ENKÄTER

 

Utvärderingar

Aktuella utvärderingar
Administrera
Hjälpsida

Visa resultat

Här kan se resultatet från utvärderingen och exportera statistiken till ett annat program. Det går också att göra en enkel filtrering genom att klicka på svarsalternativen och kommentarerna eller en avancerad filtrering genom att använda knappen längst ned.


A1 Arkitekturhistoria ht 11 (ATH061)

Status: Avslutad
Öppen för svar: 2011-12-10 - 2012-01-09
Antal svar: 33
Procent av deltagarna som svarat: 30%
Kontaktperson: Lotta Särnbratt»
Utbildningsprogram som genomför enkäten: Chalmers
Utbildningsprogram studenten tillhör: Arkitektur 300 hp


Mål och måluppfyllelse

I kursplanen fastläggs kursens lärandemål, dvs vilka kunskaper, färdigheter och förhållningssätt du ska ha tillägnat dig i kursen. Ange för varje lärandemål hur du anser att de uppfyllts.

1. Lärandemål 1

-beskriva den arkitekturhistoriska utvecklingen från antiken till vår tid. Hur väl uppfylldes detta mål?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»2 6%
Ganska bra»25 78%
Mycket bra»5 15%
Vet ej»1

Genomsnitt: 3.09

- Oklar uppläggning på föreläsningarna.» (Ganska bra)
- Det är ju ganska svår, det finns så många sidospår egentligen» (Ganska bra)

2. Lärandemål 2

- beskriva arkitektyrkets förändring genom tiderna.

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»6 18%
Ganska bra»20 60%
Mycket bra»7 21%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.03

- Något otydligt, mer fokus hade kunnat läggas på detta. Hur jobbade man förr, vilka verktyg fanns m.m.» (Ganska bra)

3. Är målen rimliga i förhållande till dina förkunskaper ?

30 svarande

Nej, målen är för lågt ställda»1 3%
Ja, målen verkar rimliga»26 86%
Nej, målen är för högt ställda»3 10%

Genomsnitt: 2.06

- Jag vill nog ändå poängtera att målen verkar rimliga men att jag samtidigt är lite osäker på exakt hur stora kunskaper vi förväntas ha vid kursens slut. Exakt vad vi förväntas kunna blir nog framförallt tydligt i och med tentamen, men utifrån de inlärningsfrågor vi fått kan jag samtidigt tycka att målen verkar lite lågt ställda också.» (Ja, målen verkar rimliga)
- Delvis rimliga. Ibland under föreläsningarna kunde man få känslan av att man borde ha mer förkunskaper än vad jag hade, men oftast var det på en nivå som kändes grundläggande.» (Ja, målen verkar rimliga)

4. Är målen rimliga i förhållande till kursens omfågn och poängantal?

32 svarande

För litet omfång i förhållande till poäng»3 11%
Rimligt omfång i förhållande till poäng»17 65%
För stort omfång i förhållande till poäng»6 23%
Vet ej»6

Genomsnitt: 2.11

- Jag antar att målen är rimliga. Omfånget tycker jag inte att det är något fel på alls, det är väldigt täckande, men möjligtvis lite djupare kunskapskrav i de olika delarna?» (Rimligt omfång i förhållande till poäng)


Undervisning och kursadministration

5. Till hur stor hjälp har kurslitteratur och annat kursmaterial varit för din inlärning?

32 svarande

Mycket liten»4 12%
Ganska liten»14 43%
Ganska stor»11 34%
Mycket stor»3 9%

Genomsnitt: 2.4

- Vet ej riktigt, boken verkar vara mycket bra, men har inte läst mer än ett kapitel i den. Räknar med att den kommer stå för ca 75% av mina poäng på tentan.» (Ganska liten)
- instuderingsfrågorna utdelades pinsamt sent. Intressant bok men svårt med engelskan.» (Ganska liten)
- Kursen är så utspridd och boken så väldigt tjock att det var svårt att börja plugga redan från start. Även att föreläsningar och instuderingsfrågor är på svenska och boken på engelska med alla dessa krångliga fackuttryck, har gjort att man googlar en del hellre än slår i boken. Jag hade önskat att föreläsningsslidesen lades upp på kurshemsidan, men det fanns ju problem med det, tyvärr. Kanske kan man lösa det på något sätt? Alternativ ordna så att man kan kopiera papper efter varje föreläsning?» (Ganska liten)
- Bra kursbok» (Ganska stor)
- Kurslitteraturen har under hela kursen varit till mycket stor hjälp och jag lyckades utan problem beställa hem den utan större problem. Har faktiskt inte alls förstått hur flera av kurskamraterna har haft problem med just det under hela hösten.» (Mycket stor)

