ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp3åk2: MVE270 - Flervariabelanalys

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-12 - 2010-04-18
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 40%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

53 svarande

Högst 15 timmar»10 18%
Cirka 20 timmar»11 20%
Cirka 25 timmar»16 30%
Cirka 30 timmar»12 22%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.79

- Alldeles för några för att klara tentan.» (Högst 15 timmar)
- Betydligt mer i slutet av kursen» (Cirka 25 timmar)
- I den tiden ingår ju mycket undervisningstid vilket var positivt tycker jag» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»5 9%
25%»2 3%
50%»3 5%
75%»11 20%
100%»32 60%

Genomsnitt: 4.18

- Pga omtenta» (0%)
- Inga övningar. Men alla föreläsningarna.» (50%)
- Mer om man inte räknar övningarna.» (75%)
- Johan Berglinds föreläsningar är väldigt strukturerade och tydliga. Planeringen följdes perfekt och vi hamnade inte efter en enda gång. Tyckte också om de små repetitionerna under kursens gång.» (75%)
- 100% föreläsningar» (100%)
- grymt bra föreläsningar!» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»34 64%
Målen är svåra att förstå»1 1%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»13 24%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»5 9%

Genomsnitt: 1.79

- Men jag har förstått vad det är vi ska lära oss» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

28 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»26 92%
Nej, målen är för högt ställda»2 7%

Genomsnitt: 2.07

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

36 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»13 36%
Ja, i hög grad»17 47%
Vet ej/har inte examinerats än»6 16%

Genomsnitt: 2.8

- Det var väldigt svåra tal som kom på tentamen, så det var svårt att visa om man kunde det eller inte» (I viss utsträckning)
- Bra tenta.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»5 9%
Ganska liten»6 11%
Ganska stor»14 26%
Mycket stor»28 52%

Genomsnitt: 3.22

- Johan Berglinds föreläsningar är bland de lärorikaste hittills på Chalmers.» (Ganska stor)
- Johan är världsklass! Bästa matteläraren» (Mycket stor)
- Johan är den bästa matteläraren vi har haft på Chalmers.» (Mycket stor)
- Jag har inte använt boken alls i princip prg bra anteckningar frå nföreläsningar» (Mycket stor)
- Utan Johan hade jag inte klarat kursen! » (Mycket stor)
- Johan är en väldigt duktig och pedagogisk föreläsare. I mina ögon är han den bästa föreläsaren vi har haft hittills på programmet!» (Mycket stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

53 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»11 20%
Ganska stor»22 41%
Mycket stor»16 30%

Genomsnitt: 2.94

- Johan Berglind har vid flera tillfällen sagt att han inte tycker om adams och hur de löser uppgifter i den boken. Varför använder vi då den boken? På föreläsningarna går han inte alls igenom saker på samma sätt som de gör i boken, han väljer uppgifter som vi ska göra där lösningar inte finns avsiktligt för att han inte tycker att deras lösningar är bra.. så summan av kademmuman blir att det enda man använder boken till är att läsa frågorna... Väldigt onödigt tycker jag! Varför har vi inte en annan bok om den nu är så dålig??» (Mycket liten)
- Jag har använt annan litteratur för flervariabel än vårt kursmaterial, t ex videoföreläsningar på Khan Academy och MIT. Det var effektivare för mig. Sammanfattningen för var vecka från kurshemsidan var mycket bra för en övergriande förståelse.» (Ganska liten)
- Tycker kursboken har varit fantastiskt bra. Man kan utan problem lära sig det allra mesta på egen hand. Dessutom är den i stort sett nästan helt fri från facitfel och liknande.» (Mycket stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

53 svarande

Mycket dåligt»1 1%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»16 30%
Mycket bra»36 67%

Genomsnitt: 3.64

- Kurshemsidan uppdaterades snabbt och ofta. Riktigt bra med pdf:er som sammanfattar varje vecka.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

53 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»3 5%
Ganska bra»16 30%
Mycket bra»22 41%
Har ej sökt hjälp»11 20%

Genomsnitt: 3.73

- Övningsformatet fungerar dåligt. Övningarna är räknestugor där jag personligen vid flera tillfällen väntat i över en timma utan o få hjälp. Varför inte införa övningar med gemensam genomgång på tavlan för alla elever på utvalda uppgifter som många har problem med...» (Mycket dåliga)
- behövs mer innan tentan! och svårt att få hjälp på övningstimmar» (Ganska dåliga)
- Alltid långa köer!» (Ganska bra)
- Johan ta sig tid att stanna extra på övningarna om det behövs, vilket är jättebra.» (Mycket bra)
- Fast ibland var köerna på övningstillfällena långa» (Mycket bra)
- snabba och fullständiga svar via email!» (Mycket bra)
- Bra övningsledare. Johan var väldigt engagerad och svarade alltid på alla frågor på ett utmärkt sätt.» (Mycket bra)
- Johan och Husein var båda väldigt hjälpsamma på övningstillfällena. De stannade ofta längre än vad den utsatta tiden bara för att hjälpa oss studenter. Detta är självklart mycket uppskattat!» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

