ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Tillverkningsteknik M2 2010, MPR094

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-03-27
Antal svar: 38
Procent av deltagarna som svarat: 23%
Kontaktperson: Gustav Holmqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Maskinteknik 300 hp


Läs detta först!

I denna enkät finns möjlighet att i fritextfälten ge kommentarer kring både vad som varit bra och vad som varit mindre bra med kursen.
Du har större möjlighet till påverkan om du håller kritiska kommentarer på en konstruktiv nivå.


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

38 svarande

Högst 15 timmar»22 57%
Cirka 20 timmar»10 26%
Cirka 25 timmar»3 7%
Cirka 30 timmar»2 5%
Minst 35 timmar»1 2%

Genomsnitt: 1.68

- Eftersom både mekatroniken, men framförallt IKOTen tog mycket mer tid, prioriterades denna kurs mindre.» (Högst 15 timmar)
- IKOTEN har tagit för mycket tid. » (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

38 svarande

0%»4 10%
25%»7 18%
50%»5 13%
75%»12 31%
100%»10 26%

Genomsnitt: 3.44

- De tråkiga och intetsägande föreläsningarna bidrog till ett stort bortfall av dessa timmar.» (50%)
- Tyckte att föreläsningarna höll en förlåg nivå,det var svårt att förstå hur mycket räknekunskap man skulle kunna.» (50%)
- Den var till stora delar ostrukturerad, osäker och inte särskillt tilltalande. Ta hjälp av Magnus Evertsson, han kan strukturera upp en kurs.» (75%)
- Missade gjutningsavsnittet, var bortrest.» (75%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

38 svarande

Jag har inte sett/läst målen»6 15%
Målen är svåra att förstå»3 7%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»15 39%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 36%

Genomsnitt: 2.97

- Det är en ganska så luddig kurs med tanke på hur mycket som ska vara med så det är nästan förståeligt att de inte är så klara som man kan hoppas på.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Väldigt generella mål.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

32 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»28 87%
Nej, målen är för högt ställda»3 9%

Genomsnitt: 2.06

- Det känns tyvärr lite som att kursen är lite kvar i sin gamla storlek. Det ska ju inte bara vara poängen som ändras utan även vad man behöver ha med sig. » (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

34 svarande

Nej, inte alls»7 20%
I viss utsträckning»14 41%
Ja, i hög grad»13 38%
Vet ej/har inte examinerats än»0 0%

