ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F: Optik, FFY091

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-19 - 2010-04-02
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Teknisk fysik 300 hp


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

38 svarande

1 (inte alls)»0 0%
3 7%
12 31%
13 34%
5 (över förväntan)»10 26%

Genomsnitt: 3.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Hade relativt höga förväntningar, väntade mig nog mer förståelse ut av en sån här optikkurs. Känns som största fokus låg på exempel.» (2)
- vissa saker var över förväntan, vissa under.» (3)
- Inte så avancerat direkt...» (3)
- Mycket roliga och inspirerande föreläsningar.» (5 (över förväntan))
- Jag hade väl rätt svala förväntingar inför kursen, men det visade sig vara den roligaste fysik-kursen än så länge!» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

37 svarande

1 (ej relevant)»0 0%
2 5%
8 22%
21 60%
5 (mycket relevant)»4 11%
Vet ej»2

Genomsnitt: 3.77

- Vet inte om den kan användas till något senare.» (3)
- Det känns som kursen är väldigt "nischad" och att det bara är en fördjupning av elfälten.» (3)
- För mycket dubbelbrytande prismor och liknande, för lite modern optik» (4)
- mycket viktig, optik används väldigt mycket och det är självklart att en (teknisk-) fysiker skall vara väl förtrogen med grundläggande optik» (5 (mycket relevant))
- Beror nog lite på vad jag ska läsa sen.» (Vet ej)

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

36 svarande

1 (inte alls)»0 0%
1 2%
5 13%
20 55%
5 (Mycket bra avvägt)»10 27%

Genomsnitt: 4.08 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag tycker att föreläsaren förklarar de olika optiska fenomenen väldigt teoretiskt (vilket inte är dåligt i sig). Men när man väl ska räkna på det så förstår man inte vad som händer eftersom han inte har gått igenom det under föreläsningen. Och på räkneövningarna så hinner räkneledarna knappt igenom hälften av det som Bengt går igenom.» (2)
- motsvarade ganska bra, dock var uppgifterna för lätta. Uppg 2 var dåligt genomtänkt och jag tror att examinatorns lösning kommer vara felaktig alternativt ofullständig.» (3)
- Mostvarar räkneövningar bra, men föreläsningar sämre.» (4)
- bred kurs, svårt att få med allt, tentan var bra (även om ngn uppgift passade mig lite dåligt)» (4)
- Mycket bra tenta.» (5 (Mycket bra avvägt))

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

38 svarande

<25%»1 2%
25-50%»1 2%
50-75%»5 13%
>75%»31 81%

Genomsnitt: 3.73

- Brukar vara fler, de var inte ointressanta men relativt lätta att ta igen snabbare än tiden det tar att gå på dem så det blev sån prioritering ibland.» (50-75%)

