt" i början» (Varken eller)
- Det var mycket kaos när det gällde gruppindelning. Man visste inte vilken grupp man var och schemat var otyldig.» (Varken eller)
- det var lite förvirrande med de olika gruppindelningarna.» (Varken eller)
- Det fungerade i det stora hela bra, men en av labbuppgifterna var svår att få ut någonting av pga att utrustningen inte var optimal (projekt 2, lab 2, moment 5) vasken var för liten för att man egentligen skulle se någonting.» (Ganska bra)
- Det var lite svårt att veta vad vi skulle få ut av vårat projektarbete. Men jag, och alla andra, är medvetna om att detta var första gången ni hade denna kurs så vi får ha lite överseende med det.» (Ganska bra)
- Svårt att veta vad rapporten skulle innehålla, ingen rapportmall. » (Ganska bra)
- Studieportalen är väl inte alltför medgörligt alltid när lärarna vill skapa något, men annat än det har det funkat felfritt.» (Mycket bra)

4. Hur var projekten inlärningsmässigt?

40 svarande

Inte alls givande»4 10%
Givande»24 60%
Mycket givande»12 30%

Genomsnitt: 2.2

- Eftersom vi labbade såpass mycket fick man förståelse och kunde se samband. Att sedan sammanfatta det i en rapport gjorde att man kommer att komma ihåg det längre. Något disskussions tillfälle tror jag hade kunnat ökat förståelsen för labbarna och att läraren tillsammans med eleverna skulle kunna komma fram till samband och förklara dem.» (Givande)
- Jag tyckte att proejektet man själv gjorde var givande, men som jag ser det hade man hellre haft det som förut att det ingick i den vanliga fysikkursen.» (Givande)
- Man kanske inte fick så mycket hjälp som man skulle vilja ha, men å andra sidan fick vi nog mer hjälp än andra.» (Givande)
- Trots allt lärde man sig en del.» (Givande)
- givande, men dock innom ett väldigt smalt område. » (Givande)
- det var väldigt bra med lite variation från det rena "inför tentor-pluggandet" att göra ett projekt.» (Givande)
- Jättebra att se mekanik på riktigt. Labbarna skulle varit med i höstas för större förståelse.» (Mycket givande)
- Att det var en projekt-/lab-kurs gjorde att man lärde sig mycket, att se hur någonting fungerar och verkligen sätta sig in i det ger mycket för förståelsen. » (Mycket givande)
- Jättekul, jätteinspirerande!» (Mycket givande)
- Kul att fördjupa sig i ett ämne och få tillämpade och intressanta exempel och information från de andra i klassen.» (Mycket givande)


Din egen arbetsinsats

5. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

40 svarande

Högst 15 timmar»28 70%
Cirka 20 timmar»4 10%
Cirka 25 timmar»5 12%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.6

- tiden sett över hela läsperioden......då blir det nog 2-3 timmar i veckan» (Högst 15 timmar)
- Svårt att säga. Det blev väldigt olika varje vecka och i slutet när alla labbarna skulle göras klart och rapporten skulle påbörjas så var det säkert 35h.» (Högst 15 timmar)
- Jag lade inte ner mycket mer än den schemalagda tiden varje vecka, vilket inte var så mycket förutom när det var dags att sammanställa rapporten då jag lade ner lite mer tid.» (Högst 15 timmar)
- Väldigt lätt belastning, speciellt jämfört med de som läste kemi.» (Högst 15 timmar)
- Dålig fördelning av arbetet. Första läsveckorna hade vi ingen projekttid, medans allt arbete kom de sista veckorna då man hellre fokuserar på att plugga till tentor.» (Högst 15 timmar)
- tiden fördelades väldigt klumpigt, då redovisningar ägde rum under dagarna före tentaveckan.» (Högst 15 timmar)
- Utan hjälp var det svårt att lösa uppgifterna i B boken då det inte fanns exempel på de svårare uppgifterna» (Cirka 25 timmar)

6. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

40 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»1 2%
75%»4 10%
100%»35 87%

Genomsnitt: 4.85

- Själva laborationerna har vi deltagit på men inte övningstillfällena då vi ansåg att vi kunde jobba på väldigt bra självständigt och när vi behövde hjälp fick vi det mycket bra av lärarna på laborationerna.» (50%)
- 100% av de schemalagda lektionerna. » (100%)
- Undervisningen var i stort sett laborationerna och utan dem skulle jag inte klarat kursen» (100%)
- Allt som fanns gick man på!» (100%)
- 120 % skulle jag säga. Vår projektgrupp var även på ett extratillfälle för att fördjupa oss lite mer.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

7. Hur begripliga är kursens mål?

40 svarande

Jag har inte sett/läst målen»19 47%
Målen är svåra att förstå»4 10%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 10%

Genomsnitt: 2.05

- Skulle kunna presenteras på ett tydligare sätt i början av kursen och knytas till de olika "uppdragen".» (Jag har inte sett/läst målen)
- Tyvärr, det borde jag kollat upp :(» (Jag har inte sett/läst målen)
- Målen är som vanligt luddiga och säger ingenting. Helt onödiga i min mening. Bättre att föreläsaren på föreläsning 1 förklarar vad kursen innehåller.» (Målen är svåra att förstå)
- Som jag sa tidigare var det lite luddigt och svårt att förstå vad vi skulle få ut av kursen. Kunde varit mer specifikt.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

8. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

26 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 11%
Ja, målen verkar rimliga»21 80%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 1.96

- svårt att veta vad som menas, men om jag tolkat rätt är det rimliga mål.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Svåra uppgifter!» (Nej, målen är för högt ställda)


Undervisning och kursadministration

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

39 svarande

Mycket liten»6 15%
Ganska liten»12 30%
Ganska stor»16 41%
Mycket stor»5 12%

Genomsnitt: 2.51

- Kollade upp ALLTING på internet i princip. Fick en del hjälp av labben... Men hade man vetat mer innan labben hade man lärt sig otroligt mycket mer och ingående.» (Mycket liten)
- För min totala inlärning mindre men för just projektet stor. » (Ganska stor)
- Vi fick inte all undervisning som vi skulle velat ha, men det räckte i alla fall. Vi skulle gärna ha velat fördjupa oss ännu lite extra och det fanns väldigt få möjligheter till det.» (Ganska stor)
- Vi hade riktig tur med föreläsarna/labbassistenterna.» (Mycket stor)
- Kul med varierande undervisning och inte bara föreläsning och tentatillfällen.» (Mycket stor)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

40 svarande

Mycket liten»12 30%
Ganska liten»13 32%
Ganska stor»9 22%
Mycket stor»6 15%

Genomsnitt: 2.22

- Vi lärde oss i princip allt på laborationerna, lite grann på föreläsningen också såklart.» (Mycket liten)
- Boken har inte tittats i, däremot var papprena man fick ut till väldigt stor hjälp - precis lagom information och tips.» (Ganska liten)
- Hade bara ett häfte med olika labb uppgifter. » (Ganska stor)
- Eftersom vi labbat hela kursen (positivt) så har kursmaterialet varit en stor del av inlärningen. » (Mycket stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

39 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Ganska dåligt»13 33%
Ganska bra»17 43%
Mycket bra»6 15%