Genomsnitt: 2.17

- Väldigt mycket som skall täckas och det är väldigt dumt att få sådana öppna frågor när mycket kan vara rätt. Tentamen i allmänhet var inte speciellt bra utformad.» (Nej, inte alls)
- Examinationen var enligt mig inte utformade som föreläsningarna eller målen. Det var en oärlig tentamen.» (Nej, inte alls)
- Jag blev mycket besviken på tentan. Jag tyckte jag hade koll på det mesta och var väldigt säker men när jag väl satte mig och skulle skriva tentan ändrades allt. Det kom sådana specifika frågor på de flesta. Exempelvis tycker jag att det är väldigt elakt att ta med frågor som inte står någonstans i kurslitteraturen. En sådan sak var brunkroppen. Det står ingenstans i klartext vad det är för något utan det hade nämnts på en föreläsning. Jag kommer ihåg att det togs upp men om föreläsaren inte skriver ned det eller poängterar det eller det inte står med i det som det står är tentastoff kan man inte förväntas kunna svara på en fråga. Och även andra frågor i tentan var alldeles för detaljerade. Det står ju i PM att tillverkningskunskap ska ge en grundläggande kunskap men det som testades på tentan var om man kunde alla detaljer som nämnts under kursens gång. Trots att jag medverkat på alla föreläsningar kunde jag inte vissa frågor eftersom man inte kan förväntas kunna alla detaljer. Det är inte det man fokuserar på då man läser. Exempelvis maximala drag effekten har jag då aldrig upplevt som så viktig att det ska komma en fyra poängs fråga på det. De saker som poängterats mest på föreläsningar upplevde inte jag testades under tentan tyvärr.» (Nej, inte alls)
- Frågorna var för djupgående på småsaker!» (Nej, inte alls)
- Konstigt ställda frågor på tentamen. Svårt att förstå vad för svar som söktes.» (Nej, inte alls)
- Jag tyckte att examinationen var väldigt specificerad och ingående än förra året. I år räckte baskunskaper inte till ett skit utan man behövde väldigt ingående kunskaper i alla delar för att ha en chans. Detta tycker jag är lite felaktigt. Jag anser att baskunskaper bör räcka till att klara kursen speciellt när det är en 4,5 poängskurs.» (I viss utsträckning)
- Tycker att de flesta frågor var mycket luddigt ställda. Men det kan ju också bero på att om man hade frågat på ett annat sätt så hade svaret varit för uppenbart. Men det kanske å andra sidan hade varit ok med tanke på att det "bara" är en 4,5p kurs! » (I viss utsträckning)
- Det var väldigt många specifika frågor på saker som endast nämnts på föreläsning och inte framgick tydligt i kurslitteraturen. Det är väldigt svårt att hinna anteckna allting som föreläsaren säger samtidigt som man ska lyssna när föreläsaren använder sig av OH/PowerPoint och därför missar man mycket som tydligen var viktigt till tentan. Borde finnas bättre anvisningar, framförallt nedskrivet, vad som är viktigast att veta. » (I viss utsträckning)
- det kom inga frågor som det trycks på under föreläsningarna utan mer på det som var sidoinformation» (I viss utsträckning)
- Tentafrågorna var väldigt ingående i detalj. Hade kanske varit bättre med frågor på ett större perspektiv.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»12 31%
Ganska liten»16 42%
Ganska stor»8 21%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2

- Har lärt mig det mesta mha boken.» (Ganska liten)
- har läst föreläsningsanteckningarna» (Ganska liten)
- utdelade materialet har varit bra.» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

37 svarande

mycket liten»15 40%
ganska liten»14 37%
ganska bra»7 18%
mycket bra»1 2%

Genomsnitt: 1.83

- Sega långdragna föreläsningar som inte gav något alls. Dock plus till gjutningskillen som var en bra föreläsare.» (mycket liten)
- Föreläsningarna har varit ointressanta och inte speciellt givande. » (mycket liten)
- Föreläsningarna var frukansvärt tråkiga, och det var därför svårt att få ett genuint intresse för kursen. Lite mer variation än bara Power Point-presentationer kan nog hjälpa till.» (mycket liten)
- att föreläsningarna ligger som pp på hemsidan är bra. » (ganska liten)
- Vissa föreläsare är väldigt dåliga förläsare» (ganska liten)

8. Till hur stor hjälp har övningarna varit?

37 svarande

Mycket liten»18 48%
Ganska liten»13 35%
Ganska stor»6 16%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.67

- har enbart varit på en. däremot är det bra om övningsmaterialet finns så man kan arbeta med det på egen hand. » (Mycket liten)
- Övningar i storklass = föreläsning, bättre med mindre. Dock så är frågan om intresset finns.» (Ganska liten)
- Övningarna gick mest ut på att sätta in värden i formler vilket jag tycker att de flesta på Chalmers redan kan. (Främst för skärande bearbetning)» (Ganska liten)

9. Till hur stor hjälp var labben för din förståelse och inlärning?

37 svarande

Mycket liten»7 18%
Ganska liten»12 32%
Ganska stor»16 43%
Mycket stor»2 5%

Genomsnitt: 2.35

- Helt värdelös labb. Vad lär man sig av att stå och skriva ner några siffror?» (Mycket liten)
- Egentligen det första som gav något i denna kurs.» (Ganska stor)

