ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


F/Kf: Fasta tillståndets fysik, FFY011

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-19 - 2010-04-02
Antal svar: 43
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Studienämnden Fysik»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga


Kursutvärdering

Hej! Tack för att du bidrar till den ständiga kvalitetsförbättringen på F!

Lycka till!


Kursens innehåll

1. Hur väl uppfyllde kursen dina förväntningar?

Kommentera gärna.

43 svarande

1 (inte alls)»0 0%
0 0%
23 53%
19 44%
5 (över förväntan)»1 2%

Genomsnitt: 3.48 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Väntade mig mer djupgående teori, men det kommer förmodligen i senare kurser» (4)
- Visste inte riktigt vad jag skulle vänta mig, men innehållet var intressant.» (4)
- Hade inte några speciella förväntningar, men överlag har jag fått ett gott intryck av kursen. Många intressanta moment» (4)
- den här kursen påverkade mitt mastersval» (5 (över förväntan))

2. Hur relevant anser du att kursen är för din utbildning?

43 svarande

1 (ej relevant)»2 4%
1 2%
9 21%
17 40%
5 (mycket relevant)»13 30%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.9

- Ska gå Solid and fluid mechanics » (1 (ej relevant))
- Beror på vilken master - om applied väldigt relevant, men dit vill jag inte söka så...» (2)
- Nog relevant för de som vill fortsätta i det spåret, men det vill inte jag» (3)
- Materialfysik är högst relevant för programmet som helhet, än mer så om man tänkt sig en sådan inriktning på masterstudierna dessutom.» (5 (mycket relevant))

3. Hur väl motsvarade examinationen kursens innehåll?

I de flesta fall betyder denna fråga huruvida tentans innehåll på ett rättvist sätt återspeglade kursens innehåll. Eller var alla frågor på tentan tagna från de sista två föreläsningarna?

43 svarande

1 (inte alls)»0 0%
11 25%
14 32%
15 34%
5 (Mycket bra avvägt)»3 6%

Genomsnitt: 3.23 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- en uppgift på halvledare (som undervisades minst en vecka på föreläsningarna) istället för SQUID (som undervisades 10 minuter av en föreläsning) hade varit bättre att examinera.» (2)
- För många beskrivande frågor. För få frågor. Täcker in för få områden av ämnet.» (2)
- De sista uppgifterna hade inte gåtts igenom i kursen på ett beräknande sätt och var inte relevanta» (2)
- På första föreläsningen sa Igor att de viktigaste kapitlen var Diffraktion, Vibrationer, Frielektrongasen och Halvledare. Jag tycker att detta representerades dåligt på tentamen. » (2)
- Helt ok. Hade gärna räknat lite mer dock. Någon härledning är alltid trevlig och med tanke på hur ofta diverse tillståndstätheter förekommer i kursen kändes det lite konstigt att det inte dök upp något som relaterade till detta.» (3)
- Tentan kändes inte övergripande utan det var mycket detaljfrågor, som man hade tur om det var just det man kunde.» (3)
- Sista frågan var helt fokuserad på supraledare och utgjorde 25% av hela tentan. Kändes lite väl mycket med tanke på att en enda föreläsning tog upp detta ämne. Annars mkt bra tenta.» (3)
- Detaljfrågor om SQUID kändes något malplacerade, speciellt med tanke på att nödvändiga förmler för att lösa sista uppgiften inte fanns i Physics/Formelsamling.» (3)
- Uppgifterna väl fördelade mellan momenten i kursen. 5b är jag ganska säker på att man kan klara bara utifrån vad som nämndes på föreläsningarna» (4)

4. Närvaro på föreläsningar

Hur många % av föreläsningarna närvarade du på?

43 svarande

<25%»0 0%
25-50%»3 6%
50-75%»5 11%
>75%»35 81%

Genomsnitt: 3.74

- Krockade med annan undervisning» (25-50%)
- Svårt att få sammanhang av föreläsningar där Powerpoint och tavelskrift blandas, tavlor är bättre» (>75%)
- Två ganska olika föreläsningsstilar. Men båda sköter sin nisch bra. » (>75%)

