ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


Sensorer, signaler och system del B, 2009/2010, SSY041

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2010-03-15 - 2010-04-12
Antal svar: 10
Procent av deltagarna som svarat: 12%
Kontaktperson: SNZ Studienämnden Z»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Klass: Övriga
Utbildningsprogram studenten tillhör: Automation och mekatronik 300 hp


Kursadministration och information:

1. Anser du att kursinformationen på hemsidan var tillfredsställande?

10 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 20%
Ja»8 80%
Inte läst det»0 0%

Genomsnitt: 2.8

- var inte mycket information där» (Delvis)

2. Anser du att hemsidan var tillfredsställande?

10 svarande

Nej»0 0%
Delvis»2 20%
Ja»8 80%
Inte varit inne på den»0 0%

Genomsnitt: 2.8

3. Hur begripliga är kursens mål?

8 svarande

Jag har inte sett/läst målen»5 62%
Målen är svåra att förstå»0 0%
Målen ger viss ledning men kunde vara tydligare»0 0%
Målen beskriver tydligt vad jag ska lära mig i kursen»3 37%

Genomsnitt: 2.12

- Bör finnas ett alternativ: Har sett men kommer inte ihåg målen» (?)
- Det var ju bara att "köra på" från förra perioden...» (Jag har inte sett/läst målen)
- Har inte hittat några» (Jag har inte sett/läst målen)

4. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper och kursens poängtal?

7 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»0 0%
Ja, målen verkar rimliga»7 100%
Nej, målen är för högt ställda»0 0%

Genomsnitt: 2

- Jag kommer ju inte ihåg dem...?» (?)
- Som sagt inte sett några mål vad jag minns » (?)

5. På vilket sätt anser du att de kursansvariga Ants Silberberg & Gunnar Elgered engagerat sig i kursen?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»3 30%
Bra»2 20%
Mycket bra»5 50%

Genomsnitt: 3.2

- ants låter lite oengagerad i tonläget...» (Ganska bra)

6. Kommentarer på kursadministration och information: (t.ex. flexibilitet , labbtider, labblistor, tentadatum).

- bla bla!»


Lärande:

7. Har eventuellt tidigare kurser underlättat denna kurs? Vilka?

- S3 del A»
- Envariabelanalys!»
- Matten, men jag hade gärna hört någon rekommendera mig att köpa Beta redan i ettan så kan man lära sig hitta i den reda då.»
- all matte, elektriska kretsar»
- Kursen innan ?!»

8. Hur var svårighetsgraden på de olika delarna i kursen?

Matrisfråga

- Det kändes som att labbtentan var mycket svårare än själva labbarna i sig. Kan väl ha berott på vilken grupp man hamnade i, även om tentorna nu var tänkta att ha samma svårighetsgrad. »
- Mycket bra hemlabb, alla bitarna var tvugna att falla på plats för att klara labben och det förklarades mycket bra när jag hade frågor om labben.»
- Fan vad denna fråga 8 ska vara så jävla onödig, BORT MED DEN»

Hemlaboration
10 svarande

Mycket lätt»0 0%
Ganska lätt»3 30%
Medel»0 0%
Ganska svår»7 70%
Mycket svår»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.4

Mättekniklaborationer
10 svarande

Mycket lätt»0 0%
Ganska lätt»2 20%
Medel»5 50%
Ganska svår»3 30%
Mycket svår»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.1

Föreläsningar Mätteknik
10 svarande

Mycket lätt»1 10%
Ganska lätt»7 70%
Medel»2 20%
Ganska svår»0 0%
Mycket svår»0 0%
Vet ej»0

Genomsnitt: 2.1

Föreläsningar Signaler och System
10 svarande

Mycket lätt»0 0%
Ganska lätt»1 10%
Medel»2 20%
Ganska svår»5 50%
Mycket svår»2 20%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.8

9. Vad skulle lärts ut istället? Kommentarer på ovanstående:

- Synd att jag är så kass på matten (PBU, PI, etc) trots att jag klarat de kurserna med marginal»
-
- Ja, för jag är ju expert på SSS, ta bort denna fråga också!»


Föreläsningar:

10. Vad tyckte du om föreläsningarna?

Betygsätt från 1-5 där 1 är sämst och 5 bäst.