5. Vad tyckte du om föreläsningarna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
4 10%
4 10%
11 29%
5 (mycket bra)»18 48%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det positiva man kan säga var att det visades mång exempel som visade vad det faktiskt var vi skulle räkna på. Kritik är ostringens, och då menar jag mer än vad som är nödvändig sådan. Men framförallt att vi inte diskuterar vad som är approximatione, varför de är bra, eller går in på varför fenomenen uppkommer ordentligt.» (2)
- Tyckte ofta att det var svårt att hitta den röda tråden, det blev två meningar om ditt och två meningar om datt. Dessutom tycker jag att all matematik sopades undan för mycket, istället presenterades färdiga formler från ingenstans. Tänk även igenom hur många av overheadbilderna som faktiskt säger någonting, och ta bort de övriga. Att visa tio olika bildrar på lasrar, i tre sekunder var, är mycket sämre än att diskutera en ingående t.ex.» (2)
- Ostrukturerade och för få exempel» (2)
- Mycket bra med demonstrationer! Däremot var föreläsningarna ofta på en för låg nivå.» (3)
- Väldigt intressant. Han anknyter teori och praktik på ett rätt smidigt sätt. Jag tycker dock att han borde gå igenom ett par exempel. Det hade varit mer värt om han hade haft ett högre tempo eller lagt till en extraföreläsning om han hade kunnat gå igenom exempel. Jag måste också säga att förklaringarna till just retardationsplattor och ordinära och extraordinära strålar gicks igenom väldigt dåligt och mycket förvirrande.» (3)
- Ibland kanske man inte riktigt gick in på djupet, vilket resulterade i att det blev svårt vid självräkning, men överlag tycke jag att föreläsnngarna hade ett bra upplägg.» (4)
- Roliga och intressanta. Dock lite väl lätt ibland så att man ändå satt som ett frågetecken när man väl skulle göra uppgifterna. Men å andra sidan så är det kanske det räkneövningarna är till. Men några fler exempel hade inte skadat.» (4)
- Bra med alla "experiment"» (4)
- Kunde gått lite mer på djupet, till exempel visa formler för annat än de vanliga specialfallen med luft som omgivande medium.» (4)
- Mycket bra, kul att föreläsaren gjorde coola demonstrationer varje gång» (5 (mycket bra))
- Mkt bra föreläsningar, kul med lite praktiska demonstrationer (lasrar, polaroider osv)» (5 (mycket bra))
- Kul med alla små experiment innan rasten» (5 (mycket bra))

6. Vad tyckte du om demonstrationerna på föreläsningarna?

35 svarande

1 (Inte alls givande)»0 0%
3 8%
4 11%
8 22%
5 (Mycket givande)»20 57%

Genomsnitt: 4.28

- Var inte på övningarena» (?)
- Fler räkneövningsexempel.» (2)
- variernade. Ibland illusterade de en princip på ett bra sätt, ibland var de "bara" roliga» (4)
- Bra att förevisa och ge praktiska exempel, men var gärna mer detaljerad i vad som händer, och varför. Nu blev det lite som ett experimentarium på mellanstadiet.» (4)
- Underhållande och oftast gav det någonting till förståelsen.» (4)
- Roligt!» (5 (Mycket givande))
- Antar att det menas demonstrationerna av t ex polariserat ljus med polarisatorer osv. De var väldigt bra och gav lite praktisk insikt för omväxlings skull :) » (5 (Mycket givande))
- Bra!» (5 (Mycket givande))
- (som i tidigare fråga) uppskattades!» (5 (Mycket givande))

7. Vad tyckte du om räknestugorna?

37 svarande

1 (inte alls bra)»1 3%
3 9%
7 22%
14 45%
5 (mycket bra)»6 19%
Deltog ej»6

Genomsnitt: 3.67 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- En av räkneövningsledarna, "Brewstermannen", hade inte riktigt koll.» (2)
- Jag tycker inte att räknestugorna var dåliga i sig, men jag tycker att de var ett dåligt komplement till föreläsningen. Som sagt så hann ledarna knappt gå igenom heälften av det föreläsaren sa på lektionerna vilket gjorde att man var rätt fast när man själv skulle försöka lösa uppgifterna. Effektivare räkneövningar eller fler övningar under föreläsningen.» (2)
- Hade vissa problem med Mattias Goksör. Han gav sig in stensäker på områden han inte riktigt behärskade (hållfasthetslära). Pratade mycket, pedagogiken var bra och han relaterade till sina vardagsgrejer i labben, men själva faktabiten gjorde att jag helt tappade mitt förtroende för honom. Blandade ihop reflektion mot tätare/tunnare medium, vilket av dem gav fasskifte och varför och så vidare, virrade bort sig i newtons ringar m.m. Janus var mycket duktig på att förklara, och förmedlade fysikalisk känsla för optiken genom elektronmodeller m.m. Förklarar tydligt och säkert fasskiften, "beats" i sin _rätta_ frekvens m.m. Förklarar exprimentella tillvägagångssätt. 1 på Mattias, 5 på Janus» (3)
- Genomgångarna på räkneövningarna var ibland helt nödvändiga komplement till föreläsingarna, inte bara för metod utan även för förståelse. Bra räkneövningsledare!» (4)
- Torkelsson ftw!» (5 (mycket bra))
- Skåningen i FL74 var nog den bästa räkneledaren jag haft» (5 (mycket bra))

