ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Gender and Technology / Genus och teknik, ITS065

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-04-30
Antal svar: 14
Procent av deltagarna som svarat: ?%
Kontaktperson: Erik Bohlin»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers


Your own effort

1. How many hours per week did you spend on this course?

We mean total time, that is, it comprises the time you spent in class and the time you spent on your own work. Try to estimate the average time over the entire study period.

14 svarande

At most 15 hours/week»8 57%
Around 20 hours/week»3 21%
Around 25 hours/week»2 14%
Around 30 hours/week»0 0%
At least 35 hours/week»1 7%

Genomsnitt: 1.78

2. How large part of the teaching offered did you attend?

14 svarande

0%»0 0%
25%»2 14%
50%»3 21%
75%»5 35%
100%»4 28%

Genomsnitt: 3.78


Goals and goal fulfilment

The course syllabus states the course goals in terms of learning outcomes, i.e., knowledge, skills and attitudes to be acquired by the student during the course.

3. How understandable are the course goals?

14 svarande

I have not seen/read the goals»2 14%
The goals are difficult to understand»0 0%
The goals give some guidance, but could be clearer»6 42%
The goals clearly describe what I am supposed to learn»6 42%

Genomsnitt: 3.14

4. Are the goals reasonable considering your background and the number of credits?

Answer this this question and the succeeding one, only if you do know the course goals.

12 svarande

No, the goals are set too low»0 0%
Yes, the goals seem reasonable»12 100%
No, the goals are set too high»0 0%

Genomsnitt: 2

5. Did the examination assess whether you have reached the goals?

12 svarande

No, not at all»0 0%
To some extent»7 58%
Yes, definitely»5 41%
I don"t know/have not been examined yet»0 0%

Genomsnitt: 2.41


Examination: Group hand-ins and take home exam

6. How long time did you spend on the take-home exam?

14 svarande

Less than 10 hours»0 0%
10-20 hours»3 21%
20-30 hours»7 50%
30-40 hours»2 14%
More than 40 hours»2 14%

Genomsnitt: 3.21

7. How long time did you spend on the group hand-ins?

Answer only for your individual contribution, not for all in the group. Answer total time for both hand-ins.

14 svarande

Less than 10 hours»6 42%
10-20 hours»6 42%
20-30 hours»1 7%
30-40 hours»0 0%
More than 40 hours»1 7%

Genomsnitt: 1.85

8. What grade would you give the take-home exam as a means to learning?

14 svarande

1 Very bad»0 0%
2 Bad»2 14%
3 Average»3 21%
4 Good»8 57%
5 Very good»1 7%

Genomsnitt: 3.57

- Tyckte frågorna var lite väl fria och luddigt formulerade. Kunde varit mer specifika.» (3 Average)
- i think it is superior to the ordinary written exams, due to the opportunity of learning during the performance of the home exam. » (5 Very good)


Teaching and course administration

9. To what extent has the teaching been of help for your learning?

14 svarande

Small extent»2 14%
Some extent»4 28%
Large extent»4 28%
Great extent»4 28%

Genomsnitt: 2.71

10. To what extent has the course literature and other material been of help for your learning?

13 svarande

Small extent»1 7%
Some extent»3 23%
Large extent»7 53%
Great extent»2 15%

Genomsnitt: 2.76

- Bra bok.» (Large extent)
- Kursboken (Wajcman, TechnoFeminism) var kanske lite i det svåraste laget för någon som inte är insatt i ämnet och inte alls har den vokabulär eller den kunskapsbakgrund som krävs för att hänga med i resonemangen. » (Large extent)
- the idea of translating the course book into swedish as a group assignment was genial!» (Great extent)
- Kursen utgår ju helt från en bok och hemtentan handla bara om den så den va ju rätt central... » (Great extent)

11. How well did the course administration, web page, handouts etc work?

13 svarande

Very badly»0 0%
Rather badly»2 15%
Rather well»6 46%
Very well»5 38%

Genomsnitt: 3.23

- ej använt den. Mailen man fått har varit bra» (?)


