ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


2010 VT - Hållfasthetslära och maskinelement Z2, TME016

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-04-13
Antal svar: 26
Procent av deltagarna som svarat: 31%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kurs-PM var tillfredsställande?

26 svarande

Nej»1 3%
Delvis»0 0%
Ja»22 84%
Inte läst det»3 11%

Genomsnitt: 3.03

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

26 svarande

Nej»1 3%
Delvis»4 15%
Ja»21 80%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.76

- för lite material uppe» (Nej)
- Strukturen var inte den enklaste på uppladdade dokument.» (Delvis)
- Jättebra att alla hållf-föreläsningar lades upp, samt stort arkiv av tentor, etc!» (Ja)

3. På vilket sätt anser du att föreläsaren i maskinelement, Martin Fagerström, engagerat sig i kursen?

26 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»2 7%
Bra»12 46%
Mycket bra»12 46%

Genomsnitt: 3.38

- Om man inte kommer ihåg vem han är, så har han inte utmärkt sig på något sät...» (Ganska bra)
- Martin var föreläsare i hållfen och inte i maskinelement!! » (Mycket bra)
- Engagerad och trevlig på föreläsningarna» (Mycket bra)

4. På vilket sätt anser du att den kursansvarige Göran Brännare engagerat sig i kursen?

26 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»1 3%
Bra»8 30%
Mycket bra»17 65%

Genomsnitt: 3.61

- Bra som resurs, alltid tillgänglig för frågor. Dock kunde föreläsningarna ha hållit» (Ganska bra)
- Inga problem med att kontakta honom utanför schemalagd tid» (Bra)
- Konstant tillgänglig och bra förklaringar» (Mycket bra)
- superbt» (Mycket bra)

5. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- Flexibiliteten för inlämningarna var väldigt stor, plus för det!»
- Allt har fungerat kalas, möjligtvis flytta maskinelement inlämningarna så de inte kommer så nära inpå tentorna i slutet»


Lärande:

6. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- Mekanik och linjär algebra»
- Mekanik»
- Mekanik»
- Mekaniken»
- mekanik»
- Mekaniken (tme010) var inte helt dum»
- Mekanik, Matte»
- Mekanik»
- Mekanik»
- mekanik+matematik självklart»
- de mesta bygger ju på tidigare erfarenheter, men jag anser att det är räkningsrutin och läsa som ger mest»
- Mekanik»
- Ja, mekanik.»

7. Vilken del av kursen var lätta respektive svåra?

Ange svårighetsgraden på kursens delmoment, där 1 är lätt och 5 år svårt.

Matrisfråga

- tycker de mesta var ganska lätt, dock så blir det ganska tidskritiskt. »

Enaxlig deformation, stången –,,,,hållfasthetslära
23 svarande

3 13%
7 30%
8 34%
3 13%
2 8%

Genomsnitt: 2.73

Elastiska stångbärverk - hållfasthetslära
23 svarande

3 13%
5 21%
9 39%
2 8%
4 17%

Genomsnitt: 2.95

Vridning, hållfasthetslära
23 svarande

2 8%
5 21%
9 39%
6 26%
1 4%

Genomsnitt: 2.95

Allmänna spänningstillstånd, hållfasthetslära
23 svarande

1 4%
6 26%
8 34%
5 21%
3 13%

Genomsnitt: 3.13

Tunnväggiga behållare, hållfasthetslära
23 svarande

1 4%
9 39%
6 26%
5 21%
2 8%

Genomsnitt: 2.91

Tjockväggiga rör, hållfasthetslära
23 svarande

1 4%
9 39%
7 30%
3 13%
3 13%

Genomsnitt: 2.91

Balkar, hållfasthetslära
23 svarande

2 8%
6 26%
6 26%
8 34%
1 4%

Genomsnitt: 3

Elastisk instabilitet, knäckning, hållfasthetslära
23 svarande

2 8%
2 8%
6 26%
11 47%
2 8%

Genomsnitt: 3.39

Skruvförband, maskinelement
23 svarande

1 4%
4 17%
5 21%
6 26%
7 30%

Genomsnitt: 3.6

Press- och krympförband, maskinelement
23 svarande

1 4%
3 13%
7 30%
6 26%
6 26%

Genomsnitt: 3.56

Skruvfjädrar, maskinelement
23 svarande

1 4%
4 17%
10 43%
3 13%
5 21%

Genomsnitt: 3.3

Elastisk instabilitet, knäckning, hållfasthetslära
23 svarande

1 4%
1 4%
11 47%
6 26%
4 17%

Genomsnitt: 3.47

Axlar, rotorer, maskinelement
23 svarande

0 0%
4 17%
8 34%
5 21%
6 26%

Genomsnitt: 3.56

8. Vilken del av kändes mest respektive minst relevant?

Hur relevant tycker du de olika momenten i kursen har varit? Betygsätt från 1 till 5 där 5 är mycket relevant och 1 är irrelevant.

