ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 VT - Människa-Maskinsystem Z3, PPU060

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-04-16
Antal svar: 17
Procent av deltagarna som svarat: 24%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

17 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 11%
Ja»13 76%
Inte läst det»2 11%

Genomsnitt: 3

- Mycket bra att kursinformation kom ut innan kursen startade.» (Ja)
- Orkade inte, ointressant kurs.» (Inte läst det)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

17 svarande

Nej»2 11%
Delvis»3 17%
Ja»11 64%
Inte varit inne på den»1 5%

Genomsnitt: 2.64

- För dåligt med info» (Nej)
- Lite ostrukturerad. Lägg in lite mappar så blir det lättare att hitta» (Delvis)
- Orkade inte, ointressant kurs.» (Inte varit inne på den)

3. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Anna-Lisa Osvalder engagerat sig i kursen?

17 svarande

Inte alls»0 0%
Inte tillräckligt»0 0%
Ganska bra»4 23%
Bra»10 58%
Mycket bra»3 17%

Genomsnitt: 3.94

- Jag tycker att Anna-Lisa tydligt har visat att ämnet är viktigt och det verkar som hon har lagt ner mycket tid på att kursinnehållet år bra och att föreläsningarna är intressanta.» (Mycket bra)

4. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Bra!»
- På tok för lång tid för tentarättning! 29 dagar är inte ok!!!»
- Bra»
- Helt ok!»
- Allt administrativt har fungerat jättebra, tider har framgått och handledaren har varit flexibel.»
- Det mesta vad gäller administrationen fungerade bra. Dock kunde hemtentorna ha rättats lite fortare.»
- Tog väldigt lång tid innan hemtentorna blev rättade och vi fick resultatet. Hemtenta 2 har vi fortfarande inte resultatet från.»
- Jag tycker att det är lite konstigt att TimeEdit inte kan ändras av kursansvarig. Chlmers har ett centralt schema och det är det som i första hand används. Jag tycker att det är dåligt att det schemat inte hålls uppdaterat. Jag vill också anmärka på rättningstiderna för tentorna och tiden det tog att rapportera in kursen. Det är möjligt att regeln om att tentor skall rättas på tre veckor inte kan tillämpas på hemtentor (vilket jag tycker att den borde) men att det skall ta 6 veckor att rätta en tenta är bedrövligt och respektlöst mot studenterna. Första hemtentan borde också varit prioriterad att bli rättad innan andra hemtentan. Till nästa år är det främst tentamensrättningen som skall förbättras.»


Lärande:

5. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Nej, inte direkt»
- nej»
- Industriautomation, då kände jag igen mig på gränssnitt osv.»
- Nej!»
- Denna kursen stog nog mycket för sig själv.»
- Kursen går att läsa utan tidigare kurser skulle jag säga, men för att förstå allt bättre har flera tidigare kurser varit till nytta.»

6. Gradera svårighetsgraden på de olika momenten.

där 1 är mycket lätt och 5 är mycket svårt.

Matrisfråga

- Projektet och hemtenta 2 har jag inte fått svar på än.. »
- Eftersom Hemtenta 2 ännu inte är rättad går det inte att säga hur svår den var.»
- Utan att veta alltför mycket om andra områden inom MMS så tycker jag att de saker som behandlades verkade vara de viktiga.»

Projektet
16 svarande

0 0%
0 0%
10 62%
5 31%
1 6%

Genomsnitt: 3.43

Hemtenta 1
16 svarande

0 0%
4 25%
6 37%
6 37%
0 0%

Genomsnitt: 3.12

Hemtenta 2
15 svarande

0 0%
1 6%
7 46%
5 33%
2 13%

Genomsnitt: 3.53

Föreläsningar
16 svarande

2 12%
6 37%
7 43%
1 6%
0 0%

Genomsnitt: 2.43


Föreläsningar:

7. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

16 svarande

1 6%
1 6%
5 31%
8 50%
1 6%

Genomsnitt: 3.43

- Jätte tråkiga och mycket upprepningar.. jag slutade gå på dem efter hemtenta 1. jag klarade mig bra utan dem... » (1)
- Gästföreläsningen var totalt meningslös. Han som höll i det var fruktansvärt tråkig att lyssna på och det kändes absolut inte relevant. » (2)
- Tyckte att Anna-Lisa presentera mycket fakta som hon inte kunde motivera och/eller underbygga, vilket är dåligt. Lars-Ola var mycket bättre på just detta vilket jag tycker räddade hela kursen.» (3)
- Endel var bättre än andra. Bra med mycket exempel» (4)
- Jag tycker att alla föreläsningarna utom en höll riktigt bra kvalitet. Den sista föreläsningen med piloten var inte bra. Den sista kvarten var bra för då talade han om tillämpningar. Den övriga tiden när han talade om automationens historia och vad det innebär för en klass som läser automation och mekatronik är slöseri med tid. Han ägnade också stor tid till att prata om allt vi redan hade lärt oss i kursen vilket jag också tycker är slöseri med tid, eftersom vi redan hade haft föreläsningar om det. Låt honom gärna ha en föreläsning nästa år också, men se då till att han pratar enbart om tillämpningar.» (5)

8. Hur många föreläsningar var du på? (%)

16 svarande

0 - 25%»1 6%
25 - 50%»1 6%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»3 18%
90 - 100%»11 68%

Genomsnitt: 4.37

9. Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Haft mer exempel hos endel av föreläsarna»
- Innehållet var inte intressant för mig..»
- Enligt ovan!»
- Det var lite mycket olika föreläsare. En del föreläsningar hade upp till 3-4 olika föreläsare, vilket gör kan göra det lite svårt att hänga med.»


Kurslitteratur:

10. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Människa-maskin-systemboken

16 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Bra»8 50%
Mycket bra, bör användas igen»7 43%
Köpte ingen»1 6%

Genomsnitt: 2.56

- ingen egonomi bok, väldigt tung att bära med sig. Blir komiskt i en kurs som handlar om ergonomi.» (Bra)
- Helt ok. orkade dock inte läsa allt och det behövdes inte ens.. » (Bra)
- Jag är tveksam till att föreläsare använder kurslitteratur som de själva har skrivit. Infallsvinklarna man kan få från föreläsningarna och litteraturen blir färre då. Med så många författare som hade skrivit den här boken så gör det dock inte så mycket.» (Bra)
- Bra bok, märks dock att den är skriven av många olika författare...» (Mycket bra, bör användas igen)


Tid:

11. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.
7,5 hp = 22,5 h/vecka

16 svarande

0 - 10»2 12%
10 - 20»6 37%
20 - 30»8 50%
30 - 40»0 0%
> 40»0 0%

Genomsnitt: 2.37

- väldigt soft kurs!» (0 - 10)
- Till SNZ: Samma dumma fråga igen, likadant år efter år. SNZ, fixa detta. "Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?" borde bytas mot "Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen per vecka?". Vad menas med tid i förhållande till antal poäng? Det är helt ologiskt och låter bara dumt.» (0 - 10)
- Blev mycket på slutet då rapporten skulle lämnas in. Men Det fans väl uppstyrda "grindar" som underlättade att arbetet fortskred under stora delar av kursens gång vilket är bra.» (20 - 30)

12. Har arbetsbelastningen varit jämt fördelad över hela läsperioden?

16 svarande

Ja»10 62%
Nej»6 37%

Genomsnitt: 1.37

- vet egentligen inte» (Ja)
- lite seg start på projektet» (Nej)
- mer tid på slutet, med både hemtenta och projekt som skulle vara inne» (Nej)
- Dagarna för hemtentorna var naturligtvis mer krävande än övrig tid.» (Nej)

13. Kommentarer på tiden:

- jag har lagt ner väldigt lite tid för denna kurs jämfört med en normal 7.5p kurs»
- Det finns för lite av den.»


