ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 VT - Maskinorienterad programmering Z1, EDA485

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-04-13
Antal svar: 23
Procent av deltagarna som svarat: 22%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

23 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 8%
Ja»15 65%
Inte läst det»6 26%

Genomsnitt: 3.17

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

23 svarande

Nej»0 0%
Delvis»7 30%
Ja»16 69%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.69

- Lite klent uppdaterad, resurssidan var jättebra!» (Delvis)
- All information fanns inte på samma sida. T.ex. vid C-delen var det en speglad sida, dock fanns där dokument som behövdes vid programmeringen.» (Delvis)
- Kunde varit tydligare vilka uppgifter som är bra att göra varje vecka. » (Delvis)
- Hemsidan var bra, men dåligt att den inte kunde nås från studieportalen.» (Delvis)
- Speciellt resurssidan» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Rolf Snedsböl engagerat sig i kursen?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»2 8%
Bra»4 17%
Mycket bra»17 73%

Genomsnitt: 3.65

- Engagemanget kändes inte lika högt som i Dig&Dat-kursen, men helt klart bra!» (Mycket bra)
- Fortsatte som han avslutade DoD:en, utomordentligt bra! » (Mycket bra)
- Bästa läraren jag någonsin haft!» (Mycket bra)

4. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Jan Skansholm engagerat sig i kursen?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»3 13%
Bra»11 47%
Mycket bra»9 39%

Genomsnitt: 3.26

- han har inte gett en sådan bra intro till C-programmeringen för oss som aldrig programmerat förrut steget mellan asm och c är stort!» (Ganska bra)
- I början var det ett bra och långsamt tempo så alla skulle komma med från början, men sedan mot sista labbarna så innebar det långsamma tempot att vi som laborerade tidigt var 1 vecka före föreläsningarna.» (Bra)

5. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Fungerat bra.»
- ok»
- Allt har funkat kanon, mycket bra!»
- Välidigt bra att mer tid gavs för redovisning av och hjälp med den sista labben.»
- Det funkade fint»


Lärande:

6. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Digital- och datorteknik»
- Digital och datorteknik...»
- DoD»
- Digtal och Datorteknik»
- dig&dat»
- Digodat var en absolut nödvändighet»
- Digital och Datorteknik»
- dig och dat underlättade väl till första halvan av denna»
- Dig o Dat»
- DoD»
- Digital och Datorteknik-kursen»
- digodat»
- DoD lite..»
- Digital datateknik»
- Nej»
- DoD»
- DoD»

7. Rangordna kursinnehållet efter svårighetsgrad

Där 1 är svårast.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Labbar C-del1.9
2.Labbar Assembler2.1
3.Föreläsningar Assembler2.8
4.Föreläsningar C-del3.4
5.Demonstrationer3.6

- Hade aldrig programmerat innan och det var svårt att ta till sig C-delen... gick fort och man fick inte någon riktigt koppling på vad man gjorde.» (?)
- Egentligen var det bara lab6 som var svår» (?)
- Jag tycker att teorin bakom assembler-delen var mycket svårare än det andra. Detta kan dock bero på att jag hade förkunskaper i c++» (?)
- Bristfällig information till sista C-labben gjorde det svårast» (?)
- dålig intro till C» (?)
- Svårast var absolut den sista labben.» (?)
- Ganska ofta som det var nyheter på demonstrationerna.» (?)

8. Rangordna kursinnehållet efter relevans

Där 1 är mest relevant.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Labbar C-del1.7
2.Labbar Assembler2
3.Föreläsningar C-del2.5
4.Föreläsningar Assembler2.8
5.Demonstrationer3.6

- Man borde ha haft någon labb som hade något med adressavkodning att göra. Det var svårt att förstå i början.» (?)
- Svårt att rangordna. C och Assembler tycker jag var lika "relevant".» (?)


