ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


10lp3åk1: TDA143 Programmerade system

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-12 - 2010-04-18
Antal svar: 54
Procent av deltagarna som svarat: 45%
Kontaktperson: Jamal Nasir»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Industriell ekonomi 300 hp


Din egen arbetsinsats

1. Ungefär hur många timmar per vecka har du arbetat med kursen?

Vi avser här den totala arbetstiden, dvs både undervisning och eget arbete. Försök uppskatta tiden sett över hela läsperioden.

51 svarande

Högst 15 timmar»7 13%
Cirka 20 timmar»6 11%
Cirka 25 timmar»16 31%
Cirka 30 timmar»14 27%
Minst 35 timmar»8 15%

Genomsnitt: 3.19

- som vanligt svårt att uppskatta. betydligt mer i slutet jämfört med i början.» (Cirka 25 timmar)
- Inte så mycket i början, var en jobbigt exponentiell ökning av arbetsbördan» (Cirka 30 timmar)

2. Ungefär hur stor del av undervisningen har du deltagit i?

51 svarande

0%»0 0%
25%»0 0%
50%»7 13%
75%»12 23%
100%»32 62%

Genomsnitt: 4.49

- I princip bara föreläsningar, labbarna har jag gjort hemma.» (50%)
- Många labbar Få föreläsningar» (50%)
- Mycket bra datorövningar och föreläsningarna, gav mycket.» (100%)
- Alla föreläsningar, inte alla övningar» (100%)
- i stort sett alla föreläsningar, dock ej så många laborationstillfällen» (100%)


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen.

3. Hur begripliga är kursens mål?

51 svarande

Jag har inte sett/läst målen»17 33%
Målen är svåra att förstå»2 3%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»18 35%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»14 27%

Genomsnitt: 2.56

- kommer inte ihåg dem nu.» (Jag har inte sett/läst målen)
- För lite om mycket i denna kursen. Massvis med onödig kunskap om saker vi inte har en aning om vad det är. Typ grindar och vippor.» (Målen är svåra att förstå)
- Lite svårt att veta kraven i datorkunskapen.» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)
- Inom datateknikdelen borde målen vara tydligare» (Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

Denna och nästa fråga besvaras bara om du känner till kursens mål.

40 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»32 80%
Nej, målen är för högt ställda»8 20%

Genomsnitt: 2.2

- med undantag för laboration 4, många som inte klarar den utan stor hjälp. nivån bör sänkas på labbarna och sedan svårare på tenta istället.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Datateknik-delen är för stor.» (Nej, målen är för högt ställda)
- Rimliga för den som på något vis programmerat tidigare..? » (Nej, målen är för högt ställda)
- Tror att kursen görs svårare och svårare för att många får höga betyg. Detta beror på att alla labbar kopieras antingen från äldre elever eller från de duktiga som klarat av dem och sprids. Så alla får i princip bonuspoäng på en jättesvår labb, bara genom att lära sig "förklara" en kod. Detta missgynnar de som faktiskt gör saker och ting själva och vill lära sig programmering.» (Nej, målen är för högt ställda)
- För högt ställda vad gäller Dator- och Digitalteknik» (Nej, målen är för högt ställda)
- Med tanke på de förkunskaper man hade var målen alltför högt ställda» (Nej, målen är för högt ställda)

5. Testade examinationen om du uppnått målen?

43 svarande

Nej, inte alls»1 2%
I viss utsträckning»14 32%
Ja, i hög grad»27 62%
Vet ej/har inte examinerats än»1 2%