53 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»11 20%
Mycket bra»32 60%
Har ej sökt samarbete»10 18%

Genomsnitt: 3.98

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»21 40%
Hög»27 51%
För hög»4 7%

Genomsnitt: 3.67

- Väldigt många rekommenderade uppgifter som tog lång tid att göra.» (Hög)
- Det kändes som att det var mycket under kursens gång att göra.» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

52 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»22 42%
Hög»27 51%
För hög»2 3%

Genomsnitt: 3.57

- Läste extrakurser» (För hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»2 3%
Godkänt»12 23%
Gott»24 46%
Mycket gott»14 26%

Genomsnitt: 3.96

- för svår tenta!» (Godkänt)
- Ingen åsikt» (Godkänt)
- Det är en svår kurs, men johan drar verkligen upp betyget.» (Gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Johan som föreläsare»
- Kursinnehållet då det var lagom mycket att kunna samt Johan såklart :)»
- Duggan»
- Johans uppladdade material.»
- Dugga»
- Föreläsningsstruktur och föreläsare.»
- Johan Berglind, kursboken och duggorna! Tyckte också det var bra att Johan gick igenom Monte Carlo metoden för oss som läser finansmatten.»
- johan»
- Johan Berglind, han är grym»
- Johan Berglind såklart! Toppen, han kan till och med få oss att skratta på föreläsningarna med sina kvicka kommentarer. "Flervariabelsanalys kan tillfredställa er på alla möjliga sätt" kommer bli en klassiker. Duggorna, de var bra och lagom svåra.»
- berglind»
- Johan Berglind! Han är jättebra och pedagogisk. Bra att man får så bra anteckningar.»
- Johan!»
- Johan och duggorna =)»
- johan»
- Johan Berglind»
- Föreläsare, tidsplaneringen»
- johan»
- Johan! Ett matte mirakel som kan få vem som helst att förstå matte.»
- De läsperioder då det är både en ekonomiskt inriktad kurs och en tekniskt inriktad.»
- johan berglind. mycket bra föreläsningar»
- Johan som föreläsare. Kursformen med många föreläsningar.»
- Johan berglind»
- Johan Berglind. Duggorna är bra för att motivera till studier.»
- Litteraturen, duggorna»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Boken har inte samma upplägg som tentan sen, stor skillnad på uppgifterna och inte enbart i svårighetsgrad. En bok där det finns enklare uppgifter att öva på innan man börjar räkna på calculus exemplen. »
- Tentafrågor borde göras mer lika uppgifterna i boken.»
- Examination var väldigt olik föregående tentor, blev missvisande. Mycket specialfall vilken gjorde att det krävdes väldigt stor kunskap om allt för att godkänt.»
- Mindre övningar.»
- Duggornas Sant/Falskt-del måste förändras! Motivering måste krävas, då fusket (titta över annans axel) är utbrett på just de uppgifterna. Därmed drabbar det de som inte ägnar sig åt fusk!!»
- tempot, går alldeles för snabbt»
- Johan har dock lite svårt att säga ifrån när samma person ska ha hjälp hela tiden och väldigt länge.»
- tentan var mkt svårare än tidigare år!»
- Den extremt typade tentan. Hellre lättare frågor som är lite nytänkande än exakt samma frågor som på alla tidigare tentor. »
- Kurslitteraturen samt övningsformatet enligt ovan.»
- Bättre integrerade miljömoment. I tex fysiken känndes miljömomentet bara intvingat.»
- Kommer inte på något direkt. Jag anser dock att det är omotiverande när kursansvarig går ut med kommentaren "tentan var för lätt förra året, den kommer vara svårare nu". Det kanske är sant, men vi behöver/vill inte höra det.»

16. Övriga kommentarer

- Tack Johan för två bra kurser!»
- Tentan var betydligt svårare än de övningstentor som gavs innan att öva på»
- grymmaste föreläsaren ever!! berglind är bäst på hela chalmers.»
- för tvår tenta»
- Anser att någon av frågorna på tentamen inte stämde med innehållet i föreläsnings materialet.»
- Omtenta...»
- Bra kurs med en av programmets bästa lärare.»


Kursutvärderingssystem från