Föreläsningar i Assembler:

9. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

23 svarande

0 0%
0 0%
7 30%
10 43%
6 26%

Genomsnitt: 3.95

- Bra men svåra» (3)
- Det gick lite fort ibland, svårt att förstå vad som var viktigt och vad som var midre viktigt.» (3)
- Det som undervisades var intressant, men passade inte riktigt in tyckte jag.» (3)
- För snabbt tempo på assemblerföreläsningrana.» (3)
- Var lite rörigt och oklart ibland...» (4)
- kändes som att man var mkt längre fram i föreläsningarna än där man var i labbarna (kan bero på att jag var i sista gruppen).» (4)

10. Hur många föreläsningar var du på? (%)

23 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»3 13%
90 - 100%»20 86%

Genomsnitt: 4.86

11. Hur tyckte du att det som togs upp på föreläsningarna tillämpades på laborationerna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

23 svarande

0 0%
2 8%
8 34%
7 30%
6 26%

Genomsnitt: 3.73

- Labbarna kändes inte alltid som att de hängde ihop så bra med föreläsningarna, även om det var okej var det inte alls som i dig-o-dat.» (3)
- Det tillämpades förvisso, men vi gick igenom det efter man skulle ha gjort labben, vilket gjorde det svårare och göra labbarna och ointressant att höra om det på föreläsningarna. Då hade man redan fått lära sig det på egen hand.» (3)
- Lite mer hjälp med den sista labben hade varit skönt. All kod behöver inte serveras direkt, men mer information om hur man löser problem av de slag som finns på labbarna skulle underlättat.» (3)
- Borrmaskinen speglades bra i labbarna. Printerport och handskakning borde kanske vara med lite mer på någon av labbarna för att bättre förstå de områdena.» (4)

12. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Varit tydigare om övergången mellan C och assembler. Tydligare angående avbrott. »
- Rolf är klockren.»
- Mer avancerad assembler. Mindre printer-system m.m.»
- Saktat ner tempot.»
- Föreläsning om switch processen hade behövts i ett lite långsammare tempo»


Föreläsningar i C:

13. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

23 svarande

1 4%
3 13%
9 39%
7 30%
3 13%

Genomsnitt: 3.34

- Högläsning » (1)
- Hade svårt att hålla koncentrationen mer än 10 minuter, somnade efter 13....» (2)
- Gick för snabbt fram» (2)
- Alldeles för mycket högläsning av kursboken» (2)
- Var svårt att få ett större perspektiv. Man fick ofta veta vad olika saker gjorde, men inte riktigt hur man skulle få allt att fungera ihop sen.» (3)
- Jan borde ha tagit något föreläsningstillfälle till att lära ut hur man ska tänka när man bygger upp ett program. Som det är nu så får man en massa verktyg, men man vet inte riktigt hur man ska använda dom.» (3)
- för mkt uppläsning ur boken.» (3)
- Vissa blev riktigt sega, men det har med ämnet o göra, inte Jan» (4)
- Grunderna, loopar osv., gick lite för fort.» (4)
- Lagom hastighet för de som inte programmerat innan. Dock var Jan ofta en vecka efter för dem som skulle labba först vilket var jobbigt.» (4)
- Lagom lugnt tempo. » (4)

14. Hur många föreläsningar var du på? (%)

23 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»1 4%
75 - 90%»3 13%
90 - 100%»19 82%

Genomsnitt: 4.78

15. Hur tyckte du att det som togs upp på föreläsningarna tillämpades på laborationerna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

23 svarande

0 0%
0 0%
5 21%
12 52%
6 26%

Genomsnitt: 4.04

- samma sak som på assembler-delaen, man tog upp saker för sent, efter det man gjort labbarna.» (3)
- Föreläsningarna låg ibland efter så att det blev svårt att förbereda sig inför labbarna. Det pratades väldigt lite om borrmaskinen på föreläsningarna.» (3)
- Men som sagt, gärna mer info för att klara av den sista labben.» (4)

16. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Försöka lägga mer tyngd på hur man borde tänka och se mer översiktigt, annars bra.»
- Tyvärr är det nog inget han kan göra»
- Hålla bättre takt med labbarna. Ligga lite före istället för lite efter.»
- Skulle varit bra om man kunde skrivit ut hans powerpoint»
- Sett till att inte komma efter i schemat så att labförberedelse blir lättare.»
- saktat ner tempot»
- Borde haft mer tid till föreläsningar tidigare i kursen. Skulle kanske anpassat föreläsningarna lite mer till vad som skulle göras på labbarna.»
- Inte högläst från kursboken »
- Den sista labben är väldigt tuff. Största delen av all tid man lägger på den är att ta reda på en massa själv. Det känns lite som att Jan Skansholm kunde ha lagt lite mer tid på att förbereda oss inför den.»


Demonstrationer:

17. Vad tyckte du om demonstrationerna?

- Bra»
- Mycket bra, men jag lärde mig inte så mycket eftersom jag inte hade förstått teorin bakom allt än.»
- Skön demonstratör, men dödande trist»
- bra, gick igenom på lagom nivå.»
- Marcus hade gärna fått lära sig lite mer windows, det är faktiskt det operativsystemet som ska läras ut. Om man sen vill göra saker i unix-miljö så är det ju upp till den enskilda personen.»
- Tog upp en del bra saker inför lab. Låg också bra i fas med föreläsn. och lab.»
- Det var bra, dock mycket svårare uppgifter än vad föreläsaren gick igenom fast det var bra.»
- Tyckte inte dom gav så mycket, men det beror på att jag kunde en hel del sedan innan.»
- Synd att en vi vid flera tillfärllen inte hunnit gå igenom teorin innan det gavs övning på det.»
- De var ok men jag tycker inte om det här med en stor föreläsningssal och en lärare som bara står och nötar igenom massa tal i en hiskelig fart. Hellre små grupper i små klassrum där man kan sitta och lösa uppgifterna själv och fråga om hjälp. Man lär sig inte mycket på att sitta och se färdiga lösningar och dessutom är det slöseri med tid till att lära sig det ordentligt själv.»

18. Hur många demonstrationer var du på? (%)

23 svarande

0 - 25%»1 4%
25 - 50 %»7 30%
50 - 75%»6 26%
75 - 90 %»5 21%
90 - 100%»4 17%

Genomsnitt: 3.17


Simuleringar:

19. Vad tyckte du om simuleringarna?

- Bra, fortfarande lite svårt att få hjälp ibland men det är väl ofrånkomligt. Lennart tar väldigt lång tid på sig för irrelevanta saker ibland...»
- De hade inte behövts så många, eftersom labbarna gick så pass fort i början så han man i stort sett förbereda nästa labb också.»
- Användes inte alls på samma sätt som i t.ex. Dig&Dat då man ej behövde få uppgifter godkända, dock bra att kunna gå dit o få hjälp.»
- Bra att man inte behövde underskrift, detta gjorde att man tiden gick åt till välbehövlig hjälp istället för att kolla att folk hade gjort uppgifter.»
- ok»
- Bra, lagom mycket folk där.»
- Gjorde det mesta hemma, men på dom jag var på var det långa väntetider på att få hjälp ofta.»
- Under dig-o-daten kändes det som om man var tvungen att vara klar med alla uppgifter innan man kom till ett simuleringspass i och med att man var tvungen att bli godländ där. Det var väldigt skönt att den regeln var bortttagen nu. Då kan simuleringsledaren koncentrera sig på att hjälpa istället för att godkänna.»
- De var ok.»