5. Vad tyckte du om laborationerna?

42 svarande

1 (inte alls bra)»0 0%
1 2%
7 16%
20 47%
5 (mycket bra)»14 33%
Deltog ej»0

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Jag ställer mig lite frågande till lab pm:ens modernitet. I SEM-PM daterat 91 står det att SEM och TEM är de tekniker som utvecklats mest de "senaste tjugo åren", men det är lite oklart hur man ska extrapolera det från 1991 till idag. "Inte utvecklats alls de senaste tjugo åren" kanske?» (?)
- lite väl slött på labbarna. ofta inte speciellt mycket att göra utan det tog bara tid för att det var stora grupper» (2)
- Laue-labben var inte bra. Inget mervärde. Tråkig. Lågtemp-labben var grym! Rolig, spännande, gav mervärde och mersmak. STM-labben var helt okej. Blir väldigt mycket pill med att få till en bra spets men är det just att det är pilligt ni vill förmedla så är det en utmärkt labb. Elektronmikroskopi-labben var bra.» (3)
- Laborationskompendierna kändes inte aktuella och inte alltid relevanta för labben» (4)
- SEM, TEM och lågtemp bra. STM för känslig och Laue hjärndöd» (4)
- Lauefotogramlabben var fruktansvärt tråkig och tillförde inte mkt till förståelsen. Supraledningslabben var lite långsam men ytterst lärorik. SEM var bra, men också tidskrävande. TEM likaså. Seg.» (4)
- Bra och inte allt för krävande labbar vilket gjorde det roligare än om det skulle vara hopvis med t.ex. beräkningar. Bra labhandledare som förklarade bra och att man fick se hur apparater och effekter fungerar.» (4)
- Lab-pm var inte helt aktuella» (4)
- Alla var mycket intressanta. Mest givande var lågtemperaturlabben.» (5 (mycket bra))
- Flytande helium är coolt.» (5 (mycket bra))
- Jätteroliga laborationer! Jobbigt att ha labb mellan 17 och 19 bara.» (5 (mycket bra))
- Alla utom Lauefotogram som jag inte lärde mig något på» (5 (mycket bra))
- En speciell eloge till Anna Jansson på SEM/TEM som höll en mycket intressant och relevant "introduktionsföreläsning" inför labbdemonstrationen. Lauefotogrammens häftighet kan diskuteras.» (5 (mycket bra))

6. Hur var möjligheten att få hjälp och ställa frågor på föreläsningarna?

40 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
2 5%
13 32%
12 30%
5 (Mycket bra)»13 32%

Genomsnitt: 3.9

- Har inte sökt hjälp» (3)
- Mer sympatiskt bemötande av Jari än Igor...» (3)
- Ställde inga frågor» (3)
- Jag känner att jag borde ha ställt mycket mer frågor till föreläsarna, men det var formodligen mest mitt fel att det blev så.» (3)
- Det fanns bra möjlighet att ställa frågor. Dock var det få studenter som gjorde det.» (4)

7. Hur var möjligheten att få hjälp och ställa frågor på räkneövningarna?

40 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
11 27%
14 35%
5 (Mycket bra)»15 37%

Genomsnitt: 4.1

- vet ej var inte på de» (3)
- Deltog ej» (3)
- Var inte där» (3)
- Bra övningsledare» (4)
- Det var lätt att ställa frågor men det var inte alltid han hade en bra förklaring» (4)
- Andreas var lysande» (5 (Mycket bra))

8. Vad tyckte du om föreläsningarna som hölls av Igor Zoric?

43 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
4 9%
11 25%
17 39%
5 (Mycket bra)»11 25%

Genomsnitt: 3.81

- Powerpoint är ett stort minus» (2)
- För mycket generellt. Intressant att lyssna på, men insåg att det var mycket som trillade ut lika snabbt som det kom in.» (2)
- Bra föreläsare, minus för slides. Okej att man kan visa bilder på slides men all text borde skrivas på tavlan så man kan anteckna och lära sig någonting.» (3)
- Igor säger samma sak femton gånger. Tradigt att lyssna på. » (3)
- För mycket power point, men underhållande.» (3)
- Trevliga men inte så lärorika» (3)
- entusiastisk, bra» (4)
- Han levde verkligen sig in i materialet. Kul att se en engagerad föreläsare!» (4)
- Jag är inte fan av slides» (4)
- Mycket bra förklarat, men jag tål inte för mycket slides med många särskrivningar.» (4)
- Mängder av ekvationer fungerar inget vidare på powerpoint. Annars entusiastisk och bra - kristallstruktur kan nog inte presenteras med mer engagemang.» (4)
- Alldeles för långsam start, med mycket tjat om gitter och bas.» (4)
- Bra komplettering till Kittel. Mer känslomässiga förklaringar, många exempel från teknik och experimentell verklighet. Bra!» (4)
- Jag är en fan av lite lösare, mer förklarande beskrivningar.» (5 (Mycket bra))
- Gillar utskrivbara föreläsningsanteckningar» (5 (Mycket bra))
- Speciellt: det är mycket uppskattat att ha föreläsningsanteckningar tillgängliga.» (5 (Mycket bra))