10 svarande

0 0%
1 10%
2 20%
3 30%
4 40%

Genomsnitt: 4

- Bättre än förra perioden men kan bli bättre ändå» (2)
- Det var sällan som man kom fram till något under föreläsningarna? Det kändes mest som att man på övningen fick förståelse för vad det egentligen var som hände. Samtidigt som hemlabben var givande. Att räkna fler exempel på tavlan hade nog ökat förståelsen.» (3)
- Signaler och system var lite obegriplig ibland... man skrev bara upp massa hopp hit och dit med uttryck. i slutet började man förstå varför. det borde förklaras lite mer under tiden man lär sig» (3)

11. Hur många föreläsningar var du på? (%)

10 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50%»0 0%
50 - 75%»0 0%
75 - 90%»1 10%
90 - 100%»9 90%

Genomsnitt: 4.9

12. Till hur stor hjälp har föreläsningarna varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»1 10%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»5 50%
Mycket stor»4 40%

Genomsnitt: 3.2

- Där var föreläsningarna bra.» (Ganska stor)

13. Vad kunde föreläsaren/föreläsarna gjort bättre?

- Räknat fler exempel under föreläsningen för att koppla all teori till verkligheten.»
- Repetitionen av Signaler och System-delen var MYCKET knapphändig!! Ett helt övningspass ströks som kunde används till att räkna tex tenta tal, eller bara repetera gamla uppgifter!»
- bra inledning och avslutande sammanfattningar»
- förklara VARFÖR man använder transformer»


Arbetsklimat:

14. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

9 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»1 11%
Mycket bra»7 77%
Har ej sökt hjälp»1 11%

Genomsnitt: 4

15. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

10 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»6 60%
Mycket bra»4 40%
Har ej sökt samarbete»0 0%

Genomsnitt: 3.4

- Det gick under övningstillfällena.» (Ganska bra)

16. Hur var arbetsbelastningen på kursen?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 20%
Hög»6 60%
För hög»2 20%

Genomsnitt: 4

- men det är bra.. sätter rutiner» (Hög)
- föreläsningar, räkneövningar, hemlabbar, förberedelser mätteknik, genomförande mättekknik, rapportskrivning mätteknik, labbtentamen mätteknik, salstentamen signaler och system. Säger inte det sig självt att det är lite för mycket att göra när man har hållfasthetslära och maskinelement som kurs parallellt i vilken det är inlämningar och vanliga räkneövningar som också ska genomföras.» (För hög)
- hemlabben kom som ett bombnedslag» (För hög)

17. Hur var totala arbetsbelastningen under läsperioden?

10 svarande

För låg»0 0%
Låg»0 0%
Lagom»2 20%
Hög»4 40%
För hög»4 40%

Genomsnitt: 4.2

- men det är bra.. sätter rutiner» (Hög)
- Grymt mycket att göra» (För hög)


Övningar:

18. Till hur stor hjälp har övningarna varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»0 0%
Ganska liten»0 0%
Ganska stor»4 40%
Mycket stor»6 60%

Genomsnitt: 3.6

- Här fick man hum om hur övningstalen skulle lösas.» (Ganska stor)
- Avgörande» (Mycket stor)

19. Vad tyckte du om övningarna?

- Givande, dock aningen rörigt under Hanas övningar. Om det är möjligt får hon gärna skriva upp fler definitioner i början av övningen så man har något att utgå från när hon börjar lösa uppgifterna.»
- Oscar hade mycket bra och välstrukturerade exempel!»
- Bra»
- bra»

20. Hur många övningar var du på? (%)

10 svarande

0 - 25%»0 0%
25 - 50 %»0 0%
50 - 75%»2 20%
75 - 90 %»2 20%
90 - 100%»6 60%

Genomsnitt: 4.4

21. Vilken övningsledare har du besökt flest gånger?

10 svarande

Oskar Talcoth»10 100%
Hana Dobsicek Trefna»0 0%
Ingen»0

Genomsnitt: 1

- Mycket duktig.» (Oskar Talcoth)
- Båda...» (Oskar Talcoth)
- Hana skulle behöva strukturera upp sina övningar mer, känns som hon är överallt på tavlan samtidigt» (Oskar Talcoth)
- Pedagogpris» (Oskar Talcoth)


Räknestuga:

22. Till hur stor hjälp har räknestugan i lp 3 varit för din inlärning?

9 svarande

Mycket liten»5 55%
Ganska liten»3 33%
Ganska stor»1 11%
Mycket stor»0 0%

Genomsnitt: 1.55

- Jag var aldrig där.» (?)
- Det har inte funnits tid att gå den.. det har varit så fruktansvärt mycket annat som ska göras samtidigt att man har fått prioritera bort den.» (Mycket liten)
- Räknestugan krockade med en föreläsning...» (Mycket liten)
- Knappt varit på någon räknestuga» (Mycket liten)
- var ej där» (Mycket liten)
- hann inte gå dit. hade labbar rapporter mm att göra» (Ganska liten)
- önskar jag gått på fler» (Ganska stor)