Genomsnitt: 2.65

- 2 delar där man får betyg efter den delen där man presterat sämst kändes inte bra. Datorkunskapsdelen vägde för tungt och avgjorde i princip betyget. Bättre att slå ihop poängen istället tycker jag.» (I viss utsträckning)
- Hade trots mycket arbete inte lyckats få grepp om programmeringen alls fredagen före tentan. Ägnade två dagar åt att lära mig två uppgifter från föregående års tentor utantill, det räckte. » (I viss utsträckning)
- i och med att tentorna var väldigt typade kunde man säga vilka uppgifter som skulle komma på tentan. man kunde i princip skriva av anteckningarna och klara tentan, inte riktigt så det bör funka på högskola/universitet?» (I viss utsträckning)
- Tentamen är på tok för typad. Den här kursen kan man lätt få fyra i bara genom att plugga gamla tentor och kopiera labbar från andra. Löjligt. Dessutom är det konstigt att femma krävs på dig-dat-delen, för att femma ska fås på hela tentamen. Det borde räcka att komma upp i rätt total poängsumma.» (I viss utsträckning)
- Svårt att säga, jag har inte tittat så mycket på dem, men jag tycker att den speglade väl vad vi gått igenom under kursens gång.» (Ja, i hög grad)
- kommer inte ihåg målen» (Vet ej/har inte examinerats än)

6. Vad tycker du om svårighetsgraden på kursen?

51 svarande

För lätt»0 0%
Ganska lätt»9 17%
Ganska svår»37 72%
För svår»5 9%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.92

- Har programmeringserfarenhet sedan innan» (Ganska lätt)
- Har lätt för programmering och har gjort det innan» (Ganska lätt)
- Det skulle räckt med antingen programmering, eller DiDaten. DEt blir lite mycket nytt att ha med både på en kurs.» (Ganska svår)
- Borde finnas ett lagom-alternativ? » (Ganska svår)
- men tycker den ska behålla kursen på den här nivån. » (Ganska svår)
- Kursen är bra, men det är nog att man inte är van att "plugga" programmering, för mig är det ett nytt ämne som är ganska olikt de andra jag har läst.» (Ganska svår)
- Svår, men lärorik» (Ganska svår)
- Dig/dat svår, för få föreläsningar. Programmering ganska lätt.» (Ganska svår)
- Eftersom jag ainte hade några förkunskaper om programmering var det förhållandevis svårt och mycket nytt men med bra handledning och engagemang från examinatorn var det inga prblem att klara kursen.» (Ganska svår)
- Vissa laborationsuppgifter ställer höga krav och kräver mkt tid. Undervisning bra nivå!» (För svår)
- vissa programmeringsdelar var för svåra.» (För svår)


Undervisning och kursadministration

7. Till hur stor hjälp har undervisningen varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»2 3%
Ganska liten»8 15%
Ganska stor»25 48%
Mycket stor»17 32%

Genomsnitt: 3.09

- Det blir inget sammanhang när det bara är olika gästföreläsare som inte vet våra förkunskaper och inte vet vad de andra föreläsarna kommer säga. Det krävs en examinator som styr upp kursen lite mer och en föreläsare som håller i stort sett alla föreläsningar. Den enda föreläsningen jag lärt mig något på är den om företagsvärdering! Miljödelens föreläsningar var okej» (Mycket liten)
- på föreläsningarna sas mest vad som stod på föreläsningsanteckningarna, det var på laborationerna som man lärde sig.» (Ganska liten)
- Framförallt hjälpte föreläsningarna i början. Christer var grundlig, vilket jag var mkt glad för, då jag aldrig sysslat med ngt liknande innan. » (Ganska stor)
- bra föreläsningsanteckningar» (Ganska stor)
- Föreläsningarna kunde varieras och föreläsaren kunde växla mellan att skriva på tavlan och OH. » (Ganska stor)
- Bra föreläsningar och OH-bilder.» (Ganska stor)
- Tycker föreläsningarna varit bra, och även gästföreläsningarna var relevanta för kursen.» (Ganska stor)
- riktigt bra föreläsningsantekningar!» (Mycket stor)
- Handledning och föreläsningar har varit allt jag använt mog av.» (Mycket stor)

8. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

52 svarande

Mycket liten»18 34%
Ganska liten»7 13%
Ganska stor»16 30%
Mycket stor»11 21%

Genomsnitt: 2.38

- kurs litteraturen var helt onödig. Jag tycker att man kan gå ut och säga det!» (Mycket liten)
- Jag använde endast powerpoints från lektionerna. öppnade inte en enda bok på kurslitteratur-listan.» (Mycket liten)
- om man inte räknar med föreläsningsanteckningar för utan de hade jag aldrig klarat kursen» (Mycket liten)
- Köpte ingen kurslitteratur och upplevde det aldrig som något problem att inte ha. » (Mycket liten)
- inte jobbat med boken över huvud taget. känns onödigt att de står som kurslitteratur då de kostar 900 spänn totalt och inte används i undervisning eller hänvisas till dem. » (Mycket liten)
- Har aldrig rört någonting annat än föreläsningsanteckningarna.» (Mycket liten)
- Köpte inga böcker, men föreläsningsanteckningarna var bra.» (Ganska liten)
- De gamla tentor var i för sig mycket nyttiga.. » (Ganska liten)
- Christers pps var helt klart det viktigaste» (Ganska liten)
- Förelsänings PP har varit väldigt användbara men kursboken använde jag ingenting nästan.» (Ganska liten)
- Boken mindre användbar men OH-bilder väldigt användbara.» (Ganska stor)
- Slides från kurshemsidan som Christer gjort är superbra!!! De mest pedagogiska föreläsningasanteckningarna vi fått ta del av. Däremot köpte jag ingen av kursböckerna, och har int hller saknat dem. Det beror iofs kanske på att slidesen var så bra.» (Ganska stor)
- Framförallt Power-points, kursböckerna använde jag ganska lite» (Ganska stor)
- OH-bilder bra. Köpte inga böcker.» (Ganska stor)
- Mycket bra föreläsningsanteckningar» (Ganska stor)
- Framförallt Christers föreläsningsslides var väldigt bra. Har knappt kollat i böckerna.» (Ganska stor)
- Köpte inte boken. Bra föreläsningsanteckningar (OH-bilder)» (Ganska stor)
- Java-boken (Skansholm) var endast ett komplement till de mycket utförliga power pointsen av Christer Carlsson. » (Mycket stor)
- Då inte föreläsningarna gav någonting fick man ju lära sig allting från boken!!» (Mycket stor)
- Powerpointsen från föreläsningar är kanon!» (Mycket stor)
- Utdelat mtrl mycket stor. Programmeringslitteraturen, mycket liten» (Mycket stor)
- Föreläsningsslidsen» (Mycket stor)
- Föreläsningsslidsen är grymma!» (Mycket stor)

9. Hur väl fungerade kursadministration, webbsida, utdelat material mm?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 3%
Ganska bra»19 36%
Mycket bra»31 59%

Genomsnitt: 3.55

- Hade gärna velat ha respektive föreläsnings power point lite tidigare än 1 timme före föreläsningen. Vi fick ofta gå och skriva ut i föreläsningspausen då power pointen inte legat uppe tidigare än så. Lägg upp alla PP på en gång istället?» (Mycket bra)
- Som sagt, grymma slides. » (Mycket bra)
- kunde lagt upp föreläsningslidsen lite längre tid före föreläsning så man kunde kolla på dem hemma för att lättare förstå vad vi gjorde.» (Mycket bra)
- Mycket bra slides till föreläsningarna, likaså webbsidan var välstrukturerad och lättöverskådlig.» (Mycket bra)


Arbetsklimat

10. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

51 svarande

Mycket dåliga»0 0%
Ganska dåliga»5 9%
Ganska bra»23 45%
Mycket bra»20 39%
Har ej sökt hjälp»3 5%

