ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Fysik del B (elläran), LMA537 0204

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-04-15
Antal svar: 25
Procent av deltagarna som svarat: 8%
Kontaktperson: Ulla Blomqvist»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Tekniskt basår 60 hp

1. Hur har föreläsningarna fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Varken eller»4 16%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»10 40%

Genomsnitt: 4.16

- Det gick fort fram och var lite "förvirrat".» (Varken eller)
- Väldigt bra föreläsare!» (Varken eller)
- Det kunde varit fler exempel i början» (Ganska bra)
- Tidvis långsamma föreläsningar» (Ganska bra)
- Arto är väldigt pedagogisk!» (Mycket bra)
- ++» (Mycket bra)

2. Hur många föreläsningar har du varit på?

25 svarande

0-20%»0 0%
20-40%»0 0%
40-60%»0 0%
60-80%»1 4%
80-100%»24 96%

Genomsnitt: 4.96

3. Hur har övningarna fungerat?

23 svarande

Mycket dåligt»1 4%
Ganska dåligt»3 13%
Varken eller»3 13%
Ganska bra»6 26%
Mycket bra»10 43%

Genomsnitt: 3.91

- Oengagerad lärare» (Ganska dåligt)
- Våran övningsledare var inte till så mycket hjälp. Han satt mest vi sin dator och det kändes som vi störde när vi gick fram för att fråga om något. » (Ganska dåligt)
- jag har inte gått dit och gett det en chans, vår grupp är för pratig så man inte kan konsentrera sig» (Varken eller)
- Grupp 10 har haft en väldigt duktig övn. ledare, Annika Eriksson» (Mycket bra)
- Bra övningslärare.» (Mycket bra)

4. Hur har laborationerna fungerat?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 4%
Varken eller»9 36%
Ganska bra»10 40%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 3.76

- Mkt problem med ickefungerande utrustning.» (Ganska dåligt)
- Alldeles för mycket att göra på andra labben, tråkigt att man inte hann med!» (Varken eller)
- Väldigt tråkiga men genomförbara.» (Varken eller)
- På den sista laborationen var det för många uppgifter, många däribland jag hann inte göra allt på den tid vi hade på oss.» (Ganska bra)
- Det var en del problem med trasiga delar som gjorde att vi hade svårt att utföra labben ordentligt. » (Ganska bra)
- Skulle gärna haft flera labbar» (Mycket bra)

5. Hur var laborationerna inlärningsmässigt?

25 svarande

Inte alls givande»2 8%
Givande»16 64%
Mycket givande»7 28%

Genomsnitt: 2.2

- Våran andra laboration gjordes före vi hade haft föreläsningar på ämnet. Vilket gjorde det lite svårt att förstå.» (Givande)
- sådär va. » (Givande)
- Hann inte göra alla elmment i laborationen» (Givande)


Din egen arbetsinsats

6. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

25 svarande

Högst 15 timmar»6 24%
Cirka 20 timmar»6 24%
Cirka 25 timmar»10 40%
Cirka 30 timmar»1 4%
Minst 35 timmar»2 8%

Genomsnitt: 2.48

- bara föreläsningarna, inget hemma. började under tentaveckan.» (Högst 15 timmar)

7. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

25 svarande

0%»0 0%
25%»1 4%
50%»1 4%
75%»6 24%
100%»17 68%

Genomsnitt: 4.56

- samtliga föreläsningar och lab. ej övningar. » (50%)
- 100% på föreläsningar, 50% på övningar.» (100%)
- Förutom lite missade föreläsningar då, fast där har jag fått anteckning från klasskamrater.» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

8. Hur begripliga är kursens mål?

25 svarande

Jag har inte sett/läst målen»12 48%
Målen är svåra att förstå»1 4%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»8 32%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»4 16%

Genomsnitt: 2.16

- inte läst dem» (Jag har inte sett/läst målen)
- De var tydliga, men det är inget man lägger på minnet :)» (Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen)

9. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

16 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»14 87%
Nej, målen är för högt ställda»2 12%

Genomsnitt: 2.12

- Förstod inte målen alls» (?)

10. Testade examinationen om du uppnått målen?

18 svarande

Nej, inte alls»1 5%
I viss utsträckning»4 22%
Ja, i hög grad»11 61%
Vet ej/har inte examinerats än»2 11%

Genomsnitt: 2.77

- Tentamen testade grundmomenten väldigt bra, men det fanns ingen fråga av klurigare sort liknande de svåra exemplen i övningsboken.» (I viss utsträckning)


Undervisning och kursadministration

11. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

25 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»3 12%
Ganska stor»10 40%
Mycket stor»12 48%

Genomsnitt: 3.36

- Oumbärlig!» (Mycket stor)
- ++» (Mycket stor)

12. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

24 svarande

Mycket liten»2 8%
Ganska liten»8 33%
Ganska stor»10 41%
Mycket stor»4 16%

Genomsnitt: 2.66

- Utöver övningstalen har boken inte gett mig någonting förutom sinnesförvirring.» (Ganska liten)
- Föreläsningar gav mest!» (Ganska liten)
- Boken känns ganska dålig! Konstiga och otydliga frågor!» (Ganska liten)

13. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

24 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 33%
Mycket bra»16 66%

Genomsnitt: 3.66


Arbetsklimat

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

25 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»3 12%
Ganska bra»9 36%
Mycket bra»9 36%
Har ej sökt hjälp»4 16%

Genomsnitt: 3.56

15. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

25 svarande

För låg»1 4%
Låg»0 0%
Lagom»15 60%
Hög»9 36%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.28

- Det var svårt att hinna med alla tal» (Hög)

16. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

25 svarande

För låg»0 0%
Låg»2 8%
Lagom»13 52%
Hög»10 40%
För hög»0 0%

Genomsnitt: 3.32

- Det ska vara svårt när man har roligt!» (Lagom)


Sammanfattande frågor

17. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

25 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 8%
Godkänt»3 12%
Gott»16 64%
Mycket gott»4 16%

Genomsnitt: 3.88

18. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Arto och hans pedagogik!»
- Artos engagemang och kompetens»
- Inte så mkt nytt i slutet.»
- liten mattekurs »
- arto»
- Annika Eriksson, Aro Heikkilä»
- allt»
- Laborationerna.»
- kursen»

19. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Studenternas inställning till att dra över tiden med någon enstaka minut. Förkastligt och pinsamt högstadieaktigt gnäll.»
- Projektkursen var riktigt dåligt planerad. Slöseri med tid»
- Någon mer laboration»
- Artos finsk svenska uttal som långt bak i salen blir svår begriplig »
- bort med projektkursen»
- laborationerna bör ligga efter resp. föreläsningar, för bättre förståelse»
- växelström måste ju vara med. oacceptabelt å ta bort det. »
- skulle vara intressant med växelström»
-
- läraren»

20. Övriga kommentarerKursutvärderingssystem från