Laborationer/Inlämningsuppgifter:

23. Vad tyckte du om Z5 Töjningsgivare?

- fuck off»
- Inte bra, hade inte så mkt kunskaper om töjning o annat.»
- Intressant men alldeles, alldeles för stor. Bra med systemet för bonuspoäng fast snålt utdelade sådana. Det hade varit bra med tydligare instruktioner i labb-pm så man hade vetat vad man ska göra. Det kändes som att det medvetet var något gömt så man skulle "klura" på egen hand, vilket istället blev att man totalt körde fast.»
- Förstår tanken med att man ska tänka själv vad man kommit fram till, men det var stundtals lite väl öppet.»
- Mycket omfattande och bra.»
- Bra, men tycker man kunde fått lite mer info om vad man egentligen ville ha ut av labben, även om man så klart skulle fixa det mesta själv. Var lite svårt innan o veta vad rapporten skulle handla om och därför också vad man skulle hitta på på labben.»
- KUL»
- bra»

24. Vad tyckte du om Z6 Korrelation och FFT?

- bra»
- Mycket bra»
- Intressant, men svår. Alldeles för svårt för att ex. ha med på labbtenta.»
- Jättebra att man mot slutet av kursen fick applicera och testa alla teorin från S2-delen!»
- Mycket bra, rolig.»
- Var ok»
- krånglig»
- bra»

25. Vad tyckte du om Hemlaborationen?

- suverän»
- Mycket bra.»
- Givande men tog mycket tid. Svårt att veta hur man skulle lösa vissa saker. Tur att klasskamrater hade gjort så man kunde rådfråga dem. Efter att ha pratat med dem länge (var svårt att ta sig avsatta tiden för konsultation med "handledare") fick man förståelse och kunde till slut lösa uppgiften.»
- Mycket trevlig och framför allt givande! Många delar föll på plats!»
- Mycket bra.»
- inte jättekul direkt men ändå lite lärorik på visa delar, så den var ok»
- lite krånglig»
- bra»

26. Kommentarer på laborationer / lab-PM / inlämningsuppgifter:

- Svåra, men ganska givande. Tog dock lite mycket tid, precis som allt annat under förra perioden.»
- Lab-PM för hemlaborationen var mycket bra. Några meningar i deluppgifterna här och var som var lite luddiga, men annars mycket bra!»
-
- bra»


Kurslitteratur:

27. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

10 svarande

Mycket liten»3 30%
Ganska liten»5 50%
Ganska stor»1 10%
Mycket stor»1 10%

Genomsnitt: 2

- Öppnat kursboken 1 gång. När jag ville få reda på fourierkoefficienterna för en fyrkantsvåg. Annars inget alls...» (Mycket liten)
- harinte öppnat boket mkt..» (Ganska liten)
- jag har inte öppnat signals systems transforms...» (Ganska liten)
- Uppgifterna då» (Mycket stor)

28. Vad tyckte du om kurslitteraturen?

Signals, Systems and Transforms, 4th Ed. , Phillips, Parr & Riskin

Kompendium i Mätteknik och laborationsanvisningar

9 svarande

Dålig, bör inte användas igen»3 33%
Bra»4 44%
Mycket bra, bör användas igen»2 22%
Köpte ingen»0

Genomsnitt: 1.88

- Använde den inte» (?)
- Tycker inte den är så bra» (Dålig, bör inte användas igen)
- inte ens använt den, byt eller skit i den!» (Dålig, bör inte användas igen)
- Den är säker bra, men den används ju extremt lite.» (Bra)
- iaf kompendiet» (Mycket bra, bör användas igen)

29. Anser du att boken/böckerna ska användas nästa år?

10 svarande

Ja»4 40%
Nej»2 20%
Vet ej»4 40%

Genomsnitt: 2

- Verkar inte finnas någon mycket bra bok i ämnet.» (Vet ej)
- Man kan ju iaf kolla vad det finns för alternativ» (Vet ej)


Tid:

30. Hur mycket tid har du i genomsnitt lagt ner på kursen?

Ange i timmar / vecka.

10 svarande

0 - 10»1 10%
10 - 20»4 40%
20 - 30»4 40%
30 - 40»0 0%
> 40»1 10%

Genomsnitt: 2.6

- bra med tid» (0 - 10)
- Känns som att man pluggat 150% den här perioden.» (20 - 30)


Pedagogiskt pris:

31. Anser du att föreläsarna skall nomineras till pedagogiskt pris?

Matrisfråga

- Gunnar är så rolig och pedagogisk»

Ants Silberberg
10 svarande

Ja»4 40%
Nej»6 60%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.6

Gunnar Elgered
10 svarande

Ja»5 50%
Nej»5 50%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.5

32. Anser du att någon övningsledare skall nomineras till pedagogiskt pris?

Matrisfråga

- Jag har alltid varit hos Oscar, och tycker att han är grym bra.»