Matrisfråga

- Onödigt många alternativ, svårt att veta vad som är relevant.»
- Jag anser att denna fråga är mycket irrelevant, hur ska jag kunna veta om delmoment i kursen irrelevanta om jag inte kan ämnet, bort med frågan!»

Enaxlig deformation, stången,hållfasthetslära
21 svarande

0 0%
0 0%
3 14%
6 28%
12 57%

Genomsnitt: 4.42

Elastiska stångbärverk, hållfasthetslära
21 svarande

0 0%
0 0%
4 19%
6 28%
11 52%

Genomsnitt: 4.33

Vridning ,hållfasthetslära
22 svarande

0 0%
1 4%
2 9%
7 31%
12 54%

Genomsnitt: 4.36

Allmänna spänningstillstånd , hållfasthetslära
22 svarande

0 0%
1 4%
4 18%
9 40%
8 36%

Genomsnitt: 4.09

Tjockväggiga rör , hållfasthetslära
21 svarande

0 0%
1 4%
2 9%
8 38%
10 47%

Genomsnitt: 4.28

Balkar , hållfasthetslära
21 svarande

0 0%
0 0%
2 9%
5 23%
14 66%

Genomsnitt: 4.57

Elastisk instabilitet, knäckning , hållfasthetslära
21 svarande

0 0%
0 0%
5 23%
6 28%
10 47%

Genomsnitt: 4.23

Skruvförband, maskinelement
22 svarande

0 0%
1 4%
8 36%
2 9%
11 50%

Genomsnitt: 4.04

Press- och krympförband , maskinelement
21 svarande

0 0%
0 0%
8 38%
4 19%
9 42%

Genomsnitt: 4.04

Skruvfjädrar , maskinelement
21 svarande

0 0%
0 0%
8 38%
4 19%
9 42%

Genomsnitt: 4.04

Axlar, rotorer, maskinelement
22 svarande

0 0%
0 0%
6 27%
5 22%
11 50%

Genomsnitt: 4.22

Tunnväggiga behållare, hållfasthetslära
22 svarande

0 0%
2 9%
3 13%
6 27%
11 50%

Genomsnitt: 4.18


Föreläsningar:

9. Vad tycker du om upplägget/schemaläggningen med repetition sista läsveckan?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

26 svarande

1 3%
1 3%
4 15%
11 42%
9 34%

Genomsnitt: 4

- för mycket jäkt bara för att kunna ställa in några föreläsningar..ha repititionsföreläsningar istället, kan aldrig bli för många tentatal räknade på tavlan.» (1)
- För mycket repetition sista veckan. Kunde ha tagit det lugnare på de ordinarie föreläsningarna istället.» (2)
- Det kunde varit fler föreläsningar inom maskinelementsdelen, samt ev. att balkar hade tagits tidigare för att passa med labben i mätteknik.» (3)
- gärna upplagd snabbrepetition av hela kursen (de viktigaste momenten självklart) och inte att vi får ställa frågor (ska vi klart få göra också, men inte som huvuddel av repetitionen» (4)
- Hade gärna fått repeterats lite under kursens gång. Var ett högt tempo fram till denna veckan.» (5)
- Man måste hinna repetera lite innan tentorna. Bra initiativ från föreläsarna» (5)
- mycket bra» (5)

10. Maskinelement - Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

25 svarande

0 0%
2 8%
7 28%
11 44%
5 20%

Genomsnitt: 3.76

- Hann inte lära mig så mkt pga brist på tid. alldelles för mkt material.» (3)
- mycket bra, men lite luddiga ibland...» (4)
- tvungen att komma in i ämnet lite först» (4)

11. Maskinelement - Vad tyckte du om detaljnivån på föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

24 svarande

1 4%
1 4%
9 37%
11 45%
2 8%

Genomsnitt: 3.5

- Kunde vart ännu mer detaljerat, visst det hade krävt ännu mer tid men de hade jag kunna tänka mig» (3)
- måånga detaljer» (4)

12. Maskinelement - Vad tyckte du om tempot på föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

24 svarande

1 4%
5 20%
7 29%
6 25%
5 20%

Genomsnitt: 3.37

- Lite för högt tempo.» (2)
- lite snabbt i början och sedan lite segt» (2)
- bra tempo, man hann tänka, utan att bli uttråkad» (5)

13. Maskinelement - Vad tyckte du om omfattningen på föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

24 svarande

1 4%
2 8%
7 29%
9 37%
5 20%

Genomsnitt: 3.62

- Var en del som behövdes senare som inte kom upp på föreläsningarna» (3)
- Bra i förhållande till vad som skulle kunnas.» (4)

14. Maskinelement - Hur många föreläsningar var du på? (%)

26 svarande

0 - 25%»1 3%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»1 3%
75 - 90%»7 26%
90 - 100%»17 65%

Genomsnitt: 4.5

15. Maskinelement - Kommentarer på föreläsningar:

- Tycker allt vart bra!»
- Väldigt detaljstyrt. Kunde ha stått med mer i uppgifterna för att undvika missförstånd. Det var snarare svårt att veta vad som efterfrågades än hur.»