9. Vad tyckte du om föreläsningarna som hölls av Jari Kinaret?

43 svarande

1 (Inte så bra)»1 2%
0 0%
15 34%
20 46%
5 (Mycket bra)»7 16%

Genomsnitt: 3.74

- Jag tycker inte att det är lika intressant att känna till alla nobelpristagare som tydligen Jari tycker ty han pratade mycket om dem istället för att beskriva och förklara kursens innehåll. Dessutom tycker jag att han räknade för mycket på tavlan.Det är viktigare att han får oss att förstå det som är viktigt.» (1 (Inte så bra))
- Roligt med alla anekdoter om utvecklingen! Men annars föreläste han lite väl monotont och mycket formeltragglande» (3)
- För mycket formler, för lite verklighet. Fysikaliska tolkningar är mycket viktigt för förståelsen» (3)
- Lite forcerat bitvis. Men ok.» (3)
- Underhållande, intresseväckande. Lite stolpiga, ibland utan reflektion kring materialet. » (3)
- Bra att han skrev på tavlan.» (3)
- Svårt för Jari eftersom det handlar om komplicerade saker (supraledning, magnetism, etc) som inte fanns tid att gå igenom ordentligt. Föreläsningarna kändes ofta bara som uppräkning av delresultat. Kan man fokusera mer på helheten? Jari var mycket bra på att besvara frågor!» (3)
- Jag uppfattade inte kopplingen till verkligenheten i många moment. Det var mycket upplysande när du berättade om varför en metallsked blir varm men inte en plastsked. För er är det självklart men för oss gör det mycket om man kan associera teorin med upplevelser/erfarenheter från verkliga livet. Fler kopplingar skulle varit varmt välkommna » (3)
- Tydligare struktur och överblick med tavelskrift» (4)
- bra teoretiskt.» (4)
- Jari konkret och påläst. Föredrar hans matematiska stil jämfört med Igors svävande.» (4)
- Skötte sig utmärkt, skrev dock lite i överkant på tavlan för min smak.» (4)
- Jag tyckte verkligen om Jaris stil. Dessutom hade han mer av modellbitarna som var klart roligare än kristallstruktur.» (5 (Mycket bra))

10. Speglade duggan väl vad som hade gåtts igenom i kursen fram tills dess?

43 svarande

Ja»31 79%
Nej»8 20%
Vet ej»4

Genomsnitt: 1.2

- Kanske lite väl mycket vibrationer.» (Ja)
- Rolig!» (Ja)
- Duggan motsvarade dock inte alls exempelduggan.» (Ja)
- Den skiljde sig enormt från beskrivande första året till bara räkning i princip i år. borde förvanats så man kunde disponera pluggningen» (Nej)

11. Vilken räkneövningsledare var du hos och vad tyckte du om dennes räkneövningar?

36 svarande

Erik Eriksson FL73»3 8%
Curt Nyberg FL64»14 38%
Andreas Isacsson FL63»19 52%

Genomsnitt: 2.44

- Vet ej vem jag var hos. Varför finns inte det alternativet med? ajabaja...» (?)
- Jag var hos alla, men Curt och Andreas var bäst» (?)
- Jag växlade mellan curt och erik. Erik kan kanske uppfattas som lite tråkig eftersom han inte så jättebra kontakt med sina åhörare och talar med en lätt monoton röst. Kan lätt åtgärdas med att tala lite mindre mot tavlan. Han dock mycket trevlig och behjälplig när man ställer frågor. » (Erik Eriksson FL73)
- Var inte på räkneövning» (Erik Eriksson FL73)
- Ganska tråkig tyvärr. Gjorde allting innantill från papper.» (Erik Eriksson FL73)
- 1 räkneövning» (Curt Nyberg FL64)
- Han var bra och tydlig.» (Curt Nyberg FL64)
- bra att man fått ut lösningar så man kan koncentreras sig på att hänga med i räkningen istället för att bara skriva så fort som möjligt» (Curt Nyberg FL64)
- Bra!!» (Curt Nyberg FL64)
- De var utmärkta.» (Curt Nyberg FL64)
- Bra, förklarade det mesta grundligt så att man förstod,» (Curt Nyberg FL64)
- Curt var kunnig. Av olika skäl var jag inte på så många räkneövningar, men av det jag såg hade jag nog föredragit lite mindre geometri.» (Curt Nyberg FL64)
- Bra att han räknat uppgifterna och skrivit ut papper på dem som man kunde följa!» (Curt Nyberg FL64)
- Grym!» (Curt Nyberg FL64)
- Mycket bra räkneövningar. Pedagogiska och bra material utdelades. Märktes att han hade lagt ner lite tid.» (Andreas Isacsson FL63)
- Bra med teori genomgångar som repeterar det väsentliga» (Andreas Isacsson FL63)
- Mycket bra... Jag var inte road av Eriksson» (Andreas Isacsson FL63)
- Andreas försättsblad som han visade innan varje räkneövning och tillhörande intro var väldigt bra som komplement till föreläsningarna!» (Andreas Isacsson FL63)
- Andreas är grymt bra!» (Andreas Isacsson FL63)
- Mycket bra!» (Andreas Isacsson FL63)
- Givande!» (Andreas Isacsson FL63)
- De utdelade papperna och sammanfattingarna var otroligt bra!» (Andreas Isacsson FL63)
- Väldigt duktig. Kunde svara på många frågor och var metodisk och förklarade bra.» (Andreas Isacsson FL63)
- Bra» (Andreas Isacsson FL63)
- Grymma räkneövningar med tillhörande teoripapper. Det märktes att han lagt ner tid på förberedelse.» (Andreas Isacsson FL63)
- Bra» (Andreas Isacsson FL63)
- Bra, han var duktig och förklarade saker mer än Igor och Jari.» (Andreas Isacsson FL63)

12. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

42 svarande

1 (Mycket liten)»0 0%
1 2%
9 21%
24 57%
5 (Mycket stor)»8 19%

Genomsnitt: 3.92 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Framförallt räkneövningarna» (4)
- nästan allt jag lärt mig kommit från föreläsningar och/eller övningar. inte kollat jättemycket i kursboken» (4)
- Vad annars :p» (4)
- Har inte använt boken» (5 (Mycket stor))
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.68


Studiesocialt

Det är viktigt att alla trivs med sina klasskamrater, lärare, handledare och räkneövningsledare.

13. Psykosocialt

Förekom det någon form av diskriminering/kränkning/mobbning?

OBS: I sådana fall rekommenderar vi starkt att du också pratar med våra skyddsombud: skyddsombud@ftek.chalmers.se, studievägledare: Elisabeth Ericson elier@chalmers.se, programchef: Martin Cederwall martin.cederwall@chalmers.se

43 svarande

Ja»0 0%
Nej»43 100%

Genomsnitt: 2

- Om man inte tar åt sig av Igors kommentarer...» (Nej)

14. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

43 svarande

1 (För låg)»2 4%
2 4%
28 65%
10 23%
5 (För hög)»1 2%

Genomsnitt: 3.13

- Ganska lagom » (3)
- synd att det inte fanns chans att gå igenom magnetismen, nanostrukturer och supraledning bättre» (4)
- Bra. Sen blev det lite för mycket kandidatjobb istället så jag lade inte ner tillräcklig tid för att klara tentan ändå.» (4)
- tyckte att uppgifter var jättesvåra, och tidskrävande att lösa. innhållet i kursen var svårt att förstå.» (5 (För hög))

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

43 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»15 34%
Mycket bra»23 53%
Har ej sökt samarbete»4 9%

Genomsnitt: 3.69

16. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

43 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»1 2%
Ganska bra»16 37%
Mycket bra»14 32%
Har ej sökt hjälp»12 27%

Genomsnitt: 3.86


Kurslitteratur

17. Prisvärdhet

Anser du att kurslitteraturen var prisvärd? Dvs, var den värd priset. En riktlinje som Chalmers Studentkår har satt är att litteraturen i en kurs inte ska kosta mer än 70 kr/hp.

43 svarande

1 (ej prisvärd)»1 2%
5 12%
20 50%
13 32%
5 (mycket prisvärd)»1 2%
Köpte inte boken»3

Genomsnitt: 3.2

- Boken är inte bra för att lära sig fasta, även om det är en bra uppslagsbok.» (2)
- ganska svamlig och innehöll inte allt» (3)
- Var inte så förklarande. Uppslagsbok.» (3)
- tycker inte någon litteratur är speciellt billig så det är en mer generell fråga» (3)
- Sådär men ok.» (3)
- boken är gräsligt ful» (3)
- Läste för lite för att kunna uttala mig väl» (3)
- Ganska bra bok» (4)
- inte läst så mycket men det jag läst har varit givande och bra.» (4)
- Boken var noggrann och innehållsrik. Förutom att det kanske var lite väl lätt att somna med den så var det en klart bra bok. Kårens mål uppfylls definitivt, speciellt om man får tag i boken begagnat.» (4)
- Lånade boken» (Köpte inte boken)

18. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

43 svarande

1 (Mycket liten)»1 2%
5 11%
17 39%
14 32%
5 (Mycket stor)»6 13%

Genomsnitt: 3.44 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Har fått intryck att boken är riktad till de som redan kan vad den försöker lära ut.» (2)
- Bra att Igor lade ut PP på föreläsningarna i förväg. Han hade gärna fått lägga ut dem lite tidigare bara.» (2)
- Skulle kunna ha både bättre läsanvisningar och bättre uppgifter.» (3)
- Tyvärr lite pratig bok, och bara för att den har varit med i alla år betyder inte att den ska fortsätta med det.» (3)
- Instuderingsfrågor och häftet med uppgifterna var bra.» (3)
- läste för lite» (3)
- Det bör lyftas fram att Kittel är mer av referenslitteratur än lärobok, och att det finns bra alternativ.» (3)
- Bra förklarande texter och många illustrerande figurer.» (4)
- mycket lärt mig från lösningar på uppgifter och lite från boken» (4)
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.44


Kommentarsfrågor

19. Tillräcklig och lättillgänglig information

Känner du att det funnits tillräcklig och lättillgänglig information om kursinnehåll, examination, mm?