20. Hur många simuleringar var du på? (%)

23 svarande

0 - 25%»3 13%
25 - 50 %»4 17%
50 - 75%»5 21%
75 - 90 %»5 21%
90 - 100%»6 26%

Genomsnitt: 3.3


Laborationer:

21. Vad tyckte du om labbarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

Matrisfråga

- Tycker egentligen att en labb borde göras vid labbtillfället och inte hemma. Nu blev labben mer som ett simpass och en chans att redovisa. Lab 6 var riktigt tung om man aldrig har programmerat innan...»
- Det har på labbarna som man lärde sig mest, men varför måste svårighetsgraden på lab6 vara på en helt galet nivå jämfört med de andra???»
- Ojämn fördelning av svårighetsgrad, men det går kanske inte att göra så mycket åt.»
- Roliga labbar, riktigt fräckt och faktiskt styra verklig hårdvara med sin egna assembler-/C-kod. Dåligt med info om CRG-kretsen i sista labben»
- labbarna var roliga och gav bra förståelse. Skulle gärna haft mer tid på lab 6 så att man verkligen kunde ta sig tid att förstå vad man gjorde, pga av tidsbrist fick man hasta igenom den.»
- Roligt med borrmaskin, då det kändes som att ens program verkligen åstadkom något. Ont om tid för att förbereda Morse-lab. Jag var i tidig grupp + att föreläsn. hamnade efter i schemat.»
- Labb 1 kan tas bort för allt som ingick lärdes ut i dog o dat och det kom man ihåg bra. Kunde bara varit med som en inledande del i lab2 hur man felsökte m.m.»
- Sista labben tycker jag var för omfattande.»
- Långa väntetider på hjälp ibland.»
- sista labben var det väldigt mkt att göra på väldigt kort tid»
- Borrmaskinen del 2 och korskompileringen var helt klart svårast.»

Asm: Intro MC12
22 svarande

1 4%
1 4%
7 31%
10 45%
3 13%

Genomsnitt: 3.59

Asm: Borrmaskinen del 1
23 svarande

0 0%
0 0%
3 13%
12 52%
8 34%

Genomsnitt: 4.21

Asm: Borrmaskinen del 2 - pseudoparallell exekvering
23 svarande

1 4%
0 0%
7 30%
7 30%
8 34%

Genomsnitt: 3.91

C: Primtal
23 svarande

0 0%
2 8%
5 21%
8 34%
8 34%

Genomsnitt: 3.95

C: Morse
23 svarande

0 0%
0 0%
5 21%
9 39%
9 39%

Genomsnitt: 4.17

C: korskompilering
23 svarande

1 4%
4 17%
4 17%
4 17%
10 43%

Genomsnitt: 3.78

22. Vad tyckte du om lab-pm?

- Oklart vad man ska göra på vissa uppgifter...»
- Den var skriven kryptiskt ibland, men det gick»
- Helt OK! »
- Inte tillräckligt bra! Instruktionerna är otydliga och man förstår inte riktigt vad man ska göra.»
- labb tre och sex hade kunnat vara bättre beskrivna, speciellt labb 6»
- Funkade för det mesta bra. Borde korrekturläsas, för att se proffsigare ut.»
- Var ofta ganska dåligt beskrivet vad man egentligen skulle göra. Det som saknas är tex en punktlista där det står bra vad man ska göra för att klara labben + att det var svårt och veta vad man skulle göra innan och vad som skulle göras på labben.»
- Det står att man måste ha gjort vissa uppgifter för att kunna göra labben, men när man tittar så måste man gjort x nya uppgifter för att kunna göra dom obligatoriska. Tycker alla borde tas med då istället så man är beredd på vad man ska göra utan att behöva lista ut det själv. »
- Mycket bra!»
- OK»
- En av de föreberedande uppgifterna inför första labben i arbetsboken var oklara och det var den om display. Det gick inte att förstå att man skulle bara få den att visa siffrorna 1,2,3,4,5. Istället snackas det om en tickande klocka. C-labbarna är väldigt oklara med vad som ska göras, speciellt sista. Det tar tid innan man verkligen förstår vad uppgiften handlar om.»