16. Maskinelement - Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Vart mer tydlig när genomgångarna inför inlämningsuppgifterna var»
- Börjat tidigare med inlämningsuppgifterna så att inte all skit träffar fläkten i slutet. Lagt svårighetsnivån på första inlämningsuppgiften mycket lägre, så att den faktiskt går att lösa på egen hand.»
- lägga mer tid på inledning så man får ett jämnare arbetsbehov (?? lägga like mkt tid varje vecka..)»
- Vad vet jag»
- allt»

17. Hållf - Vad tyckte du om föreläsningarna?

26 svarande

0 0%
2 7%
4 15%
15 57%
5 19%

Genomsnitt: 3.88

- för jäktigt, ge åhörarna den trygheten att föreläsaren fullkomligt medveten om tiden avslutar föreläsningen precis när han känner för det. Oavsett om det innebär att det drar över nån minut. Det blir så oroligt när föreläsaren flyttar fokus på att de strax är rast istället för slutsatsen i föreläsningen.» (2)
- svåra» (2)
- Det var ett väldigt högt tempo på föreläsningarna. Ofta så räckte inte tiden till.» (3)
- Det var vääldigt mycket material som skulle gås igenom. » (4)
- Var ett väldigt högt tempo eftersom det var så mycket som skulle göras varje föreläsning, annars bra av Martin. Bra också att man kunde skriva ut föreläsningsanteckningarna innan » (4)
- Väldigt mycket bevis, härledningar och annat som man inte har nytta av » (4)
- gick lite väl snabbt ibland» (4)
- Det gick ibland inte att läsa föreläsningsanteckningarna.» (4)

18. Hållf - Vad tyckte du om detaljnivån på föreläsningarna?

26 svarande

1 3%
1 3%
6 23%
14 53%
4 15%

Genomsnitt: 3.73

- Kanske för teoretiska» (1)
- För mycket detaljer, för få exempel. Härledningarna är bra, går det att förkorta dem?» (2)
- Jag tycker det lite för mycket teori på föreläsningarna vilket gör att man lätt tappar koncentrationen.» (3)
- kunde ha relaterat till hur det av erfarenhet har visat sig att detaljer varit svåra och lätta att lära sig.» (3)
- Väldigt hög detaljnivå, vilket är bra, men samtidigt så bidrog det ju till ett högre tempo...» (4)

19. Hållf - Vad tyckte du om tempot på föreläsningarna?

25 svarande

0 0%
8 32%
10 40%
5 20%
2 8%

Genomsnitt: 3.04

- Alldeles för högt, bättre att gå igenom mindre saker lite långsammare. Hjälpes dock upp lite av att man kunde skriva ut föreläsningsanteckningarna innan» (2)
- Det gick väldigt fort» (2)
- snabbt» (2)
- Gick väldigt fort...» (2)
- Högt! svårt att hänga med (vilket kanske grundar sig i att det var minst lika mycket att göra i den andra kursen också).» (3)
- Gärna någon mer föreläsning i sista veckan än det höga tempot.» (3)
- för snabbt!» (3)
- Lite för snabbt» (3)

20. Hållf - Vad tyckte du om omfattningen på föreläsningarna?

25 svarande

0 0%
2 8%
10 40%
10 40%
3 12%

Genomsnitt: 3.56

- Kunde ha varit mer exempel och tillämpningar istället för bara en massa teori och härledningar» (3)
- Lite väl ingående ibland tyckte jag» (3)
- Länkat till ovan, för mycket» (3)

21. Hållf - Vad tycker du om vald föreläsningsmetod (anteckningar/härledningar på tavlan)?

26 svarande

0 0%
2 7%
7 26%
8 30%
9 34%

Genomsnitt: 3.92

- Eftersom det är så mycket att gå igenom tycker jag man skulle kunna göra som i mekaniken, alltså ge ut anteckningarna innan och köra powerpoint istället» (3)
- skulle vilja höra mer resonemang hur lösningen tar sin gång» (3)
- Lite mycket skriva av emellanåt. Kunde fokuserats mer på principen. Folk engagerade sig dåligt vid för mycket på tavlorna.» (3)
- Det funkar fint (att jag blir sömnig om jag inte antecknar själv är ju lite mitt problem...)» (4)
- Bra med övningar på tavlan, för mycket info per sida på powerpoint» (4)
- Bra idé! Hade gärna, som vanligt, sett fler exempel.» (5)
- när föreläsaren skriver själv vet man lättare vad som ska tas med. plus att det är lättare att hinna skriva av allt» (5)
- mycket bra!» (5)