43 svarande

Ja»36 87%
Nej»5 12%
Vet ej»2

Genomsnitt: 1.12

- Otydligt om vilka hjälpmedel som får användas på tenta, det kan gärna stå i kurspm» (Ja)
- Oklart vilka avsnitt som ingick i duggan» (Nej)
- jag hittar inte det, eller saknar ett riktigt kurs-pm och planering där allt står om vilka kapitel som gås igenom när.» (Nej)
- Bättre anvisning till lablokal » (Nej)

20. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Helt okej, kommentera lite innan hur duggans upplägg kommer vara»
- Andreas som räkneövningsledare! »
- SEM/TEM-labb, Jari, lågtemplabb.»
- Föreläsare, labbar»
- Utskrivbara föreläsningsanteckningar»
- allt utom labbarna har funkat bra»
- Labbar och Andreas Isaksson.»
- Duggan.»
- Duggan»
- laborationer var bra, dugga var bra tillfälle att skaffa extra poäng till tentan, eller att ha ett mål att plugga extra till»
- Kursens innehåll.»
- laborationerna»
- Igors förklaringar»
- Duggan»
- Fokus på förståelse, de grova dragen, varifrån modellerna kommer och vad de leder till. Bra genomgång!»
- Lågtemplabben»
- Laborationerna och systemet med duggan. Intressanta föreläsare som kunde sina saker, även om jag inte alltid hängde med.»

21. Vad bör främst förändras till nästa år?

- mer info om upplägg»
- kommer inte på något just nu. Det är en ganska bra kurs som den är nu»
- Tenta, boken»
- Lauefotogramlabben»
- lite mer omfång på labbarna skulle hjälpa. samt att labbuppgifterna som skall göras innan kontorlleras. ingen av labbledarna gjorde detta.»
- Dåligt att föreläsarna tar lite var i en enda röra. Blev inte tydligt som det var nu. För olika.»
- Tentans fokus.»
- Mindre slides eller mer info på slidesen»
- Färre och bättre korrekturlästa slides.»
- bättre föreläsningar (tydligare)»
- Jag tror att det är dags att man uppdaterar lab-pm en smula.»
- Jaris frånvaro av förklaringar»
- Att räkneövningsledarna ger ut Curts lösningar och Andreas sammanfattningsblad»
- Kursen innehåller en del halvfärdiga "härledningar" med mycket handviftning. Jag ser ingen större nytta med detta.»
- Ta bort laue labben. Den är slöser med tid och resurser.»
- Mer fokus på helheten på Jaris föreläsningar»

22. Övriga kommentarer


Laboration F2 Laue-fotogram

Räknar med miller-index på kristallplan

23. Vilken labhandledare hade du i laborationen? Var denne bra/dålig?

Om man inte vet vad handleraren hette så kan man beskriva honom/henne alt. skriva datum och tid.

41 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
3 7%
20 48%
10 24%
5 (Mycket bra)»8 19%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 3.56 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Östhärkomst, kanske victoria el dyl. hade alltför lång genomgång av vad diffraktion innebär, något som vi gåt igenom i samtliga fysikkurser under grundutbildningen, svintrist. Långsam labb överlag. Lite inlärning per tid.» (2)
- 1/3 8-12 Ganska bra» (3)
- Svensk-manlighandledare» (3)
- röntgenmaskinen gick sönder så vi fick använda gamla plåtar» (3)
- Handledare: Viktoria» (3)
- kl 8, 3 feb» (3)
- 22 februari. Har inget att klaga på när det gäller handledaren!» (3)
- 1/3, helt okej labhandledare.» (4)
- Kommer inte ihåg vilken labbhandledare jag hade, men labben gav en större klarhet i hur vi räknar med millerindex och hur ett difraktionsexperiment går till.» (4)
- Tjej, mellanöstern troligen.» (4)
- tror jag var i labbgrupp 5» (4)
- 3/2 8.00» (4)
- Jag hade hon ryskan. Hon var riktigt bra!» (5 (Mycket bra))
- Gusak» (5 (Mycket bra))
- VIKGUS 19/2 800-1145» (5 (Mycket bra))
- Rysk?! tjej» (5 (Mycket bra))
- Grupp 9» (5 (Mycket bra))
- Viktoria? eneglsktalande. mycket bra, förklarade och svarade på frågor lättförståeligt och bra svar. visade maskiner och hur det fungerade, bra bra» (5 (Mycket bra))
- Kan det stämma att hon hette viktoria?» (5 (Mycket bra))