Genomsnitt: 2.66

- det var krångligt när man skulle välja labbgrupper och projektgrupper» (Ganska dåligt)
- Lägg valet tidigare till nästa år(under läsperiod före jul t ex), och schema för alla grupper/projekt måste bli tydligare» (Ganska dåligt)
- detta var också lite förvirrande.» (Ganska dåligt)
- Ok. Man skulle kunnat använda den mer med t ex exempel på rapporter.» (Ganska bra)
- Man fick verkligen vara inne och titta på kurshemsidan hela tiden för att inte missa något då det var dålig framförhållning. T ex laborationstillfällen som kom upp någon dag innan och liknande. Det verkade inte så jätte organiserat, man kunde ju fått veta från början vilken grupp man tillhörde och sen bara titta på schemat när man hade laboration. Men så enkelt var det inte, lite synd. Det var många grupper som kom för sent till laborationen pga detta (Dem tittade på schemat och inte på kurshemsidan)» (Ganska bra)
- När man fått pli på gruppsystemet flöt det som på räls.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

12. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

40 svarande

Mycket dåliga»5 12%
Ganska dåliga»5 12%
Ganska bra»13 32%
Mycket bra»16 40%
Har ej sökt hjälp»1 2%

Genomsnitt: 3.07

- Under labben var alla otroligt förvirrade och det var EXTREMT svårt att få hjälp!» (Ganska dåliga)
- Läraren fanns alltid att tillgå men det blev lite mycket spring mellan salar och många elever på samma gång ibland.» (Ganska bra)
- De doktorander som höll i de båda laborationerna hade varierande kunskap inom ämnet. Detta gjorde att vi inte fick tillräckliga svar på de frågor som uppkom i samband med laborationstillfällena. Tyvärr var Milan inte närvarande vid vissa tillfällen under laborationerna och det gjorde att vi inte fick svar på vissa av de viktigaste avgörande frågorna som uppkom under tiden av arbetet.» (Ganska bra)
- Det var ganska mycket att göra för lärarna och alla hade frågor så man fick inte all hjälp man skulle velat.» (Ganska bra)
- Väldigt goda och det är jag väldigt tacksam för.» (Mycket bra)
- Laborationsledarna var oerhört duktiga och roliga att arbeta med.» (Mycket bra)

13. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

40 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»13 32%
Mycket bra»27 67%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.67

- Det var nyttigt att lära sig samarbeta med nya människor - något som inte varit nödvändigt att göra ordentligt sedan högstadiet, känns det som.» (Ganska bra)
- Fungerade klockrent. Jag fick arbeta med väldigt engagerade studenter. Väldigt roligt faktiskt.» (Mycket bra)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

39 svarande

För låg»3 7%
Låg»9 23%
Lagom»23 58%
Hög»3 7%
För hög»1 2%

Genomsnitt: 2.74

- svårt att säga då det var svårt att veta vad som förväntades av den.» (?)
- När man väl förstått vad det var man skulle göra så var det lagom, för elektronikprojektet elektroniska filter iaf.» (Lagom)
- dock fokuserat för nära inpå tentavecka» (Lagom)
- det som gjorde kursen svår var att redovisningen av projektet var några dagar innan tentan så att det blev stressigt att hinna repetera, det hade varit bättre om projektet flyttades fram i början av kursen inte i mitten» (Hög)
- alltihopa blev koncentrerat till när det var dags för tentaplugg, pga den dåliga tidsplaneringen från lärarna» (För hög)

15. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

40 svarande

För låg»1 2%
Låg»2 5%
Lagom»22 55%
Hög»15 37%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.27

- Vi gjorde hela kursen på ungefär 6h och klarade oss väldigt bra. Men skulle inte säga att det motsvarar dem hp vi får för kursen..» (För låg)
- Lagom till aningen låg.» (Lagom)
- Den var ungefär som vanligt.» (Lagom)
- Positivt eftersom det kan vara bra att vänja sig vid att läsa tre kurser parallellt och på så vis mer att göra.» (Hög)


