ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


PU

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-23 - 2010-04-12
Antal svar: 0
Procent av deltagarna som svarat: 0%
Kontaktperson: Eric Björklund»

1. Hur stort är Ert företag?*

0 svarande

Litet»0 0%
Medel»0 0%
Stort»0 0%

Genomsnitt: 0

2. Hur länge har Ert företag funnits?*

0 svarande

0-10 år»0 0%
10-50 år»0 0%
50 eller längre»0 0%

Genomsnitt: 0

3. Vilken är Din arbetsbefattning?*

4. I vilken fas deltar Du i PU-processen?*

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Början»0 0%
Mitten»0 0%
Slutet»0 0%
Hela»0 0%

5. Hur stor del av PU sker i projektform?*

0 svarande

0-20%»0 0%
20-50%»0 0%
50-80%»0 0%
80-100%»0 0%

Genomsnitt: 0

6. Hur många projekt brukar Ni ha igång samtidigt?*

0 svarande

1-5»0 0%
5-10»0 0%
10-20»0 0%
20-50»0 0%
fler än 50»0 0%

Genomsnitt: 0

7. Hur många anställda finns det på er PU avdelning?*

8. Vilka delmoment består er PU-process av:*

(exempelvis Förstudie, Kravspecifikation, Konceptgenerering, Utvärdering av koncept, Konstruktion (teknisk), Design, Modell/Prototyp Tillverkningsanpassning Marknadsintroduktion)

9. I fas av PU-processen anser Ni har störst flaskhalsar?*

0 svarande

Förstudie»0 0%
Kravspecifikation»0 0%
Konceptgenerering»0 0%
Utvärdering av koncept»0 0%
Konstruktion (teknisk)»0 0%
Design»0 0%
Modell/prototyp»0 0%
Tillverkning»0 0%
Marknadsintroduktion»0 0%

Genomsnitt: 0

10. Vad innebär effektivisering för Er?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Minskade kostnader»0 0%
Minskad tidsåtgång»0 0%
Högre kvalité»0 0%
Annat»0 0%

11. Vilka mål har Ni med Er PU effektivisering?

12. Vid en effektivisering, vilken av följande områden skulle ni satsa på?*

0 svarande

IT- verktyg»0 0%
Metoder»0 0%
Förändra organisationen»0 0%
Nya rutiner för att förenkla ofta förekommande uppgifter»0 0%
Komptensutveckling»0 0%

Genomsnitt: 0

13. Vilka av följande metoder är ni bekanta med?

0 svarande

Agile development»0 0%
Benchmarketing»0 0%
Brainstorming»0 0%
CAD(Computer Aided Design)»0 0%
CAM(Computer Aided Manufacturing)»0 0%
DFE (Design For Environment)»0 0%
DFA (Design For Assembly)»0 0%
DFM (Design For Manufacturing)»0 0%
LCA»0 0%
IPLC- modell»0 0%
Kundundersökning»0 0%
QFD»0 0%
Scrum»0 0%
Sex sigma»0 0%
Teknikvärdering»0 0%
Värdeanalys»0 0%
Pugh»0 0%
PLM»0 0%
Kriterieviktmetoder»0 0%
FEM»0 0%

Genomsnitt: 0

14. Vilka av följande metoder tillämpar ni inom er PU-process?

0 svarande

Agile development»0 0%
Benchmarketing»0 0%
Brainstorming»0 0%
CAD(Computer Aided Design)»0 0%
CAM(Computer Aided Manufacturing)»0 0%
DFE (Design For Environment)»0 0%
DFA (Design For Assembly)»0 0%
DFM (Design For Manufacturing)»0 0%
LCA»0 0%
IPLC- modell»0 0%
Kundundersökning»0 0%
QFD»0 0%
Scrum»0 0%
Sex sigma»0 0%
Teknikvärdering»0 0%
Värdeanalys»0 0%
Pugh»0 0%
PLM»0 0%
Kriterieviktmetoder»0 0%
FEM»0 0%

Genomsnitt: 0

15. Tillämpar PU-avdelningen en övergripande filosofi, ex. SixSigma, Lean?*

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

16. Har ni haft några stora organisatoriska förändringar i er organisation de senste?*

0 svarande

Pågående»0 0%
Året»0 0%
3 åren»0 0%
5 åren»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