22. Hållf - Vad tycker du om föreläsningsanteckningarna som gjorts tillgängliga på hemsidan?

26 svarande

0 0%
2 7%
1 3%
4 15%
19 73%

Genomsnitt: 4.53

- Anteckningarna kunde ha varit renskrivna.» (2)
- Mycket bra att de läggs ut. Om man ska klaga på något så kunde handstilen ha varit bättre, mycket tydligare på tavlan.» (4)
- utmärkt!» (5)
- Mycket bra!» (5)
- Bra med föreläsningsanteckningar på nätet, då kan man förbereda sig bättre inför föreläsningarna.» (5)
- Bra, skulle dock hellre se att det inte var handskrivet eftersom kan vara lite otydligt ibland » (5)
- Superbt!!! Mer sånt på alla kurser!!» (5)
- perfekt när man missar en föreläsning. bra att sitta och titta på under föreläsning så att man kan lyssna ordentligt och verkligen förstå, istället för att konc sig på att skriva av. fanns dock större sömnrisk» (5)
- Mycket bra!» (5)

23. Hållf - Hur många föreläsningar var du på? (%)

26 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»1 3%
50 - 75%»1 3%
75 - 90%»8 30%
90 - 100%»16 61%

Genomsnitt: 4.5

24. Hållf - Kommentarer på föreläsningar:

- Det var väldigt mycket material som gicks igenom. Var detta nödvändigt? Svårt samtidigt att veta vad som är mest relevant i kursen. Man sållar gärna ut när det är så extremt mycket att göra som det var i förra perioden. Det återstår att se om man verkligen "pluggade rätt".»
- Kanske lite för teoretiska»
- Allt var bra!»

25. Hållf - Vad kunde föreläsaren gjort bättre?

- Valt ut det mest väsentliga materialet och sett till så vi verkligen begrep det? I övrigt mycket bra. troligtvis en stor förbättring gentemot förra året vilket är bra jobbat!»
- Sänka tempot så man hinner gå igenom saker ordentligt»
- se ovan»
- Kanske räknat mer på tillämpningar. De som är intresserade av härledningar läser sig till dem.»
- heja martin!!»
- ...»


Övningar:

26. Vad tyckte du om övningarna?

- De var jättebra och Göran Brännare är verkligen engagerad i kursen. De uppgifterna som löstes på tavlan var till stor hjälp sedan när man skulle plugga till tentan.»
- Brännare är säker. Ibland känner man sig dock för dum för att fråga saker. Då blir det lätt att man inte riktigt fattar vad han står och snackar om.»
- mycket givande, snappade upp många tips och sätt att tänka sig problemen»
- BRA! Tydliga»
- Bra och relevanta uppgifter. Skönt tempo.»
- Bra.»
- bra och givande»
- Kalas, Brännare är kung!»
- De var bra att få »

27. Vad har du för synpunkt på valda räkneuppgifter avseende svårighetsgrad?

24 svarande

För lätta»0 0%
Lagom svårighetsgrad»21 87%
För svåra»3 12%

Genomsnitt: 2.12

- Öppnade aldrig gröna häftet, tror det gick bra ändå tack vare inlämningsuppgifter.» (?)
- Se till att fixa fram kompletta lösningar till övningshäftet. Det blir bra mycket lättare att göra uppgifterna på egen hand när man kan se vad man gjort för fel. Det håller inte att springa iväg till föreläsaren vid minsta lilla fråga.» (Lagom svårighetsgrad)
- De var svåra, men jag kan inte förespråka lättare uppg. Man lär sig mer i samband med denna svårighetsnivå.» (Lagom svårighetsgrad)
- dom var svåra, men det ska väl vara svårt!?» (Lagom svårighetsgrad)
- På gränsen till för svåra.» (För svåra)

28. Vad tyckte du om utvalda hemuppgifter?

25 svarande

Inte bra»1 4%
Ganska bra»5 20%
Bra»18 72%
Mycket bra»1 4%

Genomsnitt: 2.76

- gjorde inga» (Inte bra)
- Många och svåra i förhållande till den tid vi har haft på oss. Det var extremt mycket att göra förra perioden.» (Ganska bra)
- Väldigt bra med inlämningsupggifter, men lite knasigt att de mer eller mindre är OMÖJLIGA att klara själv med boken.» (Bra)

