ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Matematik delkurs C

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-04-15
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 8%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat*

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»0 0%
Ganska bra»7 28%
Mycket bra»18 72%

Genomsnitt: 4.72

2. Hur många föreläsningar var du på?*

25 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»0 0%
80-100%»25 100%

Genomsnitt: 5

3. Om du inte närvarade på föreläsningarna (eller endast vid fåtal tillfällen), vad berodde detta på?

4. Hur väl balanserat är förhållandet mellan antalet föreläsningar och övningar?

25 svarande

För lite övningar»2 8%
Väl avvägt»21 84%
För många övningar»2 8%

Genomsnitt: 2

- Det känns som att folk inte uppfattat att övningarna är för egna frågor och inte egna räknerier. Färre övningar kanske skulle få dem att uppskatta och inse att de måste ta egentid för räknerier och att övningarna inte är "grovjobbet" utan förfining.» (För många övningar)

5. Hur har övningarna fungerat?*

25 svarande

Totalt:

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»14 56%

Genomsnitt: 3.52

Fördelat på olika grupper:

grupp 1: (4 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 50%
Mycket bra2 50%

Genomsnitt: 3.5

- Var inte på så många denna lp.» (Ganska bra)
- mycket ljud och prat på övningarna» (Ganska bra)

grupp 2: (3 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 66%
Mycket bra1 33%

Genomsnitt: 3.33

- Har främst studerat på eget håll med studiekamrater så kan inte uttala mig så mycket.» (Ganska bra)

grupp 3: (1 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra1 100%

Genomsnitt: 4

grupp 4: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 5: (2 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra2 100%

Genomsnitt: 4

- ej deltagit» (Mycket bra)

grupp 6: (2 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra1 50%
Mycket bra1 50%

Genomsnitt: 3.5

- Sara var väldigt bra på att få oss att förstå problemet och förstod att vi inte förstod.» (Mycket bra)

grupp 7: (6 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra2 33%
Mycket bra4 66%

Genomsnitt: 3.66

- Lasse är GRYMM!!» (Mycket bra)

grupp 8: (2 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra1 50%
Mycket bra1 50%

Genomsnitt: 3.5

grupp 9: (1 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra1 100%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 3

grupp 10: (4 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt1 25%
Ganska bra1 25%
Mycket bra2 50%

Genomsnitt: 3.25

- vi blev dubbelbokade och utan övning veckan innan prov» (Ganska dåligt)

grupp 11: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

grupp 12: (0 st)
Mycket dåligt0 0%
Ganska dåligt0 0%
Ganska bra0 0%
Mycket bra0 0%

Genomsnitt: 0

6. Hur många övningar var du på?

25 svarande

0%»1 4%
25%»5 20%
50%»2 8%
75%»6 24%
100%»11 44%

Genomsnitt: 3.84

7. Hur upplever du upplägget på övningarna?*

25 svarande

(på denna fråga var det möjligt att välja flera svarsalternativ)

För lite tavelgenomgång.»3 12%
Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.»21 84%
För lite tid för eget arbete.»1 4%
För lite tid till att ställa frågor.»2 8%

- ej deltagit» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- Ingen tavelgenomgång men det behövdes inte.» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)
- som sagt!! ,)» (Lagom fördelning mellan genomgångar och eget arbete.)

8. Hur var arbetsbördan på kursen?

25 svarande

1 (För låg)»0 0%
1 4%
17 68%
7 28%
5 (För hög)»0 0%

Genomsnitt: 3.24

- Lagom.» (3)

9. Hur många timmar per vecka har du arbetat med kursinnehållet utanför lektionstid?*

25 svarande

Högst 5 timmar»8 32%
6 - 10 timmar»6 24%
11 - 15 timmar»5 20%
16 - 20 timmar»4 16%
Minst 21 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.44

- färre, började veckan innan tentan» (Högst 5 timmar)
- Massor!! x) vet inte hur effektivt dock x)» (Minst 21 timmar)

10. Till hur stor hjälp har kurslitteraturen och annat kursmaterial varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»1 4%
Ganska liten»0 0%
Varken eller»3 12%
Ganska stor»12 48%
Mycket stor»9 36%

Genomsnitt: 4.12

- inte öppnat teoriboken.» (Mycket liten)
- mest övningstentor och föreläsnings anteckningar. » (Varken eller)
- har i ärlighetens namn inte änns öppnat den tjocka boken» (Varken eller)
- Det är väldigt skönt att veta att Håkans ypperliga bok finns om man krånglat ihop det.» (Ganska stor)
- Ibland svårförståelig kurslitteratur» (Ganska stor)

11. Hur väl fungerade kursadministration, kurshemsida, utdelat material m.m.?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»2 8%
Ganska bra»15 60%
Mycket bra»8 32%

Genomsnitt: 4.24

12. Hur har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?*

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»2 8%
Ganska bra»6 24%
Mycket bra»17 68%

Genomsnitt: 4.6

- Vi äger!!! :)» (Mycket bra)

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?*

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Varken eller»0 0%
Ganska bra»12 48%
Mycket bra»13 52%

Genomsnitt: 4.52

- Skönt att få ha jonny som föreläsare igen!! :)» (Ganska bra)
- härligt å köra hårt på bara derivata.» (Mycket bra)

14. Har du använt dig av läxhjälpen?

25 svarande

Ja, ofta»0 0%
Ja, ibland»2 8%
Sällan»5 20%
Nej, aldrig»18 72%

Genomsnitt: 3.64

- Det är synd att det inte är fler som går! Och synd att man själv inte alltid har möjlighet/ork att gå.» (Ja, ibland)
- Jag använde mig av den en gång, den gången med fysik. Det var bra, men tiden var inte bra, den borde varit tidugare på dagen» (Sällan)
- Var inte säker på vilken tid den var. Förra terminen gick jag väldigt ofta på läxhjälp» (Sällan)
- Inget behov» (Nej, aldrig)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Jonny, såklart, och böckerna.»
- Jonny och Lars :D»
- johnny»
- allt»
- De många exemplen på föreläsningarna. Bra i.o.m. att man behöver mycket rutin och erfarenhet vid kurvkonstruktion.»
- Jag tror på läxhjälpen även om jag inte använt den! har hört många som uppskattat den!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- iget»
-
- typ inget :S»

* obligatoriska frågor


Kursutvärderingssystem från