24. Vad tyckte du om laborationen?

- Tråkigt att sitta och prova kombinationer»
- bra»
- Labben var långtråkig. Man satt bara och räknade.»
- Lite för godtyckliga mätningar, viklar stämmer inte med vad de borde vara.»
- Bra lab, den man fick mest nytta av.»
- Ganska tråkig labb med mycket siffer-rabblande. Fränt fram tills all millerindex-räkning började.»
- Bra, men lite småtråkigt att leta i tabellen.»
- Skittråkig»
- helt ok men lite rörigt innehåll.»
- Labben var bra men fotograferingen strulade.»
- Rätt kul»
- bra»
- Mest tråkig. Labbhandledaren var man, snaggad och klädd i helsvart. Han var bra, men röntgenappraten krånglade och vi fick titta på färdiga fotogram ist. Långtråkig.»
- Kommer inte ihåg.»
- Bra»
- Jag fattade inte poängen med den»
- Kändes väldigt ovetenskapligt. Röntgenmaskinen var till en början trasig. Handledaren, blond kille, var ok.»
- Intressant att se hur det faktiskt går till.»
- Vad är meningen med laborationen? Man utför en ganska lång grafsökning manuellt, för att lära sig att det var så man var tvungen att göra förr? Största delen av labben gick ju ut på att leta i tabellen och leta efter vilket misstag man gjorde förra gången!»
- Ytterst ointressant och irrelevant.»
- Onödig»
- Ganska tråkigt, och det krävdes inte egentligen att man förstod det där med projektionerna och vinkelbevaringen. Dessutom var utrustningen trasig och vi fick använda ett gammalt fotogram.»
- Lite onödigt, även om de handlade om Fasta tillståndets fysik så lärde jag mig inte så mycket»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.56


Laboration F7 Lågtemperaturfysik

Ledningsförmåga hos olika material, kollar på supraledning och meissner effekt. Fick även se supraflytande helium.

25. Vilken labhandledare hade du i laborationen? Var denne bra/dålig?

Om du inte vet vad handledaren hette så kan du beskriva honom/henne alt. skriva datum och tid.

43 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
7 16%
19 45%
5 (Mycket bra)»16 38%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 4.21 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Tillfälle: 100217» (3)
- En indisk herre. Något dålig på att fylla den myckna dödtiden med intressanta sidohistorier.» (3)
- Kort kille från pakistan» (4)
- En indier?» (4)
- Utländskhandledare lät som han kom från indien» (4)
- Han pratade engelska» (4)
- lagom labb med lagom mycket att göra och krav på engagemang från alla.» (4)
- Kort kille från mellanöstern.» (4)
- tror jag var i labbgrupp 5» (4)
- 8/2» (4)
- 3 mars. Bra handledare.» (4)
- Bra handledare, kort kille, engelsktalande.» (5 (Mycket bra))
- Jag hade den lilla pakistaniern. Han pratade ganska mumlande och det var svårt att förstå honom ibland, men då var det bara att fråga igen så förtydligade han sig. Bästa handledaren!» (5 (Mycket bra))
- Kortväxt pakistanier, mycket bra, vänlig och förklarande. Mycket delaktighet. Denna labb kunde få större plats och mer fokus på magnetiska egenskaper hos supraledare.» (5 (Mycket bra))
- FredrÖijsj 17/2 800-1145» (5 (Mycket bra))
- Minns ej.» (5 (Mycket bra))
- Häftig» (5 (Mycket bra))
- Hette David tror jag. Duktigt och kunde mkt. Trevligg.» (5 (Mycket bra))
- David, han var bra» (5 (Mycket bra))
- David Gustafsson» (5 (Mycket bra))
- 18 feb, 17.15» (5 (Mycket bra))
- engagerad» (5 (Mycket bra))