29. Hur många övningar var du på? (%)

26 svarande

0 - 25%»1 3%
25 - 50 %»1 3%
50 - 75%»6 23%
75 - 90 %»9 34%
90 - 100%»9 34%

Genomsnitt: 3.92

30. Kommentarer på övningar och övningsledare:

- Bra övningar. Man fick klara referenser till varifrån ekvationer var hämtade. Det svåra var att identifiera vilken typ av problem det var för att kunna få rätt förklaringar från boken... en noggrannare genomgång av det så hade det varit fint.»
- vad var poängen att gå dit när man bara kunde skriva av någon annans anteckningar»


Räknestugor:

31. Vad tycker du om möjligheten med räknestugor?

24 svarande

Inte bra»0 0%
Ganska bra»7 29%
Bra»10 41%
Mycket bra»7 29%

Genomsnitt: 3

- Bra att de finns, men vad spelar det för roll när man inte har någon tid i hela världen att gå på dem?» (Ganska bra)
- Bra om man behöver hjälp med något specifikt.» (Ganska bra)
- Det blev inte så mycket till räknestugor eftersom Göran introducerade inlämningsupgifter på den tiden. Andra timmen ville man börja med den uppgiften och gick iväg.» (Ganska bra)
- va ej på någon (utom för att få inlämningsuppg) men är bra om man behöver» (Bra)
- Antar att det är bra att ha möjligheten även om inte jag deltog i någon, gillar mer att sitta och tvinga sig själv till att förstå.» (Bra)

32. Deltagarantalet på årets räknestugor var mycket lågt, varför?

- S3 kursen med sina labbar tog all tid.»
- För att Göran hjälpte till mkt, vi kunde bara gå till hans rum och få hjälp. mkt hjälpsam person.»
- Det fanns ingen tid. Bara maskinelementsinlämningarna tog ju minst 20h i veckan. Om man då samtidigt skulle räkna uppgifter på räknestugan i hållf samtidigt som man skulle plugga s3, göra mätteknikslabbar i s3, göra hemlabben i s3, räkna vanliga uppgifter i s3, så fanns det kort och gott ingen tid alls. Det är anledningen.»
- Fredageftermiddag kanske? Räkna i en hörsal är heller inte optimalt.»
- Jag prioriterade självstudier, samt att man visste att man kunde gå till Brännare ifall man skulle köra fast.»
- Var väl den enda lektionen vi hade på fredagar i början»
- De låg väl dumt i schemat, dessutom ger övningar mer eftersom övningar löses på tavlan.»
- vi hade mycket annat att göra....»
- Fredag, sista lektion. Väldigt många som hellre tar tidig helg och frågar det man behöver på annan tid istället.»
- för att folk tycker att de lika gärna kan räkna hemma, för att slippa gå dit. Men faktum är att det ger otroligt mkt mer att va där.»
- De låg på en fredag. Och det far i en föreläsningssal. Det är bättre att ha räknestugor i "klassrum".»
- Pga arbetsbördan med inlämningsuppgifter och liknande så hann ytterst få med att över huvud taget räkna övningsuppgifter på egen tid, vilket ledde till att få frågor fanns att ställa.»
- Maskinelementinlämningen tog ~25 h per vecka, därmed fick man inte tid för övningar eller räknestugor»
- bör svaras på i ovan fråga ?»
- Se svaret ovan...»
- Jag tyckte att man knappt fick plats i salen vissa gånger...?»
- ingen aning, jag önskar att vi hade haft fler»
- Det kan bero på att många känner att de hellre vill räkna själva i lugn och ro, alternativt att de inte har förstått tillräckligt för att ha några frågor att ställa.»


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

33. Vad tyckte du om konstruktionsuppgifterna i maskinelement?

Matrisfråga

- Uppgifterna är bra och ger god förståelse. De tar däremot alldeles för mycket tid. Man har inte tid att räkna maskinelementsuppgifter och hållfuppgifter utöver dessa. Sedan var det ju en andra kurs som gick parallellt med denna också som man skulle göra...»
- Perfekt sätt att ta till sig boken på»
- Väääldigt mycket att göra, tog mycket tid. Gäller generellt för alla uppgifter, men speciellt på skruvförband. »
- förstod inte skruv och krympförband, kan ej utala mig»
- Gör uppgiften lösbar, den svårighetsgrad som var var rent löjlig där föreläsaren till och med sagt i klartext att vi inte kan lösa den själva och får komma och fråga honom.»
- Lite väl tunga uppgifter, hann inte med mycket annat i veckan»
- Samma som fråga 8, sjukt irrelevant man ska väll ändå kunna kursen efter att man gjort inlämningarna. Då antar jag att inlämningarna delvis är konstruerade så man skall det också!»
- Det var inte tydligt angivet »