10. I vilken utsträckning ökad Inlämningsuppgiften din förståelse (Svarvning Rullar & SECO)

38 svarande

mycket litet»8 21%
ganska litet»11 28%
ganska mycket»16 42%
mycket»3 7%

Genomsnitt: 2.36

- Fick en bra överblick över skärande bearbetning.» (ganska mycket)
- Dumt att det mesta arbetet ligger i att kunna tolka Seco"s katalog och inte hur de ingående tillverkningsbaserade processerna fungerar. Efter det så var det ganska givande ur tillverknings- och kostnadsuppskattningssynpunkt.» (ganska mycket)
- Den var bättre. Men förstår inte varför man inte får göra någon praktisk labb på detta.» (ganska mycket)

11. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

38 svarande

Mycket liten»1 2%
Ganska liten»6 15%
Ganska stor»7 18%
Mycket stor»24 63%

Genomsnitt: 3.42

- trots att boken är på svenska är den svår att förstå, men egentligen inte för att den behandlar svåra områden utan för att den är konstigt formulerad och skriven. jag gillar den inte. » (Ganska liten)
- Där jag hämtat all min kunskap. Föreläsningsanteckningarna var ovärdeliga.» (Mycket stor)
- Det krävs att man läser ett sånt här ämne själv! Men läsanvsisningarn var lite jobbiga att veta vad skillnaden på de olika nivåerna var. Om allt ändå är tentastoff av det som ingår kanske man borde värdera allt på samma nivå för att inte ställa till vid inläsning, att ja de här kapet var bara en trea då kanske jag inte behöver läsa det.. men ja det kan ju komma nått men undra vad.. ja det kändes konstigt! » (Mycket stor)
- Har läst mig till i stort sett hela kursen på någon vecka eller så.» (Mycket stor)
- Även powerpoint från föreläsningar» (Mycket stor)
- Då jag inte vart på så många föreläsningar.» (Mycket stor)

12. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»20 52%
Mycket bra»16 42%

Genomsnitt: 3.36

- Varför stänger man ner anmälan till labben innan första tillfället varit å alla inte är anmälda än. Puckat!» (Ganska dåligt)
- Bra om det låg ute fler tentor, även om examinatorn är ny så kan man väl göra övningstentor?» (Ganska dåligt)
- Jättebra upplägg med prioritering på läsanvisningar, att poänguppdelningen på tentan tydligt framgick osv. Bra upplagd kurs allmänt.» (Mycket bra)
- Det har varit väldigt bra struktur på materialet till denna kursen. Det var klara besked och bra upplägg» (Mycket bra)


Arbetsklimat

13. Hur var möjligheterna att få hjälp samt att ställa frågor?

37 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»2 5%
Ganska bra»11 29%
Mycket bra»9 24%
Har ej sökt hjälp»15 40%

Genomsnitt: 4

- "Räknestuga" eller liknande hade varit bra.» (Ganska dåliga)

14. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

38 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 5%
Ganska bra»12 31%
Mycket bra»23 60%
Har ej sökt samarbete»1 2%

Genomsnitt: 3.6

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

38 svarande

För låg»1 2%
Låg»1 2%
Lagom»31 81%
Hög»3 7%
För hög»2 5%

Genomsnitt: 3.1

- Har egentligen ingen uppfattning av det iom att kursens har upplevts väldigt rörig och ostrukturerad. » (Lagom)
- Har inte lagt ner så mycket tid då IKOTen tog upp den mesta tiden den här perioden vilket är synd då jag tycker att tillverkningstekniken var intressant och rolig.» (Lagom)
- Mycket litteratur med hänsyn till kursens poäng.» (Hög)
- Med tanke på tentamen, för hög, kräver expertiskunskap.» (För hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

37 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 2%
Lagom»7 18%
Hög»12 32%
För hög»17 45%