Oskar Talcoth
10 svarande

Ja»9 90%
Nej»1 10%
Vet ej»0 0%

Genomsnitt: 1.1

Hana Dobsicek Trefna
9 svarande

Ja»3 33%
Nej»5 55%
Vet ej»1 11%

Genomsnitt: 1.77


Salstenta:

33. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»2 20%
Bra»3 30%
Mycket bra»5 50%

Genomsnitt: 3.3

- Ganska bra var det allt. Fast sjukt lurigt som vanligt... Tippar på att bedömningen som vanligt blir stenhård också.» (Ganska bra)

34. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»1 10%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»5 50%

Genomsnitt: 3.4

- Har inte läst målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Har inte sett målen» (Vet ej/har inte examinerats än)

35. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

10 svarande

Inte alls»1 10%
Ganska bra»1 10%
Bra»7 70%
Mycket bra»1 10%

Genomsnitt: 2.8

- det är bra som det är.» (Inte alls)


Labbtenta:

36. Vad anser du om tentan? Avspeglas kursinnehållet?

10 svarande

Inte alls»0 0%
Ganska bra»2 20%
Bra»5 50%
Mycket bra»3 30%

Genomsnitt: 3.1

- dyker upp vissa saker på tentan som man bara hört nån prata lite om på föreläsning och inte alls berörts på labbar» (Ganska bra)
- Fast sjukt svårt i jämförelse med tidigare år. Verkar som att man skulle "haft turen" att hamna i gruppen som fick en "lättare tenta". Intressant att se hur de som vanligtvis brukar ligga i topp nu sjunker ner och (om de inte klarat sig precis) kuggar denna tentan...» (Ganska bra)

37. Testade examinationen om du uppnått målen?

10 svarande

Nej, inte alls»0 0%
I viss utsträckning»2 20%
Ja, i hög grad»4 40%
Vet ej/har inte examinerats än»4 40%

Genomsnitt: 3.2

- Kändes dock svårare än det vi övat på. Detta kan ha berott på vilken grupp man hamnade i, men ändå...» (I viss utsträckning)
- Har inte läst målen.» (Vet ej/har inte examinerats än)
- Inte sett målen» (Vet ej/har inte examinerats än)

38. Vad tycker du om examinationsformen? Skulle du hellre sett någon annan form (munta, dugga, projekt/labbar, hemtenta, inlämningsuppgift etc.)?

9 svarande

Inte alls»1 11%
Ganska bra»1 11%
Bra»5 55%
Mycket bra»2 22%

Genomsnitt: 2.88

- Det räcker tydligen inte med labbrapporter för 5 andra laborationer? Utan man ska sedan slå ihop alla 6 labbarna och examinera slumpvis utvalda uppgifter ur dessa? Hmm.... vad är tanken?» (Ganska bra)


Kursutvärdering/SNZ:

39. Hur kan kursutvärderingen förbättras? Hur kan SNZ göra sin verksamhet bättre? Är det någon fråga du saknar? Kommentera!

- Varför vill ni veta om man läst målen eller inte? Känns inte relevant»
- se till så att kursutvärderarna inte ställer liknande frågor!!! Det är inte kul att svara på 40 frågor. Kanske därför inga vill svara!!?»
- ...»


Kursbetyg:

40. Vad tycker du om kursen som helhet?

9 svarande

Dålig»0 0%
Ganska bra»2 22%
Bra»3 33%
Mycket bra»4 44%

Genomsnitt: 3.22

- Extremt mycket material. Är det nödvändigt att ha så mycket på så kort tid?» (Ganska bra)

41. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Oskar som övningsledare. Det är ett måste för den här kursen.»
- Blockflöjtssolo Hemlaboration »
- Allt utom boken»

42. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Fundera över vad som verkligen behöver vara kvar. Det är galet mycket att göra.»
- Mer repetition!»
- Försöka göra föreläsningarna mer intressanta, mer exempel på vad man faktiskt kan använda allt det som man lär sig till»
- BORT MED BOKEN OCH FRÅGA 8 OCH 9 I DENNA ENKÄTEN»

43. Övriga kommentarer

- Hoppas det sker en förändring.»
- skulle vilja ha mer illustrationer och demofilmer, likt faltningen och fourier-transformen av flöjten. känns som att diagrammen på OH sa bara lite.»
- ...»


Kursutvärderingssystem från