26. Vad tyckte du om laborationen?

- Intressant»
- bra»
- Häftig laboration»
- Spännande, men det kunde gjorts flera experiment med kryostater, kanske modernisera mätutrustningen (dator?)»
- Mycket intressant, Meissner är coolt»
- Sjukt frän labb! Bästa labben!»
- Bra!»
- Totalcool, men inte så arbetsintensiv. Det man eventuellt lärde sig var att beräkna bandgapet hos en halvledare.»
- Supraflytande helium var coolt, ökade intresset för ämnet»
- Det var häftigt att se flytande helium.»
- Bra»
- För sent! Jättebra laboration men svårt att ta till sig så sent på kvällen.»
- För mycket dö tid»
- Mycket bra och lärorik. Meissnereffekt var tufft. Lite mycket väntande på uppfyllandet av vätskor. Men detta är svårt att göra nåt åt.»
- Bra, intressant.»
- Lite mkt stå och se på»
- Bra, lärande»
- lite lång tid att fylla och tömma maskinen med de olika kylmedium, annars var det mkt intressant med supraledare och supraflytande vätska»
- intressant, men man såg inte så mycket»
- Spännande och bra handledaren man kunde fråga ut om allting. Korthårig kille med glsögon.»
- Intressant med lågtempfysik, speciellt supraledare och magneter.»
- Mycket intressant att se. Tyvärr hade vi problem med pump vid vårt tillfälle, vilket ju förstör en smula. Dessutom verkade varenda person på institutionen in och låna heliumet, men det är väl svårt att hantera inom en kurs. Lab-PM är lite inkonsekvent. Det är daterat 1984 men i första frågan nämns HTS-upptäckten från 86.»
- Mycket intressant!»
- Bra. Lite omständig bara att fylla röret»
- Intressant»
- Ganska ball att få se supraledning, Meissnereffekt och det där. Men labben som helhet kändes ganska ofokuserad.»
- klar favorit»
- Intressant och lärorik»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.21


Laboration F9 Elektronmikroskopi

TEM och SEM teknik. Fick titta på tex ett mynt och hitta märken på detta.

27. Vilken labhandledare hade du i laborationen? Var denne bra/dålig?

Om du inte vet vad handledaren hette så kan du beskriva honom/henne alt. skriva datum och tid

42 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
0 0%
10 23%
17 40%
5 (Mycket bra)»15 35%
Gjorde ej labben»0

Genomsnitt: 4.11 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Samira, överbeskyddande. Lade sig i samtliga moment, även de som utstuderat gick ut pa att prova själv. Annars myckdt bra labb.» (?)
- Hon som doktorerar på SEM och cellulosafibrer» (3)
- Små tråkigt att bara stå och lyssna i 4h» (3)
- 24/2» (3)
- handledare: anna» (4)
- Tjejen som pratar engelska» (4)
- Anna, mycket kompetent handledare, bra teorigenomgång.» (4)
- Kunnig och rädd om utrustningen. Kul att hon visade runt bland de andra mikroskopen.» (4)
- bra handledning från ledaren.» (4)
- Samira var bra och trevlig.» (4)
- Samma som i F2.» (4)
- 24 feb, 8.00» (4)
- Anna, doktorand» (5 (Mycket bra))
- Jag hade Anna. Hon var väldigt tålmodig och bra på att förklara. Väldigt bra labbhandledare!» (5 (Mycket bra))
- Anna» (5 (Mycket bra))
- Anna Jansson» (5 (Mycket bra))
- AnnJan 5/2 800-1145» (5 (Mycket bra))
- Samira? engelska. » (5 (Mycket bra))
- tror jag var i labbgrupp 5» (5 (Mycket bra))
- Gjorde labben 3/2 kvinnlig labhandledare» (5 (Mycket bra))
- Handledare: Anna.» (5 (Mycket bra))
- Anna Jansson» (5 (Mycket bra))
- 8 februari. Bra handledare som själv sysslar med ESEM och alltså kunde förklara mer än det grundläggande och koppla teori till verklighet. Toppen!» (5 (Mycket bra))

28. Vad tyckte du om laborationen?

- Kul!»
- bra»
- Kul att få sitta och ratta själv på SEM.»
- Tyvärr inte så "hands on", mest titta på dator och flytta runt. Skulle vara kul att ladda provet och få se hur det fungerar»
- Kul att få testa på att arbeta själv med mikroskop. Bra teoridel av laborationen, relevant för kursen.»
- Sådär. Det var ganska fränt att hålla på med mikroskopet själv och hitta bart, men överlag ganska tråkig labb. Den delen med mikroskopet som bara förklarades lite snabbt i slutet gav mig ingenting»
- Kul att få använda ett så häftigt intstrument. Lärde mig en hel del om hur de funkar både i teorin och praktiskt.»
- OK»
- för stora grupper för labben. 95% satt man och tittade på när andra gjorde samma sak som man redan gjort själv. halvera grupperna?»
- Roligt att styra mikroskopet.»
- Bra»
- Lite långsam då 8 pers samsas på ett mikroskop. Häftig i övrigt.»
- Bra.»
- Lite att göra på många studenter»
- Bra, lärande»
- bra laboration, intressant att se dyra maskiner, och spännande och intressant att se elektronmikroskåp»
- Kul att få testa högteknologisk utrustning, och komma närmare forskarna. Handledaren, samira? sabina? var duktig.»
- Mycket bra. Kul och lärorikt.»
- Att faktiskt få leka runt med så bra mikroskop som det här gäller gjorde det till den bästa laborationen. Plus vad jag sade ovan om dateringen och de tjugo åren.»
- Mycket spännande. Hade inte förväntat att få styra ett så dyrbart instrument på egen hand.»
- nja»
- Intressant men för många som gjorde labben samtidigt.»
- Mycket väntetid, men det var okej. Intressant att få se grejerna och det fanns bra möjligheter att ställa frågor till handledaren.»
- okej»
- Rolig och lärorik»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 4.11