6. Hur väl fungerade kursadministration, kursPM, anvisningar, besked om ändringar, etc?

32 svarande

Mycket dåligt»5 15%
Ganska dåligt»11 34%
Ganska bra»14 43%
Mycket bra»2 6%

Genomsnitt: 2.4

- Sena instuderingsfrågor. ingen vill ta på sig ansvaret när man frågar» (Ganska dåligt)
- Instuderingsfrågorna kom ut senare än vad som lovats, kompendium från föreläsningarna kom ut väldigt sent.» (Ganska dåligt)
- Framförallt så har det varit väldigt luddigt om instuderingsfrågorna som vi väntat på hela hösten. Jag upplever att det hade varit till stor hjälp att haft tillgång till dem tidigare även om jag samtidigt förstår att de dykt upp sent p.g.a. mängden gästföreläsare och att de alla täcker olika delar av kursen. I en del fall har besked om ändringar o.s.v. endast givits muntligt och att även få det skriftligt via t.ex. mail skulle åtminstone jag uppskatta.» (Ganska dåligt)
- Instuderingsfrågor kom ut mycket senare än vad läraren hade sagt.» (Ganska dåligt)
- Utlovade instuderingsuppgifter blev mycket sena, och jag hade kanske önskat att få ett utskrivet schema första veckan, men eftersom man kunde skriva ut schemat själv på skolans datorer var det inget större problem.» (Ganska bra)
- Instuderingsfrågorna borde ha kommit ut mycket tidigare så att man hade haft en chans att jobba med dem under terminen. » (Ganska bra)
- Instuderingsfrågor kunde kommit ut tidigare.» (Ganska bra)


Arbetsklimat

7. Hur var möjligheterna att få hjälp och ställa frågor?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»4 12%
Ganska bra»9 27%
Mycket bra»5 15%
Har ej sökt hjälp»15 45%

Genomsnitt: 3.93

- Svårt att få till diskussioner och frågor under föreläsningen. Dels för att det är svårt att ens höra vad åhörarna ställer för frågor. Har känt mig för okunnig för att våga ställa frågor tyvärr. men försöker leta svar i litteratur och på annat håll istället.» (Ganska dåligt)
- föreläsarna har varit mycket tydliga med att frågor är välkomna.» (Mycket bra)
- Fungerat jättebra, både under själva föreläsningen och i pauser o.s.v. för att få klarhet i olika frågor.» (Mycket bra)
- Hur skulle man göra det?? Kunde ha nämnts en mejladress eller liknande. » (Har ej sökt hjälp)

8. Hur väl har samarbetet mellan dig och övriga studenter fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Ganska dåligt»0 0%
Ganska bra»8 24%
Mycket bra»15 45%
Har ej sökt samarbete»10 30%

Genomsnitt: 4.06


Sammanfattande frågor

9. Gästföreläsare

Kursen har detta år, av olika skäl, haft flera gästföreläsare. Hur har det fungerat?

33 svarande

Mycket dåligt»1 3%
Dåligt»1 3%
Godkänt»12 36%
Gott»15 45%
Mycket gott»4 12%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.6

- Varierande resultat, vissa gästföreläsningar har varit givande och andra mindre givande.» (Godkänt)
- Det har bitvis blivit ganska förvirrat. Det känns som att för mycket information skulle tryckas in på för få föreläsningar. Resultatet blev ibland att man inte riktigt förstod vad föreläsningarna gick ut på. » (Godkänt)
- Positivt med olika föreläsare, varierat och de är experter på sitt område. Dock kan det bli lite svårt att få en röd tråd i kursen. » (Godkänt)
- Samarbetet mellan föreläsarna kunde ha varit bättre. Ordinarie kunde ha suttit med på gästföresäsarens föreläsningar, för att slippa säga samma saker och missa andra saker helt. Annars är det bra att få höra olika röster.» (Gott)
- kul med omväxling och föreläsare med specialkunskaper» (Gott)
- Intressant att höra olika föreläsare. Kan vara svårt att tillgodogöra sig kunskapen när man varje gång möts av olika upplägg.» (Gott)
- Föreläsningen om Japan med Gerd var fantastiskt intressant. Johan Linton kan vara lite svår att förstå.» (Gott)
- Bra! Bra med andra sätt att berätta på, men samtidigt är det skönt med föreläsare man känner, med upplägg och så.» (Gott)