Genomsnitt: 3.41

- Man fick vänta i ca. en och enhalv timme på hjälp under övningarna. Och då HADE vi skirvit upp oss på schema/listan att vi skulle vara där.» (Ganska dåliga)
- Vissa programmeringshandledare var extremt långsamma på att komma till punkt och därigenom var det lång väntetid för att få hjälp.» (Ganska dåliga)
- Blev oftast mycket långa hjälpköer vid laborationerna... » (Ganska bra)
- Jag tycker inte att handledningstillfällena till caset ska ligga så nära varandra i tiden, hinner inte göra så mycket mellan gångerna. » (Ganska bra)
- det tog lite mer än 2 timmar att få hjälp, mycket onödig spilltid däremellan..» (Ganska bra)
- väldigt bra första veckorna men sen i slutet när alla gick på övningarna osv. så blev det kaos. skulle behövts någon mer hjälplärare då för att hinna med. vissa lektioner fick man sitta i mer än en timme för att få hjälp.» (Ganska bra)
- Kunde varit fler handledare !! Tog väldigt lång tid att få hjälp innan man kunde gå vidare. Det var ofta frustrerande!» (Ganska bra)
- Det kan vara svårt att att få fler handledare, men man behöver alltid fler!» (Ganska bra)
- Ibland väldigt långa köer i datasalarna. Vi var dåliga på att skriva upp oss på listor och sedan följa dem.» (Ganska bra)
- Skulle behövas ännu fler övningsledare» (Ganska bra)
- Christer uttrycker väldigt tydligt sitt missnöje när man gjort lite fel och allt blir väldigt negativt och "jobbigt", vilket gjorde att jag helst inte frågade honom om hjälp utan valde studenterna som var med som hjälpledare.» (Ganska bra)
- Långa köer under labbtillfällena, annars fungerade hjälpen bra» (Ganska bra)
- Handledningen har varit bra och det har funnits många handledare vilket är viktigt i en sådan här kurs där många inte har några förkunskaper. Ibland var det dock mycket studenter och man fick vänta väldigt länge för att få hjälp.» (Ganska bra)
- Christer lade mycket tid på att hjälpa så många som möjligt.» (Mycket bra)
- På labbarna var handledarna mkt bra. De studenter som hjälpte till var duktigt på att lägga sig på vår nivå, och kunde förklara på flera olika sätt om man inte hängde med. Dom ska ha TACK!» (Mycket bra)
- bra handledare!» (Mycket bra)
- Per som var handledare på labbarna borde få en belöning för all den extremt bra hjälp han gav!» (Mycket bra)
- Bra hjälp på övningarna. » (Mycket bra)

11. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

50 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»1 2%
Ganska bra»6 12%
Mycket bra»41 82%
Har ej sökt samarbete»2 4%

Genomsnitt: 3.88

- Hade ingen att labba med så det blev ganska jobbigt med alla uppgifter och inlämningar.» (Ganska dåligt)
- då vi knappt hann få hjälp under ett labpass så var det bättre att försöka hjälpa varandra så gott det gick.» (Mycket bra)
- väldigt bra grupp» (Mycket bra)
- Ett samarbete mellan studenterna är nödvändigt då man kan få hjälp och få tips för de som redan gjort laborationen. » (Mycket bra)
- De studenter som var med under dataövningarna var mycket pedagogiska och visste vad man hade svårt att förstå då de själva ganska nyligen suttit i samma sits som en själv. De tog sig verkligen tid och förklarade mer än en och två gånger om man inte förstod:)» (Mycket bra)

12. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

51 svarande

För låg»0 0%
Låg»1 1%
Lagom»12 23%
Hög»21 41%
För hög»17 33%

Genomsnitt: 4.05

- hög belastning på slutet, mycket stress att sitta och vänta 2-3 timmar på hjälp.» (Lagom)
- lite i början, stressigt i slutet» (Lagom)
- Mot slutet var den mycket hög och i början var det kanske lite väl lugnt. Inlämningsuppgifterna var lite för många.» (Hög)
- Arbetsbelastningen kändes mycket hög i slutet av kursen.» (Hög)
- Speciellt eftersom programmering var ngt helt nytt för mig.» (Hög)
- Laborationerna var tunga mot slutet och tog lång tid!» (Hög)
- Vi varnades för att en accelaration skulle ske under kursen vilket skedde, eftersom varningen utfärdats så var man lite beredd på det och har inteset att den är svår att undvika.» (Hög)
- Låg i början, sedan accelererande för att vara för hög under laboration 4.» (Hög)
- Till en början lite men i slutet blev det vädligt mycket, precis som förvarnat. En förbättring skulle kunna vara att lägga fler av digidat föreläsningarna tidigare så att dem mindre inlämningarna kommer igång från början. Då hade det känts lugnare i slutet.» (Hög)
- Mycket krävande case!» (För hög)
- för många inlämningsuppgifter med tanke på alla laborationer, borde vara valfritt» (För hög)
- Det var för många uppgifter, både på labbarna och inlämningsuppgifter. Det gick för fort fram, först skulle man lära sig att skapa en ny mapp och i slutet att programmera ett yatzy-spel.» (För hög)
- Kraftigt stegrande, normal i början men mycket hög i slutet. » (För hög)
- lite för lätt i början, för svårt på slutet.» (För hög)
- Skulle gett ut allt material från början av kursen.» (För hög)
- Den var obalanserad. För hög belastning i slutet. Planeringen borde göras om så att fler moment såsom labbar ligger tidigare i läsperioden. » (För hög)
- Framförallt mycket ojämn.» (För hög)
- För många småmoment. Datateknikdelen gäller detta framförallt.» (För hög)

13. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

51 svarande

För låg»1 1%
Låg»0 0%
Lagom»13 25%
Hög»24 47%
För hög»13 25%

Genomsnitt: 3.94

- Arbetsbelastningen eskalerade verkligen mot slutet av kursen och under de sista två veckorna var det mycket stressigt. För många inlämningsuppgifter i slutet av kursen! Skär ner på antalet inlämningsuppgifter eller fördela dem bättre över kursens gång!» (Hög)
- tenta och stort case i ekonomikursen samt stor sista labuppgift i programmeringen.» (Hög)
- Väldigt hög mot slutet, men beror mycket på den andra kursen och caset vi hade där också.» (Hög)
- hamnade i dålig grupp i ekonomiarbetet, drev upp arb. belastningen flera snäpp.» (För hög)
- de sista tre veckorna var så rådde det allmän sömnbrist på i princip hela klassen. Det var väldigt mycket den andra halvan av kursen.» (För hög)


Sammanfattande frågor

14. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

52 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»5 9%
Godkänt»12 23%
Gott»24 46%
Mycket gott»11 21%

Genomsnitt: 3.78

- Caset var bra men kanske lite för omfattande. Föreläsningarna mycket dåliga!» (Dåligt)
- Beror dels på att kurdes inerhåll intre intresserade mig, samtidigt som delar kunde man göra intressantare eller på en lättare nivå. » (Dåligt)
- Dig-dat-delen i den här kursen är under all kritik. Mycket konstigt att ha ganska ingående föreläsningar om saker vi aldrig hört talas om innan. Framförallt var Människa-Dator-Interaktion utdaterad. Hur ska vi kunna ta en kille som talar om design och gränssnitt på allvar när han använder PowerPoint med ComicSansMS och talar om storlek på knappar på trycskärmar, när vi sitter med iPhones och använder datorer 6 timmar om dygnet. Ta hit en riktigt designer eller dylikt nästa år.» (Dåligt)
- Var bättre än jag först trodde. Lite enklare och mer strukturerade labbar skulle göra det bättre att förstå grunden!» (Godkänt)
- Kursen kändes lite för splittrad, jag som student är ute efter att lära mig grunder och sedan bygga på, men med alla delmoment 4 labbar, 5 inlämningar och en tenta kändes det som att man aldrig riktigt hann förstå en sak innan man påbörjade en ny. » (Godkänt)
- Jag var lite rädd för denna kursen, efter matlab och så, men föreläsningarna var över förväntan och man fick chansen att hänga med fr början. » (Gott)
- kändes konstigt med att ha alla inklämningsuppgifterna i datatekniken. kändes insprängt och lite ur sitt sammanhang. att sedan svaren fanns på förra årets hemsida gjorde det lätt för oss men dumt i kunskapssynpunkt. » (Gott)
- Behövs fler hjälpande på övningarna.» (Gott)
- Christer Carlsson är väldigt pedagogisk och förklarar mycket bra, hans power points är mycket bra!» (Mycket gott)
- Christer ahr ett väldigt stort egagemang och vill att alla skall förstå och lära sig, men tvekar aldrig för att fråga något. Handledarna har varit till stor hjälp, mkt trevliga och det har varit smidigt att få hjälp.» (Mycket gott)

15. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Bra hjälp under laborationerna!»
- Christer har varit mycket bra.»
- Programmeringsföreläsningarna var jättebra och dessa tycker jag inte alls att man bör ändra på. »
- Innehållet i kursen. Det stora antalet medhjälpare som fanns tillgängliga vid datorlabbar.»
- De utförliga och tydliga power pointsen!»
- Laborationerna.»
- Läraren + handledarna!!!!»
- Programmeringen i datasalarna»
- Christer!! Väldigt bra och pedagogisk. »
- Föreläsningarna om programmering med OH-bilder som stöd, lätta laborationer för att förstå teorin. »
- Powerpoints, många handledare på labbarna. »
- föreläsningsanteckningarna»
- Handledare från åk 2 och 3, mer till antalet!»
- Christer Carlssons engagemang är mycket bra, det finns inte många lärare som spontant spenderar en heldag med studenterna för att hjälpa till i datorsalen. Christer Carlsson bör bevaras till nästa år.»
- Bevara powerpointsen och antalet handledare på datorövningarna, samt att det skall finnas kvar så många övningstillfällen.»
- Utdelningen av material och det aktiva arbetet med att hålla kurshemsidan uppdaterad.»
- föreläsningsslides, uppdelning tenta labbar.»
- Software Engineering föreläsaren. OH-bilderna.»
- Tycker att upplägget på kursen är bra, med mycket arbete vid datorn.»
- Laborationer»
- Bra och informativa slides. »
- Christers föreläsningsanteckningar.»
- Christer!!! Han är en motiverande lärare. Han vill att vi ska förstå och lära oss, undervisar med en antusiasm. Det mesta i kursen har varit mycketbra»
- Att öva sina färdigheter genom att utföra uppgifter och därefter redovisa dessa är ett väldigt bra sätt att lära sig på.»
- Hjälpstudenterna på dataövningarna och Christers föreläsningsanteckningar samt föreläsningar de var toppen.»
- Christer!»
- Många handledare och handledningstider och Christer!»

16. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Inte ha avslutande laboration så sent, försöka skära ner på tiden på de första två labbarna främst så att sista laborationen kan vara klar en vecka tidigare.»
- Att man verkligen håller på den olika grupperna och att inte alla ska få hjälp på samma övningspass, alt. fler övningsledare.»
- Det har tagit lång tid ibland att få hjälp under handledningen. Kanske mer gemensam handledning, många är ju på samma uppgift.»
- Två veckor till inlämning för den första laborationen var inget smart upplägg. Lägg deadline i slutet på läsvecka ett så att studenterna måste ta tag i studierna redan från början. Det här skulle även leda till mer tid på de senare laborationerna, som både är svårare och tar längre tid. Kösystemet för att få komma till handledning var helt bedrövligt. Varför sköttes inte anmälningarna via kurshemsidan? Till exempel skulle upplägget kunna vara så här: 1. Det finns plats för X antal grupper i datorsalen där handledningen hålls. Låt kurshemsidan tillhandahålla en lista där varje grupp anmäler sig. När listan är full så kan inte fler anmäla sig. Listan kan handledarna ta med sig till handledningarna och kolla ifall de som vill ha hjälp/skall redovisa står på listan. Om så EJ är fallet så får den gruppen inte någon hjälp. Om det är tre till fyra handledningstillfällen per vecka, låt då varje grupp få anmäla sig två gånger som mest. Detta skulle leda till att studenterna enkelt kan se hur många grupper som har anmält sig, när det finns lediga tider och så vidare. Därtill blir det lättare för examinatorn som då kan avgöra hur många handledare som behövs vid varje tillfälle. My 2 cents.»
- Datateknikdelen borde bli mindre eller tas bort!»
- arbetsbelastningen bör fördelas bättre över perioden. Det bör även informeras bättre om datatekniken och de moment som ingår redan under den första veckan samt datateknikens inverkan på betyget.»
- Färre inlämningsuppgifter, ev. bättre fördelning av dessa under hela kursens gång. Finns det möjlighet så öka antalet handledare vid laborationerna, det blev väldigt långa hjälplistor.»
- Bättre struktur i datorkunskapen.»
- Jag tror det krävs att det är en och samma föreläsare som håller i stort sett alla föreläsningarna, blir inget sammanhang annars. Föreläsaren måste känna till studenternas förkunskaper!»
- Labbarna. Det håller inte med att alla skiter i bokningssystemet och att det är två handledare till 120 elever. Medför väntetider på timmar.»
- göra inlämningsuppgifterna valfria genom att istället få poäng till tentan, tycker det blev alldeles för hög arbetsbelastning»
- Uppmana ej studenterna att köpa kurslitteraturen, man klarar sig på föreläsningsanteckningarna.»
- Mer programmeringstid, mindre fokus på dig & dat.»
- Fler övningsledare till labbarna för att på så vis korta ned väntetiderna att få hjälp.»
- Bättre integratione med dig&dat-delen. »
- Inlämningsuppgifterna borde ge extrapoäng till tentan. Det kändes onödigt att göra dem när det ändå kom många frågor på det på tentan och det var dessutom mycket tidskrävande att göra dem. Den uppgift på lab 4 som inte gav extrapoäng till tentan borde vara lättare. Det tog lika lång tid att göra den som att göra de som gav extrapoäng, vilket kändes orättvist. Man fick även mer hjälp om man gjorde en uppgift som gav extrapoäng än om man gjorde den utan extrapoäng..»
- tentaupplägget med två delar som bedöms separat »
- lägg mindre tid till första övningen och ge mer tid till lab 3 och 4. på så sätt kommer folk igång med programmerandet fortare»
- Labbarna och bättre föreläsningar i Dig & Dat..»
- dig och dat skulle kunna ha ett lite anorlunda upplägg, de var ibland svårt att förstå föreläsarna och de kändes inte riktigt som att de frågor som kom på tentan egentligen var kopplade till de föreläsningarna.»
- Gör inte så typad tenta det förstör kursens eximination!»
- Lite dumt att digitalteknik/datateknik väger lika tungt på tentan, känns som att den inte är lika viktig.»
- Arbetsbelastningen borde jämnas ut under läsperioden, det var alldeles för mycket att göra i slutet. Att det gick två veckor innan första laborationen skulle in och att det bara var fyra dagar mellan inlämningen av Lab3 och Lab4 är mycket märkligt.»
- minska antalet inlämningsuppgifter, kunde vrit 2-3 istället för 7! skriv en tenta som inte ser ut exakt som tidigare års tentor. tror at nivån är lite för hög men att många klarar 3 (4 & 5) för att tentauppgifterna står i föreläsningsslidsen. den som faktiskt är duktig på att programmera får inte ut det då en som är bra att slå i föreläsningsanteckningar kan få bra resultat också. på så sätt mäter inte tentan programmeringsfärdigheterna.»
- Mer utmanande labbar så det lönar sig att faktiskt kämpa. Stävja fusket. Inte så typad tenta. Mer relevant dig-dat-del.»
- Eventuellt kanske minska antalet laborationer, eller minska omfattningen på tentan, då det blev ganska mycket att göra sammanslaget. »
- Inlämningsuppgifter datorteknik»
- Något enklare laborationer eventuellt mer handledning i lab-häften. Se till att DigDat-delen inte får så stor dignitet under tentamen. Lämpligt vore om det fanns en G-gräns på både digdat och javadelen och alla poäng över denna används för betyget fyra eller femma. Vissa inlämningar i digdat känns överflödiga.. kanske skall ha ett mindre antal inlämningar. »
- Balansen på arbetsbelastningen så att det blir mindre i slutet och mer i början. Det bör vara färre men kanske mer omfattande moment på datateknikdelen.»
- Höja arbetsbelastningen i början av perioden så att den inte behöver bli så enorm i slutet. Sista labben var mycket svår, skulle behövt mer tid »
- Tydlighet och relevant tidsuttag för Dig/Dat (fler föreläsningar). Kan göras på bekostnad av lab-tillfällen. Dessa behöver inte vara så många.»
- dig&dat övningarna var mycket givande men ibland var dessa stressiga eftersom laborationerna upptog mycket tid. Annars har kursen varit mycket givande och examinator Christer Karlsson har gjort ett mycket bra arbete!»
- Alla labbar bör släppas samtidigt för att man ska kunna disponera sin tid på bästa sätt, under de första tre labbarna låg vi minst en vecka före schemat för redovisning, och kunde ha påbörjat den svåra labb 4 direkt, men då denna släpptes väldigt sent och samtidigt krockade med flera saker i den paralella ekonomikursen gjorde detta arbetsbelastningen under den sista veckan ohuman.»
- Det dröjde som minst en timme från det att man skrev upp sig på hjälp-listan tills det att man fick hjälp, det hade varit lättare om man fick boka tid innan lektionen tex.»
- Ledsen att säga, men jag hade inte velat ha Christer som övningsledare nästa år. Man skall inte behöva må dåligt och känna obehag när man ber om hjälp...»
- Eventuellt försöka att jämna ut så att det inte blir så mycket mot slutet. Exempelvis då att lägga dem korta inlämningsuppgifterna tidigare.»