Skruvförband
23 svarande

Inte bra»1 4%
Ganska bra»5 21%
Bra»13 56%
Mycket bra»4 17%

Genomsnitt: 2.86

Krympförband
23 svarande

Inte bra»0 0%
Ganska bra»3 13%
Bra»14 60%
Mycket bra»6 26%

Genomsnitt: 3.13

Skruvfjäder
24 svarande

Inte bra»0 0%
Ganska bra»4 16%
Bra»13 54%
Mycket bra»7 29%

Genomsnitt: 3.12

Axel
24 svarande

Inte bra»1 4%
Ganska bra»4 16%
Bra»13 54%
Mycket bra»6 25%

Genomsnitt: 3

34. Kommentarer på laborationer / lab-PM / inlämningsuppgifter:

- Uppgifterna är bra och ger god förståelse. De tar däremot alldeles för mycket tid. Man har inte tid att räkna maskinelementsuppgifter och hållfuppgifter utöver dessa. Sedan var det ju en andra kurs som gick parallellt med denna också som man skulle göra...»
- Jättebra grej, men svårighetsgraden var ibland lite väl hög.»
- Dom var för svåra och tog alldeles för lång tid att klara. Tycker nånting är fel om det är praktiskt taget omöjligt att klara uppgifterna om man inte var med på Brännares genomgångar. Jag var där och hade ändå svårt o klara det. Visst , man kunde få hjälp nästan när som helst av Brännare om man gick dit men om man måste gå dit stup i kvarten för o få hjälp är antagligen uppgifterna för svåra. Kändes också som det var många antaganden man var tvungen att göra på en del uppgifter vilket kanske är solklart för nån som sysslat med det här ett tag men inte för oss som precis börjat med det.»
- Kanon att få göra nåt som har med verkligheten att göra»
- Svåra, men mycket lärorika.»
- Bra»
- Mycket svåra utan hjälp. Men Bränning var mycket bra med sin tillgänglighet»


Övningsskrivning:

35. Vad tyckte du om övningsskrivningen?

26 svarande

Inte bra»0 0%
Ganska bra»4 15%
Bra»12 46%
Mycket bra»10 38%

Genomsnitt: 3.23

- fråga 2 var i princip omöjlig att lösa för en normal människa..» (Ganska bra)
- Den mittersta uppgiften baserade sig på teori som knappt hade gåtts igenom.» (Ganska bra)
- Bra, men grymt hård poängbedömning på de två första uppgifterna. » (Bra)
- tycker inte man behöver vara hårdare i rättningen bara för att det är en dugga » (Bra)
- bra, men sammantaget med alla andra moment så var tog den för mycket uppmärksamhet så andra viktiga moment uteblev som att räkna uppgifter hemma. (i andra kursen osv)» (Bra)
- lite synd att man inte var så förberedd bara...» (Bra)
- Duggor får en att plugga. Det är bra.» (Bra)
- lite tidig dock, inlämningsuppgifterna som kom efter gjorde att man inte hann med något arbete i hållf delen efter duggan» (Bra)
- Man får veta hur man ligger till i kursen.» (Mycket bra)
- Bra att man blir tvungen att hålla sig i fas!» (Mycket bra)

36. Vad tycker du om systemet med övningsskrivning som ger bonuspoäng till tentan?

26 svarande

Inte bra»0 0%
Ganska bra»0 0%
Bra»8 30%
Mycket bra»18 69%

Genomsnitt: 3.69

- Det hade ev. varit bättre att behålla tidigare system, med extrapoäng för inlämningsuppgifter, och enbart hållf-tal på tentan, då kursen egentligen är två i en.» (Bra)
- Det tvingade en till att trycka in lite hållf i kaoset av allt annat.» (Mycket bra)
- jättebra morot att plugga till.» (Mycket bra)
- Alltid gott med kaka för mödan » (Mycket bra)

37. Var antalet (1) övningsskrivningar bra?

26 svarande

Inte bra, en till»9 34%
Inte bra, mer än en till»5 19%
Bra»12 46%

Genomsnitt: 2.11

- Övningsskrivningar gör att man upptäcker vad man borde repetera. Därför tycker jag att en till övningsskrivning under lv 5 skulle inte vara fel. » (Inte bra, en till)
- Två stycken skulle vara bättre, var ganska många moment som ingick till den enda.» (Inte bra, en till)
- Tycker det kunde legat en i lv 4 eller 5» (Inte bra, en till)
- lägg in en LV2, en LV4 och en LV6 om det är möjligt. Då pluggar man kontinuerligt. Frågan är dock om det är bra med maskinelementsinlämningarna samtidigt.... äh, kaos lär det bli oavsett vilket. Är lite mycket att göra...» (Inte bra, mer än en till)
- kunde helst vart en till» (Inte bra, mer än en till)
- övningsskrivningen omfattade kursens enklaste element, det borde hållts minst 1 till, helst 2» (Inte bra, mer än en till)
- Hade ju inte tackat nej till en till men hade ju inte hunnit med den iaf eftersom det ända man gjorde efter första duggan var o sitta med inlämningsuppgifterna varje vecka fram till tentan» (Bra)