Laboration F12 STM

Klippte en egen platina-spets att "proba" med och fick sedan se på strukturen hos en kristall

29. Vilken labhandledare hade du i laborationen? Var denne bra/dålig?

Om du inte vet vad handledaren hette så kan du beskriva honom/henne alt. skriva datum och tid.

41 svarande

1 (Inte så bra)»0 0%
4 10%
18 45%
13 32%
5 (Mycket bra)»5 12%
Gjorde ej labben»1

Genomsnitt: 3.47 (bidrar till totalt genomsnitt/jämförelseindex)

- Samira igen.» (?)
- Samira. Dålig handledare. Spenderade mesta tiden med att förklara bort sig eller skylla på andra om det var nåt som gick lite oplanerat. Verkade inte riktigt kunna STM:erna heller» (2)
- Samira» (3)
- Samira skötte sig bra men laborationen gick tyvärr inte så.» (3)
- Nikolina, mycket bra.» (3)
- Svensk-manlighandledare» (3)
- Handledare: Johan.» (3)
- 17 feb, kl8» (3)
- Nikolina. Hon var bra och tydlig, men verkar inte precis ha STM som eget arbetsområde?» (3)
- Bra, men det var inte någon som fick någon jättebra bild.» (4)
- samma handledare som F9-labben. bra handledning» (4)
- Samma igen.» (4)
- tror jag var i labbgrupp 5» (4)
- Johan» (4)
- 17/2» (4)
- bieljoha 3/3 800-1145» (5 (Mycket bra))
- En kille...» (5 (Mycket bra))

30. Vad tyckte du om laborationen?

- utrustning saknades i salen»
- bra»
- Lite tråkigt för det blev inte någon bra bild för någon under labtillfället.»
- Lite krystad, teorin är bra, men själva genomförandet beror så mycket på hur bra spets man får.»
- Det fattades tyvärr delar för alla när laborationen skulle börja så därför tog det tig och vi hann inte göra allt så noggrant, men annars är det en relevant lab och en bra handledare.»
- Ganska frän ändå. Mycket mek med att få till bra spets och så, men fränt att få fram atomstruktur för materialet»
- trist att antalet bra bilder per deltagare och spetsklippning var så lågt. Mycket oklart när man lyckats med en spets och STM:et demolerade de flesta spetsarna genom att köra in dem i substratet..»
- Intressant, men lite frustrerande med allt spetsklippande. Allmänt pillig, men helt klart lärorik och häftig.»
- Ökade mitt intresse för ämnet»
- Svårt att få ut bra bilder.»
- väldigt svår labb som väldigt ofta inte ger resultat alls enligt handledaren. dags att byta till nåt som ger säkrare resultat? alla andra gruppen utom den jag var i fick sitta och klippa platinatråd hela förmiddagen eftersom dom inte fick tunnlingen att fungera...»
- Vi uppnådde aldrig önskad precision men ändå trevligt att få prova.»
- Lite mycket krångel med instrumenten. Men kul labb!»
- Svårt att få fram en bra bild. Var bara att försöka om och om igen så lite långtråkigt blev det efter ettt tag.»
- Svårt att få bra bild.»
- Rolig»
- Bra, lärande»
- det var svårt att få allt rätt, mycket småpillande, men också mycket intressant»
- En av STM:erna var trasig. Vi fick inte fram något resultat med den andra. Tråkigt och drygt. Handledaren, samira? sabina? var duktig.»
- Ganska seg laboration, hela tiden gick åt till att göra spetsar. Men intressant och lärorikt att ha provat STM och att titta på och räkna på bilder.»
- Mycket ögonöppnande»
- bra»
- Intressant»
- Bästa labben i kursen. Man fick göra allt själv, vilket verkligen var lärorikt.»
- Svårt att lyckas men häftigt att kunna "se" så små saker»
Genomsnitt totalt för detta stycke: 3.47

Genomsnitt totalt för alla frågor: 3.73
Beräknat jämförelseindex: 0.68


Kursutvärderingssystem från