17. Övriga kommentarer

- Datortekniken saknar en röd tråd och någon fråga på tentan var varken med i kurslitteraturen, anteckningarna eller på föreläsningen. Tänker främst på theta-notationen. Sant-falsktfrågorna är onödigt vilseledande på tentamen. Annars var tentan bra!»
- Bra att Christer var med på alla gästföreläsningar (till skillnad från Hans Löfsten)»
- Bra kurs, ont om tid på slutet, digitalteknikbiten av kursen var malplacerad och bör återfinnas i en egen kurs i IT-basen i så fall (vilket den redan gör). Digitalteknikdelen på tentan håller dessutom inte Chalmers betygsstandard och bryter mot den officiella policyn och riktlinjerna för 40% = 3, 60% = 4, 80% = 5.»
- En föreläsning per datatekniksområde ger inte särskilt mycket så antingen borde de bli fler eller tas bort.»
- Bra över lag. Bra handledare också.»
- väldigt bra lärare som har full koll på vad som kan vara svårt för eleven att förstå. besvarar frågor på lektionen på ett bar sätt.»
- Bra att kursen finns på I-programmet.»
- Uppbyggnaden av tentan känns aningen tveksam. Två olika delar tenteras var för sig med separata betygsgränser. Varför ska man tentera om båda delarna även om du bara kuggar en dem? Och de poäng som eventuellt är över en viss gräns på en av delarna ger dig ingen som helst fördel, dvs de är onödiga. Istället bör det finnas möjlighet till omtenta på en av delarna och de poäng som är över en viss betygsgräns bör föras över till den andra delen. Dock kan man kanske kräva att för ex betyget 5 måste båda delarna minst nå en 4a och minst en av dem en 5a och att de poäng som ligger över gränsen för 5a på en av delarna förs över till den andra delen så att totalbetyget kanske når upp till en 5a ändå. Bra att det fanns möjlighet till komplettering, det vägde upp en del av det ovan. »
- Varför skickades inte poängen på tentorna ut + att man kunde göra en extrauppgift. Riktigt orättvist att endast de som mailade läraren fick ta del av den informationen.»
- Tycker att kursen väckte ett intresse för programmering som jag verkligen aldrig varit intresserad av tidigare. Christer har varit väldigt mån om att man ska förstå både praktiskt programmeringen och tänket bakom programmering. Vädligt bra också att han satt med under dem externa föreläsarnas föreläsningar, de flesta andra gör inte det och har sedan dålig koll på vad dem gått igenom.»


Kursutvärderingssystem från