Kurslitteratur:

38. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Grundläggande hållfasthetslära, H. Lundh

26 svarande

Dålig, bör inte användas igen»1 3%
Bra»11 42%
Mycket bra, bör användas igen»14 53%
Köpte ej»0 0%

Genomsnitt: 2.5

- användes knappt» (Dålig, bör inte användas igen)
- Vissa nyckelfraser saknas i registret (t.ex. Von Mises, Tresca).» (Bra)
- Dock något ostrukturerad i de inledande kapitlen.» (Bra)
- bra bok, som förklarade bra» (Mycket bra, bör användas igen)
- När man väl satt sig in i boken var den vettig.» (Mycket bra, bör användas igen)

39. Vad tycker du om kurslitteraturen?

Utdrag (del A )ur Lärobok i maskinelement, Mägi och Melkersson

25 svarande

Dålig, bör inte användas igen»2 8%
Bra»14 56%
Mycket bra, bör användas igen»8 32%
Köpte ej»1 4%

Genomsnitt: 2.32

- För komprimerad.» (Dålig, bör inte användas igen)
- Inte speciellt stimulerande. Något krånglig att hitta det man söker i.» (Bra)
- bra bok när man lappat alla sidor, svår att slå i, vissa (många) vitala formler är mkt svåra att hitta utan att grundläsa hela boken» (Bra)
- Väldigt mycket fel och förvirring i boken. Men den har allt och lite till.» (Bra)
- användes.... MKT» (Mycket bra, bör användas igen)

40. Vad tycker du om kurslitteraturen?

Formelsamling i hållfasthetslära, Ekh och Hansbo

26 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Bra»15 57%
Mycket bra, bör användas igen»10 38%
Köpte ej»1 3%

Genomsnitt: 2.46

- användes en del» (Bra)
- Speciellt de detaljerade elementarfallstebellerna var mycket användbara.» (Bra)

41. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Exempelsamling i maskinelement, G. Brännare

25 svarande

Dålig, bör inte användas igen»0 0%
Bra»10 40%
Mycket bra, bör användas igen»3 12%
Köpte ej»12 48%

Genomsnitt: 3.08

- Hann inte räkna i dom» (Köpte ej)
- använde ej*» (Köpte ej)
- visste inte ens att den fanns?» (Köpte ej)

42. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Exempelsamling i hållfasthetslära U77, P. Möller

25 svarande

Dålig, bör inte användas igen»2 8%
Bra»14 56%
Mycket bra, bör användas igen»5 20%
Köpte ej»4 16%

Genomsnitt: 2.44

- helt jävla värdelös, hur fan ska man kunna lära sig något när facit endast har svaren på dom svåraste uppgifterna och inte lösningsförslag?» (Dålig, bör inte användas igen)
- Det finns inga bra lösningar annars är uppgifterna intressanta.» (Bra)
- Hade gärna sett kompletta lösningar till uppgifterna som man skulle kunna få köpa/ladda ner?!» (Bra)
- Användes ej.» (Bra)
- använde ej*» (Köpte ej)


Tid:

43. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen i förhållande till antal poäng?

Ange i timmar / vecka.
7,5 hp = 20h/vecka

25 svarande

0 - 10»1 4%
10 - 20»6 24%
20 - 30»7 28%
30 - 40»8 32%
> 40»3 12%

Genomsnitt: 3.24

- inlämningsuppgifter enbart» (0 - 10)
- lite i början, mer i slutet så det blir la kanske ett medel på 12 h kanske» (10 - 20)
- man har ju helt klart jobbat mycket mer än 40h/vecka totalt i skolan perioden som var. Riktigt mycket.....» (20 - 30)
- När maskininlämningarna kom blev ju påfrestningarna påtagligt högre!» (20 - 30)
- Inlämningsuppgifterna tog en jäkla tid, för mycket uppgifter.» (20 - 30)
- 85% av tiden lades på maskinelement. Svårt att hänga med i både hållf och maskinelement. För mkt fokus på inlämningsuppgifterna, även om dom var bra och nyttiga.» (20 - 30)
- Inlämningarna slukade den mesta tiden.» (20 - 30)

44. Gör en uppskattning hur din totala tid i genomsnitt har fördelats under läsperioden

- Jämn fördelning. Maskinelementsinlämningarna tvingade en att stanna kvar länge och väl tills man gjort sitt.»
- Sista fyra veckorna med Maskininlämningarna»
- Inlämningsuppgifterna tog majoriteten av tiden.»
- Grymt mycket hela tiden»
- Torsdag och fredagar har det vart morgon -> kväll med inlämningsuppgifterna»
- Mest tid lades i slutat som vanlligt.»
- deluppg 1 tog mest tid, sen andra sen fjärde, tredje tog minst tid»
- svar ovan..»
- 90% hållf 10% annat ungefär»
- Ganska mycket tid lades ner de första veckorna samt den sista.»