Sammanfattande frågor

16. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

40 svarande

Mycket dåligt»3 7%
Dåligt»7 17%
Godkänt»12 30%
Gott»12 30%
Mycket gott»6 15%

Genomsnitt: 3.27

- Hjälpen från handledarna var helt obefintlig. Ingen visste var, när och hur man skulle genomföra laborationerna. Handledarna bör förklara grunderna och förklara vad det är som ligger på bänkarna innan man börjar laborera.» (Mycket dåligt)
- Kul labbar, alldeles för lite ordning och reda och chans till att få hjälp och personal att bolla med.» (Dåligt)
- Som sagt så var det mycket vi inte fick svar på under tiden. Dels berodde detta på att handledningen var schemalagda på Johanneberg på morgonen och att vi sedan, med 15 min. mellanrum hade matematikföreläsning på Lindholmen. Valet var enkelt då vi självklart inte ville missa matematikföreläsningen. Det berodde också på att doktoranderna hade dålig koll på vad vi höll på med under laborationerna och projektet.» (Dåligt)
- jag tycker att ett basår inte behöver en valbar kurs eftersom det bara är ett år, det är viktigare att man går in mer på det andra i kurserna. Eftersom man högst kunde få betyg 3 lade man dessutom inte mycket kraft på det» (Godkänt)
- labbar gav mer förståelse men det var för många uppgifter för en enda labb» (Godkänt)
- Det var ett väldigt roligt sätt att lära sig istället för att bara sitta på en föreläsning och sen räkna lite. Här kunde man se resultaten mer.» (Gott)
- det var ett bra upplägg att dela upp oss i de olika projekten som vi sedan fick redovisa inför varandra, då lärde man sig ju om de övriga kategorierna också. » (Gott)
- Kursen var väldigt intressant och givande.» (Mycket gott)
- Precis det jag ville ha - inspiration att läsa mer fysik.» (Mycket gott)
- Jätte kul att göra något annorlunda och få eget ansvar.» (Mycket gott)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- de givande laborationerna och de duktiga övningsledarna!»
- De många laborationerna.»
- projekten och kursens utformningi stor grad.»
- Lärarna»
- Lab-inriktningen av kursen»
- Fysikprojektet»
- Jätte bra att man får välja olika inriktningar!»
- Ta bort kursen eller planera bättre (dvs planera något överhuvudtaget)»
- Björn. (doktoranden som var med vi ett av de två mekaniklaborationerna vi hade)»
- Gärna Milan, och så vill jag slå ett slag för labbassistenterna, särskilt Björn Wickman, han var otroligt hjälpsam, korrekt, noggrann och uppmuntrande. Även repetitionen i början, samt labbarna var ovärderliga!!»
- Just laborationerna, det är det viktigaste.»
- valfriheten och många olika valområden»
- Arto Heikkilä och Annika Eriksson»
- projekt, labbar»
- att valbar projektkurs finns»
- De intressanta laborationstillfällena och att man får möjlighet att välja gruppindelning.»
- Själva projekten är bra och intressanta och formen med rapportinlämning och redovisning bör behållas.»
- grundidén är mycket bra, att ha ett projektarbete i basåret. att få söka info utanför den givna kurslitteraturen är alltid bra. »