10. Lokalt och globalt

Kursen har detta år haft ambitionen att täcka både det lokala Göteborgsperspektivet och den icke-västerländska arkitekturen. Hur uppfattar du det?

33 svarande

Mycket dåligt»0 0%
Dåligt»1 3%
Godkänt»10 30%
Gott»12 36%
Mycket gott»10 30%
Vet ej»0

Genomsnitt: 3.93

- Det fungerade, men blir lite krystat på så kort tid och få föreläsningar.» (Godkänt)
- hade varit intressant med någon föreläsning om sydamerika/afrika/indien/kina.» (Godkänt)
- Göteborgsarkitekturen har täckts in väl. Det icke-västerländska har funnits, men förhållandevis lite med tanke på dess omfattning..» (Gott)
- bra att få med dom delarna också» (Gott)
- Mycket intressant att få lära sig om Göteborgs arkitektur! Ger föreläsningarna ett helt annat djup, särskilt om man känner till mycket om staden sen innan.» (Mycket gott)
- Det är bra att det täcker andra kulturer i alla fall men om man missar en föreläsning som handlar om Göteborg i alla fall så är det väldigt svårt att kunna plugga in det i efterhand då det inte finns någon specifik kurslitteratur till detta. Göteborgsperspektivet, som egna föreläsningar, är därför något man kan plock bort tycker jag även om man kan härleda den arkitekturen till vissa byggnader under föreläsningen. » (Mycket gott)

11. Vilket är ditt sammanfattande intryck av kursen?

33 svarande

Mycket dåligt»2 6%
Dåligt»1 3%
Godkänt»14 42%
Gott»14 42%
Mycket gott»2 6%

Genomsnitt: 3.39

- Jag tycker det är skamligt att det på ett högklassigt universitet finns en kurs som är så dåligt organiserad. Må så vara att tidigare kursansvarig Gunilla slutat men det borde ju funnits ett organiserat överlämnade. Vid flera föresläsningstillfällen tog föreläsaren upp något som en annan föreläsare redan tagit upp. Vissa föreläsningar har föreläsaren själv sagt att den varit dåligt förberedd. Svårt att få ett sammanhang i föreläsningarna. Den bästa och tydligaste föreläsnignen var Lisa Brunnström om barocken. Så tydliga borde alla föreläsningar varit. Jag är osäker på om jag kommer klara av att få godkännt på kursen. Det känns som att det mesta hänger på mig själv hur väl jag kan läsa in mig på boken och instuderingsfrågorna. Vet inte hur mycket jag egentligen fått ut av föreläsningarna. Claes är fantastiskt kunnig och trevlig men det tog många föreläsningar innan jag hängde med i hans komplicerade sätt att förklara saker och sammanhang.» (Mycket dåligt)
- Jag tycker ämnet är intressant, och kursen har fungerat ganska bra trots lite problem med kurslitteratur, föreläsare, osv., men det är jobbigt att koncentrera sig under tretimmars-pass, » (Godkänt)
- Föreläsningarna är för långa, man orkar inte lyssna aktivt i mer än kanske 2 timmar. Vilket är tråkigt om man som jag verkligen tycker att ämnet är intressant och vill ta in allting. Men sista timmen är det svårt att hålla engagemanget upp. Jag hade verkligen uppskattat om det varit fler, kortare lektionstillfällen. Eventuellt roligt att blanda föreläsningar med seminarier och liknande också, läsa och diskutera texter. Som det varit nu har en lektion i veckan känts lösryckt, och de långa föreläsningarna utan några övriga inslag har inte uppmuntrat till seriöst engagemang och personlig reflektion och diskussion.» (Godkänt)
- ojämn nivå i tempo och svårighetsgrad, men för det mesta mycket intressant» (Godkänt)
- Ofta förvirrade föreläsningar. Tydligare vad varje föreläsning handlar om, tydligare strukturerade föreläsningar. Tex en tydlig kronologisk ordning, geografisk ordning el. dy.» (Godkänt)