Study climate

12. How were the opportunities for asking questions and getting help?

14 svarande

Very poor»1 7%
Rather poor»1 7%
Rather good»2 14%
Very good»8 57%
I did not seek help»2 14%

Genomsnitt: 3.64

- Föreläsaren var borta under tentaperioden.» (Rather poor)
- Ingen möjlighet att få ställa frågor under tiden hemtentan skrevs, det var anmärkningsvärt.» (Rather good)

13. How well has cooperation between you and your fellow students worked?

14 svarande

Very poorly»0 0%
Rather poorly»1 7%
Rather well»3 21%
Very well»10 71%
I did not seek cooperation»0 0%

Genomsnitt: 3.64

14. How was the course workload?

14 svarande

Too low»0 0%
Low»4 28%
Adequate»10 71%
High»0 0%
Too high»0 0%

Genomsnitt: 2.71

- Det funkade att läsa denna kurs parallellt med heltidsprogram. » (Adequate)
- Lagom för att vara en MTS-kurs. Gick mycket bra att kombinera med kandidatarbete och en valbar kurs.» (Adequate)

15. How was the total workload this study period?

14 svarande

Too low»0 0%
Low»1 7%
Adequate»7 50%
High»4 28%
Too high»2 14%

Genomsnitt: 3.5


Summarizing questions

16. What is your general impression of the course?

14 svarande

Poor»0 0%
Fair»1 7%
Adequate»6 42%
Good»4 28%
Excellent»3 21%

Genomsnitt: 3.64

- Kursen blev inte som jag förväntade mig alls.» (Fair)
- Inte riktigt som jag förväntat mig. Trodde det skulle vara mer diskussion, men nu i efterhand så känns det ganska vettigt att utgå från en bok och inte sväva iväg för mycket på egen hand... » (Adequate)
- from my point of view this course should be compulsory for all chalmers students. this knowledge should be widely spread in order to making changes beneficial for both men and women in as well the technical sphere as in the non technical sphere.» (Excellent)

17. What should definitely be preserved to next year?

- translating the course book and the home exam»
- De kompletterande texterna vi fick ut under lektionerna. Bra med lite olika synvinklar och trevlig läsning.»
- Bra fråga, kursen kommer ju inte ha samma upplägg som i år... Men hemtenta var ju vettigt... »
- The hand ins were interesting.»
- Läraren»

18. What should definitely be changed to next year?

- Mer diskussion och mindre fokus på kursboken.»
- it would have been nice with more time for discussion during the workshops»
- That the take home exame should not be just the book, and more on the diskusion of gender»
- Om den hade fortsatt, läsanvisningar inför varje föreläsning så att man haft något diskussionsunderlag.»
- Mer diskussioner i smågrupp, det var sällan vi hann komma någon vart i diskussionerna.»
- The take home exam could include more peronal reflections - so it would be more intereasting!»
- Byt kursbok!»

19. Additional comments

- a very nice course with an important content that, as previously mentioned, should be more generally acknowledged.»
- --»
- mer diskussioner om manligt och kvinnligt beteende och inte massa sökande på internet efter olika sammansättningar i olika styreler eller tekniska utbildningar. Hellre ett resultat och sen diskutera genom. Resultatet var ju det samma för alla grupperna och diskussionerna blev inte så djupa.»
- Kursen är inte helt enkel att omsätta i praktik, eftersom den är så fukoserad på kurslitteraturen blir det mer ett arbete kring denna specifika bok än om kanske det arbetsliv som vi kommer att möta. Det finns en risk att vi som studenter blir jättebra på var en författare vid namn Wajcman tycker, tänker och kritiserar men inte på att ifrågasätta gällande könsroller. Det blir så teoretiskt att det försvinner i allt annat man studerar här för att skriva på en tenta för att sedan glömma och fortsätta. Förslag på ändring är att man släpper på teknikdelen i kursen, som stundtals känns krystat. Gör en grundläggande genus kurs som är bredare men som kan teknikinnehåll som exempel. Målet av kursen ändras till att studenterna får bättre grundförståelse av genus generellt och bättre verktyg för att identifiera och ifråga rådande könsstrukturer. Övrigt: Maria är en mycket bra lärare, förberedd, kunnig och engagerad. »
- I"ve already sent my comments through the course evaluation group and I know that Maria have recieved it. Overall it"s been a very interesting course that I would really recommend to others. It"s a pity that she"s not going to have it next year. Some kind of gender related course should be mandatory for all the students at Chalmers.»


Kursutvärderingssystem från