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske att avrunda varje lektion eftersom grupperna gjort ungefär samma labbar. På så sätt kan man som elev förstå lite mer om vad det var som egentligen hände. Tydligare om vad som ska vara med i rapporten och vilka labbar man bör göra. »
- MER struktur. VAD förväntas i rapport/muntlig, MINDRE grupper för att få en bättre arbetsro och tid att rådfråga och bolla idéer och tankar med lärare»
- kanske lite mer intressanta projekt»
- Stuktur, mer information om vad rapporten bör innehålla. »
- Jag anser att det hade varit bättre att läsa fysikkursen som de gjorde året innan. Det hade underlättat för förståelsen en del för de formler vi använde. Jag har planer på att göra fysik och matematikprovet och jag känner att delen med växelström i det provet är något jag inte kan. Hade vi haft det som de som läste basåret förra året hade jag haft bättre koll på formlerna m.m.»
- Bättre information om hur den skriftliga inlämmningsuppgiften skulle vara utformad. Mer tid avsatt för frågor och hjäp i samband till skrivandet av uppgiften. »
- tidsplaneringen, börja med projekten så man är klar med dem innnan det närmar sig tenta och ta mekaniklabbarna senare»
- Informationen! Det ska ut mycket tidigare, vara klart vad man ska göra för helt ärligt visste vi ingenting fram till dem 2 sista veckorna!»
- Det mesta organisatoriskt sett»
- Upplägget! Man borde ha laborationen (8 uppgifter i mekanik) inlagt i mekanikdelen, i läsperiod 1, då det ger en ökad förståelse för vad vi räknar på under teorikursen!»
- Det känns som att gruppernas olika prestationer spände över ett vitt spektrum och att det inte fanns någon enhetlig standard för hur mycket man skulle anstränga sig. Men det kanske är bra att det finns individuella möjligheter, och att folk får ta ansvar för sin egen insats.»
- Organiseringen och framförhållningen med tider osv till laborationerna. Lite klarare kursmål och klarare vad gäller beskrivningen av tillvägagångssätt för projektet bör ändras till nästa år.»
- Mer förkunskap innan projekten, mindre grupper och lättare att få hjälp. Mer genomgångar innan lab etc.»
- Tydlig introduktion för labbar där man gör en genomgång av alla komponenter etc.»
- BÄTTRE TIDSDISPONERING! Bättre organisation. »
- struktur, information och fler handleare vid labbtilfällen, gruppnamnen och benämning av grupper på schemat var omständigt och klurigt att få rätt på.»
- Bättre guidelines»
- organisation av projekt, gruppuppdelning, långsammare genomgång, fler föreläsningar»
- tydligare information, mer praktisk tillämpning»
- Projektkompendiet borde bli tydligare. »
- tydligare på kurshemsidan, schemat blev också förvirrande eftersom kemin stod på "det vanliga" schemat och fysiken fick ett eget, plus att vi hade annan fysik samtidigt så det var lite förvirrande med om det var projektlab eller el-lab etc. även gruppindelningen på projektet var lite otydligt.»

19. Övriga kommentarer

- hade varit mycket smartare att lägga dessa laborationer i samarbete med den första fysik kursen i period ett. tror att det hade hjälpt många som aldrig haft fysik tidigare att förstå mekaniken bättre.»
- Bra kurs»
- Tror man hade fått mer förståelse för mekaniken i LP 1 om man gjort mekanik labben vi gjorde i LP 3 då istället för nu. »
- arto"s metod för att välja ut elever som skulle byta är den sämsta nånsin, i mailet om att *du ska byta grupp* stog det att dem gått efter tiden man anmält sig. jag anmälde mig dock ganska exakt i mitten tidsmässigt bland alla elever, och jag var en av ytterst få som plockades ut ur gruppen. vilket egentligen innebär att ursäkten om tiden var en ren lögn => att man känner sig redigt utpekad som "jag vill inte ha dig i gruppen"»
- Tror absolut det är en bra kurs om allt struktureras, roligt med något annat än bara problemlösning som man har i alla andra kurser!»
- Jag kunde inte varit mer nöjd med kursen, men hade gärna velat lära mig mer! Kunde man inte fått läsa de andras rapporter i de fall där man som åhörare missat/glömt något på presentationen?»
- Det är ett väldigt bra grundkoncept på kursen. Det kan behöva finslipas lite bara. Men jag är nöjd med kursen över lag.»
- Bra med en kurs som man får ta eget ansvar i. Lärdomsfullt att planera, göra research och labba självständigt.»
- Hade nog personligen hellre läst som tidigare och därmed fått fler föreläsningar på tentapliktiga områden och mer tid till detta. Om denna kursen skall finnas kvar måste det struktureras upp mycket och ligga utspridd över hela läsperioden. som det var kom i princip allt jobb de sista två veckorna.»


Kursutvärderingssystem från