12. Vad bör främst bevaras till nästa år?

- Utomeuropeiska delen»
- Göteborgsvinkeln på vissa föreläsningar»
- Bredden på teman. Schemaupplägget har också fungerat bra.»
- Gästföreläsningarna om japansk och islamisk arkitektur.»
- Insyn i många kulturer»
- Göteborgsföreläsningarna var väldigt intressanta, de måste vara kvar, och tanken om att få in andra delar av världen än västeuropa känns också relevanta att spara»
- Gästföreläsare och det vidare perspektivet till icke-västerländsk arkitektur!»
- brett innehåll och engegerade föreläsare som brinner för ämnet»
- Göteborgsarkitekturen»
- Att arkitekturen gås igenom både från Göteborg, Europa och icke-västerländsk arkitektur. »
- bra inslag med muslimsk och japansk arkitektur. jätteintressant med bussturen runt Göteborg»
- Inslag om icke västerländsk arkitektur är mycket intressant. Bra att få ut instuderingsfrågor. Bra upplägg överlag i kursen.»
- Gästföreläsare. Föreläsningarna om den icke-västerländska arkitekturen. »
- Föreläsningen om Le Corbusier var väldigt bra. Bra att koncentrera sig på en sak och sedan fördjupa istället för att flyktigt nämna alldeles för mycket utan tydligt sammanhang.»
- Jag har uppskattat kursens bredd och det faktum att gästföreläsare också plockas in för att kunna bidra till djupare kunskaper. Dock kan det vara en idé att gästföreläsarna också poängterar vilka delar i deras föreläsningar som framförallt är det viktigaste.»
- Roligt att ha åtminstone någon gästföreläsare.»
- Upplägget med hur mycket som läggs på varje tidsepok, det har känts lagom.»
- Att det finns gästföreläsare som gör det lite mer spännade att lyssna på någon ny och som har ett annat sätt att tala. Olika sätt tilltalar olika personer.»
- Tycker överlag att föreläsningarna har varit bra.»
- Gästföreläsare»
- Jag tycker själva upplägget i sig var bra, att följa historiens gång. Dvs dela upp Gbgs historia så den passade in i kursens övriga program årsmässigt! »