Kurslitteratur:

23. Vad tyckte du om kurslitteraturen?


Matrisfråga

- Det skulle ha funnits något bra kompendie som förklarade asseblerdelen.»
- Använde knappt någon av kurslitteraturen. »
- Bra att man i slutet på instruktionslistan kan kolla exakt vad varje instruktion gör.»
- Hade inte stor användning för C boken, men beror väll på att jag kunde mycket innan. Bra för övrigt!»
- Köpte boken veckan innan tentan men öppnade den aldrig, allt som behövdes var föreläsningsanteckningar»

Vägen till C, Skansholm, Bilting
22 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 4%
Bra»15 68%
Mycket bra, bör användas igen»6 27%

Genomsnitt: 2.22

Arbetsbok för MC12
23 svarande

Dålig, bör inte användas igen»2 8%
Bra»12 52%
Mycket bra, bör användas igen»9 39%

Genomsnitt: 2.3

Instruktionslista för MC12
22 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 4%
Bra»8 36%
Mycket bra, bör användas igen»13 59%

Genomsnitt: 2.54


Tid:

24. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.
7,5 hp = 25 h/vecka

22 svarande

0 - 10»2 9%
10 - 20»10 45%
20 - 30»9 40%
30 - 40»1 4%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.4

- Ingen aning, gick på lektionerna men gjorde typ inget hemma» (?)
- Inkl föreläsnings-, sim- och demo-tid» (10 - 20)

25. Vad har du lagt ner mest tid på i kursen?

Rangordna efter hur mycket tid du lagt ner. Där 1 är mest tid.

Rangordningsfråga. Siffran anger medelposition.

1.Förbereda labb1.4
2.Föreläsningar1.8
3.Genomföra labb2.5
4.Litteraturen3.7
5.Räkna uppgifter3.8

26. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Mest runt lab6.»
- gamla tentor sista veckan annars var det bara förberedelser till labbar»
- Ingen direkt koll, men tiden var ganska jämnt fördelad över kursen. Blir ju alltid intensivare fram mot tentan»
- väldigt mycket i slutet inför lab 6. runt lab 3 var det också ganska mycket att göra.»
- Mer att göra inför sista Assembler-labben. Absolut mest inför och under sista c-labben. »
- ökande mot tentan »
- lika, men lite mer i slutet då det var större labbar.»
- Kommer inte ihåg men nästan antar jag 50/50»


Pedagogiskt pris:

27. Anser du att någon av föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

23 svarande

Ja»12 52%
Nej»9 39%
Vet ej»2 8%

Genomsnitt: 1.56

- Rolf som vanligt briljerar» (Ja)
- Rolf» (Ja)
- Rolf» (Ja)
- Rolf» (Ja)
- Snedsbøl!» (Ja)
- Rolf» (Ja)
- Rolf» (Ja)
- Rolf Snedsböl» (Ja)
- Rolf! » (Ja)
- Rolf snedsböl» (Ja)
- Rolf» (Ja)
- Rolf» (Ja)

28. Anser du att din övningsledaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

21 svarande

Ja»0 0%
Nej»14 66%
Vet ej»7 33%

Genomsnitt: 2.33


Tentan:

29. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

23 svarande

Inte alls»1 4%
Ganska bra»12 52%
Bra»8 34%
Mycket bra»2 8%

Genomsnitt: 2.47

- Tentan var dålig, uppgifterna var mycket centrerat kring C-programmering och det kändes som att det fattades mycket uppgifter som gav G-poäng.» (Inte alls)
- Det var svårt att under kursens gång förstå att det skulle komma så många icke-programmerings frågor på tentan... det kunde man ha påpekat bättre. Dessutom var den svår... godkännt/överbetygsdel kanske nåt att överväga? Programmeringsuppgifterna var rätt tunga.» (Ganska bra)
- Gillade inte alls tentan! Känns som det kommer bli en väldigt stor procent som får underkänt, enbart på grund utav tentan, inte på bristande kunskaper!» (Ganska bra)
- Frågorna kändes stora och det var svårt att hinna med att svara på alla. Det var inte rikgtigt klart under kursens gång vad som var de viktigaste bitarna.» (Ganska bra)
- Sista C-uppgiften är oerhört monstruös kan man ofta tycka.» (Ganska bra)
- Svårt» (Bra)
- Uppgiften då man skulle skriva egen strcmp, var svår då beskrivningen av funktionen var svårtydd.» (Bra)
- Kändes som om mycket kom från det vi gick igenom med Rolf sista veckan, » (Bra)
- Tentan kändes svårare än övningstentor.» (Bra)
- Sista uppgiften var något underspecifiserad.» (Bra)

30. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

23 svarande

Inte alls»2 8%
Ganska bra»5 21%
Bra»10 43%
Mycket bra»6 26%

Genomsnitt: 2.86

- hemtenta» (Ganska bra)
- Hade gärna sett att tentan var mindre och att man fått ett större programmeringsprojekt att göra istället.» (Ganska bra)
- Skriva program bör dock helst göras vid en dator så man kan testa det... men annars bra!» (Bra)
- Labbarna räcker» (Bra)
- Som innan, Tentan var inte alls bra!» (Bra)
- Tentor i datasalar, programmera på papper känns väldigt rörigt och mycket tid går åt till att renskriva.» (Bra)
- En delad kurs med en dugga på assembler i början och sen tenta på c i slutet hade varit bättre!» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

31. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Ändra fråga 24. tror det är svårt att veta antal timamr»
- Inget att anmärka»
- Ingen fråga som saknas vad jag kommer på.»


Kursbetyg:

32. Vad tycker du skall bevaras till nästa år?

- Rolf»
- Labbarna var väldigt roliga.»
- Labbar med borrmaskin.»
- C-föreläsningar + lab 2-6»
- Allt som inte står nämnt i den här utvärderingen»

33. Vad tycker du skall ändras / tas bort till nästa år?

- Antingen tar bort lab6, eller öka svårigheten av de tidigare labben.»
- Känns som det istället skulle vara mycket mer assembler-programmering i Dig&Dat-kursen och mer renodlad C i MOP. Föreläsningen om realtidssystem men framför allt föreläsningen om CAN kändes bara gripet ur luften, känns inte som om det riktigt hörde ihop med något annat. Dom kan nästan skippas helt, eller bara ha dem som kuriosa istället för att dom är examinerbara på tentan»
- Assemblerföreläsningarna borde läggas i en annan ordning så att de passar in lite bättre.»
- Grafikföreläsningen har inget med kursen i övrigt att göra så tycker inte den borde vara med på tentan. Den var däremot väldigt intressant. »
- Kanske en till labb/simulerings assistent? »
- Allt som står i utvärderingen»

34. Vad tycker du om kursen som helhet?

22 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»5 22%
Bra»11 50%
Mycket bra»6 27%

Genomsnitt: 3.04

- Känner i efterhand att jag inte har lärt mig så mycket ändå...» (Ganska bra)
- Kursen är viktig, men alldeles för rörig. » (Ganska bra)
- Största felen med kursen var en dåligt upplagt tenta.» (Ganska bra)
- Varje individuell del i kursen har varit roligt och intressant, men kursen känns väldigt lösryckt och spretig, man skall lära sig att behärska två skilda programspråk, sen ska man lära sig om dataöverföringsprotokoll och massa annat. Alltså, kursen kändes bara spretig och märklig, även fast innehållet är både roligt och intressant! (skulle egentligen hellre röstat på ett alternativ som ligger mellan "ganska bra" och "bra")» (Bra)
- Det känns bra att gå ännu mer på djupet med assembler. C-delen känns bra som förberedelse inför javan men känns ändå lite kort och inklämd.» (Bra)Kursutvärderingssystem från