8. Vad tyckte du om laborationerna?

38 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
14 37%
13 35%
5 (mycket bra)»9 24%
Deltog ej»1

Genomsnitt: 3.81 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- TN-uppgiften var märklig, vi fick inte någonting vettigt ur modulationen.. Lite problem med trasiga skruvar på diffraktionslabben, då gittret inte satt helt still. Diffraktionslabben har jag gjort på basåret => den gav INGENTING. Vridning/polarisationslabben var lite rolig i alla fall.» (3)
- var lite mycket väntetid, jobbigt att sitta i ett mörkt rum och räkna fransar så länge.» (4)
- Labbarna var roliga och bra, fast i interferenslabben så kom handledaren väldigt sent och hade inte ens läst våra inlämningsuppgifter inför labben. Men annars bra!» (4)
- De var bra och lärorika. Tyckte emellertid inte att O2 var så angenäm. Det var lite för jobbigt för ögonen att sitta och plira i mörkret och försöka avläsa jättesvaga intensitetsmaxima.» (4)
- Gav väldigt bra förståelse för begrepp och fenomen!» (4)
- Inga rapporter vilket var väldigt skönt, dock var de förberedande uppgifterna ganska onödiga.» (5 (mycket bra))
- Otroligt bra och lärorika. jag har antagligen lärt mig mest av dessa laborationer under Teknisk Fysik (med undantag av Exp. fys. B)» (5 (mycket bra))

9. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

37 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 2%
6 16%
16 43%
5 (Mycket stor)»14 37%

Genomsnitt: 4.16 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Helt ok. Han gick igenom det mesta av teorin så det var lugnt.» (3)
- Har hjälpt till vid oklarheter.» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.95


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

10. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

37 svarande

Ja»0 0%
Nej»37 100%

Genomsnitt: 2

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

37 svarande

1 (För låg)»1 2%
4 10%
27 72%
5 13%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 2.97

- Ganska låg, men det var skönt pga att expfysen och Fourierkursen tar mycket tid.» (2)
- För låg, men bara om man isolerar kursen. Tillsammans med resten var det nog okej. Expfys tar för mycket tid, jag hann inte samtidigt med fourieranalys.» (2)
- Gick utmärkt att läsa in det mesta av kursen i tentaveckan (tror jag får en femma ändå). Skönt iofs med en sån kurs bland allt expfyslabbande.» (2)
- Hinner dock inte med pga två andra väldigt tunga kurser samma läsperiod.» (3)
- lagom svår,skulle säga en medelsvår (åt enklare hållet av medel) kurs» (3)
- Även om det var dåligt med tid pga Expfys så var det inte lika farligt som Fourier» (3)
- Förvånansvärt mycket. Jag trodde först att det var en lätt kurs jämfört med fourieren, men sedan blev den ungefär nästan lika svår. Jag tycker att föreläsningarna och räknestugorna förebereder en dåligt inför eget arbete och det finns inga exempel i boken så arbetsbelastningen är mer än vad det kunde och borde vara.» (4)

12. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

36 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 16%
Mycket bra»28 77%
Har ej sökt samarbete»2 5%

Genomsnitt: 3.88

- Har inte haft någon form av samarbete förutom labbarna och det funkade.» (?)

13. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

36 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»14 38%
Mycket bra»17 47%
Har ej sökt hjälp»4 11%

Genomsnitt: 3.66

- Räknestugorna var bara demonstration och några oklarheter kring inlämningsuppgifter reddes aldrig riktigt ut. T ex att elliptiskt polariserat ljus INTE alltid blir linjärpolariserat efter en lambda/4-platta.» (Ganska bra)
- Speciellt på räkneövningarna. På föreläsningarna verkade det som att frågorna oftast tolkades innan man pratat klart och svaret ofta avsåg någonting mer förenklat än vad de egentligen handlade om.» (Ganska bra)


Kurslitteratur

14. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

38 svarande

1 (ej prisvärd)»5 16%
12 38%
5 16%
9 29%
5 (mycket prisvärd)»0 0%
Köpte inte boken»7

Genomsnitt: 2.58

- Tyckte inte boken var bra. Alldeles för pratig och när man väl ville veta något så fanns det inte eller var väldigt svårt att hitta/tolka. T ex formeln för brytning i en lins skrevs hela tiden för specialfallet luft på båda sidor och den allmänna formeln skrevs inte ner förrän i matriskapitlet där man fick försöka reda ut vad som var vad. Och även där blandade dom ihop luft och icke luft lite så det blev aldrig någon riktig klarhet. Sen stod det också att elliptiskt ljus blir linjärt genom en lambda/4-platta "och vice versa". Men det stämmer ju inte alls alltid (vilket fick slås upp i en annan gammal kursbok i vågrörelselära). Sen stod det väldigt detaljerat hur man själv kunde göra en lambda/4-platta vad man nu skulle med den infon till. Så att den boken skulle ha "allt in i minsta detalj" eller hur Bengt-Erik uttryckte det håller jag inte med om, alls. Men den hade ju fina bilder i alla fall.» (1 (ej prisvärd))
- Jag gillade inte boken, tyckte att den försvårade mer än den hjälpte. Lyckades nog aldrig dra någon nytta av den.» (1 (ej prisvärd))
- Alldeles för mycket skitprat i boken. Man vill ha konkreta definitioner och exempel, inte hundratals sidor med fruktansvärt onödig kuriosa.» (1 (ej prisvärd))
- Rörig bok» (2)
- Alldeles för mycket text om orelevanta saker.» (2)
- Boken känns allför omfattande, det mesta blev inte läst. Eftersom det var en relativt liten andel av texten som var relevant var det lätt att missa de delarna. Mycket om ex. kvantmekaniska effekter som vi ite förstår än.» (2)
- Är besviken på bl. a. stycket med lamdafjärdedelsplatta där man får intrycket att elliptiskt polariserat blir linjärt per automatik.» (2)
- Föreläsaren verkar tycka om boken för att den är populär. Den förklarar teorin rätt bra, men den är överflödig och det finns inga exempel i den. För att vara "den bästa boken inom optik" tycker jag att den är överskattad och borde bytas.» (2)
- Köpte begagnat.» (4)
- Bra läsning i hängmattan kompenserar väl för de extra 10:-/hp den kostar jämfört med kårens riktlinjer. (och 10:- är inte så farligt, finns mycket mycket värre kurser här)» (4)
- tyckte att Hecht (har skrivit*) var en bra bok! och inte jättedyr» (4)
- Kan ni inte skriva ut hur mycket boken kostade i frågan?????» (Köpte inte boken)
- Konstig bok... känns som den var för stor och för omfattande... läste sammanlagt ungefär 10 sidor i den... » (Köpte inte boken)
- Fick boken i julklapp» (Köpte inte boken)

15. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

1 (Mycket liten)»5 13%
10 26%
13 34%
8 21%
5 (Mycket stor)»2 5%

Genomsnitt: 2.78 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Lab-pm var vettiga.» (2)
- Kursboken var dålig men man kunde väl räkna uppgifterna i alla fall, och ur exempelsamlingen. Sen var det mycket gamla tentor.» (2)
- Boken är egentligen fruktansvärt dålig på det sättet som jag vill kunna använda kursliteratur: slå upp det jag inte har förstått eller glömt bort, och läsa det mest relevanta och övergripande och lätt hitta alla viktiga detaljer. Istället gömmer Hecht de viktiga bitarna bland en massa historia och tekniska fakta, att använda Hecht för att komma fram till vad som faktiskt gäller i olika fall när man räknar är alldeles för svårt! Dessutom är » (3)
- Lite onödigt mastig bok ibland (vilket i och för sig inte var fel då mycket av materialet gicks igenom hastigt på föreläsningarna)» (3)
- Bra anteckningar!» (3)
- Har varit bra då och då. Håller inte med om att det är en bra uppslagsbok, men det är en bra söndagsläsningsbok. Många roliga experiment, och historiska fakta. Det är inte lättillgänglig information när man behöver den snabbt, alltså ingen uppslagsbok. Trots alla förklaringar misslyckas boken vid vissa tillfällen att vara klar och tydlig. Gamla tentor och inlämmningsuppgifterna har varit bra. Mattias rättade lite för snällt. (Man behöver ju all kritik man kan få på inlämningarna)» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 2.78


Kommentarsfrågor

16. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

37 svarande

Ja»35 100%
Nej»0 0%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1

- Jättebra kursPM!» (Ja)

17. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- demonstrationerna»
- Det mesta»
- Demonstrationerna, räkneövningar där uppgifterna snabbrepiteras när de gåtts igenom och de viktiga belyses.»
- Demonstrationerna»
- Föreläsaren och räknestugorna»
- Föreläsningar och räkneövningar.»
- Inlämningsuppgifterna och labbarna var väldigt bra och lärorika.»
- labbarna»
- Laborationerna, föreläsn. upplägget. I stort så skulle jag anse att om kursen bevaras exakt tills nästa år så är det bra ! »
- Demonstrationer, laborationer, engagemang»
- Demonstrationer på föreläsningarna»
- Kursupplägget»
- Laborationer och inlämningsuppgifter»
- allt»
- Alla små demonstrationer!»
- Laborationerna»

18. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Kanske byta ut optics?»
- Boken bör bytas ut.»
- Inför en annorlunda laboration»
- På föreläsningarna och räkneövningarna (främst föreläsningarna) måste ni gå djupare in på sakerna vi räknar på, berätta om de olika fallen man kan hamna i och hur det blir. Inte bara säga, att man kan räkna på det också och så kan ni läsa mer om det i Hecht om ni vill, och om vi faktiskt räknar ett exempel så har vi OFTA använt oss av saker vi inte mer än viftat bort under föreläsningarna. Som ett exempel, vad som händer vid snett infall mot ett dubbelbrytande material. Som kursen ser ut nu tvingas man lära sig räkna på egen hand. Man får bara övergripande teori på föreläsningarna. Jag menar inte att du borde fylla föreläsningarna med räkneexempel, men vi behöver en djupare teoretisk grund att räkna från. Och du behöver inte väja bort från all matematik hela tiden.»
- Kursboken! (Jag vet att den är standard så man kanske får dras med den, men jag tyckte den var värdelös)»
- Kursboken.»
- mer räkneexempel på föreläsningarna»
- Lite mer stringenta genomgångar och förklaringsmodeller vore inte fel om jag fick önska, kanske svårt?»
-
- Mer röd tråd i föreläsningarna, färre onödiga overheadbilder, mer djup (matematiskt och förklarande)»
- Mer om linser i annat medium än luft.»
- kursutvärderarna. Trots att de gjorde en gedigen insats»
- Fler exempel och förklara mer tydligt. Jag kände att räkneledaren gick igenom saker som aldrig togs upp på föreläsningarna vilket gjorde att man var otroligt förvirrad under räkneövningarna. Se till att synka räkneövningarna och föreläsningarna till nästa år.»

19. Övriga kommentarer


Laboration O2

Laboration O2 handlade om diffraktion och interferens.

20. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

37 svarande

1 (för lätt)»1 2%
5 14%
26 74%
3 8%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 2.88

- Hade sysslat med det på gymnasiet så det gick ganska smidigt.» (2)
- Det var helt omöjligt att få tag på en tid. » (Gjorde ej labben)

21. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

37 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
2 5%
9 25%
17 48%
5 (högt inlärningsvärde)»7 20%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 3.82 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

22. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

37 svarande

1 (inte alls nöjd)»1 2%
1 2%
6 17%
18 51%
5 (mycket nöjd)»9 25%
Gjorde ej labben»2

Genomsnitt: 3.94 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Labhandledaren dök upp en timme för sent.» (1 (inte alls nöjd))
- Förutom att handledaren var försenad så var själva labben bra.» (3)

23. Övrigt

Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.88


Laboration O4

Laboration O4 handlade om polarisation.

24. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att laborationen var?

37 svarande

1 (för lätt)»1 2%
4 11%
28 77%
3 8%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 2.91

- Bra nivå» (3)
- mest krånglig med all kalibrering etc» (4)

25. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i labben?

37 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»1 2%
3 8%
7 19%
14 38%
5 (högt inlärningsvärde)»11 30%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.86 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Det mesta förutsägbart.» (2)

26. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i labben?

37 svarande

1 (inte alls nöjd)»0 0%
1 2%
7 19%
12 33%
5 (mycket nöjd)»16 44%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 4.19 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Handledaren kunde inte svara på alla frågor, men det kan man å andra sidan inte förvänta sig.» (3)
- Behövdes inte så mycket, men det var väl bra det vi fick.» (3)

27. Övrigt

- Bra labb!»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.02


Inlämningsuppgift

28. Svårighetsgrad

Hur svår upplevde du att inlämningsuppgift var?

37 svarande

1 (för lätt)»0 0%
0 0%
19 65%
10 34%
5 (för svår)»0 0%
Gjorde ej labben»8

Genomsnitt: 3.34

- perfekt» (3)
- Uppgift 3 vet jag fortfarande inte hur man löser allmänt (saknar fortfarande motivering varför det skulle bli linjärpolariserat även i lösningen på hemsidan). Bengt-Erik sa att det var lite meningen att man skulle få fundera på den, men vad är meningen om det inte blir utrett efteråt? » (4)

29. Inlärningsvärde

Hur stort anser du att inlärningsvärdet var i inlämningsuppgiften?

37 svarande

1 (inget inlärningsvärde)»0 0%
1 3%
2 6%
15 51%
5 (högt inlärningsvärde)»11 37%
Gjorde ej labben»8

Genomsnitt: 4.24 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Bra exempel» (4)
- De andra uppgifterna förutom 3:an var ok och det var ju lite tentakaraktär så de var väldigt lärorika. » (5 (högt inlärningsvärde))
- en bra start på kursen när man inte kommit igång i tid.» (5 (högt inlärningsvärde))
- Jag hade gärna ha gjort dom, men hann inte pga expfys-labb just då. Ha gärna kvar dom.» (Gjorde ej labben)

30. Handledning

Hur nöjd är du med den handledning du fick i inlämningsuppgiften?

36 svarande

1 (inte alls nöjd)»2 7%
4 14%
19 67%
2 7%
5 (mycket nöjd)»1 3%
Gjorde ej labben»8

Genomsnitt: 2.85 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag visste inte att vi fick någon handledning. » (1 (inte alls nöjd))
- handledning i inlämmningsuppgiften??» (3)
- sökte inte hjälp, men jag antar att den hade vart bra om jag sökt = ) » (3)
- Fick väl ingen?» (3)
- handledning till inlämningsuppg?» (3)
- Vi fick ingen handledning så vitt jag vet» (3)
- vilken handledning? (fast nöjd är jag väl för tycker inte man skall ha någon handledning direkt)» (5 (mycket nöjd))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.56


Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.8
Beräknat jämförelseindex: 0.7


Kursutvärderingssystem från