Pedagogiskt pris:

14. Anser du att föreläsaren skall nomineras till pedagogiskt pris?

15 svarande

Ja»2 13%
Nej»10 66%
Vet ej»3 20%

Genomsnitt: 2.06


Hemtentor:

15. Vad anser du om hemtenta 1? Avspeglas kursinnehållet?

16 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»2 12%
Bra»11 68%
Mycket bra»3 18%

Genomsnitt: 3.06

- Det finns ingen som helst logik eller pedagogik i att inte få bra återkoppling på hemtentan (eller hemtentorna). Att bara få ett resultat innebär att man inte lär sig av sina misstag, ett gott resultat visar i och för sig att man förstått en hel del, och ett dåligt visar att man inte gjort det. Det är egentligen endast vid ett dåligt resultat som man får någon återkoppling alls eftersom man måste göra om vissa delar. Vid ett godkänt resultat mitt emellan katastrof och perfektion lär man sig ingenting alls.» (Ganska bra)
- Jag tycker att kursinnehållet avspeglades bra med relevanta uppgifter om lite av varje från första halvan.» (Mycket bra)

16. Vad anser du om hemtenta 2? Avspeglas kursinnehållet?

15 svarande

Inte alls»1 6%
Ganska bra»2 13%
Bra»10 66%
Mycket bra»2 13%

Genomsnitt: 2.86

- Hemtenta två innehåller områden som inte behandlats tillräckligt mycket på föreläsningar.» (Inte alls)
- Copy-Paste: Det finns ingen som helst logik eller pedagogik i att inte få bra återkoppling på hemtentan (eller hemtentorna). Att bara få ett resultat innebär att man inte lär sig av sina misstag, ett gott resultat visar i och för sig att man förstått en hel del, och ett dåligt visar att man inte gjort det. Det är egentligen endast vid ett dåligt resultat som man får någon återkoppling alls eftersom man måste göra om vissa delar. Vid ett godkänt resultat mitt emellan katastrof och perfektion lär man sig ingenting alls.» (Ganska bra)
- Kursinnehållet för andra halvan avspeglas bra. Dock tycker jag att vissa av frågorna är svåra att förstå exakt vad det är man förväntas svara. Frågorna på exempelvis automationsdelen var lite svåra att tyda.» (Mycket bra)

17. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

16 svarande

Dålig»0 0%
Ganska dålig»1 6%
Okej»1 6%
Bra»2 12%
Ganska bra»5 31%
Bra»7 43%

Genomsnitt: 5

- det var de enda som var bra!» (Ganska bra)
- Ööh, här har ni gjort fel...» (Ganska bra)
- Jag tycker att examinationsformen fungerade bra. Jag tycker att betygsgränserna verkar väldigt höga, men med kuggstatistiken som bakgrund verkar de väldigt låga.» (Ganska bra)
- Riktigt dåligt att man måste lämna in hemtentorna manuellt. Måste gå att lösa digitalt.» (Bra)
- Jag antar den sista ska vara mycket bra» (Bra)


Kursutvärdering/SNZ:

18. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Fråga 17 har konstiga svarsalternativ.»
- inte så vettig skala på fråga 17»
- vet inte»
- Se över er mall, fråga 11 angående tiden är dåligt formulerad som vanligt.»
- Se ovan.»
- Den här kursutvärderingen hade det inte skadat med en fråga om vad man tyckte om tentamensrättningen. En specifik fråga om gästföreläsaren hade också varit bra.»


Kursbetyg:

19. Vad tycker du om kursen som helhet?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

17 svarande

1 5%
2 11%
5 29%
5 29%
4 23%

Genomsnitt: 3.52

- Sämsta kursen jag haft hittils...» (1)
- Säkert bra, men känns ointressant och ovetenskapligt. Det blir inte vetenskapligt bara för att man säger att det är en vetenskap.» (3)
- Nyttigt lärande... men inte riktigt... inte riktigt... Chalmers? Vi har haft en hel del tramskurser på sistone, denna var ändå ett lyft måste jag säga.» (3)
- Kursen var i stora drag bra. En ganska intressant kurs, bra upplägg (hemtentor var väldigt bra) och projektet var intressant. » (4)Kursutvärderingssystem från