45. Hur mycket tid har du ungefär lagt ned på varje del? (timmar/vecka)

Matrisfråga

- Ren chansning.»
- Mindre än tio i mitt fall borde vara mindre än 1 h...»
- addera -.-»

Litteraturen
21 svarande

<10 h»14 66%
10-15 h»4 19%
15-20h»1 4%
20-25 h»1 4%
25 h<»1 4%

Genomsnitt: 1.61

Räkna uppgifter
21 svarande

<10 h»16 76%
10-15 h»2 9%
15-20h»0 0%
20-25 h»2 9%
25 h<»1 4%

Genomsnitt: 1.57

Inlämningsuppgifter
22 svarande

<10 h»3 13%
10-15 h»3 13%
15-20h»7 31%
20-25 h»4 18%
25 h<»5 22%

Genomsnitt: 3.22

Föreläsningar
21 svarande

<10 h»10 47%
10-15 h»8 38%
15-20h»2 9%
20-25 h»1 4%
25 h<»0 0%

Genomsnitt: 1.71

46. Kommentarer på tiden:

- Inlämningarna har tagit tiden!»
- Det känns som att man försöker konkurrera med tiden från S3...»
- Den har räckt till bra!»


Pedagogiskt pris:

47. Anser du att föreläsaren Martin Fagerström skall nomineras till pedagogiskt pris?

25 svarande

Ja»6 24%
Nej»11 44%
Vet ej»8 32%

Genomsnitt: 2.08

48. Anser du att föreläsaren Göran Brännare skall nomineras till pedagogiskt pris?

24 svarande

Ja»7 29%
Nej»10 41%
Vet ej»7 29%

Genomsnitt: 2

- Båda Göran och Martin var väldigt engagerade och man kände sig aldrig dum när man frågade om hjälp. » (Ja)
- heja båda två» (Ja)

49. Anser du att övningsledaren Göran Brännare skall nomineras till pedagogiskt pris?

25 svarande

Ja»8 32%
Nej»10 40%
Vet ej»7 28%

Genomsnitt: 1.96

- Göran Brännare, vem annars?» (Ja)
- Brännare...?» (Ja)


Tentan:

50. Vad tycker du om examinationsformen med dugga, inlämningar och tenta?

23 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»3 13%
Bra»16 69%
Mycket bra»4 17%

Genomsnitt: 3.04

- BRa med dugga, inlämningsuppgifterna var intressanta med för tunga, man tappade helt fokus på hållf delen.» (Ganska bra)
- Gärna ett par duggor till?» (Bra)
- +1 dugga» (Bra)
- mycket bra med dugga och inlämningar. Gärna en dugga till.» (Mycket bra)

51. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

24 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»4 16%
Bra»15 62%
Mycket bra»5 20%

Genomsnitt: 3.04

- Svårt. Riktigt svårt. Fast visst avspeglades kursinnehållet(?). annat vore konstigt.» (Ganska bra)
- fråga ett var brutal, fråga två var svår enbart för att vi läste det så sent i läsperioden, och det blev inte så mycket tid över till hållf pga annat, fråga 3 reflekterade det vi lärt oss bäst, och maskindelen var helt jävla omöjlig.. ta bort maskindelen till nästa gång tack» (Ganska bra)


Kursutvärdering/SNZ:

52. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Lite färre frågor, när man tror att man är klar så har man knappt gjort hälften, = tar lite lång tid.»
- mindre frågor?»
- ... ta bort fråga 8!»


Kursbetyg:

53. Vad tycker du om kursen som helhet?

25 svarande

Dålig»1 4%
Ganska bra»3 12%
Bra»17 68%
Mycket bra»4 16%

Genomsnitt: 2.96

- För mycket att göra...» (Dålig)
- Den kursen borde inte läggas samtidigt som S3 kursen.» (Ganska bra)
- ta bort maskindelen från tentan så blir det bra» (Ganska bra)
- Mycket bra med en kombinerad kurs för att få en inblick i vad hållf och maskinelement går ut på. Inget jag vill jobba med - men har alltid undrat hur det funkat. Nu vet jag och har så där lagom koll!» (Bra)
- Intessant kurs men för mycket o göra» (Bra)
- Lärde sig mycket. Men det kostade på...» (Bra)
- Rolig men svår kurs. Synd att man förstår allt först när den är över.» (Bra)
- Väldigt mycket att göra parallellt med S3-kursen.» (Bra)Kursutvärderingssystem från