13. Vad bör främst förändras till nästa år?

- Samarbetet mellan de olika föreläsarna bör bättras på och instuderingsuppgifterna bör vara tillgängliga tidigare.»
- - »
- Viktigt med instuderingsfrågor i början av kursen så man kan läsa och svara på dem under tiden!»
- Att instuderingsfrågorna ges ut i början av kursen! »
- Ta bort Göteborgsperspektivet»
- Instuderinsgfrågor i tid. Tydligare information. »
- Lektionsupplägget (se tidigare kommentar)»
- enklare struktur. inte lika många hopp i tiden lika ofta. tidsutvecklingen kunde göras oerhört mycket enklare men med samma innehåll. fler bilder med tillhörande namn.»
- Lägg till seminarier och andra tillfällen att kunna diskutera arkitekturhistoria. Ge oss uppgiften att ha läst på om det aktuella ämnet innan föreläsningen och ha diskussion/seminarium efteråt.»
- få ut instuderingsfrågorna tidigare »
- Jag skulle vilja ha en kort genomgång av vad som händer i världen under samma tidsperiod för att få ett bredare perspektiv och en bättre uppfattning om hur samhället påverkar arkitekturen. Jag tycker att man ibland kanske inte ska försöka vara så omfattande, eftersom det trots allt är en ganska kort kurs, och istället gå lite djupare på vad som är så viktigt med just den här byggnaden osv.»
- Tydligare föreläsningar. Bättre röd tråd. Bättre organisation och kommunikation mellan föreläsarna. Tidigt utdelande av instuderingsfrågor.»
- Gärna (om möjligt) en gemensam struktur på föreläsningarna. Instuderingsfrågorna bör lämnas ut när de utlovats. Kompendier från föreläsningarna bör gå att få tag på gärna innan föreläsningen hålls. Underlättar inlärning. »
- Tydligare upplägg så man förstår vad som är viktigast att kunna och komma ihåg efter varje föreläsning. Har upplevt att vissa kopplingar och paralleller som dragits mellan/över epoker och begrepp har förvirrat. Tänk på att vi elever inte har samma färdiga och självklara grundkunskaper och uppfattningar om arkitektur som ni föreläsare har. Ett tips till föreläsarna kanske kan vara att leva sig in i hur det är att höra allt ni kan för första gången. Krångla inte till det för mycket helt enkelt men fortsätt håll samma höga nivå.»
- Med fördjupande föreläsningar om det är möjligt. »
- Att instuderingsfrågorna kommer ut tidigare. Svårt i.o.m. de olika gästföreläsarna men samtidigt tycker jag nog att de kunskaper vi ska ha vid kursens slut ska vara oberoende från vilka gästföreläsare vi har haft.»
- Kanske ha en mindre tenta på delar av kursen och någon hemtenta, där man i lugn och ro kan besvara lite längre frågor. Förslagsvis skulle man kunna ha hemtenta på frågor från externa föreläsare och tenta på de delar som kursledning håller i. Eller att man får välja att skriva ett mindre arbete om något i historien man vill fördjupa sig lite mer i. Kanske de här förslgen dock skulle kräva att kursen hade något fler poäng, då det blir svårt att få plats med både fördjupning och översikt. Alternativt kanske det skulle kunna finnas en fortsättningskurs (frivillig eller obligatorisk) där man gick in mer på djupet sedan man i grundkursen först fått den överblick som nu varit fallet. Min egen upplevelse är att man möter mycket intressant i sin historieläsning som man gärna skulle fördjupa sig vidare i, då gärna under handledning av lärare till viss del.»
- Om det är möjligt skulle jag hellre velat att kursen var mer komprimerad - nu när man sätter sig och pluggar till tentan är det vääldigt svårt att minnas det man lärde sig i augusti...»
- Instuderingsfrågorna skall komma mycket tidigare! Det är jätte dåligt att de kommer så sent.»
- Jag hade önskat att fler namn på de arkitekter och byggnader som omnämns under föreläsningar fanns med på powerpointsen, så att man slapp gissa på stavningar osv. Det hade också gjort det lättare att komma ihåg/lära in namnen.»
- Komma ut med instuderingsfrågor mycket tidigare. Då hade man haft möjlighet att följa upp dem under kursens gång istället för efteråt. »
- För rörigt, för mycket olika byggnader/arkitekter på samma föreläsning. Det är många liksom jag som sitter med väldigt lite förkunskaper och då blir det alldeles för mycket att ta in på samma gång. Gå igenom det mest väsentliga mer grundligt. Jag märker nu när jag pluggar till tentan att det är väldigt mycket jag inte ens hört talas om, fastän det gåtts igenom, eftersom det blev för mycket på en gång. Skulle underlätta om man får PP-kopia innan föreläsningen så man kan anteckna i marginalen. Då har man bild och text samlat på samma ställe.»

14. Övriga kommentarer

- Kursen var inte riktigt vad jag hade förväntat mig. Jag trodde att kursen skulle handla mer om hur arkitekturen verkade i samhället under historiens gång. Men det är svårt att få med ALLT inom arkitekturhistorien och därför har ju bara ett urval gjorts. Som helhet har kursen varit ok.»
- Jag vill tyvärr underkänna denna kursen som helhet. Jag känner inte att jag har fått det den utlovat och jag hoppas verkligen jag har tillräckligt med kunskap för att bli godkänd på tentan»
- Sitter en lärare med på en föreläsning, bör han/hon inte sitta långt fram. Ni har en tendens, olika stor hos olika föreläsare, att tydligt vända er endast till varandra om ni har varandra i salen. Det skapar irritation hos oss som studenter och ger ett mycket osäkert intryck som minskar er trovärdighet.»
- Jag tycker kursen har varit väldigt intressant och matnyttig. Är sugen på att nörda ner mig i mycket och det mesta. Föreläsningarnas grepp har kompletterat fakta. Tack!»
- Bra med rast två gånger per föreläsning, då orkar man hålla koncentrationen uppe. »


Kursutvärderingssystem från