Genomsnitt: 4.21

- På grund av IKOT:en som tar alldeles för mycket tid jämfört med hur många poäng den ger, men tyvärr var den kursen tvungen att prioriteras först eftersom den innehåller obligatoriska inlämningar och då fick de andra ämnena lida. » (?)
- Dock är det superkorkat att få 4 ilämingar från Mechatronik och Tillverkningstekniken under sista veckan innan tentaveckan. Den veckan var ett helvete. Borde vara andra deadlines.» (Lagom)
- Mycket på slutet..» (Hög)
- IKOT tar väldigt mkt tid, svårt att hinna/orka hänga med i de andra kurserna.» (För hög)
- tre kurser med labbar, inlämningar, obligatoriska moment är för mycket. hade det enbart varit en labb och inlämning per kurs är det OK men nu har det varit 2+4+X antal i IKOT-en vilket inte känns okej!! Oavsett om du ligger i fas så blir det egna arbetet lidande.» (För hög)
- ikot tog för mycket tid» (För hög)
- IKOTENS fel! » (För hög)
- Det har varit den absolut värsta perioden hittills. Det var för mycket på en och samma gång. Mekatroniken inkluderarde två inlämningsuppgifter ocg två laborationer. Tillverkningen hade en inlämningsuppgift och en laboration med rapport. Ikoten tog mer tid en acceptabelt verkligen. Den ger inte alls de poäng som den egentligen motsvarar. Den tog mest tid och ändå är den minst poäng sett per period av de kurser vi läste. » (För hög)
- Mot slutet av trappade samtliga tre kurser upp tempot vilket gjorde att de sista veckorna blev otroligt tunga. Flertalet tidskrävande och tunga inlämningsuppgifter kom ut samtidigt så att arbetsbelastningen blev på tok för hög i det kritiska skedet att börja plugga till tentorna.» (För hög)
- IKOT tar ALL tid av den läsperioden. Måste bli ändring på det. Helt orealistiskt att man skall sitta ca 30-40h i veckan med IKOT och sen försöka klara av Mekatronik (7.5hp)+Tillverkningsteknik(4.5hp)» (För hög)
- Ikoten har tagit för mycket tid. Schemamässigt ska det inte vara så, men många försummar de andra kurserna för att få bra betyg på inlämningsuppgifterna som skulle in varje vecka. Har man beställt en 3.5 poängskurs, ska den inte behöva ta mer tid än 20h/vecka även om man vill ha överbetyg.» (För hög)
- Ikot tog för mycket tid från de andra kurserna» (För hög)
- Ikoten tar på tok för mycket tid i förhållande till kursens storlek» (För hög)

17. Hur prioriterade du din arbetsinsats totalt i timmar jämfört med de andra kurserna denna läsperiod?

Svara oberoende av att IKOT är hälften så stor och Mekatronik är väsentligt större. Dvs din arbetsinsats i timmar i denna kurs.

37 svarande

Minst antal timmar i Tillverkning»32 86%
Mitt emellan Ikot ock Mektronik»4 10%
Mest antal timmar i Tillverkning»1 2%