17. Upplevede ni att organisationen blev effektivare?*

1=nej, inte alls 5= Ja, väldigt

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

18. Hur lättillgängliga är dokumentationerna inom projektet?*

0 svarande

Går inte alls»0 0%
Svårtillgänglig»0 0%
Finns möjlighet»0 0%
Lätttillgänglig»0 0%
Väldigt Lättillgänglig»0 0%

Genomsnitt: 0

19. Hur lättillgängliga är dokumentationerna av olika pågående projekt?*

0 svarande

Går inte alls»0 0%
Svårtillgänglig»0 0%
Finns möjlighet»0 0%
Lätttillgänglig»0 0%
Väldigt Lättillgänglig»0 0%

Genomsnitt: 0

20. Hur lättillgängliga är dokumentationerna av kasserade projekt?*

0 svarande

Går inte alls»0 0%
Svårtillgänglig»0 0%
Finns möjlighet»0 0%
Lätttillgänglig»0 0%
Väldigt Lättillgänglig»0 0%

Genomsnitt: 0

21. Hur styrd är er PU-process?

1=Styrd 5= Kreativ

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

22. Är större delen av era projekt vidareutveckling eller nyutveckling?*

0 svarande

Vidareutveckling»0 0%
Nyutveckling»0 0%

Genomsnitt: 0

23. I vilket delmoment upplever ni att majoriteten av projekten läggs ned ?*

0 svarande

0-20%»0 0%
20-50%»0 0%
50-80%»0 0%
80-99%»0 0%

Genomsnitt: 0

24. I vilket skede läggs projekten ner?*

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Förstudie»0 0%
Kravspecifikation»0 0%
Konceptgenering»0 0%
Utvärdering av koncept»0 0%
Konstruktion (teknisk)»0 0%
Design»0 0%
Modell/Prototyp»0 0%
Tillverkningsanpassning»0 0%
Marknadsintroduktion»0 0%
Vet ej»0

25. Hur kan man förkorta PU processen?*

26. Vilken del av PU processen lägger man mest resurser på?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Förstudie»0 0%
Kravspecifikation»0 0%
Konceptgenerering»0 0%
Utvärdering av koncept»0 0%
Konstruktion (teknisk)»0 0%
Design»0 0%
Modell/ Prototyp»0 0%
Tillverkningsanpassning»0 0%
Marknadsintroduktion»0 0%

27. Vilken del av PU processen är viktigast?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Förstudie»0 0%
Kravspecifikation»0 0%
Konceptgenerering»0 0%
Utvärdering av koncept»0 0%
Konstruktion (teknisk)»0 0%
Design»0 0%
Modell/ Prototyp»0 0%
Tillverkningsanpassning»0 0%
Marknadsintroduktion»0 0%

28. Vilken del av PU processen lägger man mest tid på?

0 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

Förstudie»0 0%
Kravspecifikation»0 0%
Konceptgenerering»0 0%
Utvärdering av koncept»0 0%
Konstruktion (teknisk)»0 0%
Design»0 0%
Modell/ Prototyp»0 0%
Tillverkningsanpassning»0 0%
Marknadsintroduktion»0 0%

29. Jobbar ni aktivt på att bevara kompetensen i företaget?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

30. Hur påverkas Er PU-process med avseende på lagkrav och regleringar:

0 svarande

Ineffektivt»0 0%
Effektivt»0 0%
Ökad kredabilitet»0 0%
Inget alls»0 0%

Genomsnitt: 0

31. Hur påverkas Er PU-process med avseende på lagkrav och regleringar:

0 svarande

Ineffektivt»0 0%
Effektivt»0 0%
Ökad kredabilitet»0 0%
Inget alls»0 0%

Genomsnitt: 0

32. I vilken utsträckning har Ni IT-verkyg för att förkorta PU utvecklingen?

1=lite 5= mycket

0 svarande

0 0%
0 0%
0 0%
0 0%
0 0%

Genomsnitt: 0

33. Använder Ni skrädarsydda programvaror för Er PU?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

34. Använder ni Er av kostnadsfria programvaror(Freeware)?

0 svarande

Ja»0 0%
Nej»0 0%

Genomsnitt: 0

35. Vilka framtida hjälpmedel inom PU tror Ni kommer finnas?*

36. Vilka utmaningar ser ni med PU arbetet?*

37. Är ni ett konsultföretag markera här.

0 svarande

Vi är ett konsultföretag»0 0%

Genomsnitt: 0


* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från