ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp3åk3: ITR573 - Modellbyggnad och simuleringsmetodik

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-12 - 2010-04-18
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 43%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

54 svarande

Högst 15 timmar»16 29%
Cirka 20 timmar»20 37%
Cirka 25 timmar»9 16%
Cirka 30 timmar»5 9%
Minst 35 timmar»4 7%

Genomsnitt: 2.27

- löjligt att det ska vara en flervalsdugga med som man får komplettera lite hur som.» (Högst 15 timmar)
- Arbetsbelastningen gick väldigt upp och ner i olika perioder, men eftersom den andra kursen som lästes samtidigt var kandidatprojekt så passade det mycket bra!» (Cirka 20 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

53 svarande

0%»1 1%
25%»6 11%
50%»11 20%
75%»17 32%
100%»18 33%

Genomsnitt: 3.84

- u eller g kurs.» (25%)
- Jag opererades i början av kursen, men eftersom litteraturen var bra så kom jag snabbt i fas igen.» (75%)
- Tyckte inte alla föreläsningar gav så mkt. Blev en del rep. av de jag läst i boken och gjort på övningarna» (75%)
- 90%+» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

53 svarande

Jag har inte sett/läst målen»22 41%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»6 11%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»25 47%

Genomsnitt: 2.64

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

35 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»3 8%
Ja, målen verkar rimliga»32 91%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 1.91

- men det var en väldigt lätt kurs med låg arbetsbelastning, dock rätt skönt» (Ja, målen verkar rimliga)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

42 svarande

Nej, inte alls»2 4%
I viss utsträckning»13 30%
Ja, i hög grad»26 61%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.61

- Synd att det är en G/U kurs. Även om många tycker det är "bekvämt" så bidrar det till att ingen lär sig det de borde.» (Nej, inte alls)
- Examination?» (Nej, inte alls)
- Kommer knappt ihåg vad duggan handlade om , men casen testade absolut våra simuleringskunskaper.» (I viss utsträckning)
- Bra examinationsform med dugga och uppgifter.» (Ja, i hög grad)


Undervisning och kursadministration

6. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»11 20%
Ganska stor»22 40%
Mycket stor»19 35%

Genomsnitt: 3.07

- Föreläsningarna var inte till så stor hjälp. Det blev lite långrandigt ibland så man kunde tappa intresset.» (Ganska liten)
- Mkt bra gruppövningar och projekt.» (Ganska stor)
- DEt har varit bra att få testa allt praktiskt» (Ganska stor)
- Speciellt labbarna, inte så mkt föreläsningarna..» (Ganska stor)

7. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

54 svarande

Mycket liten»4 7%
Ganska liten»16 29%
Ganska stor»24 44%
Mycket stor»10 18%

Genomsnitt: 2.74

- Bra bok.» (Ganska stor)
- Det har varit slidsen från föreläsningarna som har hjälpt mest.» (Ganska stor)

8. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»4 7%
Mycket bra»50 92%

Genomsnitt: 3.92

- Suveränt.» (Mycket bra)
- Per har gett mycket snabb respons till våra privata mail. STORT PLUS i kanten för detta!» (Mycket bra)


Arbetsklimat

9. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

54 svarande

Mycket dåliga»1 1%
Ganska dåliga»0 0%
Ganska bra»0 0%
Mycket bra»53 98%
Har ej sökt hjälp»0 0%

Genomsnitt: 3.94

- Första handledningen var en katastrof, senare handledningstillfällen var bra» (Mycket dåliga)
- mycket hjälpsam och pedagogisk lärare » (Mycket bra)
- Per var den bästa handledare vi har haft. Han hjälpte till väldigt bra och svarade på alla frågor vi hade och bokning av handledning med mera funkade exemplariskt. » (Mycket bra)
- Väldigt bra och hjälpsam lärare. Mycket personlig kontakt.» (Mycket bra)
- Per Medbo är en exceptionell föreläsare som alla borde efterfölja. Han hjälpte alla på ett pedagogiskt sätt och var väldigt engagerad.» (Mycket bra)
- Per var otroligt hjälpsam och engagerad!» (Mycket bra)
- Väldigt generös och flexibel lärare!» (Mycket bra)
- Per var mycket hjälpsam och lätt att få tag på.» (Mycket bra)
- En otroligt bra och sympatisk lärare som verkligen lägger ner mycket energi på att träffa eleverna.» (Mycket bra)
- Se svaret på fråga åtta.. Har känts som att per har varit online på mailen dygnet runt nästan.. » (Mycket bra)
- Möjligheten att få handledningen var den bästa som vi haft under 3 år. Man fick svar på sina frågor och hjälp att komma framåt när man satt fast. Mycket bra.» (Mycket bra)
- Riktigt bra lärare samt handledare.» (Mycket bra)
- extremt bra!! tack!» (Mycket bra)
- Exceptionellt bra» (Mycket bra)
- Per var väldigt bra på detta, ställde alltid upp om man hade frågor i projektet och gav bra svar.» (Mycket bra)

10. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»10 18%
Mycket bra»42 77%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.74

- Det blir lite konstigt när halva gruppen åker utomlands och säger till den andra halvan att göra klart hela arbetet.» (Ganska dåligt)
- Vissa slappade lite för mycket...» (Ganska bra)

11. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

53 svarande

För låg»1 1%
Låg»16 30%
Lagom»30 56%
Hög»5 9%
För hög»1 1%

Genomsnitt: 2.79

- lättaste kursen men det var skönt eftersom den är parallell med kandidatarbetet» (Låg)
- Inte den tyngsta kursen direkt. Bra för att få en bra start på kandidatarbetet!» (Lagom)
- Många obligatoriska moment. Bra med två muntliga redovisningar, det är något I-programmet lider brist på annars..» (Hög)

12. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

54 svarande

För låg»1 1%
Låg»7 12%
Lagom»28 51%
Hög»15 27%
För hög»3 5%

Genomsnitt: 3.22

- För lite schemalagt under läsperioden.» (För låg)
- kandidatarbetet tog mycket tid istället. » (Lagom)
- Det var många deadlines i början i båda kurserna men jag antar att det inte är så mycket att göra åt.» (Lagom)
- Jättebra kurs att ha i samband med kandidatarbetet!» (Lagom)
- för många små moment» (Hög)
- Kandidaten tog 80% av all min tid.. » (Hög)


Sammanfattande frågor

13. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

54 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»0 0%
Godkänt»8 14%
Gott»18 33%
Mycket gott»28 51%

Genomsnitt: 4.37

- Intressant kurs, men för lågt ställda krav i form av G/U samt ingen tentamen.» (Godkänt)
- Bra lärare och relevant kunskap för framtiden. Dock så borde man ta bort duggan och ha en riktig tenta, den kan dock fortfarande vara enbart u eller g.» (Godkänt)
- Känns som en vettig kurs, synd att den inte kommer tidigare så man kan tillämpa den i andra kurser.» (Gott)
- Kursen var intresant för den vävde ihop många kunskaper från tidigare kurser. MÅNGA gamla kunskaper som vid tillämpningen gav nya infallsvinklar. » (Mycket gott)
- intressant kurs» (Mycket gott)
- En väldigt kul och intresant kurs. Dock med för låga krav på oss, kanske delvis för att det enbart gäller U eller G. Per har varit mycket hjälpsam och mån av att vi ska förstå vad vi gör. Jag har inte varit på några föreläsningar men istället lärt mig mycket genom de olika labbarna.» (Mycket gott)
- Väldigt bra föreläsare och bra handledning till projektet.» (Mycket gott)
- Bästa kursen! Mycket intressant!» (Mycket gott)
- Tackvare Per!» (Mycket gott)
- Det kändes så bra att för en gångs skull ha en lärare som brydde sig om studenterna. En lärare som verkligen var mån om att hjälpa oss och få oss att förstå» (Mycket gott)
- Jag tycker att läraren var väldigt bra ur ett pedagogisk synpunkt. Han brydde sig verkligen om att eleven skulle förstå kursen och få chansen att lära sig det som behövdes för att klara den. » (Mycket gott)
- Det faktum att det bara är g/u gör att det blir mycket mer avslappnat. Detta leder tyvärr i vissa fall att kursen inte tas på allvar men jag tycker ändå att Per gör det bästa av situationen med alla obligatoriska moment som han har (presentation och opponering av både planerings- och slutrapport samt dugga). Det gör att man tvingas skärpa sig och trots att jag inte trodde det från början upptäckte jag med tiden att jag lärt mig rätt mycket. » (Mycket gott)

14. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Projekten»
- Per Medbo! Projekten, de bra labPM:en»
- Per, bra och mkt hjälpsam lärare.»
- Upplägget och G eller U»
- Det var skönt att ha U/G betyg.»
- Simul8 :)»
- Pers oerhört bra handledningar.»
- Strukturen med 3 laborationsövningar och slutredovisningen av projektet»
- Projektet.»
- Att det finns så många tillfällen att få hjälp. Sen var även lab.2 bra då den visade lite mer verklighetsbaserade problem och hur simuleringsprogram kunde tillämpas på dessa. »
- Per Medbo. Och det mesta andra.»
- Laborationsövningarna samt det egna projektet. »
- per medbo och hans engagemang gjorde väldigt mycket för kursen!»
- Laborationerna»
- Per Medbo, Simuleringskejset, duggan.»
- Per Medbo!»
- Per Medbo.»
- Att ha kvar samma examinator och lärare är guld värt för nästa års studenter.»
- Arbetet»
- Labbarna och de två muntliga presentationerna.»
- "Labben" då man simulerade en produktionslina och fick skruva ihop saker. Gav bra förståelse och var rolig.»
- per!»
- Trevlig stämning.»
- Per Medbo som har varit väldigt engaerad. Vilket har gjort att föreläsningarna blev väldigt intressanta och lärorika. Handledningstillfällena för projektet i kursen har varit fler och bättre än vad de brukar vara i andra kurser.»
- Läraren!»
- Praktikfall och laborationer»
- Per Medbo gratis kurslitteratur duggan projektet»
- Per och projektet»
- Per Medbo»

15. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Betygsteg bör införas så studenterna motiveras att lära sig.»
- Inget speciellt»
- Alla jobbiga moment»
- Försöka att väcka intresset mer hos åhörarna på föreläsningarna. »
- Det tar upp mycket tid att ha redovisning av både planerings- och slutrapport»
- Högre krav. Kanske binda projektet till annan kurs»
- Laborationsövningarnas svårhetsgrad. »
- Kanske lite mer krav på duggan.»
- Fundera på om arbetet skall vara betygsatt. kan ha sina fördelar ibland.»
- Ingenting direkt»
- Färre obligatoriska moment..»
- kanske ha en svårare tenta..»
- Kanske lite mindre godtycklig dugga.»
- Lägg om den till läsperoid 1 eller 2 då det är tungt att ha den samtdigt som man har kadidatarbetet. Gör om det till en betygsatt kurs istället för U/G kurs.»
- Kanske utveckla kursen lite mer och inte endast ha en godkänd/icke godkänd. Hade varit bättre om man fick göra kursen betydligt tidigare. Kunskapen som man lär sig är väldigt användbar inom andra områden och skulle kunna tillämpas i tex kandidatarbetet beroende på vilken uppgift en grupp har blivit tilldelad.»
- Öka incitamenten för att göra ett bättre praktikfall»
- ev.föreläsningarna som jag inte tyckte gav så mycket»
- Det var segt att behöva hitta på sitt eget projekt »

16. Övriga kommentarer

- Intressant oh allmänbildande kurs! Det känns som jag kommer ha god nytta av den i framtiden, att tänka på hela systemet och inte bara fragmenterade delar av det.»
- Bra!»
- Väldigt rolig och bra kurs»
- Per och Agnetha har varit till mycket god hjälp under kursens gång. »
- Tycker det är bra att det är en G/U-kurs med tanke på parallellt pågående kandidatarbete. Däremot är det synd eftersom det är en intressant kurs man gärna fördjupat sig i ytterligare om man kunnat uppnå högre betyg. Imponerande engagemang från examinatorn(Per Medbo) gör även att kursen "förtjänar" mer engagemang från studenterna, vilket kan uppnås med en traditionell "betygskurs". Det kunde varit bra om kursen legat tidigare i utbildningen, kanske parallellt med Logistik- eller IVU-kursen för ytterligare förståelse och se nyttan med simulering i stort.»
- Bästa kursen! Mest kompetenta föreläsaren!»
- Bra kurs som gav bra överblick och introduktion i simulering»
- bra kurs!»
- Uppskattade kursen mycket!»


Kursutvärderingssystem från