Genomsnitt: 1.16

- har läst andra kurser» (?)
- IKOT tar mer tid än vad poängen speglar» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Ikot tar långt mycket mer tid än dom 7.5p, men det går inte att låta det ta mindre tid då vore den värdelös. För att engagera studenterna mer i tillverkningsteknik borde den tex likna maskinelement, där man hela tiden jobbar mot att lösa uppgifter man kan komma i kontakt med i verkligheten. Och som också kommer på tentan, vilket resulterade i att halva klassen fick 5a! Jag tror att tillverkningsteknik skulle kunna bli en minst lika bra och lärorik kurs, men just nu är det inte det. » (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Kul att man har lagt mest tid i IKOT kursen som är minst!!! Den har verkligen "sabbat" denna läsperioden.» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Då det var mer läsa och trycka in information än faktiskt förstå eller producera något blev det helt klart så att tillverkningen fick ta stryk från de andra kurserna! » (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Tillverkningen prioriterade jag snäppet under Mekatroniken men dessvärre tog IKOTen mestadels av tiden. Tycker hela IKOT kursen är väldigt jobbigt upplagd. Denna diskussion hör egentligen inte hit men den förstör dessvärre för alla andra ämnen då den kräver 90% av ens tid och resterande del fördelas på de övriga två dessvärre.» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Tillverkningen och Mekatroniken fick ungefär lika mycket tid var, medan IKOT:en blev högst prioriterad pga de obligatoriska inlämningarna. Det är alltså inte ett frivilligt val, utan IKOT:en måste prioriteras för att man inte ska bli underkänd och då får de andra kurserna lida eftersom belastningen i IKOT:en är alldeles för hög!» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- La knappt nån tid innan tentan» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Sjukt mycket IKOT» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- IKOT tar tre gånger mer tid än de andra kurserna tillsammans!» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Då föreläsningarna inte gav någon bestående kunskap skulle jag börjat med att läsa boken tidigare och gått på färre föreläsningar.» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- ikot tar mer än hälften av all tid, mekatroniken och tillverkningen blir osidosatta och man pluggar bara just inför tentan» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- IKOT tog iof ganska mkt tid...» (Minst antal timmar i Tillverkning)
- Mest på IKOT, minst på mekatronik.» (Mitt emellan Ikot ock Mektronik)
- Under kursens gång lades inte särskilt mycket tid till tillverkningstekniken. Man fick dålig uppfattning om vad man skulle läsa och förstå från föreläsningarna och det fanns inga direkta saker att träna på förutom att nöta kurslitteratur.» (Mitt emellan Ikot ock Mektronik)


Sammanfattande frågor

18. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

38 svarande

Mycket dåligt»2 5%
Dåligt»7 18%
Godkänt»18 47%
Gott»9 23%
Mycket gott»2 5%

Genomsnitt: 3.05

- Det var en kurs jag såg fram emot och trodde skulle öka både mina teoretiska och praktiska kunskaper. Det känns som allting kvittade nu i efterhand.» (Mycket dåligt)
- Det kan vara för att övriga kurser haft många moment samtidigt, men jag gillar inte att vi hade flera föreläsare, även om du kunde sitt område blev det rörigt» (Dåligt)
- Tycker att kursen är för liten med tanke på hur mycket det är man borde ha med sig. Men om den nu ska vara så liten som den är så behöver man se över om det finns bitar man kan hoppa över så man slipper att den blir så rörig. Det blir lite väl många småområden.» (Dåligt)
- Är denna belastningen kurs kompensation för att IKOTen och de andra kurserna tar mycket tid? Märks att detta är ursprungligen ett praktiskt ämne som man försökt göra teoretiskt.» (Dåligt)
- Fått alldels förlite tid att lägga på tillverkningstekniken plus att föreläsaren inte vart så bra.» (Dåligt)
- Kursen i sig var väldigt intressant och givande men tentan var dessvärre inte lika bra.» (Godkänt)
- Kursens upplägg gör att den blev en aning svåruppfattad. Föreläsningarna måste struktureras om för att man skall få ut mer förståelse från dem. Att bara visa bilder i PP och prata om dessa ger väldigt lite kunskap i förhållande till hur mycket man skall kunna från kurslitteraturen. För att få god förståelse måste man få chans att öva och lära sig själv, man har svårt att få bra koll på allt genom att bara läsa litteraturen. Övningarna tar bara upp räkneuppgifter, där borde man försöka få in mer teoriövningar så man får möjlighet att använda kunskapen från föreläsningarna på något sätt. På föreläsnignarna får man oftast bara en kortfattad, övergripande syn på ämnet men man förväntas sedan kunna det väldigt ingående genom att läsa den bitvis krångliga kurslitteraturen. Man måste strukturera om föreläsningarna så att man verkligen får ut något av att gå på dem. Dessutom tycker jag att kursinnehållet och tentan lång väg överskrider 4,5hp. » (Godkänt)

19. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Labbarna och inlämningen, men de bör ligga tidigare, spec. inlämningen som ligger alldeles för sent. Gjutningssnubben var en bra föreläsare, behåll honom.»
- Läroboken»
- labben var bra och lärorik, men vi var för många för att alla skulle kunna vara delaktiga i rapportskrivningen. »
- Jag tycker föreläsningarna var väldigt bra och jag lärde mig mycket av de. Trots att det inte var många på de tycker jag inte det är något som bör förändras i de. Det var en bra genomgång på det som stod i boken och man fick på så vis en bra grund att bygga på då man själv skulle läsa detsamma i boken. »
- Labben, även om man inte själv fick göra nåt så gav det en del att se hur svarvningen gick till.»
- Labben var intressant, men den efterföljande lapprapporten var otroligt diffust förklarad och det var väldigt svårt att förstå vad man egentligen skulle göra.»
- Läsanvisningar. Tydlig upplagt hur poänguppdelningen på tentan ser ut (vad fokus ligger på)»
- Svarvlaborationen & han som hade gjutningen. _Han var en bra och intressant föreläsare.»
- Hemsidans upplägg»
- Inlämningsuppgifter är alltid bra, så fortsätt med det, eventuellt ännu en enkel uppgift»

20. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Bättre föreläsningar! Tidigare inlämningar!»
- Labben, inlämningsuppgiften, föreläsningarna och övningarna.»
- bättre struktur på föreläsningarna, kanske med lite högre tempo och mindre mellan snack?»
- Göra om tentamen till en skriftlig inlämning av någon sort. Det är dåligt att Chalmers är så kära i att tentera folk. Ett ämne som tillverkningsteknik känns mer som ett ämne som är lämpat för ett annat sätt att kontrollera kunskap på då det inte är rimligt att komma ihåg så många smådetaljer om alla bitar. Det är ju inte mycket man behöver förstå mer att kunna och kunskap av den sorten visas oftast inte på ett par frågor på några timmar tyvärr. »
- Egentligen ingenting annat än att om nu sådana frågor som kom på våran tenta ska komma tycker jag det ska poängteras mer hur viktigt det är på föreläsningarna. Jag tyckte många andra saker framstod som mycket mycket viktigare.»
- Lägg in duggor, så att man kan checka av under kursens gång hur man ligger till och får en morot till att lägga ner mer tid på kursen.»
- Tentan och minska belastningen på de andra två kurserna. IKOT främst.»
- Föreläsningarna, de borde struktureras på ett annorlunda sätt, gärna mer variation i presentationssättet.»
- Ikoten»
- Labben gav inte så mycket, förbättra den eller ta bort den.»
- Mer praktiskt!!!!!!!!»

21. Övriga kommentarer

- Starkare mål, tydligare arbetsgång mot målen, och föreläsningar som pekar mot målen, hela tiden. »
- Kan tyckas petigt, men blev en aning irriterad på den mängd skönhetsfel (felstavningar, meningsuppbyggnader,särskrivningar och dyl.) i den utgivna litteraturen(tentor, föreläsningsanteckningar m.fl.). »
- Tycker det är synd att så få faktiskt kommer på föreläsningar och övningar, men jag har fått uppfattningen att många anser att de kan få samma information genom att bara läsa kurslitteraturen. Jag anser att upplägget skall vara så att om man går på föreläsningarna så har man ett stort försprång när man sedan skall komplettera med att läsa kurslitteraturen, något som inte riktigt stämmer för denna kurs. Dessutom är all undervisning på en översiktlig nivå medans tentan går in väldigt mycket djupare och på mer precis kunskap. Detta måste ses över så att föreläsningar, övningar, kurslitteratur och tentamen ligger på samma nivå. Jag anser att ämnet är otroligt intressant men att kursen tyvärr inte återger det på det mest intressanta sätt. Gör föreläsningar och övningar mer intressanta att gå på! Bättre upplägg, bättre pedagogik och fokusera på information som vi faktiskt behöver använda i kursen!»
- Tentan var oväntat mycket svårare än vanligt, kom lite som en chock för många.»
- Ikot tog mycket tid hann verkligen inte studera in de andra ämnena ordentligt»
- Jobbigt med massa olika föreläsare.. Ingen riktigt genomgående röd tråd.»


Kursutvärderingssystem från